Інформація реєстру Windows для досвідчених користувачів

Застосовується до: Windows Vista EnterpriseWindows Vista BusinessWindows Vista Ultimate

ПІДСУМКИ


У цій статті описується реєстр. Стаття також містить відомості про створення резервної копії реєстру і редагування реєстру та список посилань на додаткові відомості.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ


Опис реєстру

У п'ятому виданні словника Microsoft Computer Dictionary поняття "реєстр" має таке визначення:
Центральна ієрархічна база даних, яка використовується в Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT та Windows 2000 для зберігання відомостей, необхідних для налаштування системи для одного або декількох користувачів, застосунків та устаткування.

Реєстр містить відомості, до яких операційна система постійно звертається під час роботи, зокрема профілі кожного користувача, перелік додатків, установлених на комп'ютері, і типів документів, які можна створювати в кожному з них, настройки властивостей папок і значків додатків, конфігурацію устаткування системи та параметри використовуваних портів.

Реєстр замінив собою більшість текстових INI-файлів конфігурації, які використовувалися у Windows 3.x і MS-DOS, таких як Autoexec.bat і Config.sys. Хоча реєстр використовується в усіх новітніх операційних системах Windows, є деякі відмінності між різними версіями.
Кущ реєстру — це група розділів, підрозділів і параметрів реєстру, з якою пов'язано групу допоміжних файлів, де містяться резервні копії всіх цих даних. У Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 та Windows Vista допоміжні файли для всіх кущів, окрім HKEY_CURRENT_USER, містяться в папці %SystemRoot%\System32\Config. Допоміжні файли для HKEY_CURRENT_USER розташовані в папці %SystemRoot%\Profiles\Username. Розширення імен файлів у цих папках показують тип даних, які містяться в цих файлах. Відсутність розширення також іноді може показувати тип даних цих файлів.
Кущ реєструДопоміжні файли
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTУ Windows 98 файли реєстру мають імена User.dat і System.dat.
У Windows ME файли реєстру - Classes.dat, User.dat і System.dat.

Примітка. Функції безпеки в операційних системах Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 та Windows Vista дають адміністратору можливість керувати доступом до розділів реєстру.

У поданій нижче таблиці перелічено стандартні розділи, які використовуються системою. Довжина імені розділу не може перевищувати 255 знаків.
Папка/стандартний розділОпис
HKEY_CURRENT_USERМістить структуру конфігураційних відомостей для користувача, сеанс якого зараз триває. Тут зберігаються відомості про папки користувача, вибрані ним кольори екрана та параметри панелі керування. Вони пов'язуються з профілем користувача. Цей розділ має скорочену назву "HKCU".
HKEY_USERSМістить усі завантажені на цей час профілі користувачів. HKEY_CURRENT_USER є підрозділом HKEY_USERS.. Розділ HKEY_USERS має скорочену назву "HKU".
HKEY_LOCAL_MACHINEМістить конфігураційні відомості, які стосуються цього комп'ютера (без огляду на користувачів). Цей розділ має скорочену назву "HKLM".
HKEY_CLASSES_ROOTЦе підрозділ розділу HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Інформація, яка тут зберігається, забезпечує запуск належної програми, коли у провіднику Windows відкривають якийсь файл. Цей розділ має скорочену назву "HKCR". Починаючи з Windows 2000 ця інформація зберігається також у розділах HKEY_LOCAL_MACHINE і HKEY_CURRENT_USER. Розділ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes містить настройки за замовчуванням, які застосовуються до всіх користувачів локального комп'ютера. Настройки розділу HKEY_CURRENT_SER\Software\Classes мають пріоритет над настройками за замовчуванням і застосовуються лише до активного користувача. Розділ HKEY_CLASSES_ROOT дає змогу оглянути одразу два джерела інформації. HKEY_CLASSES_ROOT забезпечує цю можливість також для програм, розроблених для раніших версій Windows. Щоб змінити настройки для поточного користувача, внесіть зміни до розділу HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, а не до HKEY_CLASSES_ROOT. Щоб змінити настройки за замовчуванням, слід скористатися розділом HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Параметри реєстру, записані до розділу в HKEY_CLASSES_ROOT, буде збережено в HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Проте якщо в HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes вже існує такий розділ, то параметри, записані до розділу в HKEY_CLASSES_ROOT, буде збережено в HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGМістить відомості про конфігурацію обладнання, яка використовується локальним комп'ютером під час запуску системи.
Примітка. У 64-розрядних версіях Windows XP, Windows Server 2003 та Windows Vista реєстр складається з 32-розрядних і 64-розрядних розділів. Імена багатьох 32-розрядних і 64-розрядних розділів однакові. За промовчанням у 64-розрядній версії редактора реєстру, яка входить до складу 64-розрядних версій Windows XP, Windows Server 2003 та Windows Vista, 32-розрядні розділи відображаються у вузлі
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Докладніше щодо перегляду реєстру в 64-розрядних версіях Windows див. у статті бази знань Microsoft Knowledge Base:

305097 Як переглянути системний реєстр у 64-розрядній версії Windows (Це посилання може вказувати на вміст, повністю або частково викладений англійською мовою.)


У нижченаведеній таблиці перелічено типи даних, доступні для використання в реєстрі Windows. Максимальний розмір імені параметра для різних систем становить:
  • Windows Server 2003, Windows XP та Windows Vista: 16383 знаки
  • Windows 2000: 260 знаків ANSI або 16383 знаків Юнікоду
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 знаків
Довгі параметри (більше 2048 байт) слід зберігати у файлах, імена яких зберігаються в реєстрі. Це сприяє ефективній роботі реєстру. Максимальний розмір параметра для різних систем становить:
  • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista: уся доступна пам'ять
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16300 байт
Примітка. Сукупний розмір усіх значень к розділі не може перевищувати 64 КБ.
НазваТип данихОпис
Двійковий параметрREG_BINARYНеформатовані двійкові дані. Більшість відомостей про устаткування зберігається у двійковому вигляді та відображається в редакторі реєстру в шістнадцятковому форматі.
Параметр DWORDREG_DWORDДані, представлені 4-байтовим числом (32-розрядним цілим). До цього типу належить багато параметрів драйверів пристроїв і служб. У редакторі реєстру він відображається у двійковому, шістнадцятковому або десятковому форматі. Подібні формати - REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN (останній значущий байт міститься за найнижчою адресою) і REG_DWORD_BIG_ENDIAN (останній значущий байт міститься за найвищою адресою).
Розширюваний рядковий параметрREG_EXPAND_SZРядок даних змінної довжини. До цього типу даних належать змінні, які обчислюються, коли дані використовує програма або служба.
Мультирядковий параметрREG_MULTI_SZСкладний рядок. До цього типу звичайно належать параметри, які містять списки декількох значень у формі, зручній для читання. Окремі значення розділяються комами, пробілами або іншими знаками.
Рядковий параметрREG_SZТекстовий рядок фіксованої довжини.
Двійковий параметрREG_RESOURCE_LISTНизка вкладених масивів, призначена для зберігання списку ресурсів для драйвера пристрою або одного з фізичних пристроїв, яким він керує. Ці дані виявляються та записуються системою у структурі \ResourceMap і відображаються в редакторі реєстру в шістнадцятковому форматі як двійкові параметри.
Двійковий параметрREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTНизка вкладених масивів, призначена для зберігання списку можливих апаратних ресурсів, доступних для драйвера пристрою або одного з фізичних пристроїв, яким він керує. Система записує підмножину цього списку у структурі \ResourceMap. Ці дані виявляються системою та відображаються в редакторі реєстру в шістнадцятковому форматі як двійкові параметри.
Двійковий параметрREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORНизка вкладених масивів, призначена для зберігання списку ресурсів для фізичного пристрою. Ці дані виявляються та записуються системою у структурі \HardwareDescription і відображаються в редакторі реєстру в шістнадцятковому форматі як двійкові параметри.
НіякийREG_NONEДані без якогось певного типу. Ці дані записуються до реєстру системою та додатками й відображаються в редакторі реєстру в шістнадцятковому форматі як двійкові параметри.
ПосиланняREG_LINKРядок Юнікоду, який позначає символічне посилання.
Параметр QWORDREG_QWORDДані, представлені 64-розрядним цілим числом. Ці дані відображаються в редакторі реєстру як двійкові параметри; вони з'явилися у Windows 2000.

