Під час спроби створити або включити правила у програмі Outlook деякі правила відключаються, і з'являється повідомлення про помилку

ОЗНАКИ

Після оновлення програмного забезпечення до версії Outlook 2003 (або пізнішої версії) можна помітити, що деякі правила відключено, і включити їх не вдається. Інші правила працюють нормально. Під час спроби ввімкнути правила, відключені у процесі оновлення, з'являється таке повідомлення про помилку:
Деякі правила неможливо завантажити на сервер Exchange і їх було відключено. Деякі параметри не підтримуються або не вистачає місця для зберігання всіх правил.

ПРИЧИНА

 • Поштові скриньки на серверах Microsoft Exchange Server 2007, Exchange Server 2010 та Exchange Server 2013

  Така проблема виникає, якщо для поштової скриньки встановлено квоту правил, і правила перевищують цю квоту. Обмеження розміру правил для поштових скриньок на сервері Exchange Server 2007 (і пізнішої версії) за промовчанням становить 64 КБ для кожної скриньки. Загальне обмеження розміру правил також може збільшуватися до 256 КБ для кожної скриньки.

 • Поштові скриньки на сервері Exchange Server 2003

  Дана проблема виникає, якщо розмір правил для поштової скриньки перевищує 32 КБ. Загальне обмеження розміру правил для поштових скриньок на сервері Exchange Server 2003 становить 32 КБ. Обмеження для правил на сервері Exchange 2003 незмінне.
У програмі Outlook 2003 (і пізніших версій) розмір правил збільшено переважно для забезпечення підтримки формату Юнікод.

ОБХІДНИЙ ШЛЯХ

Exchange Server 2007, Exchange Server 2010 та Exchange Server 2013

Якщо вашу поштову скриньку розташовано на сервері Exchange Server 2007 або пізнішої версії, можна попросити адміністратора Exchange збільшити квоту правил для цієї скриньки.

Команда з прикладу нижче установлює для квоти правил максимальне значення у 256 КБ.

Set-Mailbox john@contoso.com -RulesQuota:256kb
Ця команда дозволяє переглянути поточну квоту правил для поштової скриньки.

Get-Mailbox john@contoso.com |FL displayname, rulesquota

Якщо адміністратор Exchange не може збільшити квоту правил для вашої поштової скриньки, спробуйте один із нижченаведених способів (застосовні до всіх версій сервера Exchange).

Усі версії сервера Exchange

Щоб вирішити проблему з відновленням своїх правил, скористайтеся одним із нижченаведених способів для зменшення розміру наявних правил.

Спосіб 1.

Перейменування правил з використанням коротших імен. Щоб перейменувати правило в Outlook, виконайте наведені нижче дії.

Для програм Outlook 2013 і Outlook 2010:
 1. На вкладці Файл клацніть Відомості.
 2. Після цього клацніть Керувати правилами й оповіщеннями.
 3. На вкладці Правила для електронної пошти виберіть правило, яке потрібно перейменувати.
 4. Клацніть Змінити правила, а потім виберіть Перейменувати правило.
 5. Введіть нове, коротше ім’я правила й натисніть кнопку OK.
 6. Натисніть кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно Правила й оповіщення.
Для Outlook 2007 та Outlook 2003.
 1. У меню Сервіс виберіть Правила й оповіщення.
 2. На вкладці Правила для електронної пошти виберіть правило, яке потрібно перейменувати.
 3. У списку Змінити виберіть Перейменувати правило.
 4. Введіть нове, коротше, ім'я правила й натисніть кнопку OK.
 5. Натисніть кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно Правила й оповіщення.

Спосіб 2

Видаліть застарілі правила. Щоб видалити правило в Outlook, виконайте такі дії:

Для програм Outlook 2013 і Outlook 2010:
 1. На вкладці Файл клацніть Відомості.
 2. Після цього клацніть Керувати правилами й оповіщеннями.
 3. На вкладці Правила для електронної пошти виберіть правило, яке потрібно перейменувати.
 4. Натисніть кнопку Видалити, а потім клацніть Так, щоб підтвердити видалення.
 5. Натисніть кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно Правила й оповіщення.
Для Outlook 2007 та Outlook 2003.
 1. У меню Сервіс виберіть Правила й оповіщення.
 2. На вкладці Правила для електронної пошти виберіть правило, яке потрібно видалити.
 3. Натисніть кнопку Видалити, а потім — кнопку Так, щоб підтвердити видалення.
 4. Натисніть кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно Правила й оповіщення.

Спосіб 3

Об'єднайте схожі правила, щоб зменшити загальний розмір правил. Якщо це можливо, об'єднайте схожі правила, щоб зменшити загальний розмір правил. Після об'єднання схожих правил видаліть правила, які більше не потрібні. Щоб відредагувати існуюче правило в Outlook, виконайте наведені нижче дії.

Для програм Outlook 2013 і Outlook 2010:
 1. На вкладці Файл клацніть "Відомості". 
 2. Після цього клацніть Керувати правилами й оповіщеннями.
 3. На вкладці Правила для електронної пошти виберіть правило, яке потрібно перейменувати.
 4. Клацніть Змінити правило, а потім виберіть пункт Змінити параметри правила.
 5. Внесіть потрібні зміни.
 6. Натисніть кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно Правила й оповіщення.
Для Outlook 2007 та Outlook 2003.

 1. У меню Сервіс виберіть Правила й оповіщення.
 2. На вкладці Правила для електронної пошти виберіть правило, яке потрібно змінити.
 3. У списку Змінити виберіть Змінити параметри правила.

  Зробіть необхідні зміни.
 4. Після завершення натисніть кнопку Готово і потім кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно Правила й оповіщення.

