Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Файл BOOT.INI та правила іменування шляхів ARC і їх використання

ПІДСУМКИ
У цій статті описано правила, які використовуються у специфікаціях удосконалених RISC-комп'ютерів (ARC) для визначення шляхів до інсталяції Windows NT на комп'ютерах із процесорами x86 і RISC. Стаття містить такі розділи.

 • Порівняння шляхів ARC для архітектури x86 і RISC
 • Відмінності в синтаксисі та застосуванні MULTI(X) і SCSI(X)
 • Приклади шляхів ARC для архітектури x86 і RISC

Порівняння шляхів ARC для архітектури x86 і RISC

Для комп'ютерів із процесором x86 у файлі BOOT.INI описується шлях до кожної інстальованої операційної системи Windows NT; навпаки, на комп'ютерах з архітектурою RISC у наборі із чотирьох рядків у завантажувальних настройках мікропрограм зазначається шлях до однієї інсталяції Windows NT. Якщо на комп'ютері з процесором x86 інстальовано кілька операційних систем Windows NT, файл BOOT.INI містить шлях ARC для кожної з них. У процесі завантаження відображається меню, в якому можна вибрати інсталяцію для завантаження.

Шляхи ARC можуть мати одну з двох основних форм: одна з них починається з елемента MULTI(), друга - з елемента SCSI(). На комп'ютерах x86 використовуються обидві форми, а на комп'ютерах RISC - лиш форма SCSI().

Комп'ютери з процесором x86

Далі наведено загальні приклади двох можливих шляхів ARC у файлі BOOT.INI:
multi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\<winnt_dir>

або

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\<winnt_dir>


Тут X, Y, Z і W - числа, які ідентифікують об'єкт ліворуч від них.

Обидва приклади шляхів ARC дають Windows NT змогу знайти каталог %SystemRoot% для ззавантаження файлів у ньому та завершення процесу завантаження. Додаткові відомості див. у розділі цієї статті "Відмінності в синтаксисі та застосуванні MULTI(X) і SCSI(X)".

Комп'ютери з процесором RISC

Оскільки архітектура RISC вимагає, щоб мікропрограми вказували на різні області системи, шлях ARC до однієї інсталяції Windows NT складається з чотирьох визначень зі шляхами ARC (на відміну від однорядкового визначення шляху ARC на комп'ютерах x86). Кожен шлях ARC, якому передує одне з чотирьох визначень, починається з елемента SCSI():

  SYSTEMPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)  OSLOADER scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<nt_dir>\osloader.exe  OSLOADPARTITION scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)  OSLOADFILENAME \<winnt_dir>				


Далі наведено опис кожного з цих чотирьох рядків.

Визначення 1 (SYSTEMPARTITION).
Визначає шлях до SYSTEMPARTITION - невеличкого FAT-розділу, який містить файли OSLOADER.EXE та HAL.EXE:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


Визначення 2 (OSLOADER).
Визначає шлях до файлу OSLOADER. Подібне до визначення SYSTEMPARTITION, але також містить дескриптор шляху:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)\os\<nt_dir>\osloader.exe

Тут <nt_dir> означає каталог, в якому розташовано файл OSLOADER.EXE.


Визначення 3 (OSLOADPARTITION).
Визначає завантажувальний розділ, який містить решту системних файлів Windows NT:

scsi(X)disk(Y)rdisk(Z)partition(W)


Визначення 4 (OSLOADFILENAME).

Визначає ім'я папки, в якій інстальовано Windows NT (winnt_dir) без зазначення букви диска:

\<winnt_dir>


Відмінності в синтаксисі та застосуванні MULTI(X) і SCSI(X)

Синтаксис MULTI(X)

Синтаксис MULTI(X) шляху ARC використовується лише на комп'ютерах із процесорами x86. У Windows NT версії 3.1 такий шлях чинний лише для дисків IDE та ESDI у Windows NT версій 3.5, 3.51 і 4.0 - також для дисків SCSI.

Синтаксис MULTI() указує операційній системі Windows NT, що для завантаження системних файлів слід використовувати BIOS комп'ютера. Таким чином, операційна система за допомогою викликів BIOS за перериванням (INT) 13 шукатиме й завантажуватиме файл NTOSKRNL.EXE та всі інші файли, необхідні для завантаження Windows NT.

Параметри X, Y, Z і W мають такі значення.

