Виправлення пошкоджених документів Word

ПІДСУМКИ

У цій статті описується визначення пошкодженого документа у Word 2007 і пізніших версіях. Крім того, ця стаття містить кроки з поясненнями, як відновити текст і дані, що містяться в документі, після визначення факту пошкодження документа.

Цю статтю розраховано на початківців або користувачів із середнім рівнем знань.
Друкування цієї статті може полегшити виконання потрібних дій.

Виявлення пошкодженого документа

Спосіб 1. Перевірка на ознаки дивної поведінки

Багато пошкоджених документів демонструють ознаки дивної поведінки. Це може бути пов’язано з пошкодженням документа або шаблону, на основі якого його створено. Ось деякі типи цієї поведінки:
 • Багаторазове перенумерування наявних сторінок у документі
 • Багаторазове відновлення розривів сторінок у документі
 • Неправильна структура та форматування документа
 • Виведення на екран символів, які не читаються
 • Повідомлення про помилки під час обробки
 • Комп'ютер перестає реагувати на дії користувача при відкритті файлу
 • Будь-яка інша нестандартна поведінка, яка не відповідає звичайній роботі програми
Якщо документ має такі ознаки або його не вдається відкрити, перейдіть до способу 2.

Спосіб 2. Перевірка інших документів і програм

Іноді причиною такої поведінки є інші чинники, а не пошкодження документа. Щоб виключити їх, виконайте наведені нижче дії.
 1. Подивіться, чи подібна поведінка не спостерігається при роботі з іншими документами.
 2. Подивіться, чи подібна поведінка не спостерігається при роботі в інших програмах Microsoft Office.
Якщо внаслідок виконання будь-якого з цих кроків виявиться, що проблема пов’язана не з документом, необхідно виправити неполадки програми Word, пакета Office або операційної системи, запущеної на комп’ютері.

Можливі дії для виправлення неполадок, якщо не вдається відкрити пошкоджений документ

Спосіб 1. Змінення шаблону, що використовується документом

Крок 1. Визначення шаблону, що використовується документом

 1. Відкрийте проблемний документ у програмі Word.
 2. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Параметри.
 3. Натисніть кнопку Надбудови.
 4. У полі Керування клацніть Шаблони в розділі Перегляд і керування надбудовами Office.
 5. Натисніть кнопку Перейти.
У полі Шаблон документа буде зазначено шаблон, що використовується документом. Якщо шаблон указано як Звичайний, перейдіть до кроку 2. В іншому випадку перейдіть до пункту 3.

Крок 2. Перейменування глобального шаблону (Normal.dotm)

Виконайте нижченаведені дії відповідно до інстальованої на комп’ютері операційної системи.
 1. Закрийте програму Word.
 2. Натисніть кнопку ПускКнопка .
 3. У своїй операційній системі виконайте пошук файлу normal.dotm, який зазвичай знаходиться в цьому розташуванні:
  %userprofile%\appdata\roaming\microsoft\templates
 4. Клацніть Normal.dotm правою кнопкою миші та виберіть команду Перейменувати.
 5. Введіть Oldword.old і натисніть клавішу ENTER.
 6. Закрийте провідник Windows.
 7. Запустіть програму Word і відкрийте документ.

Крок 3. Змінення шаблону документа

 1. Відкрийте проблемний документ у програмі Word.
 2. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Параметри.
 3. Натисніть кнопку Надбудови.
 4. У полі Керування виберіть Шаблони та натисніть кнопку Перейти.
 5. Виберіть Додати.
 6. У папці Шаблони виберіть Normal.dotm і натисніть кнопку Відкрити.
 7. Натисніть кнопку ОК, щоб закрити діалогове вікно Шаблони та надбудови.
 8. Закрийте програму Word.

Крок 4. Перевірка та змінення діючих шаблонів.

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Параметри.
 3. Клацніть пошкоджений документ і натисніть кнопку Відкрити.
Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перейдіть до способу 2.

Спосіб 2. Запуск Word із використанням настройок за замовчуванням

Можна скористатися перемикачем /a, щоб запустити програму Word лише з настройками за замовчуванням. У разі використання перемикача /a Word не завантажує ніякі надбудови. Крім того, Word не використовує наявний шаблон Normal.dotm. Перезавантажте Word із використанням перемикача /a.

Крок 1. Запуск Word із використанням перемикача /a

 1. Закрийте програму Word.
 2. У своїй операційній системі виконайте пошук засобу Виконати. У діалоговому вікні "Виконати" введіть команду winword.exe /a.

