Параметр DirectDraw або Direct3D недоступний

Ознаки
Під час запуску ігор, перелічених у розділі "Застосовується до", виникає одна з наведених нижче проблем.
 • Параметр Тривимірне прискорення недоступний.
 • З’являється таке повідомлення про помилку: "Ваш відеоадаптер не відповідає вимогам для гри".
 • З’являється таке повідомлення про помилку: "Ваш відеоадаптер не підтримує тривимірне прискорення".
 • У засобі діагностики DirectX (Dxdiag.exe) параметр Усього пам’яті відображається як пустий або такий, що має значення Немає.
 • У засобі діагностики DirectX (Dxdiag.exe) параметр DirectDraw або Direct3D відображається як недоступний.
причина
Ця проблема може виникнути через одну з наведених нижче причин.
 • Ваш комп’ютер не відповідає мінімальним вимогам до апаратного забезпечення для тривимірної графіки. Тому гру неможливо запустити.
 • Щоб запустити гру, бракує обсягу пам’яті відеоадаптера.
 • Вимкнуто прискорення DirectDraw.
 • Для відеоадаптера використовуються застарілі драйвери.
 • Не інстальовано або пошкоджено найновішу версію засобу DirectX.
 • Одна або кілька програм, які працюють у фоновому режимі, вступають у конфлікт із грою.
Розв'язанн
Щоб виправити цю неполадку, використовуйте наведені нижче способи в тому порядку, у якому їх подано.

Примітка. Нижченаведені дії можуть відрізнятися залежно від версії Microsoft Windows, інстальованої на комп’ютері. У цьому разі див. опис конкретних дій у документації продукту.

Спосіб 1. Настроювання повного апаратного прискорення

Для цього виконайте описані нижче дії.
 1. Відкрийте параметри екрана. Для цього виконайте наведені нижче дії відповідно до поточної версії Windows.
  • ОС Windows 7 або Windows Vista

   Натисніть кнопку Пусккнопка , введіть display у поле Розпочати пошук, а потім клацніть елемент Параметри екрана в списку Програми.

   Дозвіл служби захисту користувачів (UAC) У разі отримання запиту пароля адміністратора або підтвердження введіть пароль чи надайте підтвердження.
  • ОС Windows XP або раніші версії

   Натисніть кнопку Пуск, клацніть елемент Виконати, введіть desk.cplі натисніть кнопку OK.
 2. Відкрийте вкладку Параметри й натисніть кнопку Додатково.
 3. На вкладці Продуктивність або Виправлення неполадок перемістіть повзунок Апаратне прискорення праворуч до кінця (положення Повне).
 4. Натисніть кнопку OK, а потім кнопку Закрити.
 5. Якщо з’явиться запит на перезавантаження комп’ютера, натисніть кнопку Так.
Настроювання повного апаратного прискорення
Якщо ваш комп’ютер відповідає мінімальним вимогам до системи, використовуйте наведені нижче способи, щоб вирішити проблему.

Спосіб 2. Активація параметрів DirectDraw або Direct3D

Щоб активувати параметр DirectDraw або Direct3D, виконайте наведені нижче дії відповідно до поточної версії ОС Windows.
 1. Запустіть засіб діагностики DirectX (Dxdiag.exe). Для цього виконайте описані нижче дії.
  • ОС Windows 7 або Windows Vista

   Натисніть кнопку Пусккнопка , введіть dxdiag у поле Розпочати пошук, а потім натисніть клавішу ENTER.

   Дозвіл служби захисту користувачів (UAC) У разі отримання запиту пароля адміністратора або підтвердження введіть пароль чи надайте підтвердження.
  • ОС Windows XP або раніші версії

   Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Виконати, введіть dxdiag, а потім натисніть кнопку OK.
 2. На вкладці Екран переконайтеся, що в розділі Функції DirectX вибрано функції Прискорення DirectDraw і Прискорення Direct3D.

  Якщо в одному з цих рядків указано стан Вимкнуто, натисніть кнопку Увімкнути.
 3. Якщо на комп’ютері інстальовано кілька відеоадаптерів, виконайте повторно крок 2 на кожній вкладці Екран у засобі діагностики DirectX.

Спосіб 3. Завантаження та інсталяція веб-інсталятора середовища виконання DirectX для користувача (найновіша версія)

Для цього перейдіть на такий веб-сайт Microsoft:Примітка. Під час інсталяції може з’явитися наведене нижче повідомлення про помилку.
Програмне забезпечення, яке ви інсталюєте, не пройшло перевірку емблеми Windows, що стосується сумісності з цією версією Windows. (Чому ця перевірка важлива?)
Щоб отримати докладні відомості, клацніть номер цієї статті бази знань Microsoft:
822798 Не вдалось інсталювати деякі оновлення або програми
Якщо проблему не вирішено, перейдіть до наступного способу.

Спосіб 4. Оновлення відеодрайвера

Наявність відповідних оновлень драйвера можна перевірити на веб-сайті Microsoft Windows Update: Докладні відомості про способи зв’язку з постачальником апаратного або програмного забезпечення, дивіться на веб-сайті Microsoft за адресою: Корпорація Майкрософт надає контактну інформацію сторонніх виробників для сприяння отриманню від них технічної підтримки. Ці відомості може бути змінено без попередження. Корпорація Майкрософт не гарантує точність контактних відомостей сторонніх виробників.

Якщо проблему не вирішено, перейдіть до наступного способу.

