Отримати віддалену підтримку Microsoft


Функція віддаленої підтримки Microsoft дозволяє спеціалісту з технічної підтримки корпорації Microsoft з іншого місця бачити екран вашого комп’ютера та працювати на ньому завдяки безпечному з’єднанню. Захист від шахрайства технічної підтримки.

Угода на послуги Microsoft

ПРОГЛЯДАЮЧИ ЦЮ УГОДУ І НАТИСКАЮЧИ "Я ПОГОДЖУЮСЯ", ВИ ПРИЙМАЄТЕ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ БУТИ ПОВ’ЯЗАНИМИ ЦІЄЮ УГОДОЮ, УМОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ І ПОЛОЖЕННЯМ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ВЕБ-ВУЗЛА, А ТАКОЖ ПРАВИЛАМИ, НАВЕДЕНИМИ НА ЦЬОМУ ВЕБ-ВУЗЛІ, ВСІ З ЯКИХ Є ВВЕДЕНИМИ В ЦЮ УГОДУ І СТАНОВЛЯТЬ ЇЇ ЧАСТИНУ.

ЦЕ ТАКОЖ БУДЕ ОЗНАЧАТИ, ЩО ВИ ПРОЧИТАЛИ ТА ЗРОЗУМІЛИ ВСІ ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ. У ВИПАДКУ КОНФЛІКТУ МІЖ ЦІЄЮ УГОДОЮ І ВАШОЮ ІСНУЮЧОЮ УГОДОЮ З НАДАННЯ ПОСЛУГ З MICROSOFT (ЯКЩО НАЯВНА), ПЕРЕВАГУ МАЮТЬ УМОВИ ВАШОЇ ІСНУЮЧОЇ УГОДИ З НАДАННЯ ПОСЛУГ З MICROSOFT.  ВИ ПОВИННІ ПРИЙНЯТИ ЦЮ УГОДУ ПЕРЕД ПРИДБАННЯМ ПОСЛУГ MICROSOFT З ЦЬОГО ВЕБ-ВУЗЛА.

Ця угода на послуги Microsoft ("угода") укладається між нижче підписаними ("ви" чи "ваш") і найближчим афіліатом Microsoft, розташованим у вашій країні чи регіоні, якщо тільки ми не призначимо інакше в частині 9 нижче ("ми", "нас" чи "наш").  "Афіліат" означає будь-яку юридичну особу, якою ми чи ви володіємо, яка володіє вами чи нами або яка знаходиться під спільною власністю з вами чи з нами.  "Власність" означає більше, ніж 50% власності.  

Умови

1. ПОСЛУГИ.  Ми погоджуємося використовувати комерційно обґрунтовані зусилля для надання замовлених вами послуг як описано на веб-вузлі послуг (інакше відоме як "посібник з послуг").  Адреса веб-вузла для посібника з послуг: http://support.microsoft.com.  Якщо URL змінюється з будь-якої причини, то ми надамо новий URL на ваш запит.  Наша здатність надавати послуги залежить від вашої повної і своєчасної співпраці, а також від точності і повноти інформації, що надається вами.

2.  ВЛАСНІСТЬ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ.

