Додаток Б. Команди клавіатури та рухи дотиків для Екранного диктора

У цьому додатку наведено всі команди клавіатури й рухи дотиків, що підтримуються Екранним диктором в ювілейному оновленні Windows 10.

Список усіх інших сполучень клавіш для роботи у Windows див. у статті Сполучення клавіш у Windows.

Список сполучень клавіш для роботи в програмах Windows див. у статті Сполучення клавіш у програмах.

Команди клавіатури для екранного диктора

Клавіша або сполучення клавішДія
Клавіша Windows  + EnterРозпочати або завершити роботу Екранного диктора
Caps Lock + EscЗавершити роботу Екранного диктора
Caps Lock + MПочати читання
CtrlЗупинити читання
Caps Lock + ПРОБІЛЗапустити режим сканування
Caps Lock + стрілка вправоПерейти до наступного елемента
Caps Lock + стрілка влівоПерейти до попереднього елемента
Caps Lock + стрілка вгору або внизЗмінити подання
Caps Lock + F1Показати список команд екранного диктора
Caps Lock + F2Показати команди для поточного елемента
Caps Lock + EnterВиконати основну дію
Caps Lock + Shift + EnterВідкрити режим пошуку
Caps Lock + AЗмінити режим словесного наповнення
Caps Lock+ Ctrl + клавіша "плюс" (+)Збільшити рівень словесного наповнення
Caps Lock + Ctrl + клавіша "мінус" (-)Зменшити рівень словесного наповнення
Caps Lock + Alt + клавіша "плюс" (+) або клавіша "мінус" (–)Змінити режим розділових знаків
Caps Lock + Y
Перейти до початку тексту
Caps Lock + ZБлокувати клавішу Екранного диктора (Caps Lock), щоб не натискати її для кожного сполучення клавіш
Caps Lock + XЗробити так, щоб Екранний диктор ігнорував наступне сполучення клавіш
Caps Lock + F12Вимкнути або ввімкнути звук натискання клавіш
Caps Lock + VПовторити фразу
Caps Lock + Page Up або Page DownЗбільшити або зменшити гучність голосу
Caps Lock + клавіша "плюс" (+) або "мінус" (–)Збільшити або зменшити швидкість читання
Caps Lock + D
Читати елемент
Caps Lock + FПрочитати додаткові відомості про елемент
Caps Lock + SЧитати елемент по буквах
Caps Lock + WЧитати текст у вікні
Caps Lock + RЧитати всі елементи у вибраній області
Caps Lock + Num LockУвімкнути або вимкнути режим використання миші
Caps Lock + QПерейти до останнього елемента у вибраній області
Caps Lock + GПеремістити курсор Екранного диктора в положення курсору системи
Caps Lock + TПеремістити курсор Екранного диктора в положення вказівника миші
Caps Lock + тильда (~)Розмістити фокус на елементі
Caps Lock + BackspaceПерейти на один елемент назад
Caps Lock + InsertПерейти до пов’язаного елемента
Caps Lock + F10Читати заголовок поточного рядка
Caps Lock + F9Читати заголовок поточного стовпця
Caps Lock + F8Читати поточний рядок
Caps Lock + F7Читати поточний стовпець
Caps Lock + F5Читати поточне розташування рядків і стовпців
Caps Lock + F6Перейти до клітинки таблиці
Caps Lock + Shift + F6Перейти до вмісту клітинки таблиці
Caps Lock + F3Перейти до наступної клітинки в поточному рядку
Caps Lock + Shift + F3Перейти до попередньої клітинки в поточному рядку
Caps Lock + F4Перейти до наступної клітинки в поточному стовпці
Caps Lock + Shift + F4Перейти до попередньої клітинки в поточному стовпці
Caps Lock + закрита квадратна дужка (])Читати текст від початку до курсору
Caps Lock + 0 (нуль)Читати атрибути тексту
Caps Lock + HЧитати документ
Caps Lock + Ctrl + UЧитати поточну сторінку
Caps Lock + UЧитати наступну сторінку
Caps Lock + Shift + UЧитати попередню сторінку
Caps Lock + Ctrl + IЧитати поточний абзац
Caps Lock + IЧитати наступний абзац
Caps Lock + Shift + IЧитати попередній абзац
Caps Lock + Ctrl + OЧитати поточний рядок
Caps Lock + OЧитати наступний рядок
Caps Lock + Shift + OЧитати попередній рядок
Caps Lock + Ctrl + PЧитати поточне слово
Caps Lock + PЧитати наступне слово
Caps Lock + Shift + PЧитати попереднє слово
Caps Lock + Ctrl + відкрита квадратна дужка ([)Читати поточний символ
Caps Lock + відкрита квадратна дужка ([)Читати наступний символ
Caps Lock + Shift + відкрита квадратна дужка ([)Читати попередній символ
Caps Lock + YПерейти до початку тексту
Caps Lock + BПерейти до кінця тексту
Caps Lock + JПерейти до наступного заголовка
Caps Lock + Shift + JПерейти до попереднього заголовка
Caps Lock + KПерейти до наступної таблиці
Caps Lock + Shift + KПерейти до попередньої таблиці
Caps Lock + LПерейти до наступного посилання
Caps Lock + Shift + LПерейти до попереднього посилання
Caps Lock + C    
Читати поточну дату та час
Швидке натискання клавіші Caps Lock двічіУвімкнути або вимкнути Caps Lock
Caps Lock + EНадати негативний відгук
Caps Lock + Shift + EНадати позитивний відгук
Швидке натискання клавіш Caps Lock + E двічі поспільВідкрити діалогове вікно надсилання відгуків
Caps Lock + Ctrl + стрілка вгоруПерейти до елемента на рівень вище (лише якщо у програмі передбачено структурну навігацію)
Caps Lock + Ctrl + стрілка вправоПерейти до наступного елемента того ж рівня (лише якщо у програмі передбачено структурну навігацію)
Caps Lock + Ctrl + стрілка влівоПерейти до попереднього елемента того ж рівня (лише якщо у програмі передбачено структурну навігацію)
Caps Lock + Ctrl + стрілка внизПерейти до першого дочірнього елемента (лише якщо у програмі передбачено структурну навігацію)
Caps Lock + N
Перейти до основного орієнтира