Резервне копіювання реєстру

Перш ніж починати редагування реєстру, експортуйте розділи, які збираєтеся редагувати, або створіть резервну копію всього реєстру. Якщо виникне якась проблема, можна буде відновити попередній стан реєстру, як зазначено в розділі "Відновлення реєстру". Щоб створити резервну копію всього реєстру, скористайтеся програмою архівації для створення резервної копії стану системи. Стан системи охоплює реєстр, базу даних реєстрації класів COM+ та завантажувальні файли. Додаткові відомості про створення резервної копії стану системи за допомогою програми архівації можна отримати у наступних статях бази знань Microsoft Knowledge Base:

308422 Архівація файлів і папок за допомогою програми архівації у Windows XP

320820 Архівація файлів і папок за допомогою програми архівації у Windows XP Home Edition

326216 Як зберегти та відновити дані за допомогою програми архівації у Windows Server 2003 (може бути англійською мовою)

Редагування реєстру

Для внесення змін до даних реєстру програма має використовувати функції реєстру, визначені на веб-сайті MSDN: Адміністратори можуть вносити зміни до реєстру за допомогою редактора реєстру (Regedit.exe або Regedt32.exe), засобів "Групова політика", "Системна політика", файлів реєстру (.reg) або запустивши сценарій (наприклад, файл сценарію VisualBasic).

Використання інтерфейсу користувача Windows

Для зміни параметрів системи рекомендується використовувати інтерфейс користувача Windows замість безпосереднього редагування реєстру. Однак іноді редагування реєстру — це найкращий спосіб усунути проблему з продуктом. Якщо у базі знань Microsoft Knowledge Base є відомості про цю проблему, то відповідна стаття надасть покрокові інструкції щодо редагування реєстру для її вирішення. Рекомендується точно дотримуватися цих інструкцій.

Використання редактора реєстру

Попередження. Неправильна зміна реєстру за допомогою редактора реєстру або іншим способом може спричинити серйозні ускладнення. Вони можуть викликати необхідність переінсталяції операційної системи. Корпорація Майкрософт не може гарантувати усунення цих проблем. Відповідальність за наслідки змін реєстру лягає на користувача.
Редактор реєстру дає змогу виконувати наступні дії:
  • шукати піддерево, розділ, підрозділ або параметр;
  • додати підрозділ або параметр;
  • змінити параметр;
  • видалити підрозділ або параметр;
  • перейменувати підрозділ або параметр;
У лівій області вікна редактора реєстру відображаються папки. Кожна папка представляє стандартний розділ реєстру на локальному комп'ютері. Отримавши доступ до реєстру віддаленого комп'ютера, ви побачите лише два стандартні розділи: HKEY_USERS та HKEY_LOCAL_MACHINE.

Використання групової політики

Консоль керування MMC містить інструменти, які можна використовувати для адміністрування мереж, комп'ютерів, служб та інших компонентів системи. Оснастка групової політики MMC дозволяє адміністраторам визначати параметри політики, які застосовуються до комп'ютерів або користувачів. Забезпечити виконання групової політики на локальних комп'ютерах можна за допомогою локальної оснастки групової політики MMC — Gpedit.msc. Забезпечити виконання групової політики в Active Directory можна за допомогою оснастки MMC "Користувачі і комп'ютери Active Directory". Додаткову інформацію щодо використання групової політики див. у довідкових статтях відповідної оснастки групової політики MMC.

Використання файлу записів реєстрації (.reg)

Створіть файл записів реєстрації (.reg), який містить зміни реєстру, а потім запустіть його на комп'ютері, де потрібно внести зміни. Файл .reg можна запустити вручну або за допомогою сценарію входу до системи. Докладніше див. у статті бази знань Microsoft Knowledge Base:

310516 Додавання, змінення та видалення підрозділів і значень реєстру за допомогою файлу даних реєстру (файл REG) (може бути англійською мовою)

Використання сервера сценаріїв Windows

За допомогою сервера сценаріїв Windows можна запустити сценарії VBScript та JScript безпосередньо в операційній системі. Можна створити файли VBScript та JScript, в яких використовуються методи сервера сценаріїв Windows для видалення, читання та написання розділів та параметрів реєстру. Щоб отримати додаткові відомості про ці методи, відвідайте такі веб-сайти корпорації Майкрософт:
Метод RegDelete
Метод RegRead
Метод RegWrite