  Примітка. Якщо змінюване правило діє тільки для клієнтського застосунку, то для закриття діалогового вікна Правила й оповіщення необхідно натиснути кнопку OK двічі.

Спосіб 4

Перемістіть файл особистих папок (.pst) у папку з найкоротшим шляхом. Якщо у вас є правила, що переміщають повідомлення електронної пошти в PST-файл, перемістіть його в папку з найкоротшим шляхом. Наприклад, перемістіть PST-файл у кореневий каталог C:\ім'я_файла.pst. Щоб перемістити PST-файл у програмі Outlook, виконайте такі дії:
 1. У навігаційній панелі клацніть правою кнопкою миші елемент Особисті папки або ім'я папки, що відповідає PST-файлу, й виберіть пункт Властивості ім'я_папки.


  Примітка. У навігаційній панелі у групі Пошта ця папка завжди буде папкою верхнього рівня.

 2. На вкладці Загальні натисніть кнопку Додатково.
 3. Запам'ятайте ім'я та повний шлях до PST-файла зазначені в полі Ім'я файла.
 4. Двічі натисніть кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно Властивості ім'я_папки.
 5. Закрийте Outlook.
 6. За допомогою провідника перемістіть PST-файл у нове місце.


  Примітка. За промовчанням PST-файл знаходиться в папці диск:\Documents and Settings\ім'я_користувача\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook. Ця папка є прихованою. Щоб відкрити дану папку у провіднику, необхідно увімкнути відображення прихованих папок. Для цього виконайте такі дії.
  1. У провіднику в меню Сервіс виберіть команду Властивості папки.
  2. Відкрийте вкладку Вигляд.
  3. У списку Додаткові параметри для параметра Приховані файли та папки виберіть значення Показувати приховані файли та папки.
  4. Щоб у провіднику відображалися розширення всіх файлів, у групі Файли та папки зніміть прапорець Приховувати розширення для зареєстрованих типів файлів.

   Зверніть увагу, що приховані папки відображаються сірим кольором, щоб було видно, що вони не є звичайними папками.
  5. Натисніть кнопку OK.

 7. Скористайтеся одним із наступних методів, щоб відкрити елемент панелі керування "Пошта":
  • Щоб виконати ці дії на комп’ютері під керуванням Windows XP або Windows Server 2003, натисніть кнопку Пуск, клацніть Панель керування, виберіть Облікові записи користувачів, а потім – Пошта.


   Примітка. Якщо використовується класичний вигляд, натисніть кнопку Пуск, клацніть Панель керування і двічі клацніть Пошта.

  • На комп'ютері з Microsoft Windows 2000 натисніть кнопку Пуск, виберіть Параметри, клацніть Панель керування і двічі клацніть Пошта.
 8. Натисніть кнопку Показати конфігурації та виберіть профіль, який містить необхідний PST-файл.
 9. Натисніть кнопку Властивості і виберіть Файли даних.
 10. Виберіть PST-файл, який було переміщено, й натисніть кнопку Параметри.
 11. Коли з'явиться повідомлення про те, що даних у старому місці не виявлено, натисніть кнопку OK.
 12. Знайдіть PST-файл у новому розташуванні, виділіть його й натисніть кнопку Відкрити.
 13. Натисніть кнопку OK, а потім двічі натисніть кнопку Закрити.
 14. Натисніть кнопку OK.
 15. Закрийте панель керування.
 16. Перезапустіть Outlook.

Спосіб 5

Зніміть прапорець Тільки на цьому комп'ютері. Якщо переміщення повідомлень електронної пошти в PST-файл здійснюється за допомогою правила та якщо для доступу до поштових повідомлень на сервері Exchange Server не використовуються різні комп'ютери, зніміть прапорець Тільки на цьому комп'ютері. Для цього в Outlook виконайте такі дії.

Для програм Outlook 2013 і Outlook 2010:
 1. На вкладці Файл клацніть Відомості.
 2. Після цього клацніть Керувати правилами й оповіщеннями.
 3. На вкладці Правила для електронної пошти виберіть правило, яке потрібно перейменувати.
 4. Клацніть Змінити правило, а потім виберіть пункт Змінити параметри правила.
 5. Зніміть прапорець Лише на цьому комп’ютері, якщо його встановлено.
 6. Заверште роботу Майстер правил. Натисніть кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно Правила й оповіщення.
Для Outlook 2007 та Outlook 2003.
 1. У меню Сервіс виберіть Правила й оповіщення.
 2. На вкладці Правила для електронної пошти виберіть правило, яке потрібно змінити.
 3. У списку Змінити виберіть Змінити параметри правила.
 4. Зніміть прапорець Тільки на цьому комп'ютері, якщо його встановлено.
 5. Завершіть роботу майстра правил.
 6. Натисніть кнопку OK, щоб закрити діалогове вікно Правила й оповіщення.

  Примітка. Якщо використовуються правила, що діють тільки для клієнтського застосунку та посилаються на локальні файли ресурсів (наприклад, правила, які переміщають об'єкти в папку в PST-файлі), та якщо для доступу до Microsoft Outlook використовується кілька комп'ютерів, може виникнути конфлікт правил. Тому деякі правила, дійсні тільки для клієнта, можна вимкнути.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Докладніше про обмеження у 32 КБ на граничний розмір правил див. у наступних статтях бази знань Microsoft Knowledge Base:

147298 Максимальна кількість правил для папки (може бути англійською мовою)
241325 Повідомлення про помилку, пов’язану з нестачею місця, під час створення або імпортування правил (може бути англійською мовою)
Властивості

Ідентифікатор статті: 886616 – останній перегляд: 21 лист. 2015 р. – виправлення: 1

Зворотний зв’язок