Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Програма Money повертає повідомлення про помилку або не працює належним чином

ПІДСУМКИ
Цю статтю розраховано на користувачів із початковим і середнім рівнем знань.

Щоб було легше виконувати потрібні дії, доцільно спочатку роздрукувати цю статтю.
Ознаки проблеми
Під час користування програмою Microsoft Money для керування особистими фінансами можливою є поява повідомлень про помилку або неналежне функціонування програми. Якщо програма повертає будь-яке з перелічених нижче повідомлень про помилку, це може означати, що файл даних Money пошкоджено.
This transaction cannot be entered (Неможливо ввести транзакцію).
Money is not properly installed. Please try setup again. (Програму Money інстальовано неналежним чином. Спробуйте інсталювати програму ще раз).
Money could not write to your money file. The operation cannot be performed or another application finished this task before you. (Не вдалося записати дані у файл Money. Виконати операцію неможливо, або інший застосунок виконав це завдання раніше).
Money cannot locate filename or cannot open it, possibly because it is a read-only file, you do not have permission to change it, or your disk drive is write-protected. If you have chosen the correct file and it cannot be accessed, you will need to click OK and then Restore your most recent backup file. (Не вдалося знайти ім'я файлу або відкрити файл. Можливо, він доступний лише для читання, не надано дозвіл на змінювання цього файлу, або диск захищений від записування. Якщо вибрано правильний файл, але до нього не вдається отримати доступ, слід натиснути кнопку OK, а тоді відновити найновішу резервну копію файлу).
Крім того, під час спроби перегляду збережених звітів може з’являтися повідомлення про помилку такого типу:
Due to changes in your Money file, the saved version of " report name " is no longer valid. Money has attempted to reset this report, but you should reset it manually to avoid unreliable information. (Через внесення змін у файл Money збережена версія " назва звіту " більше не дійсна. Програма Money здійснила спробу очистити цей звіт, однак для запобігання використанню ненадійної інформації слід очистити звіт вручну).
Під час спроби друкування чеків може з’явитися таке повідомлення про помилку:
There Are No Accounts with Checks to Be Printed (Немає рахунків, для яких можна друкувати чеки).
Якщо виникає будь-яка з перелічених нижче неполадок у роботі програми, це може означати, що файл даних Money пошкоджено.
 • Під час спроби завантаження звіту про стан рахунку з сервера фінансової установи OFX програма Money повідомляє про наявність ХХ транзакцій для перегляду, але вони не відображаються у реєстрі рахунку.
 • З’являється запит на введення пароля Money для відкриття файлу, хоча пароль не призначався.
 • Після входу в систему Apay виявляється, що настройки дати у вашому екземплярі Apay зсунуто на місяць або більше.
 • Не вдається змінити вигляд кошторису з Essential Budget (Основний кошторис) на Advanced budget (Розширений кошторис).
 • Залишок на рахунку в переліку рахунків відмінний від залишку в реєстрі.
Примітка Наведений перелік повідомлень про помилку та неполадок у роботі програми, які можуть свідчити про пошкодження файлу даних, не є вичерпним. Якщо під час користування файлом даних Money програма не працює належним чином або з’являються повідомлення про помилку, файл може бути пошкоджено, і цю неполадку можна виправити за допомогою утиліт відновлення. У разі появи повідомлень про помилки або неполадок у роботі програми, що не були перелічені вище, дивіться описи інших повідомлень про помилки та неполадок, пов'язаних із пошкодженням файлу даних, у розділі "Додаткові відомості".
Способи вирішення проблеми

Спосіб 1. Визначте, чи програма Money працює належним чином

Крок 1. Перевірте, чи виникне неполадка у разі використання нового файлу даних

 1. Запустіть програму Money і виберіть меню File (Файл).
 2. Опустіть курсор до самого низу меню "Файл".

  Унизу мають відображатися нещодавно використовувані файли. Другим файлом у списку має бути файл даних, клацніть цей файл.
 3. Якщо програма пропонує зробити резервну копію, виберіть Don’t backup (Не робити копію) або клацніть Postpone (Відкласти).
Якщо під час спроби відкрити файл даних з'являється повідомлення про помилку, перейдіть до кроку 2. В іншому разі перейдіть до способу 2.

Крок 2. Переінсталюйте програму Money

Щоб отримати додаткові відомості про видалення й переінсталяцію Money, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
895866 Видалення і переінсталяція програми Microsoft Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Спосіб 2. Відновіть файл даних Money

Крок 1. Відновіть файли даних за промовчанням для Microsoft Money 2004 і новіших версій

 1. Відкрийте файл даних Money, який потрібно відновити.
 2. У меню File (Файл) виберіть пункт Repair Money File (Відновити файл Money) і виберіть команду Quick File Repair (Швидке відновлення файлу).
 3. Програма Money виконає відновлення файлу.
 4. Якщо файл даних захищено паролем Windows Live ID або іншим паролем, з'явиться запит на його введення.
 5. Перевірте, чи програма працює належним чином і чи не з'являються повідомлення про помилку.
Якщо повідомлення про помилку або неполадки в роботі виникають і надалі, або якщо потрібно відновити файл даних, відмінний від поточного, перейдіть до кроку 2. В іншому разі перейдіть до способу 3.