 • X - порядковий номер адаптера; він завжди має дорівнювати 0 (причину цього наведено нижче).
 • Y завжди дорівнює 0 (нулю), якщо шлях ARC починається з елемента MULTI(), оскільки MULTI() робить виклик за перериванням INT 13, як описано вище, і тому не потребує відомостей параметра DISK().
 • Z - порядковий номер диска на адаптері, звичайно лежить у межах від 0 до 3.
 • W - номер розділу. Усі розділи отримують номер, за винятком розділів типу 5 (додатковий розділ MS-DOS) і 0 (невикористовувані); спочатку нумеруються основні розділи, а після них - логічні диски. ПРИМІТКА. Найменше значення W становить 1, на відміну від параметрів X, Y та Z, де нумерація починається з 0 (нуля).
Теоретично такий синтаксис можна використовувати для запуску Windows NT з будь-якого диска системи. Проте для цього потрібно, щоб стандартний інтерфейс INT 13 міг правильно ідентифікувати всі диски; оскільки підтримка цієї можливості залежить від контролера диска й більшість системних BIOS можуть ідентифікувати через INT 13 лише один контролер диска, на практиці слід використовувати цей синтаксис для запуску Windows NT лише з перших двох дисків, підключених до основного контролера, або з перших чотирьох дисків у разі використання двоканального контролера EIDE.

У системі, де використовується лише інтерфейс IDE, синтаксис MULTI() може обслуговувати до чотирьох дисків на основному й додатковому каналах двоканального контролера.

У системі, де використовується лише інтерфейс SCSI, синтаксис MULTI() працюватиме для перших двох дисків на першому контролері SCSI (тобто контролері, який BIOS завантажує в першу чергу).

У системі, де використовуються інтерфейси SCSI та IDE, синтаксис MULTI() працюватиме лише для дисків IDE на першому контролері.

Синтаксис SCSI(X)

Синтаксис SCSI() використовується на комп'ютерах з архітектурою RISC і x86 і з усіма версіями Windows NT. Використання нотації SCSI() вказує, що Windows NT має завантажити драйвер завантажувального пристрої та використати його для доступу до завантажувального розділу.

На комп'ютерах x86 використовується драйвер пристрою NTBOOTDD.SYS, який міститься в кореневому каталогу системного диска (звичайно на диску C) і є копією драйвера використовуваного контролера диска.

На комп'ютерах RISC драйвер вбудовано в мікропрограми, як цього вимагають стандарти RISC, тому файл не потрібен.

За синтаксисом SCSI() параметри X, Y, Z і W мають такі значення.

 • X - порядковий номер адаптера, визначений драйвером NTBOOTDD.SYS.
 • Y - SCSI-ідентифікатор диска призначення.
 • Z - номер логічного пристрою SCSI (LUN) диска призначення. Цей номер майже завжди дорівнює 0 (нулю).
 • W - номер розділу. Усі розділи отримують номер, за винятком розділів типу 5 (додатковий розділ MS-DOS) і 0 (невикористовувані); спочатку нумеруються основні розділи, а після них - логічні диски.

  ПРИМІТКА. Найменше значення W становить 1, на відміну від параметрів X, Y та Z, де нумерація починається з 0.
За використання нотації SCSI() значення X залежить від NTBOOTDD.SYS. Кожний SCSI-драйвер у Windows NT має власний метод нумерації контролерів, хоча взагалі всі вони наслідують порядок, який установлено для контролерів у BIOS (якщо BIOS завантажено).

Крім того, за наявності кількох контролерів, які використовують різні драйвери пристроїв, для визначення значення параметра X слід враховувати лише ті, якими керує NTBOOTDD.SYS. Наприклад, якщо в системі використовуються контролери Adaptec 2940 (який має драйвер AIC78XX.SYS) і Adaptec 1542 (який має драйвер AHA154X.SYS), X дорівнюватиме 0. Змін зазнає лише файл NTBOOTDD.SYS:

 • Якщо Windows NT завантажується з диска на Adaptec 2940, NTBOOTDD.SYS є копією AIC78XX.SYS.
 • Якщо Windows NT завантажується з диска на Adaptec 1542, NTBOOTDD.SYS є копією AHA154X.SYS.

Приклади шляхів ARC для архітектури x86 і RISC

Далі подано приклади чинних шляхів ARC. Перші два приклади використовуються на комп'ютерах x86. Третій приклад узято із завантажувального запису RISC-комп'ютера DEC Alpha AXP 150, але він також діятиме на будь-якому RISC-комп'ютері з подібною конфігурацією дисків.

Примітка. За наявності у файлі BOOT.INI кількох шляхів ARC і використання на комп'ютері комбінації різних адаптерів SCSI, як показано у прикладах 1 і 2, то перед завершенням роботи комп'ютера й завантаженням операційної системи Windows NT, розташованої на диску, підключеному до другого контролера SCSI, слід скопіювати відповідний драйвер SCSI під іменем NTBOOTDD.SYS до кореневого каталогу системного розділу (звичайно на диску C). Річ у тому, що незалежно від розташування іншої інсталяції Windows NT драйвер NTBOOTDD.SYS завжди міститься в системному розділі.

