Налаштування основного сервера часу у Windows 2000

Цю статтю переведено до архіву. Вона доступна у версії "як є" та більше не оновлюватиметься.
Увага! Ця стаття містить відомості про внесення змін до реєстру. Перш ніж вносити такі зміни, обов'язково створіть резервну копію реєстру та переконайтеся, що ви будете спроможні відновити реєстр у разі виникнення проблеми. Щоб отримати додаткові відомості про створення резервної копії, відновлення та редагування реєстру, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
256986 Опис реєстру Microsoft Windows
Версію цієї статті для Microsoft Windows XP можна знайти за номером314054 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою).
ПІДСУМКИ
У статті описано порядок налаштування служби часу Windows у Microsoft Windows Server 2000. Службу часу Windows можна налаштувати на використання або внутрішнього апаратного годинника комп'ютера, або зовнішнього джерела часу. Рекомендовано використовувати внутрішній годинник.
Вступ
До складу Windows входить служба часу W32Time, необхідна для роботи протоколу автентифікації Kerberos. Призначення служби часу Windows полягає в синхронізації часу на всіх комп'ютерах в організації, які працюють під керуванням Windows 2000 або пізніших версій Windows. Для забезпечення належної синхронізації часу служба часу Windows використовує ієрархічну систему зв'язків, яка запобігає виникненню циклів у керуванні.

За промовчанням комп'ютери під керуванням Windows додержують такої ієрархії:
 • Усі клієнтські настільні комп'ютери використовують перевірний контролер домену як партнера вхідного часу.
 • Усі рядові сервери наслідують клієнтські настільні комп'ютери.
 • Контролери доменів використовують як партнера вхідного часу господаря операцій основного контролера домену (PDC) або батьківський контролер домену, залежно від ієрархічної структури.
 • Вибираючи партнера вхідного часу, всі господарі операцій PDC керуються ієрархією доменів.
Згідно з ієрархічною структурою господар операцій PDC у кореневому домені лісу стає основним сервером часу для організації. Корпорація Майкрософт настійно рекомендує налаштувати основний сервер часу на отримання даних часу від внутрішнього апаратного джерела. Якщо основний сервер часу отримує ці дані із джерела часу в Інтернеті, автентифікація не виконується. Також рекомендовано зменшити значення параметрів корекції часу для серверів і автономних клієнтів. Виконання цих рекомендацій підвищує точність роботи та безпеку вашого домену.
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Налаштування служби часу Windows на використання внутрішнього апаратного годинника комп'ютера

Попередження. Неправильне внесення змін до реєстру за допомогою редактора реєстру або в інший спосіб може призвести до серйозних проблем, які можуть викликати необхідність переустановити операційну систему. Корпорація Майкрософт не може гарантувати усунення цих проблем. Відповідальність за наслідки зміни реєстру несе користувач.

Корпорація Майкрософт настійно рекомендує налаштувати основний сервер часу на отримання даних часу від внутрішнього апаратного джерела. Якщо основний сервер часу отримує ці дані із джерела часу в Інтернеті, автентифікація не виконується. Щоб служба часу Windows використовувала внутрішній годинник комп'ютера, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Выполнить, введіть regedit і натисніть кнопку ОК.
 2. Знайдіть і клацніть підрозділ реєстру
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. У правій області вікна клацніть правою кнопкою миші параметр ReliableTimeSource і виберіть команду Изменить.
 4. У вікні Изменение параметра DWORD введіть 1 у полі Значення та натисніть кнопку ОК.
 5. Знайдіть і клацніть підрозділ реєстру
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. У правій області вікна клацніть правою кнопкою миші параметр LocalNTP і виберіть команду Изменить.
 7. У вікні Изменение параметра DWORD введіть 1 у полі Значення та натисніть кнопку ОК.
 8. Закрийте редактор реєстру.
 9. У командному рядку введіть нижченаведену команду, щоб перезапустити службу часу Windows, і натисніть клавішу ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. На всіх комп'ютерах, окрім сервера часу, виконайте нижченаведену команду, щоб синхронізувати час цих комп'ютерів із сервером часу:
  w32tm -s
Примітка. Сервер часу не слід синхронізувати сам із собою. Якщо сервер часу синхронізується сам із собою, до журналу подій застосунків заносяться такі події:

NTP-клиент поставщика времени не может получить или получает неправильные данные о времени от 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).Правильный ответ от контроллера домена 192.168.1.1 не был получен после 8 попыток обращения. Этот узел не будет использоваться в качестве источника времени, а NTP-клиент попытается найти новый узел с этим DNS-именем.NTP-клиент поставщика времени настроен на получение времени из одного или нескольких источников, однако ни один из этих источников не доступен. Попытки подключения к источнику не будут выполняться в течение 960 мин. NTP-клиент не имеет источника правильного времени.Щоб отримати додаткові відомості про команду w32tm, введіть у командному рядку:
w32tm /?