Крок 2. Закрийте програму Money

Для відновлення файлів даних у програмі Microsoft Money 2003, Microsoft Money 2002, Microsoft Money 2000 або Microsoft Money 99 виконайте дії, запропоновані нижче.. Ці дії також можна виконувати для відновлення вручну файлів даних у програмі Money 2004 або пізнішої версії.
 1. Закрийте Microsoft Money.
 2. Правою кнопкою миші клацніть Money Express в області Notification (Сповіщення), а тоді виберіть команду Exit (Вихід).
 3. Натисніть кнопку Yes (Так) у діалоговому вікні запиту щодо запуску Money Express із наступним завантаженням Microsoft Windows.

Крок 3. Відновіть файл даних

Windows Vista
 1. Натисніть кнопку Пусккнопка "Пуск" і введіть один із поданих нижче рядків у полі Розпочати пошук.
  • Якщо потрібно відновити останній файл, який використовувався програмою Money, введіть у полі Розпочати пошук один із поданих рядків, зберігаючи лапки.

   Для Money 2005, Money 2006 і Money 2007
   • Введіть "%ProgramFiles%\Microsoft Money рік версії\MNYCoreFiles\msmoney.exe" і натисніть клавішу ENTER.

    У цьому випадку рік версії може бути 2005, 2006 або 2007, відповідно до назв Money 2005, Money 2006 та Money 2007.
   Для Money 2000, Money 2001, Money 2002, Money 2003 та Money 2004
   • Введіть "%ProgramFiles%\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s і натисніть клавішу ENTER.
   Для Money 99
   • Введіть "%ProgramFiles%\Microsoft Money\Msmoney.exe" -s і натисніть клавішу ENTER.
  • Якщо потрібно відновити файл, який не використовувався програмою Money останнім, введіть у полі Розпочати пошук один із поданих рядків, зберігаючи лапки.

   Для Money 2005, Money 2006 і Money 2007
   • Введіть "%ProgramFiles%\Microsoft Money рік версії\MNYCoreFiles\msmoney.exe" -s"“%MyDocuments%\ім'я файлу.mny” і натисніть клавішу ENTER.

    У цьому випадку рік версії може бути 2005, 2006 або 2007, відповідно до назв Money 2005, Money 2006 та Money 2007.
   Для Money 2000, Money 2001, Money 2002, Money 2003 та Money 2004
   • Введіть "%ProgramFiles%\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s "%MyDocuments%\ім'я файлу.mny" і натисніть клавішу ENTER.
   Для Money 99
   • Введіть "%ProgramFiles%\Microsoft Money\Msmoney.exe" -s "%MyDocuments%\ім'я файлу.mny" і натисніть клавішу ENTER.
   У цих рядках ім'я файлу.mny – це ім'я файлу, який потрібно відновити.
 2. Введіть облікові дані Windows Live ID і натисніть кнопку OK.
Microsoft Windows XP
 1. Натисніть кнопку Пуск, а тоді введіть у полі Відкрити один із поданих нижче рядків, зберігаючи лапки.
  • Якщо потрібно відновити останній файл, який використовувався програмою Money, введіть у полі Відкрити один із поданих рядків, зберігаючи лапки:

   Для Money 2005, Money 2006 і Money 2007
   • Введіть "%ProgramFiles%\Microsoft Money рік версії\MNYCoreFiles\msmoney.exe" і натисніть клавішу ENTER.

    У цьому випадку рік версії може бути 2005, 2006 або 2007, відповідно до назв Money 2005, Money 2006 та Money 2007.
   Для Money 2000, Money 2001, Money 2002, Money 2003 та Money 2004
   • Введіть "%ProgramFiles%\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s і натисніть клавішу ENTER.
   Для Money 99
   • Введіть "%ProgramFiles%\Microsoft Money\Msmoney.exe" -s і натисніть клавішу ENTER.
  • Якщо потрібно відновити файл, який не використовувався програмою Money останнім, введіть у полі Відкрити один із поданих рядків, зберігаючи лапки.

   Для Money 2005, Money 2006 і Money 2007
   • Введіть "%ProgramFiles%\Microsoft Money рік версії\MNYCoreFiles\msmoney.exe" -s"“%MyDocuments%\ім'я файлу.mny” і натисніть клавішу ENTER.