a. Виправлення.  Ми надаємо вам не ексклюзивну, неперервну, повністю сплачену ліцензію для використання і відтворення виправлення, яке ми чи наш представник надасть вам виключно для вашого внутрішнього використання.  Виправлення не передбачені для перепродажу чи передачі стороннім третім сторонам.  Окрім тих випадків, для яких тут передбачено інше, ліцензійні права, що надаються для виправлень, керуються ліцензійною угодою для дефектного продукту або, якщо виправлення не надається для конкретного продукту, будь-якими іншими умовами, які ми надаємо.   Ваше використання цього продукту керується ліцензійною угодою для нього.   Ви відповідальні за сплату будь-яких ліцензійних зборів за продукт.   "Продукт(и)" означає будь-який комп’ютерний код, доступні через мережу послуги чи матеріали, що входять до складу продуктів випущених комерційно, попередніх версій чи бета-продуктів (ліцензованих на оплату чи безкоштовних), а також будь-які похідні згаданого вище, які ми чи наш представник робимо доступними для вас для ліцензії, яка публікується нами, нашими афіліатами чи третьою стороною.  “Виправлення”означає виправлення для продуктів, які ми випускаємо на загальних підставах (такі як комерційні сервісні пакети продукту) або які ми передаємо вам, коли надаємо послуги (такі як способи обходу проблем, патчі, оперативні корегування, поновлення, виправлення помилок, бета-виправлення і попередні зборки з виправленими помилками), а також будь-які похідні наведеного вище.   Ви не можете змінювати, розділяти на компоненти, декомпілювати, дизасемблювати, змінювати ім'я файлу чи об’єднувати його з будь-яким не-Microsoft комп’ютерним кодом будь-які виправлення, які ми вам надали.
б. Попередня робота.   Усі права в будь-яких письмових матеріалах на основі комп’ютерного коду чи безкодових матеріалах ("матеріали"), розроблених чи одержаних інакшим чином нами чи для нас, або нашими афіліатами незалежно від цієї угоди ("Попередня робота"), повинні залишатися виключною власністю сторони, яка надала попередню роботу.   Протягом надання послуг кожна сторона передає іншій стороні (а також нашим підрядникам як необхідно) тимчасову, неексклюзивну ліцензію на використання, відтворення та модифікацію будь-якої власної попередньої роботи, що надавалась виключно для виконання послуг.  Ми надаємо вам невиняткову, безстрокову повністю оплачену ліцензію на використання, відтворення та зміну (якщо це можливо) наших попередніх робіт, за винятком продуктів у формі, наданій вам при завершенні нашого надання послуг, для використання з будь-якими розробками (якщо застосовуються).   Ліцензійні права, що надаються нашій попередній роботі, обмежуються тільки вашим внутрішнім використанням, і не передбачені для перепродажу чи передачі стороннім третім сторонам.
в. Розробки.   Ми надаємо вам невиключне, безстрокове право використовувати, відтворювати і модифікувати будь-який комп’ютерний код чи матеріали (за винятком виправлень чи попередніх робіт), які ми залишили вам при завершенні нашого надання послуг ("розробки") виключно для вашого внутрішнього використання.   Розробки не передбачені для перепродажу чи передачі стороннім третім сторонам.
г     Зразки програмного коду.   Додатково до прав, що встановлені в частині Розробки вище, вам також надається невиключне, безстрокове право відтворювати та поширювати форму об’єктного коду з будь-якого комп’ютерного коду, переданого нами з метою ілюстрації ("зразок програмного коду"), за умови, що ви погоджуєтеся: (i) не використовувати наше ім'я, логотип чи торговий знак для маркетингу вашого комп’ютерного продукту, в який вкладений зразок програмного коду; (ii) включати дійсне повідомлення про авторські права у ваш комп’ютерний продукт, у який вкладений зразок програмного коду; і (iii) відшкодовувати, звільняти від відповідальності та захищати нас і наших постачальників стосовно і по відношенню до всіх позовів чи судових справ, включаючи оплату послуг адвокатів, які виникають чи випливають з використання чи поширення зразка програмного коду.
ґ.  Обмеження ліцензії для програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Оскільки певні умови ліцензій третіх осіб вимагають, щоб комп'ютерний код, як правило, (i) був відкритий для третіх осіб у формі вихідного коду; (ii) міг передаватися третім особам для створення похідних від нього робіт, або (iii) безкоштовно розповсюджувався серед третіх осіб (у сукупності "умови обмеженої ліцензії"), ліцензійні права, яка кожна зі сторін надала стосовно будь-якого комп'ютерного коду (а також будь-якої інтелектуальної власності, що пов'язана з нею), не включають будь-якої ліцензії, права, можливості або повноваження на включення, зміну, комбінування та/або розповсюдження цього комп'ютерного коду разом із будь-яким іншим комп'ютерним кодом таким чином, щоб цей інший комп'ютерний код підпадав би під умови обмеженої ліцензії.
Крім того, кожна зі сторін гарантує, що вона не надаватиме чи передаватиме іншій стороні комп'ютерний код, який підпадає під умови обмеженої ліцензії.
д.  Права афіліатів.  Ви можете надавати субліцензію на права, що містяться в цій частині, вашим афіліатам, але ваші афіліати не можуть субліцензувати ці права, і її використання вашими афіліатами повинно узгоджуватися з цими ліцензійними умовами, що містяться тут.
е. Збереження прав.  Усі права, не надані явно в цій частині зберігаються.

3. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. Умови цієї угоди є конфіденційними, і будь-яка інформація, що визначається одною із сторін як "конфіденційна" та/або "фірмовою", або такою, яка за всіх обставин повинна доречно вважатися конфіденційною та/або фірмовою ("конфіденційна інформація"), не буде розкриватися стороною, що одержує, для будь-якої третьої особи без виразної згоди іншої сторони, за винятком випадків відповідно до умов цієї угоди протягом п’яти (5) років від дати її розкриття.   Ці зобов’язання з конфіденційності не повинні застосовуватися до будь-якої інформації, яка (i) стає відомою стороні, що одержує, з джерела, відмінного від сторони, що розкриває, інакше, ніж шляхом порушення зобов'язання щодо конфіденційності, пов’язаного із стороною, що розкриває, (іі) є чи стає доступною для загального користування інакше, ніж шляхом порушення стороною, що отримує, або (ііі) розробляється шляхом незалежних зусиль сторони, що приймає.   Ми можемо використовувати будь-яку технічну інформацію, отриману нами у зв’язку з наданням послуг, пов’язаних з нашими продуктами, для вирішення проблем, виправлення помилок, підвищення функціональності та створення виправлень, а також для поповнення нашої бази знань.   Ми погоджуємося не ідентифікувати вас та не розкривати у базі знань будь-яку вашу конфіденційну інформацію.

4. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.  

a.   ВІДМОВА ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ.  У МАКСИМАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ, ДОЗВОЛЕНОМУ ЗАКОНОДАВСТВОМ, МИ ВІДМОВЛЯЄМОСЯ І ВИКЛЮЧАЄМО ВСІ ЗАЯВИ, ГАРАНТІЇ І УМОВИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВОНИ Є ПРЯМО ВИКЛАДЕНИМИ, ТАКИМИ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, АБО ВСТАНОВЛЕНИМИ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ОКРІМ ТИХ, ЩО ПРЯМО ЗАЗНАЧЕНІ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ГАРАНТІЇ АБО УМОВИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРАВОМІРНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОГО СТАНУ ЧИ ЯКОСТІ, ТОВАРНОГО СТАНУ І ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ПОСЛУГ ЧИ ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАНІ НАМИ.  
б.   Застосування місцевого законодавства.   Якщо застосовне законодавство надає вам будь-які умови, що уявляються, попри виключень та обмежень у цій угоді, то до ступеня, дозволеного застосовним законом, ваші засоби правового захисту є обмеженими, у випадку послуг, одним з наступного (і) повторним наданням послуг або (іі) вартістю повторного надання послуг (якщо необхідно), а також у випадку товарів (і) заміною товарів чи (іі) виправленням дефектів в товарах.   Порядок, у якому надаються ці обмежені засоби правового захисту, буде визначатися нами.

5. ОБМЕЖЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.  МАКСИМАЛЬНОЮ МІРОЮ, ЯКА ДОЗВОЛЕНА ЗАКОНОДАВСТВОМ: 1) НАША ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Є ОБМЕЖЕНОЮ СУМОЮ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ ЗА ПОСЛУГИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ ВАШОЇ ПРЕТЕНЗІЇ; 2) ЖОДНА ІЗ СТОРІН НЕ БУДЕ ВІДПОВІДАЛЬНОЮ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ІНШОЇ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОБІЧНІ, СПЕЦІАЛЬНІ, НЕПРЯМІ ЧИ ВИПАДКОВІ ПОШКОДЖЕННЯ, ВТРАТИ ВИГОДИ ЧИ ВТРАТИ БІЗНЕСУ, ЗА БУДЬ-ЯКЕ ПИТАННЯ, ЩО ВІДНОСИТЬСЯ ДО ЦІЄЇ УГОДИ, БУДЬ-ЯКІ ПОСЛУГИ ЧИ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ МАТЕРІАЛИ ЧИ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКІ МИ НАДАЄМО, НАВІТЬ ЯКЩО БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ АБО ЯКЩО ТАКА МОЖЛИВІСТЬ БУЛА ДОРЕЧНО ПЕРЕДБАЧУВАНОЮ, І 3) У ВИПАДКУ ПОСЛУГ ЧИ БУДЬ-ЯКИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ВАМ БЕЗКОШТОВНО, НАША ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ВАМИ НЕ БУДЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ 5 ДОЛ. США ЧИ ЇЇ ЕКВІВАЛЕНТА В МІСЦЕВІЙ ВАЛЮТІ.   ЦЕ ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНШОЇ СТОРОНИ ЩОДО ІНШОЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЇЇ ЗОБОВЯЗАННЯ З КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ІНШОЇ СТОРОНИ АБО, У ВИПАДКУ ФАЛЬШУВАННЯ, ГРУБОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ ЧИ НАВМИСНОЇ НЕПРАВИЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ АБО ЗА ЗАГИБЕЛЬ ЧИ ПЕРСОНАЛЬНЕ УРАЖЕННЯ, ЯКІ ВИКЛИКАНІ НЕОБЕРЕЖНІСТЮ ТІЄЇ СТОРОНИ.   ОСКІЛЬКИ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ І ЮРИСДИКЦІЯХ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ОПОСЕРЕДКОВАНІ АБО ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, ВИЩЕЗГАДАНЕ ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ БУТИ НЕЗАСТОСОВНИМ.