Налаштування служби часу Windows на використання зовнішнього джерела часу

Адміністратор може налаштувати службу часу Windows господаря операцій PDC у корені лісу на використання зовнішнього SNTP-сервера часу як основного. Наприклад, як зовнішній SNTP-сервер часу можна використати сервер часу корпорації Майкрософт (time.windows.com). Щоб служба часу Windows використовувала зовнішній SNTP-сервер часу, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Выполнить, введіть regedit і натисніть кнопку ОК.
 2. Виконайте такі дії, щоб змінити тип сервера на NTP:
  1. Знайдіть і клацніть підрозділ реєстру
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. У правій області вікна клацніть правою кнопкою миші параметр TYPE і виберіть команду Изменить.
  3. У вікні Изменение строкового параметра введіть NTP у полі Значення та натисніть кнопку ОК.
 3. Виконайте такі дії, щоб налаштувати сервер як надійне джерело часу:
  1. У правій області вікна клацніть правою кнопкою миші параметр ReliableTimeSource і виберіть команду Изменить.
  2. У вікні Изменение параметра DWORD введіть 1 у полі Значення та натисніть кнопку ОК.
 4. Виконайте такі дії, щоб змінити значення параметра LocalNTP сервера на 1:
  1. У правій області вікна клацніть правою кнопкою миші параметр LocalNTP і виберіть команду Изменить.
  2. У вікні Изменение параметра DWORD введіть 1 у полі Значення та натисніть кнопку ОК.
 5. Виконайте такі дії, щоб указати джерела часу:
  1. У правій області вікна клацніть правою кнопкою миші параметр NtpServer і виберіть команду Изменить.
  2. У вікні Изменение строкового параметра введіть Peers у полі Значення та натисніть кнопку ОК.

   Примітка. Замість Peers слід ввести розділений пробілами перелік вузлів, з яких комп'ютер отримує мітки часу. Усі DNS-імена в цьому переліку мають бути унікальними.
 6. У разі використання Windows 2000 з пакетом оновлень 4 (SP4) слід указати параметр корекції часу. Для цього виконайте такі дії.
  1. Знайдіть і клацніть підрозділ реєстру
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. У правій області вікна клацніть правою кнопкою миші параметр MaxAllowedClockErrInSecs і виберіть команду Изменить.
  3. У вікні Изменение параметра DWORD введіть TimeInSeconds у полі Значення та натисніть кнопку ОК.

   Примітка. Замість TimeInSeconds введіть максимальну різницю (в секундах) між локальним годинником і часом, отриманим від NTP-сервера, який вважатиметься новим правильним часом.
 7. Виконайте такі дії, щоб установити інтервал опитування:
  1. Знайдіть і клацніть підрозділ реєстру
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. У правій області вікна клацніть правою кнопкою миші параметр Period і виберіть команду Змінити.
  3. У вікні Изменение параметра DWORD введіть 24 у полі Значення та натисніть кнопку ОК.
 8. У меню Файл виберіть команду Выход, щоб закрити редактор реєстру.
 9. У командному рядку введіть нижченаведену команду, щоб перезапустити службу часу Windows, і натисніть клавішу ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. На всіх комп'ютерах, окрім сервера часу, виконайте нижченаведену команду, щоб синхронізувати час цих комп'ютерів із сервером часу:
  w32tm -s

За промовчанням протокол SNTP використовує порт 123 протоколу UDP (User Datagram Protocol). Якщо цей порт не відкрито для Інтернету, синхронізувати сервер із SNTP-серверами в Інтернеті неможливо. Комп'ютер, налаштований як надійне джерело часу, стає коренем служби часу Windows. Корінь служби часу є основним сервером часу для домену та звичайно отримує дані часу із зовнішнього NTP-сервера або від внутрішнього годинника. Щоб оптимізувати процес передання даних часу через ієрархію домену, сервер часу можна налаштувати як надійне джерело часу. Якщо контролер домену є надійним джерелом часу, служба Net Logon оповіщає про це, коли контролер домену підключається до мережі. Коли інші контролери домену шукатимуть джерело часу для синхронізації, вони спочатку звертатимуться до надійного джерела, якщо воно доступне.

Параметр реєстру
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period
визначає, як часто служба часу Windows виконуватиме синхронізацію. Якщо цей параметр указано, він повинен мати одне з таких значень:
 • 65531, "DailySpecialSkew" - спроба синхронізації відбуватиметься кожні 45 хвилин, поки синхронізацію не буде успішно виконано; потім синхронізація виконуватиметься один раз на день.
 • 65532, "SpecialSkew" - спроба синхронізації відбуватиметься кожні 45 хвилин, поки синхронізацію не буде успішно виконано тричі; потім синхронізація виконуватиметься кожні вісім годин. Це значення за промовчанням.
 • 65533, "Weekly" - синхронізація виконуватиметься кожні сім днів.
 • 65534, "Tridaily" - синхронізація виконуватиметься кожні три дні.
 • 65535, "BiDaily" - синхронізація виконуватиметься кожні два дні.
 • 0 - для NT5DS спроба синхронізації відбуватиметься кожні 45 хвилин, поки синхронізацію не буде успішно виконано тричі; потім синхронізація виконуватиметься кожні вісім годин. Для NTP синхронізація виконуватиметься кожні 8 годин.
 • freq - freq означає кількість синхронізацій, які служба часу Windows має виконувати щодня. До цього варіанту слід звертатися, якщо жодне з наведених вище значень не використовується.

ПОСИЛАННЯ
Щоб отримати додаткові відомості про службу часу Windows, клацніть номери статей у базі знань Microsoft Knowledge Base:
884776 Налаштування служби часу Windows із великим зсувом часу (Це посилання може вказувати на вміст, повністю або частково викладений англійською мовою)
816042 Налаштування основного сервера часу у Windows Server 2003 (Це посилання може вказувати на вміст, повністю або частково викладений англійською мовою)
314054 Налаштування основного сервера часу у Windows XP (Це посилання може вказувати на вміст, повністю або частково викладений англійською мовою)


Щоб отримати додаткові відомості про службу Windows у лісі на базі Windows Server 2003, відвідайте веб-сайт за адресою:
fsmo kbfaqw2kds
Властивості

Ідентифікатор статті: 216734 – останній перегляд: 12/05/2015 12:50:46 – виправлення: 11.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbfsmo kbenv kbsecurity kbproductlink KB216734
Зворотний зв’язок