Використання функції DnsQuery для вирішення імен хостів та хост-адрес з Visual C++ .NET


ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ


У цій статті описується використання Dnsquery функції для вирішення імен хостів та хост-адрес.

Додаткові відомості


У Winsock Використовуйте функцію getaddrinfo замість функції getaddrbyname для імен хостів у вашому застосунку. Функція getaddrbyname була замінена функцією getaddrinfo для обробки IPv4 та IPv6-адресації. Winsock ніколи не враховуються широкі символи до недавнього часу в Windows Server 2003, де включена нова версія функції getaddrinfo . Нова версія називається getaddrinfo. Якщо потрібно рішення для всіх операційних систем на базі NT, скористайтеся функцією DNS-клієнт Dnsquery для усунення імен хостів. Функція Dnsquery має широку версію, яка повинна працювати на Microsoft Windows 2000 і пізніших операційних системах. Щоб створити зразок консольного застосунку Win32, який ілюструє використання функції Dnsquery , виконайте наведені нижче дії. Функція Dnsquery надсилає запит на DNS-сервер для вирішення ім'я хоста IP-адресу і навпаки.
 1. Запустіть Microsoft Visual Studio .NET.
 2. У проекті типи, клацніть Visual C++ проектіві виберіть Win32 проекту , у розділішаблони.
 3. Введіть Q831226 у поліім'я .
 4. У майстрі Win32 застосунок, клацніть консоль застосунку, клацніть пустий проекті натисніть кнопкуГотово.
 5. У провіднику рішень клацніть правою кнопкою миші вихідні файли, натисніть кнопку Додати, а потім – Додати новий елемент. Додайте файл C++ (. УОЗ) до проекту. Назвіть файл Q831226. УОЗ.
 6. Вставте наступний код у файлі Q831226. УОЗ:
  #include <winsock2.h> //winsock#include <windns.h>  //DNS api's#include <stdio.h>  //standard i/o//Usage of the programvoid Usage(char *progname) {  fprintf(stderr,"Usage\n%s -n [HostName|IP Address] -t [Type] -s [DnsServerIp]\n",progname);  fprintf(stderr,"Where:\n\t\"HostName|IP Address\" is the name or IP address of the computer ");  fprintf(stderr,"of the record set being queried\n");  fprintf(stderr,"\t\"Type\" is the type of record set to be queried A or PTR\n");  fprintf(stderr,"\t\"DnsServerIp\"is the IP address of DNS server (in dotted decimal notation) ");  fprintf(stderr,"to which the query should be sent\n");  exit(1);}void ReverseIP(char* pIP){  char seps[]  = ".";  char *token;  char pIPSec[4][4];  int i=0;  token = strtok( pIP, seps);  while( token != NULL )  {    /* While there are "." characters in "string" */    sprintf(pIPSec[i],"%s", token);    /* Get next "." character: */    token = strtok( NULL, seps );    i++;  }  sprintf(pIP,"%s.%s.%s.%s.%s", pIPSec[3],pIPSec[2],pIPSec[1],pIPSec[0],"IN-ADDR.ARPA");}// the main function void __cdecl main(int argc, char *argv[]){   DNS_STATUS status;        //Return value of DnsQuery_A() function.  PDNS_RECORD pDnsRecord;     //Pointer to DNS_RECORD structure.  PIP4_ARRAY pSrvList = NULL;   //Pointer to IP4_ARRAY structure.WORD wType;           //Type of the record to be queried.  char* pOwnerName;    //Owner name to be queried.char pReversedIP[255];//Reversed IP address.  char DnsServIp[255];       //DNS server ip address.  