6. ПОДАТКИ.   Суми, які повинні сплачуватися нам за цією угодою не включають будь-які іноземні, федеральні, штатів, провінційні, місцеві, муніципальні чи інші урядові податки США (включаючи без обмежень будь-яку застосовну додану вартість або продаж чи використання податків), які заборговані виключно вами як результат укладання цієї угоди.   Ми не несемо відповідальності за будь-які податки, які ви зобов’язані легально сплачувати. Всі такі податки (включаючи без обмежень податки на чистий прибуток чи валові надходження, податки на франшизу, та/або податки на майно) повинні бути вашою фінансовою відповідальністю.

7.  РОЗІРВАННЯ УГОДИ.  Кожна із сторін може припинити цю угоду, якщо інша сторона (і) суттєво порушує чи не може виконати будь-яке зобов’язання, яке не виправляється протягом 30 календарних днів після повідомлення про таке порушення або (іі) неспроможна сплатити будь-який рахунок-фактуру із заборгованістю більше, ніж 60 календарних днів.  Ви погоджуєтеся сплачувати всі збори за надані послуги та понесені витрати.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.  Ця угода становить єдину угоду сторін стосовно її предмету і переважає над будь-якими іншими попередніми та існуючими повідомленнями.  Усі повідомлення, дозволи і замовлення, надані або оформлені у зв’язку з цією угодою, повинні надсилатися поштою, терміновою кур'єрською поштою або факсом на адреси, зазначені обома сторонами.  Датою доставки повідомлення вважатиметься дата, що значиться на поштовій квитанції про отримання або у підтвердженні про доставку кур'єрської служби або факсу.  Ви не можете призначати цю угоду без нашої письмової згоди, причому ця згода не може необґрунтовано відхилятися.  Ви погоджуєтеся дотримуватися всіх міжнародних та національних законів, які є застосовними до цієї угоди.  Ця угода регулюється законодавством штату Вашингтон, якщо послуги були придбані в Сполучених Штатах, законами Ірландії, якщо придбані в будь-якій країні чи регіоні Європи, Близького Сходу чи Африки (“EMEA”), або законами юрисдикції, де розташований афіліат, що надає послуги, якщо придбані за межами Сполучених Штатів чи EMEA.   Будь-який позов за цією угодою повинен подаватися в федеральний суд чи суд штату в штаті Вашингтон, якщо послуги були придбані в Сполучених Штатах, у суди Ірландії, якщо послуги були придбані в будь-якій країні чи регіоні в EMEA або в суди тієї юрисдикції, де розташовується афіліат, який надає послуги, якщо придбані за межами Сполучених Штатів чи EMEA.  Такий вибір підсудності не позбавляє жодну із сторін права звертатися до суду з проханням судової заборони стосовно порушення прав інтелектуальної власності або зобов’язань щодо конфіденційності у будь-якій відповідній юрисдикції.  Частини стосовно обмежень на використання, стягнення, конфіденційність, право власності і ліцензування, відсутність гарантій, обмеження відповідальності, припинення та різного в цій угоді будуть зберігатися при припиненні чи закінченні терміну дії цієї угоди.  Якщо буде визнано у судовому порядку, що будь-яке положення цієї угоди не має юридичної чинності, недійсне чи не може бути виконане, то решта положень зберігають свою повну чинність і силу, а сторони повинні внести виправлення в угоду для надання дійсності ураженому положенню до максимально можливого ступеня.   Відмова від будь-якого порушення цієї угоди не є відмовою від будь-якого іншого порушення і є дійсною тільки тоді, коли вона оформлена у письмовій формі та підписана уповноваженим представником сторони, що відмовляється.   Окрім платежів будь-яких належних сум, жодна із сторін не повинна нести відповідальність за затримки при виконанні чи за невиконання внаслідок причин поза межами їхнього доречного контролю.   Це виразне побажання сторін, щоб ця угода була укладена англійською мовою.  

