Поширені проблеми під час інсталяції Visual Studio 2015

Ознаки

Не вдається інсталювати Microsoft Visual Studio 2015. Також відображається повідомлення про помилку на зразок наведених нижче.Якщо під час інсталяції Visual Studio у вас виникла проблема, не описана в цьому розділі, клацніть тут, щоб отримати додаткову допомогу.

Спосіб вирішення

Щоб усунути цю проблему, скористайтесь одним або кількома з нижченаведених способів.

0x80200010, 0x80072efe або 0x80072ee7 – проблема з підключенням під час завантаження

Ця помилка зазвичай виникає, коли інсталятору Visual Studio не вдається завантажити потрібні програмні компоненти через проблеми з підключенням до Інтернету. У разі виникнення цієї помилки спробуйте повторно інсталювати Visual Studio після покращення стану підключення. Якщо помилка не зникає, скористайтесь одним або кількома з наведених нижче способів.
 • Інсталюйте Visual Studio з іншого джерела. Наприклад, якщо зараз ви використовуєте веб-сайт VisualStudio.com або Центр завантаження Microsoft, спробуйте завантажити Visual Studio з порталу MSDN.
 • Інсталюйте Visual Studio за допомогою перемикача layout або образу ISO. Докладніше про це див. в статті Інсталяція Visual Studio на веб-сайті мережі Microsoft для розробників (MSDN).

0x80070005 – доступ заборонено

Ця помилка виникає, коли Visual Studio не вдається отримати доступ до одного або кількох обов’язкових файлів інсталяції. Ця проблема може виникнути через будь-яку з наведених нижче причин.
 • Зовнішній процес, ініційований, наприклад, програмним забезпеченням для захисту від зловмисних програм і вірусів, заблокував файл інсталяції Visual Studio. Для вирішення цієї проблеми зверніться до системного адміністратора або іншого ІТ-фахівця, щоб уникнути блокування файлів Visual Studio такими процесами.
 • Користувач, який намагається інсталювати Visual Studio, не має прав адміністратора в системі комп’ютера. Щоб інсталювати Visual Studio, потрібно ввійти в систему з правами адміністратора.
 • Відсутність дозволів на доступ до певних файлів реєстру може завадити належній інсталяції Visual Studio. Щоб вирішити цю проблему, див. статтю Вирішення проблем з інсталяцією за допомогою засобу SubInACL на веб-сайті MSDN.

0x80070643 – пошкодження кешу інсталяції або образу ISO

Ця помилка зазвичай виникає через пошкодження файлу, потрібного для інсталяції. Вона може виникнути під час інсталяції Visual Studio за допомогою образу ISO або DVD-диска, записаного з образу ISO або під час відновлення Visual Studio.
Помилка інсталяції з образу ISO або DVD-диска, записаного з образу ISO
Помилка під час відновлення

0x800713ec – .NET Framework інсталюється

Ця помилка зазвичай виникає, коли окремо від Visual Studio вже інсталюється .NET Framework. Оскільки багато компонентів інсталятора Visual Studio залежать від .NET Framework, спроба інсталювати .NET Framework одночасно з Visual Studio може призвести до неочікуваної поведінки.

Щоб уникнути цієї проблеми, зачекайте, доки інсталятор .NET Framework завершить роботу, перш ніж інсталювати Visual Studio.

Кілька помилок інсталяції компонентів у Windows 7

Коли ви інсталюєте Visual Studio на комп’ютері з Windows 7, може з’явитися запит на надання відсутніх ресурсів, наприклад, інсталяційного пакета. Ця помилка може виникати в різних операційних системах, але найчастіше – у Windows 7.

Також може з’явитися таке повідомлення про помилку:

Помилки інсталяції можуть виникати через те, що оновлення сертифікатів безпеки, необхідні для інсталяції деяких компонентів Visual Studio, не вдається застосувати на цьому комп’ютері.

Якщо потім натиснути Продовжити, щоб відновити інсталяцію Visual Studio, може з’явитися повідомлення "Помилки через неможливість визначення вихідного каталогу пакета", що міститиме інформацію про помилки, які не вдається вирішити за допомогою параметра Завантажити пакети з Інтернету. Після завершення інсталяції Visual Studio відобразиться таке повідомлення:

Інсталяцію завершено. Проте не всі компоненти інстальовано правильно.

Також відобразиться список компонентів, які не вдалося інсталювати через відсутність указаних файлів. Спробуйте скористатися наведеними нижче способами, щоб вирішити цю проблему.
 • Спосіб 1. Переконайтеся, що комп’ютер підключено до Інтернету. У деяких випадках Visual Studio може програмно отримати й застосувати потрібні оновлення сертифікатів для успішної інсталяції відповідних компонентів.
 • Спосіб 2. Перевірте на комп’ютері параметри групової політики, що керує автоматичним оновленням сертифікатів. Для цього відкрийте засіб редагування групової політики (gpedit.msc). У засобі редагування локальної групової політики в розділі Конфігурація комп’ютера розгорніть елементи Адміністративні шаблони й Керування підключенням до Інтернету, а потім клацніть Параметри підключення до Інтернету. Керувати автоматичними оновленнями сертифікатів можна за допомогою параметра Вимкнути автоматичне оновлення кореневих сертифікатів. Щоб необхідні для Visual Studio сертифікати автоматично оновлювались і застосовувались, для цього параметра необхідно встановити значення Вимкнуто.

