Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Сполучення клавіш у Windows

Підсумки
У цій статті наведено перелік сполучень клавіш, які можна використовувати у Windows.
Додаткові відомості

Системні сполучення клавіш Windows

 • F1: виклик довідки
 • CTRL+ESC: відкриття меню Пуск
 • ALT+TAB: перемикання між відкритими програмами
 • ALT+F4: закриття вікна активної програми
 • SHIFT+DELETE: остаточне видалення елемента (без можливості відновлення)
 • Клавіша Windows + L: блокування комп’ютера (без використання сполучення клавіш CTRL+ALT+DELETE)

Сполучення клавіш у програмах Windows

 • CTRL+C: копіювання
 • CTRL+X: вирізання
 • CTRL+V: вставлення
 • CTRL+Z: скасування
 • CTRL+B: жирний шрифт
 • CTRL+U: підкреслення
 • CTRL+I: курсив

Сполучення клацань мишею та службових клавіш (для об’єктів оболонки)

 • SHIFT + клацання правою кнопкою миші: відображення контекстного меню, яке містить команди на вибір
 • SHIFT + подвійне клацання: запуск команди, альтернативної до команди за промовчанням (другий пункт контекстного меню)
 • ALT + подвійне клацання: відображення властивостей
 • SHIFT+DELETE: негайне видалення елемента без розміщення в кошику

Загальні команди, які вводяться лише клавішами

 • F1: запуск довідки Windows
 • F10: активація рядка меню
 • SHIFT+F10: відкриття контекстного меню вибраного елемента (те саме, що й клацання елемента правою кнопкою миші)
 • CTRL+ESC: відкриття меню Пуск (пункт вибирають за допомогою клавіш зі стрілками)
 • CTRL+ESC або ESC: натиснення кнопки Пуск (щоб вибрати панель завдань, натисніть клавішу табуляції, а для виклику контекстного меню – клавіші SHIFT+F10)
 • CTRL+SHIFT+ESC: відкриття диспетчера завдань Windows
 • ALT + стрілка вниз: відкриття розкривного списку
 • ALT+TAB: перемикання між активними програмами (щоб відобразити вікно вибору завдання, натисніть і утримуйте клавішу ALT, а потім натисніть клавішу табуляції)
 • SHIFT: щоб оминути функцію автозапуску, під час вставлення компакт-диска натисніть і утримуйте клавішу SHIFT
 • ALT+ПРОБІЛ: відкриття системного меню головного вікна (системне меню дає змогу відновлювати, переміщувати, згортати, розгортати й закривати вікно, а також змінювати його розмір)
 • ALT + "-" (ALT+дефіс): відкриття системного меню дочірнього вікна в багатовіконному інтерфейсі (MDI) (системне меню дочірнього вікна MDI дає змогу відновлювати, переміщувати, згортати, розгортати й закривати дочірнє вікно, а також змінювати його розмір)
 • CTRL+TAB: перехід до наступного дочірнього вікна у програмі з багатовіконним інтерфейсом (MDI)
 • ALT + підкреслена буква в меню: відкриття відповідного меню
 • ALT+F4: закриття поточного вікна
 • CTRL+F4: закриття поточного вікна в багатовіконному інтерфейсі (MDI)
 • ALT+F6: перехід між вікнами однієї програми (наприклад, якщо у Блокноті відкрито діалогове вікно Знайти, сполучення клавіш ALT+F6 здійснює перехід між діалоговим вікном Знайти й головним вікном Блокнота)

Сполучення клавіш для об’єктів оболонки, загальних папок і Провідника Windows

Для виділеного об’єкта
 • F2: перейменувати об’єкт
 • F3: знайти всі файли
 • CTRL+X: вирізати
 • CTRL+C: скопіювати
 • CTRL+V: вставити
 • SHIFT+DELETE: негайно видалити виділений елемент, не переміщаючи його до кошика
 • ALT+ENTER: відкрити властивості виділеного об’єкта

Копіювання файлу

Натисніть клавішу Ctrl і утримуйте її, перетягуючи файл до іншоїпапки.

Створення ярлика

Натисніть клавіші Ctrl+Shift і утримуйте їх, перетягуючи файл на робочий стіл чи допапки.