9. ПІДРЯДНА КОМПАНІЯ MICROSOFT.  Підрядною компанією Microsoft для цієї угоди є корпорація Microsoft Regional Sales Corporation, якщо ви розташовані в таких країнах:  Австралія, Бангладеш, Гонконг, Індія, Індонезія, Корея, Малайзія, Нова Зеландія, Філіппіни, Сінгапур, Шрі-Ланка, Тайвань, Таїланд і В’єтнам. Підрядною компанією Microsoft для цієї угоди є Microsoft Ireland Operations, Limited, якщо ви розташовані в будь-якій країні Європи, Близького Сходу чи Африки.

WW Червень 07

УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ MICROSOFT

Ці умови ліцензування є угодою між корпорацією Microsoft (або однією з її афілійованих компаній, залежно від того, де Ви мешкаєте) і Вами. Ознайомтеся з ними. Вони застосовуються до вищезазначеного програмного забезпечення, до складу якого входять носії (за наявності), на яких Ви придбали цей продукт. Ці умови також поширюються на будь-які

 • оновлення,
 • додаткові компоненти,
 • інтернет-служби та
 • служби підтримки

Microsoft, призначені для цього програмного забезпечення, окрім випадків, коли для них передбачено інші умови. У таких випадках набувають чинності відповідні умови.
Використовуючи програмний продукт, Ви тим самим приймаєте ці умови. Якщо Ви не приймаєте їх, не використовуйте програмний продукт.
Як зазначено нижче, використання деяких функцій також засвідчує Вашу згоду на надання певних стандартних відомостей про комп’ютер для інтернет-служб.

У разі дотримання цих умов ліцензії Ви маєте описані нижче права.

1. ПРАВА НА ІНСТАЛЯЦІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ. Вам дозволяється встановити й використовувати 1 копію програмного забезпечення на своєму пристрої.

2. ОБСЯГ ЛІЦЕНЗІЇ. Програмний продукт не продається, а надається в користування за ліцензією. Ця угода лише дає Вам певні права на його використання. Усі інші права належать корпорації Microsoft. За винятком випадків, коли відповідний закон надає Вам попри це обмеження додаткові права, Ви маєте право використовувати цей програмний продукт лише на явно викладених у цій угоді умовах. У такому разі необхідно дотримуватися будь-яких технічних обмежень у програмному забезпеченні, які дають змогу використовувати його лише в певний спосіб.
Ви не маєте права:
 • розкривати результати будь-яких тестів програмного забезпечення третій стороні без попередньої письмової згоди компанії Microsoft;
 • оминати будь-які технічні обмеження програмного продукту;
 • здійснювати зворотне проектування програмного продукту, декомпілювати або дизасемблювати його (за винятком і лише в тих випадках, коли попри це обмеження відповідний закон явно дозволяє такі дії);
 • публікувати програмний продукт, надаючи іншим користувачам можливість копіювати його;
 • надавати програмний продукт у прокат або в оренду;
 • передавати будь-якій третій стороні програмний продукт або цю угоду;
 • використовувати програмний продукт для надання комерційних послуг із розміщення програмного забезпечення.

3. РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ. Ви маєте право створити одну резервну копію програмного забезпечення. Цю резервну копію можна використовувати лише для повторної інсталяції програмного продукту.

4. ДОКУМЕНТАЦІЯ. Будь-який користувач із чинними правами доступу до Вашого комп’ютера або внутрішньої мережі може копіювати документацію та використовувати її для внутрішніх довідкових потреб.

5. ЕКСПОРТНІ ОБМЕЖЕННЯ. На цей програмний продукт поширюється дія законів і норм США, які регулюють експортні операції. Ви зобов’язуєтеся дотримуватись усіх місцевих і міжнародних законів і норм щодо експорту, які поширюються на цей програмний продукт. До цих законів належать обмеження на місця використання, користувачів і спосіб використання. Докладніші відомості див. на веб-сторінці www.microsoft.com/exporting.

6. ПОСЛУГИ ПІДТРИМКИ. Оскільки програмне забезпечення постачається на умовах "як є", для нього технічна підтримка може не надаватися.

7. ПОВНА УГОДА. Ця угода й умови щодо додаткових компонентів, оновлень, інтернет-служб і технічної підтримки, якими Ви користуєтеся, є неподільною угодою щодо програмного продукту та технічної підтримки.

8. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО.

