Озвучування тексту за допомогою Екранного диктора

Екранний диктор — це невізуальний екран, який читає елементи на екрані вголос. Щоб скористатися Екранним диктором, на початковому екрані

піктограма «Пуск»
проведіть пальцем до списку "Усі програми", потім виберіть Настройки > Спеціальні можливості > Екранний диктор , після чого за допомогою кнопки-перемикача ввімкніть Екранний диктор.

Настройки Екранного диктора

Щоб вимкнути Екранний диктор, одночасно натисніть і утримуйте кнопку збільшення гучності та кнопку Пуск

піктограма «Пуск»
. Якщо функція швидкого запуску Екранного диктора ввімкнена, за допомогою цієї дії також можна знову ввімкнути Екранний диктор.

Щоб скористатися функцією швидкого запуску Екранного диктора, на початковому екрані

піктограма «Пуск»
проведіть пальцем до списку "Усі програми", потім виберіть Настройки > Спеціальні можливості > Екранний диктор , після чого за допомогою кнопки-перемикача ввімкніть функцію швидкого запуску Екранного диктора.

Жести для Екранного диктора

Коли Екранний диктор увімкнуто, використовуйте на своєму пристрої ці рухи, призначені для роботи з Екранним диктором.

Жест

Призначення жесту

Проведення вгору або вниз одним пальцем

Змінення режиму навігації

Проведення вліво або вправо одним пальцем

Перехід до наступного або попереднього елемента

Дотик або перетягування одним пальцем

Читання того, що міститься під пальцем

Двократний дотик одним пальцем або утримання одним пальцем і дотик другим

Активація основної дії

Трикратний дотик одним пальцем або утримання одним пальцем і двократний дотик другим

Активація допоміжної дії

Проведення вліво, вправо, вгору або вниз двома пальцями

Прокручування

Однократний дотик двома пальцями

Припинення читання Екранним диктором

Дотик трьома пальцями

Змінення рівня словесного наповнення

Двократний дотик двома пальцями

Показ контекстного меню

Проведення вгору трьома пальцями

Читання тексту зверху

Проведення вниз трьома пальцями

Перехід до читання доступного для прочитання тексту

Властивості

Ідентифікатор статті: 17245 – останній перегляд: 16 серп. 2016 р. – виправлення: 6

Зворотний зв’язок