Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Помилка події в ядрі Windows (ідентифікатор помилки 41) у Windows 7 або у Windows Server 2008 R2: "Система виконала перезавантаження без попереднього повного завершення роботи"

ОЗНАКИ
Комп’ютер виконує перезавантаження, а в журналі подій реєструється повідомлення про критичну помилку:


Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Event ID: 41
Level: Critical
Description:
The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.


На вкладці Подробиці відображається така інформація:

EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress true
PowerButtonTimestamp 129165039139928187Примітка. Значення для помилки Stop для BugcheckCode і BugcheckParameters можуть відрізнятися від зазначених вище.
ПРИЧИНА
Помилка події (ідентифікатор події 41) у ядрі виникає за різних сценаріїв, коли комп’ютер неочікувано завершує роботу або перезавантажується. Відразу після запуску комп’ютера під керуванням Windows виконується перевірка, у ході якої визначається, чи коректно було завершено його роботу. Якщо роботу комп’ютера було завершено некоректно, створюється повідомлення про подію 41 у живленні ядра. Нижче наведено три сценарії, за яких можлива подія 41.

Сценарій 1.
Виникає помилка Stop, і комп’ютер перезавантажується. У разі виникнення помилки Stop система записує дані цієї помилки в події з ідентифікатором 41 як частину додаткових даних події. Можливі також ситуації, коли системі не вдається записати відомості про код помилки Stop, доки комп’ютер не буде перезавантажено або не буде завершено його роботу. Такі ситуації описано у сценарії 3.

Примітка. Дані BugcheckCode у події записуються в десятковому, а не в шістнадцятковому форматі. Тому десяткове значення потрібно перетворити на шістнадцяткове. Детальніші відомості про це наведено в розділі "Вирішення". 

Сценарій 2
Кнопка живлення на комп’ютері утримується натиснутою щонайменше чотири секунди. Ця дія вноситься до даних події як запис PowerButtonTimestamp, що має значення, відмінне від 0 (нуль). Можливі також ситуації, у яких системі не вдається записати інформацію PowerButtonTimestamp, доки комп’ютер не буде перезавантажено або не буде завершено його роботу. Такі ситуації описано у сценарії 3.
Сценарій 3
Код помилки Stop і PowerButtonTimestamp наведені у списку з нульовим значенням. Припустимо наведені нижче ситуації.
 • Значенням BugcheckCode помилки Stop у списку є нуль. Певні умови перешкоджатимуть запису інформації BugcheckCode помилки Stop, доки комп’ютер не буде перезавантажено або не буде завершено його роботу. У такому випадку до журналу для BugcheckCode вноситься значення нуль. Також можлива ситуація, коли помилка Stop не виникає, а завершення роботи спричинене відключенням живлення. Наприклад, якщо ви працюєте на портативному комп’ютері, такою причиною може бути вийнята батарея або її повне розряджання. Під час роботи на настільному комп’ютері такою причиною може бути його від’єднання від джерела живлення або перебій живлення.
 • Значенням PowerButtonTimestamp є нуль. Певні умови перешкоджатимуть запису інформації PowerButtonTimestamp, доки комп’ютер не буде перезавантажено або не буде завершено його роботу. У такому випадку до журналу вноситься значення нуль. Така ситуація може виникнути, якщо під час роботи Windows кнопка живлення утримується натиснутою протягом щонайменше чотирьох секунд, що перешкоджає запису події на диск. У вас також може виникнути подібна ситуація, якщо комп’ютер "завис" і не відповідає на жодний запит. У такому разі живлення комп’ютера потрібно вимкнути. Щоб визначити, чи відповідає комп’ютер на запити, спробуйте натиснути клавішу CAPS LOCK, щоб увімкнути індикатор CAPS на клавіатурі.


РОЗВ'ЯЗАНН
Подія 41 повідомляє користувачу про неочікувані помилки, що заважають Windows коректно завершити роботу. Тому для точного визначення проблеми не завжди може бути доступно достатньо інформації. Щоб визначити сутність проблеми та знайти можливе вирішення, слід установити, яку операцію виконував комп’ютер до моменту виникнення події.

Якщо подію 41 внесено до журналу у зв’язку з перериванням подачі живлення до комп’ютера, доцільно придбати джерело безперебійного живлення (UPS), наприклад акумулятор резервного живлення. Можливо, причиною цієї проблеми є недостатня потужність живлення або його нестабільна подача. Наприклад, якщо після виникнення цієї проблеми було додано оперативну пам’ять, пристрої або жорсткі диски, імовірна причина проблеми може полягати у джерелі живлення.

Сценарій 1. Комп’ютер перезавантажується, а в даних події з’являється помилка Stop BugcheckCode
Якщо помилка Stop запису BugcheckCode серед даних ідентифікатора події не має значення нуль, потрібно перетворити десяткове значення BugcheckCode на шістнадцяткове значення. У більшій частині документації стосовно кодів помилки Stop код має не десяткове, а шістнадцяткове значення. Для цього виконайте наведені нижче дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, а потім введіть calc у полі пошуку.
 2. Натисніть Подання, а потім клацніть Програміст.
 3. Переконайтеся, що зліва від калькулятора вибрано перемикач Десяткове.
 4. За допомогою клавіатури введіть десяткове значення для BugcheckCode.
 5. Натисніть перемикач Шістнадцяткове зліва від калькулятора.
Примітка. Відтепер у калькуляторі відображатиметься шістнадцятковий код. Повторіть ці дії для решти значень, що не мають нульове значення.

