Неможливість планування завдань у програмі Microsoft Project

Підтримку Office 2003 припинено

8 квітня 2014 р. корпорація Майкрософт припинила підтримку Office 2003. Це позначилося на оновленнях програмного забезпечення та параметрах безпеки. Дізнайтеся, що це означає для вас і яких заходів безпеки необхідно вжити.

ПІДСУМКИ
У цій статті описано, чому інколи не вдається запланувати завдання у програмі Microsoft Project, і наведено пропозиції щодо усунення таких несправностей.
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Завдання не вдається запланувати через низку причин. Щоб визначити точну причину, необхідно знайти відповіді на наведені нижче запитання.

Примітка. Перш ніж випробовувати сценарії, наведені в цій статті, необхідно створити резервну копію та зберегти всі зміни, внесені до файлу.
 1. Чи встановлено для параметра "Обчислення" значення "Уручну"?

  Якщо встановлено обчислення вручну, програма Microsoft Project обчислюватиме файл лише після натискання клавіші F9. Щоб усунути конфлікти планування, установіть для параметра "Обчислення" значення "Автоматично". Щоб налаштувати метод обчислення, виконайте наведені нижче дії.
  1. У меню Знаряддя виберіть команду Параметри.
  2. Відкрийте вкладку Обчислення.
  3. У розділі Обчислення виберіть Автоматично або Вручну.
 2. Чи вимкнено параметр "Показувати повідомлення планування"?

  Якщо параметр "Показувати повідомлення планування" вимкнено, до файлу проекту буде внесено зміни, які призведуть до конфліктів планування. Якщо параметр "Показувати повідомлення планування" ввімкнено, конфлікт відображатиметься і його можна буде усунути. Щоб увімкнути чи вимкнути параметр "Показувати повідомлення планування", дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.
  1. У меню Знаряддя виберіть команду Параметри.
  2. Відкрийте вкладку Розклад.
  3. Установіть або зніміть прапорець Показувати повідомлення планування.
  4. Відкрийте вкладку Загальні.
  5. У розділі Майстер планування встановіть усі прапорці.
  Примітка. Увімкнувши повідомлення планування, натисніть клавішу F9 на клавіатурі. Перш ніж проект буде обчислено належним чином, необхідно усунути всі повідомлення планування.
 3. Планування здійснюється від дати початку проекту чи від дати його завершення?

  Якщо планування здійснюється від дати початку проекту, виконання завдань розпочнеться якнайшвидше. Якщо планування здійснюється від дати завершення проекту, виконання завдань розпочнеться якнайпізніше. Щоб дізнатися, яку дату встановлено у файлі, у меню Проект виберіть Відомості про проект.
 4. Що таке дата початку проекту?

  Якщо параметр "Показувати повідомлення планування" ввімкнено та ви вводите завдання, яке виконуватиметься до дати початку проекту, відобразиться попередження. Якщо потрібно запланувати виконання завдання до дати початку проекту, введіть дату завдання вручну. Щоб перевірити дату початку проекту, у меню Проект виберіть Відомості про проект.
 5. Ви вводили відсоток виконання завдання?

  Якщо ви вводили відсоток виконання завдання, а його виконання вже почалося, дату початку не буде змінено автоматично. Щоб визначити місце автоматичного планування завдання, установіть відсоток його виконання на нуль. Для цього виконайте наведені нижче дії.
  1. Виберіть завдання.
  2. У меню Проект виберіть Відомості про завдання.
  3. Відкрийте вкладку Загальні.
  4. У полі Відсоток виконання введіть 0.
  5. Натисніть кнопку OK.
 6. Чи встановлено для завдання фактичну дату початку?

  Для завдання можна встановити фактичну дату початку та не вводити відсоток виконання. Завдання не буде заплановано автоматично, якщо для фактичної дати початку не буде встановлено значення NA. Щоб установити фактичну дату початку, заповніть поле "Фактичний початок" у таблиці. Для цього виконайте наведені нижче дії.
  1. Виберіть заголовок будь-якого стовпця в таблиці.
  2. У меню Вставка виберіть пункт Додати стовпець.
  3. Виберіть Фактичний початок для пункту Ім’я поля та натисніть OK.
 7. Чи встановлено для завдання тип обмеження, відмінний від "Якомога раніше" (ASAP)?

  Обмеження може призвести до того, що завдання буде заплановано відповідно до типу встановленого обмеження та дати. У програмі Microsoft Project завдання, що має обмеження типу "Якомога пізніше" (ALAP), буде заплановано як завдання ASAP у проекті, планування якого здійснюється від дати завершення. Щоб перевірити тип обмеження, виконайте наведені нижче дії.
  1. Двічі клацніть ідентифікаційний номер завдання.
  2. Відкрийте вкладку Додатково.
 8. Чи є зв’язки із завданням-попередником і завданням-наступником?

