Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

OLEXP: Створення та використання посвідчень у застосунках Outlook Express 5.x і 6.0

Щоб отримати відомості про відмінності в поштових клієнтах Microsoft Outlook Express і Microsoft Outlook, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
257824 Відмінності між Outlook і Outlook Express
ПІДСУМКИ
У попередніх версіях Outlook Express для визначення відмінностей між користувачами створюються профілі користувача. У Outlook Express 5 і пізніших версіях надається нова можливість - посвідчення, які виконують цю функцію. У цій статті розглянуто створення посвідчень в Outlook Express, їх використання та керування ними.
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. У цій статті, а також в усіх статтях, на які в ній є посилання, мається на увазі, що кожен користувач уже має обліковий запис для перегляду повідомлень електронної пошти. Для перегляду повідомлень за допомогою Outlook Express користувачам, які не мають облікового запису електронної пошти, потрібно отримати його в постачальника послуг Інтернету (ISP). У цій статті не розглянуто настроювання параметрів облікового запису електронної пошти, зокрема інформацію, яку потрібно вводити в поля адреси електронної пошти, типу поштового сервера, серверів вхідної й вихідної пошти та пароля. Додаткові відомості про настроювання облікового запису електронної пошти містяться в розділі "Посилання" в кінці статті.

Якщо кілька користувачів для роботи з електронною поштою використовують той самий комп'ютер, кожен із них може використовувати власний банк повідомлень в Outlook Express. Це означає, що кожний користувач може зберігати свої повідомлення, контакти й особисті параметри. Це можна зробити, створюючи кілька посвідчень. Після створення посвідчень можна здійснювати перехід між ними без перезавантаження комп'ютера та без відключення від Інтернету.

Якщо той самий користувач використовує комп'ютер для отримання повідомлень електронної пошти за допомогою кількох облікових записів, у створенні кількох посвідчень немає потреби. Користувач може переглядати всі повідомлення, використовуючи одне посвідчення.

Не слід плутати посвідчення з обліковими записами електронної пошти. Щоб електронні повідомлення різних користувачів зберігалися окремо, потрібно створити окреме посвідчення для кожного облікового запису. Для цього запустіть Outlook Express, використовуючи своє посвідчення, а потім додайте або настройте відповідний обліковий запис.

Наприклад, щоб два користувачі могли окремо переглядати свої повідомлення, у посвідченні кожного користувача потрібно настроїти його особистий обліковий запис. Якщо створити два окремі посвідчення для двох користувачів, але настроїти для кожного посвідчення один і той же обліковий запис, обидва користувачі будуть отримувати однакові повідомлення. Так само, якщо створити для окремого користувача нове посвідчення, але не настроїти для нього обліковий запис, користувач не отримуватиме повідомлень.

Керування посвідченнями

Під час першого запуску Outlook Express за промовчанням створюється основне посвідчення. Основне посвідчення використовується, доки користувач не перейде на інше посвідчення, а також доки інше посвідчення не вибереться як основне. Завдяки тому, що профілі користувачів не використовуються, під час переходу на інше посвідчення немає потреби в перезавантаженні комп'ютера, проте потрібно закрити [AV1]та знову завантажити Outlook Express.

Керування посвідченнями здійснюється через диспетчер посвідчень. Диспетчер посвідчень використовується для змінення параметрів наявних посвідчень, створення нових посвідчень і зміни основного посвідчення. Для завантаження диспетчера посвідчень використайте один із нижченаведених способів.
 • У меню Файл виберіть послідовно пункти Перехід на інше посвідчення та Керування посвідченнями.
 • У меню Файл виберіть пункт Посвідчення та виберіть команду Керування посвідченнями.