Крок 2. Відкривання документа

 1. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Відкрити.
 2. Клацніть пошкоджений документ і натисніть кнопку Відкрити.
Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перейдіть до способу 3.

Спосіб 3. Змінення драйверів принтера

Крок 1. Використання іншого драйвера принтера

Крок А. Використання майстра додавання принтера
 1. У своїй операційній системі виконайте пошук засобу Пристрої та принтери.
 2. Натисніть кнопку Додати принтер.
Крок Б. Додавання нового принтера
 1. У діалоговому вікні Додати принтер виберіть Додати локальний принтер.
 2. Виберіть Використати наявний порт, а потім натисніть кнопку Далі.
 3. У списку Виробник виберіть пункт Microsoft.
 4. Виберіть Засіб створення документів XPS (Microsoft), а потім натисніть кнопку Далі.
 5. Виберіть пункт Використовувати поточний драйвер (рекомендовано), а потім натисніть кнопку Далі.
 6. Установіть прапорець Призначити як принтер за замовчуванням і натисніть кнопку Далі.
 7. Натисніть кнопку Готово.

Крок 2: Чи допомогло змінення драйверів принтера вирішити проблему?

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Відкрити.
 3. Клацніть пошкоджений документ і натисніть кнопку Відкрити.
Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перейдіть до кроку 3.

Крок 3. Повторна інсталяція оригінального драйвера принтера.

Windows Vista й Windows 7
 1. У своїй операційній системі виконайте пошук засобу Пристрої та принтери.
 2. Клацніть правою кнопкою миші вихідний принтер, який використовується за замовчуванням, і виберіть Видалити.
  Дозвіл служби захисту користувачів Якщо отримано запит на введення пароля адміністратора або підтвердження, укажіть пароль або натисніть кнопку Продовжити.
 3. Якщо пропонується видалити всі файли, пов’язані з принтером, натисніть кнопку Так.
 4. Виберіть Додати принтер, а потім дотримуйтеся вказівок, наведених у вікні майстра установлення принтерів, щоб повторно інсталювати драйвер принтера.

Крок 4. Чи допомогло змінення драйверів принтера вирішити проблему?

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Відкрити.
 3. Клацніть пошкоджений документ і натисніть кнопку Відкрити.
Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перейдіть до способу 4.

Спосіб 4. Відновлення файлу засобами програми Word

Крок 1. Відновлення документа

 1. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Відкрити.
 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть потрібний документ Word.
 3. Клацніть стрілку поряд із кнопкою Відкрити та виберіть команду Відкрити й відновити.

Крок 2. Перевірка, чи відновлення документа допомогло вирішити проблему

Перевірте, чи спостерігається неналежна поведінка й надалі. Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перезавантажте Windows і перейдіть до способу 6.

Спосіб 5. Змінення формату документа з подальшим перетворенням на формат Word

Крок 1. Відкривання документа

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Відкрити.
 3. Клацніть пошкоджений документ і натисніть кнопку Відкрити.

Крок 2. Збереження документа в іншому форматі

 1. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Зберегти як.
 2. У програмі виберіть Інші формати.
 3. У списку Тип файлу виберіть Текст у форматі RTF (*.rtf).
 4. Натисніть кнопку Зберегти.
 5. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Закрити.

Крок 3. Відкривання документа з подальшим його перетворенням на формат Word

 1. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Відкрити.
 2. Клацніть перетворений документ і натисніть кнопку Відкрити.
 3. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Зберегти як.
 4. Виберіть Документ Word для Типу файлу.
 5. Перейменуйте документ і натисніть кнопку Зберегти.

Крок 4. Перевірка, чи перетворення формату файлу документа допомогло вирішити проблему

Перевірте, чи спостерігається неналежна поведінка й надалі. Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, спробуйте зберегти файл в іншому форматі. Повторіть кроки 1–4 та спробуйте зберегти файл у наведених нижче форматах у зазначеному порядку.
 • Web-сторінка (.htm; .html)
 • Інші текстові формати
 • Звичайний текст (.txt)
Примітка. При збереженні файлу у форматі Звичайний текст (.txt) можна усунути проблему пошкодження документа. Проте усе форматування документа, макроси та зображення втрачаються. При збереженні файлів у форматі Звичайний текст (.txt) доведеться повторно форматувати документ. Тому використовуйте формат Звичайний текст (.txt) лише в тому випадку, якщо в інших форматах проблему вирішити не вдається.

Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перейдіть до способу 7.

Спосіб 6. Копіювання всього вмісту без останньої позначки абзацу до нового документа

Крок 1. Створення нового документа

 1. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Створити.
 2. Клацніть Новий документ, а потім натисніть кнопку Створити.