Нижче наведено приклад помилки Stop для запису BugcheckCode із події, що має ідентифікатор 41.

EventData
  BugcheckCode 159
BugcheckParameter1 0x3
  BugcheckParameter2 0xfffffa80029c5060 
  BugcheckParameter3 0xfffff8000403d518
  BugcheckParameter4 0xfffffa800208c010
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Converts to 0x9f (0x3, 0xfffffa80029c5060, 0xfffff8000403d518, 0xfffffa800208c010)


Примітка.Нулі, представлені перед кодом, зазвичай не відображаються. Після перетворення на шістнадцятковий формат запис BugcheckCode має складатися з восьми цифр. Наприклад, 0x9F зазвичай має вигляд 0x0000009f, а 0xA – 0x0000000A. Призначивши шістнадцяткове значення, перейдіть на веб-сайт support.microsoft.com і здійсніть пошук перетвореного шістнадцяткового коду (0x0000009f) і відомостей про цю критичну помилку.

Щоб отримати детальніші відомості про "Спосіб налагодження режиму ядра в разі системної помилки (для початківців)", відвідайте цей блог TechNet:

Сценарій 2. Заверште роботу комп’ютера, утримуючи натиснутою кнопку живлення
Якщо це можливо, скористайтеся рекомендованим способом завершення роботи Windows: натисніть кнопку Пуск, а потім виберіть відповідний варіант для вимкнення комп’ютера або завершення його роботи. У такому випадку операційна система закриває всі файли та сповіщає про це всі запущені служби й застосунки, завдяки чому вони можуть виконати запис даних на диск і очистити кеш.

Якщо для вирішення проблеми, яка перешкоджає належній роботі комп’ютера, ви протягом деякого часу утримували натиснутою кнопку живлення, потрібно виконати запит із зазначенням проблем, що полегшить процедуру виправлення неполадок. Ось кілька ключових слів, які можна використовувати для пошуку: "завис", "реагувати на дії користувача" або "чорний екран".

Для отримання додаткових відомостей про певну ситуацію, за якої комп’ютер не реагує на дії користувача, клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Майкрософт:
974476 Комп’ютер припиняє реагувати на дії користувача, доки пристрій USB виконує вихід із режиму вибіркового призупинення USB у Windows 7 або Windows Server 2008 R2Довідкові відомості щодо усунення неполадок також можна знайти в центрі рішень Windows 7. Для цього відвідайте таку сторінку веб-сайту корпорації Майкрософт:


Сценарій 3. Система час від часу перезавантажується, а в журналі відсутні дані про помилку Stop BugcheckCode або комп’ютер не відповідає на жодну дію користувача (жорстке зависання)

Щоб визначити, чи стосуються відомості щодо сценарію поточної проблеми з комп’ютером, натисніть клавішу CAPS LOCK на клавіатурі. Якщо індикатор CAPS LOCK на клавіатурі не реагує на натискання клавіші CAPS LOCK, імовірно, він не відповідає (перебуває у стані жорсткого зависання).

Цей сценарій зазвичай виникає за наявності проблеми з устаткуванням. Іншою причиною може бути проблема із драйвером. Щоб вирішити проблему, перевірте наведені нижче елементи.
 1. Перевищення тактової частоти процесора. Вимкніть підвищення тактової частоти процесора й перевірте, чи не виникає ця проблема, доки система працює з нормальною швидкістю.
 2. Перевірте пам’ять. За допомогою засобу перевірки пам’яті виконайте відповідну перевірку. Переконайтеся, що всі модулі працюють з однаковою швидкістю і кожен із них правильно налаштований у системі.
 3. Джерело живлення. Переконайтеся, що джерело живлення має достатню потужність для правильної роботи інстальованих пристроїв. Якщо ви додали модуль пам’яті, інсталювали процесор новішої версії, додали диски або зовнішні пристрої, вони можуть потребувати більше живлення, ніж постачає поточне джерело.
 4. Перегрівання. Перевірте внутрішню температуру устаткування та визначте, чи не перегрілася система.
 5. Значення за промовчанням. Відновіть параметри системи за промовчанням і запустіть систему.

Якщо комп’ютер генерує помилку Stop зі значенням BugcheckCode, яке не вказане в події з ідентифікатором 41, змініть процедуру перезавантаження комп’ютера. Для цього виконайте наведені нижче дії.
 1. Клацніть Мій комп’ютер правою кнопкою миші та виберіть Властивості.
 2. Натисніть кнопку Додаткові настройки системи.
 3. Відкрийте вкладку Додатково.
 4. У розділі Запуск і відновлення клацніть пункт Настройки.
 5. Зніміть прапорець Автоматичне перезавантаження.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Властивості

Ідентифікатор статті: 2028504 – останній перегляд: 08/09/2010 08:58:00 – виправлення: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, Windows HPC Server 2008 R2

 • KB2028504
Зворотний зв’язок
ipt> ody>