  Примітка. Перш ніж змінювати будь-які параметри групової політики, рекомендуємо звернутися до системного адміністратора.
 • Спосіб 3. Якщо не вдалося вирішити проблему за допомогою перших двох способів, спробуйте інсталювати необхідні оновлення сертифікатів вручну. Додаткові відомості див. в статті Отримання оновлення кореневого сертифіката для Windows.
Якщо Visual Studio вже інстальовано, а наведені вище способи не допомогли вирішити проблему, спробуйте скористатися функцією відновлення. Система спробує успішно інсталювати компоненти, які було пропущено попереднього разу. Щоб відновити Visual Studio, відкрийте вікно "Програми та засоби" (appwiz.cpl). У вікні "Програми та засоби" натисніть правою кнопкою миші елемент Visual Studio, виберіть Змінити, а потім клацніть Відновити, щоб розпочати процес відновлення.

Примітка. Ця помилка стосується лише Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1). За замовчуванням у Windows 8 і пізніших версіях ці оновлення сертифікатів вже інстальовані.

Повідомлення про помилку 1606, що посилається на папку \\psf

Під час інсталяції Visual Studio на комп’ютері Mac, на якому запущено програму Parallels, може з’являтися повідомлення про помилку 1606, що посилається на папку \\psf. Щоб вирішити цю проблему, перейдіть за посиланням http://kb.parallels.com/en/115026 (застаріле посилання: http://kb.parallels.com/en/114310), а потім повторно інсталюйте компонент для інтеграції Parallels Tools, спеціально розроблений для комп’ютерів Mac, на яких запущено програмне забезпечення Parallels.

Під час передавання пакетів SQL може статися збій, якщо обліковому запису локального адміністратора не надано певні права

Якщо інсталювати Visual Studio на настільний ПК з обмеженими правами, під час передачі пакетів SQL можуть з’являтися помилки. Ці помилки можуть виникати, якщо адміністратор домену позбавив локального адміністратора певних прав для посилення безпеки. Докладніше про діагностику й вирішення подібних проблем див. в статті Інсталяція SQL Server завершується помилкою, якщо користувач не має відповідних прав.

Неприпустимі записи передано в перемикачі /FilterFeatureSelectionTree та /InstallSelectableItems

Під час повторної спроби запуску інсталятора оновлення Visual Studio 2015, коли попередня спроба інсталяції завершилася помилкою чи її було скасовано, з’являється таке повідомлення про помилку:
Неприпустимі записи передано в перемикач /FilterFeatureSelectionTree. Докладніші відомості див. в журналі інсталяції.
Неприпустимі записи передано в перемикач /InstallSelectableItems. Докладніші відомості див. в журналі інсталяції.

Ця проблема виникає, коли під час попередньої невдалої або скасованої інсталяції системі не вдається зберегти останню версію файлу feed.xml. Після наступної спроби запуску інсталятора оновлення Visual Studio система намагається скористатися застарілим файлом feed.xml, який залишився після попередніх сеансів інсталяції Visual Studio.

Щоб вирішити цю проблему, скористайтеся командою, подібною до наведеної нижче.
VS2015.3.exe /overridefeeduri <Path to feed.xml>

Як шлях до файлу feed.xml можна вказати посилання з таблиці нижче. Файл feed.xml також можна завантажити за відповідним посиланням на локальний диск, а потім указати відповідний шлях замість покажчика місця заповнення <Path to feed.xml>.

Примітка. Вибір файлу feed.xml залежить від мови. Вибраний файл feed.xml має відповідати мовній версії Visual Studio. Якщо інстальовано кілька мовних версій Visual Studio, виберіть ту, що інсталювали першою.

Наприклад, якщо на комп’ютері інстальовано версію Visual Studio китайською мовою (спрощене письмо), то відповідна команда матиме такий вигляд:
VS2015.3.exe /overridefeeduri http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x804

Якщо ви завантажили файл feed.xml за посиланням http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=564093&clcid=0x804 на локальний диск у каталог d:\VisualStudio\feed.xml, то відповідна команда матиме такий вигляд:
VS2015.3.exe /overridefeeduri d:\VisualStudio\feed.xml

Додаткові відомості

Якщо в цій статті не описано проблему з інсталяцією Visual Studio, що вас цікавить, перейдіть на веб-сайт форуму з питань інсталяції та налаштування Visual Studio.

Щоб отримати додаткову допомогу, завантажте файл журналу інсталяції Visual Studio на веб-сайти форуму з питань інсталяції й настройки Visual Studio і Microsoft Community. Для цього виконайте описані нижче дії.
 1. Завантажте інструмент для збору файлів журналів Microsoft Visual Studio і .NET Framework (Collect.exe).
 2. Запустіть інструмент Collect.exe з того каталогу, у який зберегли його. Засіб зберігає стиснутий CAB-файл з усіма журналами Visual Studio і .NET у розташування %TEMP%\vslogs.cab.
 3. Опублікуйте файл Vslogs.cab на форумі разом із описом проблеми.
Властивості

Ідентифікатор статті: 3039361 – останній перегляд: 30 січ. 2017 р. – виправлення: 2

Visual Studio 2015 Release Candidate, Visual Studio 2015 Preview

Зворотний зв’язок