Загальне керування папками та ярликами

 • F4: виділення вікна Перехід до іншої папки і переміщення вниз записами в цьому вікні (якщо у Провіднику Windows активна відповідна панель інструментів)
 • F5: оновлення поточного вікна.
 • F6: перехід від однієї панелі Провідника Windows до іншої
 • CTRL+G: відкриття інструменту "Перейти до папки" (у Windows 95 лише Провідник Windows)
 • CTRL+Z: скасування останньої команди
 • CTRL+A: виділення всіх елементів у поточному вікні
 • BACKSPACE: перехід до батьківської папки
 • SHIFT + клацання + натискання кнопки Закрити: Для папок: закриття поточної папки та дочірніх

Керування деревом каталогів у Провіднику Windows

 • Клавіша * на додатковій клавіатурі: розгортання всіх виділених елементів
 • Клавіша "+" на додатковій клавіатурі: розгортання виділеного елемента
 • Клавіша "-" на додатковій клавіатурі: згортання виділеного елемента
 • Стрілка вправо: розгортання поточного виділення (якщо це не так), в іншому випадку перехід до першого дочірнього елемента
 • Стрілка вліво: згортання поточного виділення (якщо його розгорнуто), в іншому випадку перехід до головного елемента

Керування властивостями

 • CTRL+TAB або CTRL+SHIFT+TAB: перехід між вкладками у вікні властивостей

Сполучення клавіш для спеціальних можливостей

 • П’ятикратне натискання SHIFT: увімкнення й вимкнення залипання клавіш
 • Утримання правої клавіші SHIFT натиснутою протягом восьми секунд: увімкнення й вимкнення фільтрації вводу
 • Утримання клавіші NUM LOCK натиснутою протягом п’яти секунд: увімкнення й вимкнення клавіш-перемикачів
 • ALT зліва + SHIFT зліва + NUM LOCK: увімкнення й вимкнення керування вказівником із клавіатури
 • ALT зліва + SHIFT зліва + PRINT SCREEN: увімкнення й вимкнення високої контрастності

Клавіші клавіатури Microsoft Natural Keyboard

 • Клавіша Windows: меню Пуск
 • Клавіша Windows + R: відкриття діалогового вікна Запуск програми
 • Клавіша Windows + M: згортання всіх вікон
 • SHIFT + клавіша Windows + M: скасування згортання всіх вікон
 • Клавіша Windows + F1: виклик довідки
 • Клавіша Windows + E: Провідник Windows
 • Клавіша Windows + F: пошук файлів і папок
 • Клавіша Windows + D: згортання всіх відкритих вікон і відображення робочого стола
 • CTRL + клавіша Windows + F: пошук комп’ютера
 • CTRL + клавіша Windows + TAB: переміщення фокусу між кнопкою "Пуск", панеллю швидкого запуску й панеллю завдань (елемент на панелі швидкого запуску та панелі завдань вибирається клавішами зі стрілками вправо або вліво)
 • Клавіша Windows + TAB: циклічний перехід між кнопками на панелі завдань
 • Клавіша Windows + Break: відкриття діалогового вікна Властивості системи
 • Клавіша APPLICATION: показ контекстного меню виділеного елемента

Клавіатура Microsoft Natural Keyboard з інстальованою програмою IntelliType

 • Клавіша Windows + L: вихід із системи Windows
 • Клавіша Windows + P: запуск диспетчера друку
 • Клавіша Windows + C: відкриття Панелі керування
 • Клавіша Windows + V: відкриття буфера обміну
 • Клавіша Windows + K: відкриття діалогового вікна Властивості: клавіатура
 • Клавіша Windows + I: відкриття діалогового вікна Властивості: миша
 • Клавіша Windows + A: запуск спеціальних можливостей (якщо інстальовані)
 • Клавіша Windows + ПРОБІЛ: показ списку сполучень клавіш Microsoft IntelliType
 • Клавіша Windows + S: увімкнення й вимкнення режиму CAPS LOCK

Сполучення клавіш для керування діалоговим вікном

 • TAB: перехід до наступного елемента керування в діалоговому вікні
 • SHIFT+TAB: перехід до попереднього елемента керування в діалоговому вікні
 • ПРОБІЛ: якщо поточний елемент керування – кнопка, натискання цієї кнопки. Якщо поточний елемент керування – прапорець, установлення або зняття прапорця. Якщо поточний елемент керування – перемикач, вибір значення перемикача.
 • ENTER: натискання виділеної кнопки (кнопки з контуром)
 • ESC: еквівалентно натисканню кнопки Скасувати
 • ALT + підкреслена буква в елементі діалогового вікна: перехід до відповідного елемента
Властивості

Ідентифікатор статті: 126449 – останній перегляд: 12/29/2014 13:27:00 – виправлення: 4.0

 • kbpubtypekc kbenablemove kbenablesight kbenv kbfaq kbinfo KB126449
Зворотний зв’язок