Створення нового посвідчення

Для створення нового посвідчення виконайте такі дії:
 1. Відкрийте діалогове вікно Нове посвідчення, використовуючи один із нижченаведених способів:
  • У меню Файл виберіть пункт Посвідчення та виберіть команду Додати посвідчення.
  • У меню Файл виберіть пункт Посвідчення та послідовно виберіть команди Керування посвідченнями та Створити.
  • У меню Файл виберіть послідовно пункти Перехід на інше посвідчення, Керування посвідченнями та Створити.
 2. У полі Введіть своє ім'я введіть ім'я посвідчення.
 3. Щоб установити пароль для посвідчення, установіть прапорець Запитувати пароль, введіть пароль у полях Новий пароль і Підтвердження, а потім натисніть кнопку OK.
 4. Натисніть кнопку OK. Якщо потрібно відразу перейти на нове посвідчення, натисніть кнопку Так. В іншому разі натисніть кнопку Ні, а потім - кнопку Закрити.
Під час створення нового посвідчення в реєстрі створюється новий запис, а на жорсткому диску створюється нова папка, у якій зберігаються повідомлення для цього посвідчення.

Інформація про посвідчення міститься в цьому розділі реєстру:
HKEY_CURRENT_USER\Identities\account_ID
, де account_ID є повним шляхом до папки, у якій зберігаються повідомлення. За промовчанням, повідомлення зберігаються в папці Windows\Application Data\Identities\account_ID.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо ввімкнуто профілі користувача, повідомлення за промовчанням зберігаються в папці Windows\Profiles\ім'я_користувача\Application Data\Identities\account_ID, де ім'я_користувача - ім'я, використане для входу до системи Windows, а account_ID є повним шляхом до папки, у якій зберігаються повідомлення.

Перехід між посвідченнями

Для переходу на інше посвідчення після запуску Outlook Express виконайте такі дії:
 1. У меню Файл виберіть команду Перехід на інше посвідчення.
 2. Виберіть потрібне посвідчення. Якщо воно захищене паролем, введіть пароль у поле Пароль.
 3. Натисніть кнопку OK. Після цього Outlook Express автоматично завершить роботу та перезавантажиться з вибраним посвідченням.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. З переходом на інше посвідчення під час надсилання або отримання пошти Outlook Express 5.5 може раптом завершити роботу. Щоб отримати додаткові відомості про це питання, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
271741 OLEXP: Outlook Express 5.5 завершує роботу під час переходу на інше посвідчення. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Окрім того, під час переходу між посвідченнями застосунок Outlook Express 5.5 може припинити відповідати на запити (зависнути). Щоб отримати додаткові відомості про це питання, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
274017 OLEXP: Спільна адресна книга Windows не відображає контакти. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Щоб перейти на інше посвідчення, якщо Outlook Express не запущено, запустіть Outlook Express і виберіть потрібне посвідчення після появи відповідного запрошення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо перед закриттям Outlook Express сеанс роботи з посвідченням не буде завершено, застосунок не можна буде відкрити з використанням іншого посвідчення. Окрім того, інші користувачі зможуть запустити Outlook Express із цим посвідченням, навіть якщо воно захищене паролем. Для уникнення цієї проблеми завжди завершуйте сеанс перед виходом із застосунку Outlook Express.

Завершення сеансу роботи з посвідченням:
 1. У меню Файл виберіть команду Перехід на інше посвідчення.
 2. Переконайтеся, що вибрано поточне посвідчення, виберіть команду Завершення сеансу та натисніть кнопку Так.
Після виконання цієї процедури під час наступного запуску Outlook Express з'явиться запрошення на вибір посвідчення.

Зміна посвідчення за промовчанням

Для зміни посвідчення за промовчанням виконайте такі дії:
 1. Запустіть диспетчер посвідчень, використавши один із нижченаведених способів.
  • У меню Файл виберіть пункт Посвідчення та виберіть команду Керування посвідченнями.
  • У меню Файл виберіть послідовно пункти Перехід на інше посвідчення та Керування посвідченнями.
 2. Виберіть посвідчення, яке потрібно використовувати за промовчанням, виберіть команду Використовувати за промовчанням і натисніть кнопку Закрити.
Якщо операцію виконано успішно, поруч із новим основним посвідченням з'явиться позначка "default".

Встановлення пароля

Щоб установити пароль для наявного посвідчення:
 1. Відкрийте диспетчер посвідчень.
 2. Клацніть посвідчення, для якого потрібно встановити пароль, і виберіть команду Властивості.
 3. Установіть прапорець Запитувати пароль, введіть новий пароль у полях Новий пароль і Підтвердження, а потім натисніть кнопку OK.
 4. Натисніть кнопку ОК, а потім - кнопку Закрити.