Приклад 1. Кілька контролерів SCSI

Це приклад для комп'ютера x86, на якому інстальовано такі драйвери та контролери:

 • Два контролери SCSI Adaptec 2940, кожен із двома жорсткими дисками місткістю 1 ГБ, які мають номери 0 і 1.
 • Один контролер SCSI Adaptec 1542 з двома жорсткими дисками місткістю 1 ГБ, які мають номери 0 і 4.
Кожен жорсткий диск містить один основний розділ розміром 1 ГБ. Для пояснення цього прикладу розділи мають номери від 1 до 6, причому розділи 1 і 2 відповідають першому та другому дискам, підключеним до контролера Adaptec 2940, розділи 3 та 4 відповідають дискам, підключеним до другого контролера Adaptec 2940, а розділи 5 і 6 - дискам на контролері Adaptec 1542. Один із нижченаведених шляхів ARC, залежно від того, в якому розділі інстальовано Windows NT, міститься у файлі BOOT.INI. У прикладі мається на увазі, що Windows NT інстальовано в папці WINNT35.

Windows NT інстальовано за відповідним шляхом ARC

Розділ 1(на першому контролері Adaptec 2940) multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Розділ 2(на першому контролері Adaptec 2940) multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35Розділ 3(на другому контролері Adaptec 2940) scsi(1)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Розділ 4(на другому контролері Adaptec 2940) scsi(1)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Розділ 5(на контролері Adaptec 1542) scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Розділ 6(на контролері Adaptec 1542) scsi(0)disk(4)rdisk(0)partition(1)\WINNT35				


Примітки. Для розділів 3 й 4 NTBOOTDD.SYS є копією AIC78XX.SYS, для розділів 5 і 6 NTBOOTDD.SYS є копією AHA154X.SYS. Як альтернативу шляхам ARC для розділів 1 і 2 можна використати нижченаведені шляхи за умови наявності файлу NTBOOTDD.SYS, який є копією драйвера AIC78XX.SYS:

Windows NT інстальовано за відповідним шляхом ARC

Розділ 1(на першому контролері Adaptec 2940) scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Розділ 2(на першому контролері Adaptec 2940) scsi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\WINNT35				


Проте програма інсталяції Windows NT завжди використовує синтаксис MULTI() для цих перших двох дисків.

Приклад 2. Сполучення контролерів IDE та SCSI

Це приклад для комп'ютера x86, на якому інстальовано такі драйвери та контролери:

 • Двоканальний контролер EIDE із трьома дисками по 1 ГБ: два на основному каналі й один на додатковому.
 • Контролер SCSI Adaptec 2940 з одним жорстким диском місткістю 4 ГБ, який має номер 3.
Три диски EIDE містять по одному розділу розміром 1 ГБ, а диск SCSI - чотири розділи по 1 ГБ. Для пояснення цього прикладу розділи мають номери від 1 до 7, причому розділи 1 і 2 відповідають першому та другому дискам, підключеним до основного каналу контролера EIDE, розділ 3 підключено до додатковому каналу, а розділи 4, 5, 6 і 7 містяться на диску SCSI. Один із нижченаведених шляхів ARC, залежно від того, в якому розділі інстальовано Windows NT, міститься у файлі BOOT.INI. У прикладі мається на увазі, що Windows NT інстальовано в папці WINNT35.

Windows NT інстальовано за відповідним шляхом ARC

Розділ 1 (основний канал EIDE) multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Розділ 2 (основний канал EIDE) multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT35Розділ 3 (додатковий канал EIDE) multi(0)disk(0)rdisk(2)partition(1)\WINNT35Розділ 4 (на контролері Adaptec 2940)  scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(1)\WINNT35Розділ 5 (на контролері Adaptec 2940) scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(2)\WINNT35Розділ 6 (на контролері Adaptec 2940) scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(3)\WINNT35Розділ 7 (на контролері Adaptec 2940) scsi(0)disk(3)rdisk(0)partition(4)\WINNT35				


Примітки: Для завантаження Windows NT з розділів 4 7 файл NTBOOTDD.SYS має бути копією AIC78XX.SYS.

Приклад 3. Варіанти завантаження на комп'ютері DEC Alpha AXP 150

На комп'ютері RISC усі завантажувальні шляхи визначаються в мікропрограмах. Коли створюється новий завантажувальний запис для комп'ютера RISC, мікропрограми пропонують користувачеві низку запитів, які допомагають правильно визначити шляхи. Тому, окрім ситуації прямого редагування завантажувального запису, який більше не працює, немає потреби редагувати шляхи ARC на комп'ютері RISC.

Далі наведено приклад завантажувального запису на комп'ютері DEC Alpha AXP 150 з одним жорстким диском, який має номер 0 і такі розділи:

 • один системний розділ розміром 4 МБ;
 • один завантажувальний розділ розміром 396 МБ.
Windows NT інстальовано в каталог WINNT35 завантажувального розділу; каталог OSLOADER також має ім'я OS\WINNT35, але міститься в системному розділі. Завантажувальний запис має такі значення:

  SYSTEMPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)  OSLOADER scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\os\winnt35\osloader.exe  OSLOADPARTITION scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)  OSLOADFILENAME \WINNT35				
3.10 kbfaqw2ksetup
Властивості

Ідентифікатор статті: 102873 – останній перегляд: 06/12/2007 11:35:00 – виправлення: 3.1

 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • kbhowto kbusage KB102873
Зворотний зв’язок