Крок 2. Відкривання пошкодженого документа

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Відкрити.
 3. Клацніть пошкоджений документ і натисніть кнопку Відкрити.

Крок 3. Копіювання вмісту документа, а потім вставка вмісту в новий документ

Примітка. Якщо документ містить розриви розділів, скопіюйте тільки текст між розривами розділів. Не потрібно копіювати розриви розділів, тому що пошкодження можуть перенестися в новий документ. Щоб уникнути цього, змініть подання документа на чернетку під час копіювання та вставки вмісту між документами. Для переходу в режим чернетки на вкладці Вид виберіть пункт Чернетка у групі Подання документа.
 1. У пошкодженому документі натисніть CTRL+END, а потім – CTRL+SHIFT+HOME.
 2. На вкладці Домашня сторінка у групі Буфер обміну виберіть Копіювати.
 3. На вкладці Вид виберіть Перехід між вікнами у групі Вікно.
 4. Виберіть новий документ, створений під час виконання кроку 1.
 5. На вкладці Домашня сторінка у групі Буфер обміну виберіть Вставити.
Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перейдіть до способу 8.

Спосіб 7. Копіювання непошкоджених частин пошкодженого документа до нового документа

Крок 1. Створення нового документа

 1. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Створити.
 2. Клацніть Новий документ, а потім натисніть кнопку Створити.

Крок 2. Відкривання пошкодженого документа

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Відкрити.
 3. Клацніть пошкоджений документ і натисніть кнопку Відкрити.

Крок 3. Копіювання непошкоджених частин документа та вставлення в новий документ

Примітка. Якщо документ містить розриви розділів, скопіюйте тільки текст між розривами розділів. Не потрібно копіювати розриви розділів, тому що пошкодження можуть перенестися в новий документ. Щоб уникнути цього, змініть подання документа на чернетку під час копіювання та вставки вмісту між документами. Для переходу в режим чернетки на вкладці Вид виберіть пункт Чернетка у групі Подання документа.
 1. Знайдіть і виділіть непошкоджену частину вмісту в пошкодженому документі.
 2. На вкладці Домашня сторінка у групі Буфер обміну виберіть Копіювати.
 3. На вкладці Вид виберіть Перехід між вікнами у групі Вікно.
 4. Виберіть новий документ, створений під час виконання кроку 1.
 5. На вкладці Домашня сторінка у групі Буфер обміну виберіть Вставити.
 6. Повторіть кроки 3a–3e для кожної непошкодженої частини документа. Необхідно відновити пошкоджені частини документа.

Спосіб 8. Переключення подання документа та видалення пошкодженого вмісту

В обрізаних документах, у яких відображаються не всі сторінки, можна переключити подання та видалити пошкоджений вміст із документа.
 1. Визначте номер сторінки з пошкодженим вмістом, через яку документ відображається обрізаним.
  1. У програмі Word виберіть Файл на стрічці, а потім виберіть Відкрити.
  2. Клацніть пошкоджений документ і натисніть кнопку Відкрити.
  3. Прокрутіть документ до сторінки, після якої він відображається обрізаним. Запам’ятайте вміст цієї сторінки.
 2. Переключіть подання документа та видаліть пошкоджений вміст.
  1. На вкладці Вид у групі Подання документа виберіть Веб-документ або Подання чернетки.
  2. Прокрутіть документ і знайдіть вміст, після якого він відображається обрізаним.
  3. Виділіть і видаліть наступний абзац, таблицю чи об’єкт у файлі.
  4. На вкладці Вид у групі Подання документа виберіть Режим розмітки. Переключайте подання та видаляйте вміст, доки документ не відобразиться повністю в поданні Режим розмітки.
  5. Збережіть документ.

Можливі дії для виправлення неполадок, якщо не вдається відкрити пошкоджений документ

Спосіб 1. Відкриття пошкодженого документа в режимі чернетки без оновлення посилань

Крок 1. Налаштування програми Word

 1. Запустіть програму Word.
 2. На вкладці Вид виберіть Чернетка у групі Подання документа.
 3. У програмі Word відкрийте пункт меню Файл, а потім виберіть Параметри та Додатково.
 4. У розділі Відображення вмісту документа виберіть Використовувати чернетковий шрифт у поданнях чернетки та структури і Відображати покажчики місця заповнення зображень.
 5. У розділі "Загальні" зніміть прапорець Оновлювати автоматичні посилання під час відкриття і потім натисніть кнопку ОК і закрийте програму Word.