Керування контактами

Адресна книга є зручним інструментом для зберігання контактних відомостей і їх швидкого пошуку такими програмами, як Outlook Express. В адресній книзі контакти можна зберігати в основній папці або у вкладених папках. Контакти, які використовуються кількома користувачами Outlook Express на тому самому комп'ютері, можна перемістити до папки "Спільні контакти", де вони будуть доступні для користувачів з іншими посвідченнями, що переглядають адресну книгу.

Щоб відкрити адресну книгу, виберіть пункт Адресна книга в меню Сервіс.

Якщо зліва в адресній книзі не відображаються папки, виберіть пункт Папки й групи в меню Вигляд.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо контакти в адресній книзі Windows не відображаються, можливо, для адресної книги Windows настроєно спільний доступ до контактів для адресних книг Windows і застосунку Outlook. Щоб отримати додаткові відомості про це питання, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
222068 OLEXP: Спільна адресна книга Windows не відображає контакти. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Створення вкладених папок

Для створення вкладених папок виконайте такі дії:
 1. В адресній книзі виберіть пункт Нова папка в меню Файл.
 2. Заповніть поле Ім'я папки та натисніть кнопку OK.
Під час створення нового посвідчення в застосунку Outlook Express в адресній книзі автоматично створюється папка.

Спільний доступ до контактів

За промовчанням, адресна книга містить дві папки: папку для зберігання контактів основного посвідчення та папку спільних контактів для зберігання контактів, які використовуються кількома посвідченнями. Ці папки не можна видалити, а під час створення нових посвідчень для них створюються нові папки.

Щоб зробити контакт доступним для інших посвідчень, перемістіть його до папки "Спільні контакти". Для цього створіть новий контакт у папці "Спільні контакти" або перемістіть до цієї папки наявний контакт.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час переміщення контакту до папки спільних контактів цей контакт видаляється з вихідної папки. Можна скопіювати контактні відомості до будь-якої папки, однак змінення, які там відбуваються, не стосуються копії контакту в папці "Спільні контакти" та навпаки.

Переміщення контактів

Для переміщення контактів виконайте такі дії:
 1. В адресній книзі виберіть контакт для переміщення.
 2. Перетягніть контакт зі списку у правій частині вікна до потрібної групи або папки в лівій частині вікна.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час перетягування контакту до групи його копія зберігається у вихідній папці, а під час перетягування контакту до папки він видаляється з вихідної папки. Окрім того, не можна переміщувати вкладені папки у списку папок посвідчення.

ПОСИЛАННЯ
Довідка Outlook Express надає детальні відомості про настройку та використання посвідчень. Щоб отримати додаткові відомості про посвідчення, виберіть пункт Виклик довідки в меню Довідка, перейдіть до вкладки Пошук, введіть запит посвідчення в поле Введіть ключове слово для пошуку та виберіть пункт Розділи, щоб відобразити всі розділи про посвідчення.

Щоб отримати додаткові відомості про додавання облікових записів електронної пошти:
 • Виберіть пункт Виклик довідки в меню Довідка, перейдіть до вкладки Пошук, введіть запит додати обліковий запис електронної пошти в поле Введіть ключове слово для пошуку та виберіть пункт Розділи, щоб відобразити всі розділи про додавання облікових записів.
 • Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
  171163 Настроювання Outlook Express 6.0 для пошти Інтернету. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
oe5faq
Властивості

Ідентифікатор статті: 209169 – останній перегляд: 10/06/2006 14:40:00 – виправлення: 2.2

Microsoft Outlook Express 5.5, Пакет оновлення Microsoft Outlook 5.01 SP2, Microsoft Outlook Express 5.0, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.5, Пакет оновлення Microsoft Outlook 5.01 SP1, Microsoft Outlook Express 5.0, Microsoft Outlook Express 5.5, Microsoft Outlook Express 5.01, Microsoft Outlook Express 5.0, Microsoft Outlook Express 5.5, Пакет оновлення Microsoft Outlook 5.01 SP2, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbhowto kbpubtypekc KB209169
Зворотний зв’язок