  Тип зв’язків визначатиме час планування завдання. У програмі Microsoft Project параметр Для завдань завжди витримуються встановлені для них дати має перевагу над посиланнями на зв’язок завдань. Для встановлення цього параметра виконайте наведені нижче дії.
  1. У меню Знаряддя виберіть команду Параметри.
  2. Перейдіть на вкладку Планування.
  3. Установіть прапорець Для завдань завжди витримуються встановлені для них дати.
  4. Натисніть кнопку OK.
 9. Чи використовується автоматичне узгодження ресурсів?

  Автоматичне узгодження ресурсів установлюватиме затримку для завдання, щоб уникнути виникнення конфліктів ресурсів. Унаслідок цього дату початку завдання буде відкладено. Якщо вибрано параметр "Уручну", затримка не додаватиметься до завдань автоматично. Щоб видалити всі затримки, додані до завдання, і встановити для параметра "Узгодження ресурсів" значення "Вручну", виконайте наведені нижче дії.
  • Щоб видалити затримку, натисніть Очистити узгодження.
  • Щоб установити для параметра "Узгодження ресурсів" значення "Уручну", виберіть Узгодження ресурсів у меню Знаряддя та клацніть Уручну.
 10. Чи наявне значення в полі "Затримка завдання"?

  Якщо в полі "Затримка завдання" вказано значення більше за нуль, запланувати виконання завдання раніше не можна. Щоб очистити поле "Затримка", див. крок 9.
 11. Чи не є завдання підзавданням?

  Якщо зведене завдання (на будь-якому рівні) має попередники або певні обмеження, підзавдання не може бути заплановано раніше ніж зведене. Щоб перевірити, чи має зведене завдання попередники або певні обмеження, виконайте наведені нижче дії.
  1. Виберіть завдання.
  2. У меню Проект виберіть Відомості про завдання.
 12. Чи призначено для завдання певні ресурси?

  Календар ресурсів може впливати на планування завдання, що керується певним ресурсом, але не на завдання з фіксованою тривалістю. У програмі Microsoft Project календар ресурсів може впливати на всі три типи завдань (фіксована тривалість, фіксована робота та фіксовані одиниці). Видаліть ресурс, щоб дізнатися, чи впливає він на планування. Якщо після видалення ресурсу планування завдання відбувається належним чином, необхідно перевірити календар ресурсу. Щоб перевірити календар ресурсу, виконайте наведені нижче дії.

  У меню Знаряддя натисніть пункт Змінити робочий час, а потім виберіть ім’я ресурсу з розкривного списку.
 13. Ви намагаєтеся запланувати завдання протягом неробочого часу?

  Якщо день позначено як неробочий, початок цього завдання не можна запланувати на цей день. Щоб перевірити календар проекту, виберіть пункт Змінити робочий час у меню Знаряддя.
 14. Чи є зв’язки із завданням-попередником і завданням-наступником, установлені зі зведеними?

  Зв’язки із завданням-попередником і завданням-наступником, установлені зі зведеними завданнями, можуть впливати на підзавдання зведеного, а також на пов’язані завдання.

  Тип зв’язків визначатиме час планування завдання. У програмі Microsoft Project параметр Для завдань завжди витримуються встановлені для них дати має перевагу над посиланнями на зв’язок завдань. Попередні версії Microsoft Project не мають такого параметра. Для встановлення цього параметра виконайте наведені нижче дії.
  1. У меню Знаряддя виберіть команду Параметри.
  2. Перейдіть на вкладку Планування.
  3. Установіть прапорець Для завдань завжди витримуються встановлені для них дати.
  4. Натисніть кнопку OK.
Якщо після виконання всіх наведених вище дій проблема не зникає, спробуйте створити нове завдання або видалити проблемне та створити його знову.

Якщо проблему все ж не вдається вирішити, причиною може бути пошкодження файлу. Якщо файл створено у програмі Microsoft Project 4.1 або старішої версії, і цю версію все ще інстальовано на вашому комп’ютері, відкрийте файл і збережіть його у форматі MPX. Після цього відкрийте файл у програмі Microsoft Project 2000 або новішої версії.

Щоб отримати додаткові відомості про формат файлу MPX, див. файл Mpxfile.wri. Файл Mpxfile.wri зазвичай розміщено в каталозі \Winproj.

Якщо програму Microsoft Project 4.1 або старішої версії не встановлено на вашому комп’ютері, не зберігайте файл у форматі MPX. Цей формат файлу не підтримує (зберігає) нові функції, доступні у програмі Microsoft Project 2000 або новішої версії. Тому якщо зберегти файл програми Microsoft Project 2000 або новішої версії у форматі MPX, після перетворення файлу буде втрачено деякі функції.
PRJ2007 prj2000 вирішення проблем виправлення неполадок планувати планування контрольний перелік контрольний список weird wierd
Властивості

Ідентифікатор статті: 175457 – останній перегляд: 09/18/2011 01:04:00 – виправлення: 3.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Server 2010, Microsoft Project Standard 2010

 • kbtasks kbtshoot kbprb KB175457
Зворотний зв’язок