Не вдається відкрити файли Office, що зберігаються на веб-сайті SharePoint, WebDAV або іншому при використанні протоколу HTTP

Ознаки
У разі виникнення цієї проблеми спостерігаються також наведені нижче ознаки.
 • Під час спроби відкрити або завантажити файл не відображається запит на введення пароля базової автентифікації.
 • Під час спроби відкрити файл не з’являється повідомлення про помилку. Зв’язана програма Office запускається, але вибраний файл не відкривається та не завантажується.

причина
Ця проблема виникає, якщо виконуються наведені нижче умови.
 • Сервер настроєно для базової автентифікації.
 • Під час підключення між комп’ютером і веб-сервером не використовується протокол SSL (Secure Sockets Layer).
За замовчуванням операції з файлами, які використовують базову автентифікацію з підключенням без використання протоколу SSL, вимкнуто в програмах Office 2010 і Office 2013.

Якщо базову автентифікацію вимкнуто, відбувається одна з наведених нижче подій.
 • Клієнтська програма використовує інший спосіб автентифікації. Це можливо, якщо сервер підтримує інший спосіб автентифікації.
 • Не вдається обробити запит (докладніше про те, що відбувається, якщо не вдається обробити запит, див. у списку в розділі "Додаткові відомості про проблему").
Розв'язанн
Якщо використання протоколу HTTPS замість HTTP не допомагає, спробуйте ввімкнути шифрування SSL на веб-сервері, щоб дозволити клієнтський доступ за допомогою HTTPS.

Примітка. За замовчуванням програми Office 2010 можуть отримувати доступ до файлів і завантажувати їх із веб-сервера, на якому використовується базова автентифікація тільки з використанням підключення за протоколом SSL.
Обхідний шлях
Щоб усунути цю проблему, дозвольте програмам Office 2013 і Office 2010 підключатися до веб-сервера за допомогою базової автентифікації з підключенням без використання протоколу SSL.

Попередження! Активація базової автентифікації без використання протоколу SSL може суттєво загрожувати безпеці системи.

Про базову автентифікацію та пов’язану з нею загрозу безпеці
За базової автентифікації користувачі вказують дійсні імена користувачів і паролі для отримання доступу до вмісту. Для цього способу автентифікації не потрібен конкретний браузер; він працює в більшості браузерів. Базову автентифікацією також підтримують брандмауери та проксі-сервери. Тому вона підходить, якщо потрібно обмежити доступ до певного (але не всього) вмісту на сервері.

Проте недоліком базової автентифікації є те, що через мережу передаються паролі, закодовані за допомогою base64. Якщо цей пароль перехопить мережевий сніфер, неавторизований користувач зможе визначити ім’я користувача та пароль і повторно скористатися цими обліковими даними. Саме через таку загрозу безпеку в конфігурації за замовчуванням програм Office 2010 вимкнуто базову автентифікацію для підключення без використання протоколу SSL.

Використовувати базову автентифікацію варто лише тоді, якщо ви впевнені в надійності підключення між клієнтом і сервером. Воно має встановлюватися або за допомогою виділеної лінії, або з використанням шифрування SSL і протоколу TLS. Наприклад, щоб використовувати базову автентифікацію за протоколом WebDAV, слід настроїти шифрування SSL.

Докладні відомості про базову автентифікацію див. у статтях Базова автентифікація та Настроювання базової автентифікації (IIS 7).

Докладні відомості про протокол SSL і сертифікати див. в статті Протокол SSL і сертифікати.
Увімкнення базової автентифікації з підключенням без використання протоколу SSL
У двох наведених нижче кроках описано, як дозволити програмам Office 2013 і Office 2010 відкривати типи файлів Office безпосередньо із сервера, який підтримує тільки базову автентифікацію з підключенням без використання протоколу SSL. Виконуйте ці кроки, тільки якщо підключення між користувачем і веб-сервером безпечне. Для безпечних підключень найкраще використовувати пряме кабельне підключення або виділену лінію.

Примітка. Для програм Office 2013 і Office 2010 обидва кроки обов’язкові. Для інших програм Office обов’язковий тільки крок 1.

Крок 1. Настроювання переспрямовувача WebDAV на клієнті
Примітка. Цей крок обов’язковий для програм пакетів Office 2007, Office 2013 і Office 2010.

На клієнтському комп’ютері настройте переспрямовувач WebDAV для ввімкнення базової автентифікації з підключенням без використання протоколу SSL.

Увага! Точно дотримуйтеся вказівок, наведених у цьому розділі. Неправильне змінення реєстру може призвести до серйозних проблем. Перш ніж робити це, створіть резервну копію реєстру, щоб відновити його в разі виникнення проблем.

ОС Windows XP та Windows Server 2003

Щоб увімкнути базову автентифікацію на клієнтському комп’ютері, зробіть ось що.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Виконати, введіть regedit і натисніть кнопку OK.
 2. Знайдіть і клацніть такий підрозділ реєстру:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. У меню Edit (Редагування) виберіть пункт New (Створити), а потім – DWORD Value (Значення DWORD).
 4. Введіть UseBasicAuth і натисніть клавішу Enter.
 5. Клацніть правою кнопкою миші параметр UseBasicAuth і виберіть команду Modify (Змінити).
 6. У поле Value data (Значення) введіть 1 і натисніть кнопку OK.