    У цьому випадку рік версії може бути 2005, 2006 або 2007, відповідно до назв Money 2005, Money 2006 та Money 2007.
   Для Money 2000, Money 2001, Money 2002, Money 2003 та Money 2004
   • Введіть "%ProgramFiles%\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s "%MyDocuments%\ім'я файлу.mny" і натисніть клавішу ENTER.
   Для Money 99
   • Введіть "%ProgramFiles%\Microsoft Money\Msmoney.exe" -s "%MyDocuments%\ім'я файлу.mny" і натисніть клавішу ENTER.
   У цих прикладах ім'я файлу.mny – це ім'я файлу, який потрібно відновити.
 2. Введіть облікові дані Windows Live ID і натисніть кнопку OK.

Спосіб 3. Скористайтеся стандартною утилітою відновлення файлів Microsoft Money.

Щоб отримати додаткові відомості про те, як відновити файли даних Money за допомогою стандартної утиліти відновлення файлів, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
902466 Використання стандартної утиліти відновлення файлів Microsoft Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Спосіб 4. Видаліть із Money 2007 дані рахунків до сплати.

Примітка. В результаті запуску цієї утиліти з програми Money буде видалено всі дані рахунків до сплати. Перед виконанням цих дій випишіть потрібну інформацію про свої рахунки до сплати. Якщо у реєстрі Money не введено рахунків до сплати, перед їх видаленням варто ввести в реєстр будь-який екземпляр, що служитиме зразком під час відновлення рахунків.
 1. Відкрийте файл даних Money, який потрібно відновити.
 2. У меню File (Файл) виберіть пункт Repair Money File (Відновити файл Money) і виберіть команду Remove all Bills Data (Видалити всі дані рахунків до сплати).
 3. Уважно перечитайте інформацію на екрані.
 4. Натисніть кнопку ОК.
Подібні проблеми та вирішення
Можуть виникати також інші ознаки проблеми, які не зазначені в розділі "Ознаки", і які також можна усунути за допомогою утиліт відновлення файлів.

Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер статті бази знань Microsoft Knowledge Base:
829143 Виправлення неполадок із завантаженням звітів із веб-сайту фінансової установи у програму Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер статті бази знань Microsoft Knowledge Base:
199742 Повідомлення про помилку програми Money: Msmoney спричиняє помилку з неприпустимою сторінкою в модулі <невідомий>. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
242340 Повідомлення про помилку "Money is not able to load Financial Planner data (Money не може завантажити дані фінансового планувальника)" з'являється під час спроби відкрити розділи Planning Center (Центр планування), Car Center (Автомобільний центр) або House (Дім). (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
312814 Неможливо переглянути звіт про готівковий обіг у Microsoft Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
823214 У Money 2002 під час архівування файлу з'являється таке повідомлення про помилку: "Not enough memory available (Недостатньо вільної пам'яті)". (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
329840 Не вдається синхронізувати дані програм Microsoft Money та MSN Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
829143 Виправлення неполадок із завантаженням звітів із веб-сайту фінансової установи у програму Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
891338 Повідомлення про помилку, що можуть відображатися під час спроби відкрити Money з використанням облікових даних Windows Live ID
299420 Модуль Debt Reduction Planner (Планувальник зменшення боргів) у програмі Money відображає неточний графік внесення оплат. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
838713 Залишок на рахунку відмінний від залишку в реєстрі програми Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
837884 Кнопка Next (Далі) не спрацьовує під час спроби підвести баланс рахунку в Money 2003 або Money 2004. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
894023 Мінімальна сума виплати, що відображається у Debt Reduction Planner (Планувальнику зменшення боргів), відрізняється від суми, введеної для мінімальної виплати у програмі Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
321354 Повідомлення про помилку "У Money виявлено неполадку. Застосунок буде закрито." з'являється під час спроби відкрити місячний звіт у Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
money2007 money2006 Money2004 Money99 Money2000 Money2001 Money2002 Money2003 Money2005 file management search salvage corrupted damaged damage damaging repairing
Властивості

Ідентифікатор статті: 182608 – останній перегляд: 06/20/2007 21:41:00 – виправлення: 11.2

 • Microsoft Money Deluxe 2007
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money Premium 2007
 • Microsoft Money Deluxe 2006
 • Microsoft Money Premium 2006
 • Microsoft Money Small Business 2006
 • Microsoft Money Standard 2006
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2004 Standard Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe і Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
 • Microsoft Money 2002 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2002 Deluxe і Business Edition
 • Microsoft Money 2002 Standard Edition
 • Microsoft Money 2001 Standard Edition
 • Microsoft Money 2000 Standard Edition
 • Microsoft Money 99 Standard Edition
 • Microsoft Money Essentials
 • kbinfo kbtshoot kbui kbfaq kbexpertiseinter kbnomt kbceip KB182608
Зворотний зв’язок