А. Сполучені Штати. Якщо програмний продукт придбано в Сполучених Штатах, ця угода тлумачиться на основі законодавства штату Вашингтон і незалежно від принципів колізійного права (так само розглядаються позови щодо її порушення). Усі інші позови, зокрема позови відповідно до законодавства штату про захист прав споживачів, про недобросовісну конкуренцію й у випадку цивільних правопорушень, розглядаються за законами штату, у якому Ви проживаєте.
Б. За межами Сполучених Штатів. Якщо програмне забезпечення придбано в будь-якій іншій країні, застосовується законодавство цієї країни.

9. ЮРИДИЧНА СИЛА. У цій угоді викладено певні юридичні права. Ви можете мати додаткові права відповідно до законів Вашої країни. Крім того, у Вас можуть бути права щодо сторони, у якої Ви придбали програмний продукт. Ця угода не змінює Ваших прав за законодавством Вашої країни, якщо ці закони не дозволяють такої зміни.

10. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. Програмне забезпечення ліцензується на умовах "як є". Ризик за його використання покладається на Вас. Корпорація Microsoft не надає жодних прямих гарантій і умов. Відповідно до місцевих законів Ви можете мати додаткові права споживача, які ця угода змінити не може. Наскільки це дозволено законодавством Вашої країни, Microsoft відмовляється від непрямих гарантій придатності для продажу або для певної мети та від непрямих гарантій непорушення прав інтелектуальної власності.

11. ОБМЕЖЕННЯ Й ВИКЛЮЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТКИ. Ви маєте право на отримання від корпорації Microsoft і її постачальників відшкодування лише прямих збитків у розмірі не більше 5,00 доларів США. Усі інші збитки, зокрема непрямі, спеціально обумовлені, ненавмисно заподіяні, а також утрачена вигода, не відшкодовуються.
Це обмеження поширюється на:

 • будь-які питання, пов’язані з програмним продуктом, послугами, вмістом (зокрема кодом) веб-сайтів або програм третьої сторони;
 • претензії щодо порушень умов контракту або гарантії, гарантійних зобов’язань або інших умов, об’єктивної відповідальності, необережності або іншого цивільного правопорушення, наскільки це дозволено відповідним законодавством.
Це обмеження діє також у випадках, якщо корпорації Microsoft було відомо або мало бути відомо про можливість таких збитків. Вищезазначене обмеження або виключення може не поширюватися на Вас, якщо законодавство Вашої країни не припускає виключення або обмеження відповідальності за ненавмисно заподіяні, спричинені або інші збитки.

Вибираючи варіант "Я приймаю" для функції віддаленої підтримки від Microsoft, Ви погоджуєтеся, що під час відповідної сесії спеціаліст із технічної підтримки може робити знімки екрана з метою підвищення якості та/або в навчальних цілях.

Якщо Ви не погоджуєтеся на створення знімків екрана, виберіть варіант "Я не приймаю" та надішліть запит на отримання інших варіантів професійної підтримки, наприклад по телефону або через чат.

Погодившись на створення знімків екрана, закрийте всі вікна чи документи, що можуть містити особисту інформацію.


Примітка. LogMeIn (LMI) Rescue – це продукт стороннього постачальника, який наразі використовується корпорацією Майкрософт для надання віддаленої підтримки клієнтам. Служба підтримки Microsoft використовує LogMeIn Rescue Enterprise як провідний засіб віддаленої допомоги, щоб усувати неполадки та вирішувати проблеми клієнтів.

За допомогою LogMeIn Rescue інженери служби підтримки Microsoft можуть отримувати доступ до віддаленого комп’ютера або право віддалено керувати ним, а також спілкуватися з користувачем та виділяти об’єкти на екрані його пристрою, не встановлюючи перед цим необхідного програмного забезпечення.

Засіб LogMeIn Rescue відрізняється від інших продуктів для віддаленого доступу компанії LogMeIn та інших розробників, оскільки він реагує на запити клієнта й використовується службою підтримки лише з дозволу клієнта. На клієнтському комп’ютері не інсталюється жодна постійна програма для віддаленої підтримки. Інженери служби підтримки Microsoft отримують лише віддалений доступ до такого комп’ютера за наявності дозволу клієнта, який потрібно запитувати щоразу, коли клієнту потрібна допомога. Корпорація Майкрософт надаватиме підтримку лише через цей сайт.

Відомості про цей продукт не є рекламою та не надаються корпорацією Майкрософт з метою його просування. Корпорація Майкрософт може припинити використання цього засобу без попереднього повідомлення.

Востаннє переглянуто : 3 листопада 2014 р.