DNS_FREE_TYPE freetype ;  freetype = DnsFreeRecordListDeep;  IN_ADDR ipaddr;  if(argc > 4) {    for(int i = 1; i < argc ; i++) {      if ( (argv[i][0] == '-') || (argv[i][0] == '/') ) {        switch(tolower(argv[i][1])) {          case 'n':pOwnerName=argv[++i];            break;          case 't':            if (!stricmp(argv[i+1], "A") )              wType = DNS_TYPE_A; //Query host records to resolve a name.            else if (!stricmp(argv[i+1], "PTR") ){              //pOwnerName should be in "xxx.xxx.xxx.xxx" format              if(strlen(pOwnerName)<=15)              {                //You must reverse the IP address to request a Reverse Lookup                 //of a host name.                sprintf(pReversedIP,"%s",pOwnerName);                ReverseIP(pReversedIP);                pOwnerName=pReversedIP;                wType = DNS_TYPE_PTR; //Query PTR records to resolve an IP address              }              else              {                Usage(argv[0]);              }            }            else              Usage(argv[0]);            i++;            break;          case 's':            // Allocate memory for IP4_ARRAY structure.            pSrvList = (PIP4_ARRAY) LocalAlloc(LPTR,sizeof(IP4_ARRAY));            if(!pSrvList){              printf("Memory allocation failed \n");              exit(1);            }            if(argv[++i]) {            strcpy(DnsServIp,argv[i]);            pSrvList->AddrCount = 1;            pSrvList->AddrArray[0] = inet_addr(DnsServIp); //DNS server IP address            break;             }                                default:            Usage(argv[0]);            break;        }      }      else         Usage(argv[0]);       }    }  else     Usage(argv[0]);     // Calling function DnsQuery to query Host or PTR records    status = DnsQuery(pOwnerName,         //Pointer to OwnerName.             wType,           //Type of the record to be queried.            DNS_QUERY_BYPASS_CACHE,   // Bypasses the resolver cache on the lookup.             pSrvList,          //Contains DNS server IP address.            &pDnsRecord,        //Resource record that contains the response.            NULL);           //Reserved for future use.  if (status){    if(wType == DNS_TYPE_A)       printf("Failed to query the host record for %s and the error is %d \n", pOwnerName, status);    else      printf("Failed to query the PTR record and the error is %d \n", status);  } else {    if(wType == DNS_TYPE_A) {      //convert the Internet network address into a string      //in Internet standard dotted format.      ipaddr.S_un.S_addr = (pDnsRecord->Data.A.IpAddress);      printf("The IP address of the host %s is %s \n", pOwnerName,inet_ntoa(ipaddr));      // Free memory allocated for DNS records.       DnsRecordListFree(pDnsRecord, freetype);    }    else {      printf("The host name is %s \n",(pDnsRecord->Data.PTR.pNameHost));      // Free memory allocated for DNS records.       DnsRecordListFree(pDnsRecord, freetype);    }  }  LocalFree(pSrvList);}
 7. У меню проекту натисніть кнопку " Властивості".
 8. У діалоговому вікні Властивості проекту розгорніть компонувальник у розділі Властивості конфігурації, клацніть командний рядокі додайте такі бібліотеки до списку Додаткові параметри :
  • Ws2_32.lib
  • Dnsapi.lib
 9. Щоб створити рішення, натисніть клавіші CTRL + SHIFT + B.

Перевірте зразки

 • Знайти IP-адресу, яка відповідає імені хоста: Q831226. exe-n ім'я хоста -t-s < IP-адресу DNS-сервера >Примітка ім'я хоста є покажчик місця заповнення ім'я комп'ютера, який на запит.
 • Знайдіть ім'я хоста, яке відповідає IP-адресі: Q831226. exe-n xxx.xxx.xxx.xxx -t PTR-s < IP-адресу DNS-сервера >Примітка xxx.xxx.xxx.xxx -це покажчик місця заповнення IP-адреси комп'ютера, на якому виконується запит.

Посилання


Щоб отримати додаткові відомості про DNS-підстановки відвідайте такий веб-сайт мережі розробників Microsoft (MSDN):Щоб отримати додаткові відомості, клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Microsoft Knowledge Base:
164213 Опис DNS, зворотний пошук