Крок 2. Відкривання пошкодженого документа

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word відкрийте пункт меню Файл, а потім виберіть команду Відкрити.
 3. Клацніть пошкоджений документ і натисніть кнопку Відкрити.
Якщо вдалося відкрити документ, закрийте його та відкрийте повторно, використовуючи спосіб 6, після чого здійсніть оновлення. В іншому випадку перейдіть до пункту 2.

Спосіб 2. Вставлення документа як файлу в новий документ

Крок 1. Створення нового документа

 1. У програмі Word 2010 виберіть пункт меню Файл, а потім натисніть Створити.
 2. Клацніть Новий документ, а потім натисніть кнопку Створити.
Примітка. Можливо, доведеться повторно налаштувати форматування останнього розділу нового документа.

Крок 2. Вставте пошкоджений документ до нового документа

 1. На вкладці Вставка натисніть кнопку Вставити об'єкт і виберіть Текст із файлу.
 2. У діалоговому вікні Вставка файлу знайдіть і виберіть пошкоджений документ. Потім натисніть кнопку Вставити.
Примітка. Можливо, доведеться повторно налаштувати форматування останнього розділу нового документа.

Спосіб 3. Створення посилання на пошкоджений документ

Крок 1. Створення нового документа

 1. У програмі Word відкрийте пункт меню Файл, а потім виберіть команду Створити.
 2. Клацніть Новий документ, а потім натисніть кнопку Створити.
 3. У новому документі введіть Це перевірка.
 4. У програмі Word відкрийте пункт меню Файл, а потім виберіть команду Зберегти.
 5. Введіть рятівне посилання та натисніть Зберегти.

Крок 2. Створення посилання

 1. Виділіть текст, введений під час виконання кроку 1c.
 2. На вкладці Домашня сторінка у групі Буфер обміну виберіть Копіювати.
 3. У програмі Word відкрийте пункт меню Файл, а потім виберіть команду Створити.
 4. Клацніть Новий документ, а потім натисніть кнопку Створити.
 5. На вкладці Домашня сторінка клацніть стрілку поряд із кнопкою Вставити в групі Буфер обміну та виберіть Спеціальна вставка.
 6. Натисніть Вставити посилання, а потім — Текст у форматі RTF.
 7. Натисніть кнопку OK.

Крок 3. Змінення посилання на пошкоджений документ

 1. Клацніть правою кнопкою миші пов’язаний текст у документі, виберіть Пов’язаний об’єкт документа та Посилання.
 2. У діалоговому вікні Посилання клацніть ім’я зв’язаного документа та натисніть кнопку Змінити джерело.
 3. У діалоговому вікні Змінити джерело виберіть документ, який не вдалося відкрити, і натисніть кнопку Відкрити.
 4. Натисніть кнопку ОК, щоб закрити діалогове вікно Посилання.

  Примітка. Інформація з пошкодженого документа з’явиться, якщо в ньому знаходились дані або текст, придатні для відновлення.
 5. Клацніть правою кнопкою миші пов’язаний текст у документі, виберіть Пов’язаний об’єкт документа та Посилання.
 6. У діалоговому вікні Посилання натисніть кнопку Розірвати посилання.
 7. Коли з’явиться нижченаведене повідомлення, натисніть кнопку Так:
  Розірвати вибрані посилання?

Спосіб 4. Використання конвертора "Відновлення тексту з будь-якого файлу"

Примітка. Конвертор "Відновлення тексту з будь-якого файлу" працює з певними обмеженнями. Наприклад, втрачається форматування документа. Крім того, втрачаються усі графічні елементи, поля, малюнки та інші нетекстові елементи. Однак текст полів, заголовки, виноски, верхні та нижні колонтитули зберігаються у вигляді звичайного тексту.
 1. У програмі Word відкрийте пункт меню Файл, а потім виберіть команду Відкрити.
 2. У полі Тип файлу виберіть Відновлення тексту із будь-якого файлу (*.*).
 3. Виберіть документ, із якого треба відновити текст.
 4. Натисніть кнопку Відкрити.
Після відновлення документа за допомогою конвертора "Відновлення тексту з будь-якого файлу" залишаються деякі неперетворені двійкові дані. Ці дані зазвичай указано на початку та в кінці документа. Потрібно видалити їх, перш ніж зберігати файл як документ Word.

Примітка. Якщо використовується програма Word 2007, в інтерфейсі користувача немає кнопки "Файл". Замість цього натисніть кнопку Office і виконайте вказівки, якщо потрібно.
Властивості

Ідентифікатор статті: 918429 – останній перегляд: 15 груд. 2016 р. – виправлення: 1

Microsoft Office Word 2007 - Українська версія, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013, Word 2016

Зворотний зв’язок