Спосіб 5. Перезавантаження комп’ютера в режимі "чистого" завантаження

Зазвичай разом із системою Microsoft Windows автоматично завантажуються кілька програм, що працюють у фоновому режимі та можуть вступати в конфлікт із грою. До цих програм можуть належати антивірусні та системні службові програми. Під час "чистого" завантаження системи ці програми не запускаються автоматично.

Щоб перезавантажити комп’ютер у режимі "чистого" завантаження або переглянути вказівки для інших операційних систем,
Щоб отримати докладні відомості або переглянути вказівки для інших операційних систем, клацніть цей номер статті бази знань Microsoft:
331796 Виконання "чистого" завантаження системи для виявлення впливу фонових програм на ігри або інші програми
Якщо проблему не вирішено, перейдіть до наступного способу.

Спосіб 6. Вимкнення спільного доступу до віддаленого робочого стола через програму NetMeeting і її закриття

Microsoft Windows NetMeeting дезактивує Direct3D, якщо активовано доступ до віддаленого робочого стола. Щоб вимкнути спільний доступ до віддаленого робочого стола через програму NetMeeting, виконайте наведені нижче дії.
 1. Запустіть програму NetMeeting.
 2. У меню Знаряддя виберіть пункт Спільний доступ до віддаленого робочого стола.
 3. Зніміть прапорець Увімкнути спільний доступ до віддаленого робочого стола на цьому комп’ютері.
 4. Натисніть кнопку OK.
 5. Закрийте програму NetMeeting.
Якщо проблему не вирішено, перейдіть до наступного способу.

Спосіб 7. Вимкнення функції "Активація поєднання записування" в ОС Windows XP

Щоб вимкнути функцію "Активація поєднання записування", виконайте наведені нижче дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Панель керування, а потім двічі клацніть елемент Екран.
 2. На вкладці Параметри клацніть елемент Додатково, а потім відкрийте вкладку Діагностика.
 3. Зніміть прапорець Активувати поєднання записування.
 4. Натисніть кнопку OK, а потім – OK.
 5. Якщо проблему не вирішено, повторно виконайте кроки 1–4, але під час виконання кроку 4 встановіть прапорець Активувати поєднання записування.
Запустіть гру. Якщо проблему не вирішено, перейдіть до наступного способу.

Спосіб 8. Створення нового облікового запису користувача в ОС Windows XP

Щоб створити обліковий запис користувача на комп’ютері під керуванням ОС Windows XP, виконайте наведені нижче дії.
 1. Відкрийте засіб "Керування комп’ютером". Для цього виконайте наведені нижче дії відповідно до поточної версії Windows.
  • ОС Windows 7 або Windows Vista
   Натисніть кнопку Пусккнопка , введіть compmgmt.msc у поле Розпочати пошук, а потім натисніть клавішу ENTER.

   Дозвіл служби захисту користувачів (UAC) У разі отримання запиту пароля адміністратора або підтвердження введіть пароль чи надайте підтвердження.
  • ОС Windows XP або раніші версії

   Щоб відкрити засіб "Керування комп’ютером" в ОС Windows XP, натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Виконати, введіть compmgmt.mscі натисніть кнопку OK.
 2. Розгорніть розділ Локальні користувачі та групи, правою кнопкою миші клацніть пункт Користувачі та виберіть пункт Новий користувач.
 3. У полі Ім’я користувача введіть UserName.
 4. У полях Пароль і Підтвердження пароля введіть UserPasswordі натисніть кнопку Створити.

  Увага! Вводьте паролі з урахуванням регістра. Наприклад: "MyPassword"і "mypassword"сприймаються як два різні паролі.
 5. Двічі клацніть створений обліковий запис користувача, перейдіть на вкладку Участь у групах, виберіть команду Додати, щоб додати користувача до потрібної групи, а потім натисніть кнопку OK.

  Примітка. Щоб запустити деякі ігри, потрібен обліковий запуск із групи адміністраторів.
Додаткові відомості
Щоб отримати додаткову допомогу, також можна скористатися веб-сайтом служб підтримки користувачів корпорації Майкрософт. Цей веб-сайт надає наведені нижче послуги.
 • Спільнота Microsoft (http://answers.microsoft.com/uk-ua/windows/default.aspx): Можливість спілкування з іншими користувачами та професіоналами корпорації Майкрософт (MVP).
 • Центри рішень (http://support.microsoft.com/select/?target=hub): перегляд відповідей на типові запитання, а також рекомендацій із технічної підтримки.
 • База знань із можливістю пошуку (http://support.microsoft.com/search/?adv=1): пошук допоміжних технічних відомостей і засобів самостійного виправлення неполадок для продуктів Microsoft.
 • Інші засоби підтримки (http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=csshome): використовуйте Інтернет, щоб ставити запитання, звертатися до служб технічної підтримки користувачів корпорації Майкрософт або залишати відгуки.
1.00 msgame mcm motorcross motorcycle 3-d three kbfaq trainsim
Примітка. Це екстрена стаття, яку написала служба підтримки Microsoft. Інформація в цій статті призначена для вирішення нових проблем і надається "як є". З огляду на швидкість її підготовки та публікації, ця стаття може містити орфографічні помилки і її може бути змінено будь-коли без попереднього повідомлення. Додаткову інформацію див. в повідомленні про авторське право.
Властивості

Ідентифікатор статті: 191660 – останній перегляд: 07/29/2016 11:28:00 – виправлення: 2.0

 • kbhowto kbarttypeshowme kbdisplay kbenv kberrmsg kbinterop kbprb KB191660
Зворотний зв’язок