Використання інструментарію керування Windows

Інструментарій керування Windows (WMI) є компонентом операційної системи Microsoft Windows і реалізацією інтерфейсу WBEM (Web-Based Enterprise Management), розробленою корпорацією Майкрософт. WBEM — це галузева ініціатива щодо розвитку стандартних технологій для отримання доступу до відомостей, необхідних для керування в корпоративному середовищі. WMI можна використовувати для автоматизації у корпоративному середовищі адміністративних завдань (таких як редагування реєстру). WMI можна також використовувати у мовах сценаріїв, які мають обробник у Windows і здатні управляти об'єктами Microsoft ActiveX. Для зміни реєстру Windows можна також скористатися програмою командного рядка Wmic.exe.
Додаткові відомості про WMI можна отримати на веб-сайті корпорації Майкрософт за адресою: Докладніше про програму командного рядку WMI див. у статті бази знань Microsoft Knowledge Base:

290216 Опис програми командного рядка Wmic.exe – інструментарію керування Windows (WMI) (може бути англійською мовою)

Використання консолі реєстру Windows

Для редагування реєстру можна використовувати консоль реєстру (Reg.exe) Windows. Щоб отримати довідку про використання засобу Reg.exe введіть у командному рядку reg /? та натисніть кнопку OK.

Відновлення реєстру

Для відновлення реєстру скористайтеся відповідним способом.

Відновлення розділів реєстру

Щоб відновити експортовані підрозділи реєстру, двічі клацніть REG-файл, збережений у розділі "Експорт підрозділів реєстру". Можна також відновити увесь реєстр із резервної копії. Докладніше про відновлення всього реєстру див. розділ цієї статті "Відновлення всього реєстру".

Відновлення всього реєстру

Щоб відновити увесь реєстр, відновіть стан системи з резервної копії. Докладніше про відновлення стану системи з резервної копії див. у статті бази знань Microsoft Knowledge Base:

309340 Відновлення файлів і папок за допомогою засобу архівації у Windows XP


Примітка. Під час створення резервної копії стану системи створюються також оновлені копії файлів регістру в папці %SystemRoot%\Repair. Якщо після редагування реєстру Windows XP не запускається, можна вручну замінити файли реєстру, виконавши кроки, зазначені в розділі "Частина перша" наступної статті бази знань Microsoft Knowledge Base:
307545 Відновлення пошкодженого реєстру, який перешкоджає запуску ОС Windows XP

ПОСИЛАННЯ


Додаткові відомості можна отримати на таких веб-сайтах корпорації Майкрософт: Каталог перевірених продуктів Windows Server Catalog – це довідкова інформація про продукти, які пройшли перевірку на сумісність із серверними продуктами Windows. Додаткові відомості про продукти, які пройшли тестування на сумісність з сервером Windows див. на веб-сайті корпорації Майкрософт:Диспетчер захисту даних (DPM) — це головний засіб серед продуктів керування Microsoft System Center, призначений допомагати ІТ-спеціалістам у керуванні середовищем Windows. DPM — це новий стандарт для архівації та відновлення Windows, який забезпечує безперервний захист даних для застосунків Microsoft та файлових серверів, на яких використовуються інтегровані диски та носії на магнітній стрічці. Щоб отримати додаткові відомості про DPM, відвідайте веб-сайт корпорації Майкрософт: Докладніше про відновлення даних див. на веб-сайті корпорації Майкрософт за адресою: Докладніше про створення резервної копії та відновлення реєстру див. у статті бази знань Microsoft Knowledge Base:

322756 Як створити резервну копію та відновити реєстр у Windows XP та Windows Vista

322755 Як створити резервну копію, відредагувати та відновити реєстр у Windows 2000 (Це посилання може вказувати на вміст, повністю або частково викладений англійською мовою.)

323170 Як створити резервну копію, відредагувати та відновити реєстр у Windows NT 4.0 (Це посилання може вказувати на вміст, повністю або частково викладений англійською мовою.) (може бути англійською мовою)
322754 Як створити резервну копію, відредагувати та відновити реєстр у Windows 95, Windows 98 і Windows Me (Це посилання може вказувати на вміст, повністю або частково викладений англійською мовою.)

Докладніше про відмінності між Regedit.exe та Regedt32.exe див. у статті бази знань Microsoft Knowledge Base:

141377 Відмінності між Regedit.exe і Regedt32.exe (Це посилання може вказувати на вміст, повністю або частково викладений англійською мовою.) (може бути англійською мовою)