  Примітка. Базову автентифікацію ввімкнуто, якщо запис реєстру UseBasicAuth має ненульове значення. Базову автентифікацію вимкнуто, якщо запис реєстру UseBasicAuth відсутній або має значення 0 (нуль).

  Цей параметр може приймати такі значення:
  0 – базову автентифікацію вимкнуто.
  1 – базову автентифікацію ввімкнуто лише для підключень SSL.
  2 – базову автентифікацію ввімкнуто для підключень SSL і підключень без використання протоколу SSL.
 7. Закрийте редактор реєстру й перезавантажте комп’ютер.

ОС Windows Vista, Windows 7 і Windows 8

Щоб активувати базову автентифікацію на клієнтському комп’ютері, зробіть ось що.
 1. В ОС Windows Vista або Windows 7 натисніть кнопку Пуск, введіть запит regedit у поле пошуку й натисніть клавішу Enter.

  В ОС Windows 8 натисніть клавіші Windows+F, на панелі Меню виберіть пункт Застосунки, введіть запит regedit у поле пошуку й натисніть клавішу Enter.
 2. Знайдіть і клацніть такий підрозділ реєстру:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
 3. У меню Edit (Редагування) виберіть пункт New (Створити), а потім – DWORD Value (Значення DWORD).
 4. Введіть BasicAuthLevel і натисніть клавішу Enter.
 5. Клацніть правою кнопкою миші елемент BasicAuthLevel і виберіть команду Modify (Змінити).
 6. У поле Value data (Значення) введіть 2 й натисніть кнопку OK.

  Примітка. Цей параметр може приймати такі значення:
  0 – базову автентифікацію вимкнуто.
  1 – базову автентифікацію ввімкнуто лише для підключень SSL.
  2 – базову автентифікацію ввімкнуто для підключень SSL і підключень без використання протоколу SSL.
 7. Закрийте редактор реєстру й перезавантажте комп’ютер.

Докладні відомості про настроювання переспрямовувача WebDAV для ввімкнення базової автентифікації див. у такій статті бази знань Microsoft:
841215 Повідомлення про помилку під час підключення до бібліотеки документів Windows SharePoint: "Сталася системна помилка 5"
Крок 2. Оновлення реєстру на клієнті
Примітка. Цей крок необхідний для програм Office 2013 і Office 2010.

На клієнтському комп’ютері додайте розділ реєстру BasicAuthLevel і відповідне значення. Для цього зробіть ось що.

Увага! Точно дотримуйтеся вказівок, наведених у цьому розділі. Неправильне змінення реєстру може призвести до серйозних проблем. Перш ніж робити це, створіть резервну копію реєстру, щоб відновити його в разі виникнення проблем.
 1. Запустіть редактор реєстру.
  • В ОС Windows 8 натисніть клавіші Windows+F, на панелі Меню виберіть пункт Застосунки, введіть запит regedit у поле пошуку й натисніть клавішу Enter. Якщо буде запропоновано вказати пароль адміністратора або надати підтвердження, введіть пароль або надайте підтвердження.
  • В ОС Windows 7 або Windows Vista натисніть кнопку Пуск, введіть запит regedit у поле пошуку й натисніть клавішу Enter. Якщо буде запропоновано вказати пароль адміністратора або надати підтвердження, введіть пароль або надайте підтвердження.
  • В ОС Windows XP натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Виконати, введіть regedit і натисніть кнопку OK.

 2. Знайдіть і клацніть один із таких підрозділів реєстру:

  Для Office 2010
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common\Internet

  Для Office 2013
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common\Internet
 3. У меню Edit (Редагування) виберіть пункт New (Створити), а потім – DWORD Value (Значення DWORD).
 4. Введіть BasicAuthLevel і натисніть клавішу Enter.
 5. Клацніть правою кнопкою миші елемент BasicAuthLevel і виберіть команду Modify (Змінити).
 6. У поле Value data (Значення) введіть 2 й натисніть кнопку OK.

  Примітка. Цей параметр може приймати такі значення:
  0 – базову автентифікацію вимкнуто.
  1 – базову автентифікацію ввімкнуто лише для підключень SSL.
  2 – базову автентифікацію ввімкнуто для підключень SSL і без використання протоколу SSL.
 7. Закрийте редактор реєстру й перезавантажте комп’ютер.

fixit fix it fixme WebDAV basicauth
Примітка. Це екстрена стаття, яку написала служба підтримки Microsoft. Інформація в цій статті призначена для вирішення нових проблем і надається "як є". З огляду на швидкість її підготовки та публікації, ця стаття може містити орфографічні помилки і її може бути змінено будь-коли без попереднього повідомлення. Додаткову інформацію див. в повідомленні про авторське право.
Thuộc tính

ID Bài viết: 2123563 - Xem lại Lần cuối: 08/11/2014 13:35:00 - Bản sửa đổi: 9.0

Microsoft Office Professional 2013, Microsoft Office Standard 2013, Microsoft Office Home and Business 2013, Microsoft Office Home and Student 2013, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2, Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft Office SharePoint Server, Microsoft SharePoint Server 2010

 • kbfixme kbmsifixme kbcip KB2123563
Phản hồi