Команди клавіатури для режиму сканування

Клавіша або сполучення клавішДія
Стрілка вгору та стрілка внизПерейти до наступного або попереднього рядка тексту в програмі або на веб-сайті
Стрілка вправо та стрілка влівоПерейти до наступного або попереднього символу у програмі або на веб-сайті
ПРОБІЛАктивувати потрібний елемент, наприклад кнопку або текстове поле
EnterЯкщо підтримується, виконати допоміжну дію елемента
Ctrl + стрілка вліво та Ctrl + стрілка вправоПерейти до наступного або попереднього слова
Ctrl+ стрілка вгору та Ctrl + стрілка внизПерейти до наступного або попереднього абзацу
H або Shift+H та Alt + стрілка вниз або Alt + стрілка вгоруПерейти до наступного або попереднього заголовка
T або Shift+TПерейти до наступної або попередньої таблиці
P або Shift+PПерейти до наступного або попереднього абзацу
K або Shift+K та Alt + стрілка вправо або Alt + стрілка влівоПерейти до наступного або попереднього посилання
D або Shift+DПерейти до наступного або попереднього орієнтира
Ctrl+ Alt + стрілка вправо або влівоПерейти до наступної або попередньої клітинки в рядку
Ctrl + Alt + стрілка вгору або внизПерейти до наступної або попередньої клітинки в стовпці
Caps Lock + F5Оголосити розташування в таблиці
Caps Lock + F9Оголосити заголовок стовпця
Caps Lock + F10 Оголосити заголовок рядка
Caps Lock + F7Читати поточний стовпець таблиці від початку до кінця
Caps Lock + F8Читати поточний рядок таблиці від початку до кінця


Рухи дотиків для Екранного диктора

Рух Дія
Дотик або перетягування одним пальцемПрочитати те, що міститься під пальцем
Двократний дотик або утримання одним пальцем і дотик у будь-якому місці на екрані другим пальцемАктивувати основну дію
Трикратний дотик або утримання одним пальцем і двократний дотик у будь-якому місці на екрані другим пальцемАктивувати допоміжну дію
Утримання одним пальцем і дотик у будь-якому місці на екрані двома пальцямиПочати перетягування або відкрити додаткові параметри клавіш
Гортання вліво або вправо одним пальцемПерейти до наступного або попереднього елемента
Гортання вгору або вниз одним пальцемЗмінити подання
Однократний дотик двома пальцямиПрипинити читання Екранним диктором
Однократний дотик трьома пальцямиЗмінити режим словесного наповнення
Однократний дотик чотирма пальцямиПоказати команди Екранного диктора для поточного елемента
Двократний дотик двома пальцямиПоказати контекстне меню
Двократний дотик трьома пальцямиЧитати атрибути тексту
Двократний дотик чотирма пальцямиВідкрити режим пошуку
Трикратний дотик чотирма пальцямиПоказати всі команди Екранного диктора
Проведення вліво, вправо, вгору або вниз двома пальцямиПрокрутити
Проведення вліво або вправо трьома пальцямиТабуляція вперед або назад
Проведення вгору трьома пальцямиЧитати поточне вікно
Проведення вниз трьома пальцямиПочати читання доступного тексту
Проведення вгору або вниз чотирма пальцямиУвімкнути або вимкнути семантичне масштабування, де це можливо
Проведення вліво або вправо чотирма пальцямиПеремістити курсор Екранного диктора до початку або кінця елемента


Далі: Додаток В. Голоси для синтезу мовлення

Повернутися до змісту

Властивості

Ідентифікатор статті: 22806 – останній перегляд: 6 жовт. 2016 р. – виправлення: 4

Зворотний зв’язок