Не можна додати посилання Microsoft.SharePoint.Client.ServerRunTime.dll WCF проект у Visual Studio


Причини


Під час створення проекту Windows Communication Foundation (WCF) у Microsoft Visual Studio 2010, посилання Microsoft.SharePoint.Client.ServerRunTime.dll недоступний на вкладці " .NET ". Таким чином, не можна додати це посилання.

Вирішення


Щоб вирішити цю проблему, перейдіть до папки, GAC_MSIL і після цього вручну додати посилання на Microsoft.SharePoint.Client.ServerRunTime.dll. GAC_MSIL, розташовані в кореневому каталозі GAC:
Windows\Assembly\GAC_MSIL