Обертання таблиці на сервері SQL Server


Загальні відомості


У цій статті описано, як обертати таблицю SQL Server. Припустімо, у вас є таблиця, яка називається Qtrsales. Таблиця містить стовпці рік, квартал і сума з даними в такому форматі (Зверніть увагу, що немає рядка для четвертого кварталу 1996):
  Year   Quarter   Amount  -------------------------------  1995   1      125,000.90  1995   2      136,000.75  1995   3      212,000.34  1995   4      328,000.82  1996   3      728,000.35  1996   2      422,000.13  1996   1      328,000.82 
Тепер припустимо, що потрібно повернути таблицю так, щоб вони могли переглядати дані в такому форматі:
  YEAR    Q1       Q2       Q3       Q4  -------------------------------------------------------------------  1995   125,000.90   136,000.75   212,000.34   328,000.82  1996   328,000.82   422,000.13   728,000.35      0.00 
Запит, який використовуватиметься для повертання таблиці, міститься в наступному розділі цієї статті.

Зразок запиту для повертання таблиці

Нижче наведено запит, який використовуватиметься для обертання таблиці.
SELECT YEAR,    Q1= ISNULL((SELECT AMOUNT FROM QTRSALES WHERE QUARTER = 1 AND YEAR = Q.YEAR),0),    Q2= ISNULL((SELECT AMOUNT FROM QTRSALES WHERE QUARTER = 2 AND YEAR = Q.YEAR),0),    Q3= ISNULL((SELECT AMOUNT FROM QTRSALES WHERE QUARTER = 3 AND YEAR = Q.YEAR),0),    Q4= ISNULL((SELECT AMOUNT FROM QTRSALES WHERE QUARTER = 4 AND YEAR = Q.YEAR),0)   FROM QTRSALES Q   GROUP BY YEAR

Запит для великих таблиць

Для великих таблиць цей запит буде швидшим:
year=q.year,SUM(CASE quarter WHEN 1 THEN amount ELSE 0 END) as Q1,SUM(CASE quarter WHEN 2 THEN amount ELSE 0 END) as Q2,SUM(CASE quarter WHEN 3 THEN amount ELSE 0 END) as Q3,SUM(CASE quarter WHEN 4 THEN amount ELSE 0 END) as Q4FROM qtrsales qGROUP BY year