Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Опис консолі відновлення Windows 2000

Версію цієї статті для Microsoft Windows XP можна знайти за номером 314058 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою).
ПІДСУМКИ
У цій статті описані функціональні можливості й обмеження під час роботи з консоллю відновлення Windows. За допомогою консолі відновлення Windows можна відновити системні програми, якщо комп'ютер під керуванням Windows не завантажується або завантажується неправильно.
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Під час використання консолі відновлення Windows без завантаження графічного інтерфейсу користувача доступ до томів NTFS, FAT і FAT32 обмежений. Консоль відновлення Windows дає змогу виконувати такі операції:
 • Відкривати, копіювати, перейменовувати або заміняти файли та папки операційної системи.
 • Вмикати та вимикати служби або завантаження пристроїв під час наступного завантаження комп'ютера.
 • Відновлювати завантажувальний сектор файлової системи або головний завантажувальний запис (MBR).
 • Створювати та форматувати розділи на дисках.
Зазначимо, що доступ до консолі відновлення Windows надано лише адміністратору, щоб запобігти несанкціонованому використанню тому NTFS.

Запуск консолі відновлення Windows

Для запуску консолі відновлення Windows виконайте одну з таких дій:
 • Запустіть комп'ютер з компакт-диска з Windows або інсталювального диска. Після появи напису "Вас вітає майстер інсталяції" натисніть клавішу F10 або R для відновлення, а потім натисніть клавішу C (лише для Windows 2000) для запуску консолі відновлення Windows. Виберіть відповідний номер інсталяції Windows, яку потрібно відновити, а потім введіть пароль адміністратора. Якщо пароля адміністратора не існує, натисніть ENTER.
 • Щоб додати консоль відновлення Windows до папки автозавантаження, запустіть програму Winnt32.exe з параметром /cmdcons. Для цієї процедури потрібно приблизно 7 мегабайт (МБ) вільного дискового простору в системному розділі жорсткого диска для розміщення файлів і папок Cmdcons.

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо використовується дзеркалювання програмного забезпечення, див. цю статтю в базі знань Microsoft Knowledge Base:
  229077 Дзеркалювання запобігає попередньому інсталюванню консолі відновлення. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
 • Дотримуйтеся вказівок, викладених у цій статті бази знань Microsoft Knowledge Base:
  222478 Створення шаблона для запуску консолі відновлення через віддалений сервер інсталяції. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Використання командної консолі

Після інсталяції консолі відновлення Windows з'явиться таке повідомлення:
Інтерпретатор команд консолі завантаження Windows NT(TM).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Цей командний рядок з обмеженими функціями використовується лише як засіб відновлення системи для досвідчених користувачів. Використання цього засобу неналежним чином може призвести до великих ускладнень у всій системі, що може вимагати повторної інсталяції Windows для їх усунення.

Для завершення роботи командного рядка та перезавантаження комп'ютера введіть команду 'exit'.

1: C:\WINNT

До якої інсталяції Windows потрібно ввійти (для скасування натисніть клавішу ENTER)?
Після введення номера інсталяції Windows введіть пароль облікового запису адміністратора. Зазначимо, що після потрійного неправильного вводу пароля відбудеться завершення роботи консолі відновлення Windows. За відсутності або пошкодження бази даних диспетчера облікових записів безпеки (SAM) використовувати консоль відновлення Windows не можна через неможливість проведення перевірки автентичності користувача. Після введення пароля та запуску консолі відновлення Windows перезавантажте комп'ютер, використовуючи команду exit.

Обмеження консолі відновлення

Під час використання консолі відновлення Windows можна використовувати такі папки:
 • кореневу папку;
 • папку %SystemRoot% і всі вкладені до неї папки поточної інсталяції Windows;
 • папку Cmdcons;
 • знімні носії (наприклад засіб для читання компакт-дисків)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час виконання спроби отримання доступу до інших папок може надійти повідомлення про помилку "Немає доступу". Окрім цього, під час роботи з консоллю відновлення Windows не можна копіювати файли з жорсткого диска на дискету. Проте, можна копіювати файли з дискети чи з компакт-диска на жорсткий диск або з одного жорсткого диска на інший.

Доступні команди

HELP

Команда help використовується для відображення списку таких доступних команд:
attrib    delete    fixboot  md    typecd      dir      fixmbr   mkdir   systemrootchdir    disable    format   morechkdsk    diskpart   help    rdcls     enable    listsvc  rencopy     exit     logon   renamedel     expand    map    rmdir						

ATTRIB

Команда attrib із такими параметрами використовується для змінення атрибутів файлу або папки:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+: встановлює атрибут.
-: видаляє атрибут.
R: атрибут "лише для читання".
S: атрибут "системний".
H: атрибут "прихований".
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Потрібно встановити або видалити принаймні один атрибут. Для перегляду атрибутів використовується команда dir.

CD та CHDIR

Команди cd та chdir використовуються для здійснення переходу до іншої папки. Введіть cd .. для здійснення переходу до батьківської папки. Введіть cd drive: для здійснення переходу до поточної папки на вказаному диску. Введіть cd без параметрів для відображення поточного диска та папки. У команді chdir пробіли вважаються роздільниками. З цієї причини імена папок, які містять пробіли, потрібно брати в лапки, наприклад:
cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"
Команда chdir працює лише в системних папках поточної інсталяції Windows, на знімних носіях, у кореневій папці будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції.

CHKDSK

chkdsk диск /p /r
Ця команда перевіряє вказаний диск на наявність помилок і виправляє їх. Команда також відмічає пошкоджені сектори та відновлює дані, які вдається прочитати.

Параметр /p змушує CHKDSK виконати повну перевірку диска та виправлення знайдених помилок. Параметр /r виконує пошук пошкоджених секторів і відновлення тієї частини інформації, яка може бути прочитана. Зазначимо, що дія параметра /r охоплює дію параметра /p. Команда chkdsk без параметрів відображає відомості про стан поточного диска. За бажанням, описані параметри приймаються. Для виконання команди chkdsk потрібен файл Autochk.exe. Команда Chkdsk автоматично виконує пошук цього файлу в папці автозапуску. Якщо раніше було інстальовано командну консоль, то папкою автозапуску є папка Cmdcons. Якщо команда Chkdsk не знаходить файлу Autochk.exe в папці автозапуску, то виконується пошук інсталювального компакт-диска Windows. Якщо знайти інсталювальний носій не вдається, вам буде запропоновано самостійно вказати місцезнаходження файлу Autochk.exe.

CLS

Ця команда очищує екран.

COPY

copy джерело призначення
Ця команда використовується для копіювання файлів (джерело визначає файл для копіювання, а призначення визначає папку або ім'я для нового файлу). Знаки підстановки та копіювання папок не дозволяються. Під час копіювання архівний файл із компакт-диска Windows буде водночас автоматично розпаковано.

Якщо призначення не зазначене, призначенням за промовчанням є поточна папка. Якщо файл уже існує, буде запропоновано замінити наявний файл.

DEL і DELETE

del диск: шлях ім'я_файлу
delete диск: шлях ім'я_файлу
Ця команда використовується для видалення файлів (диск: шлях ім'я_файлу визначає файл для видалення). Команда delete працює лише в системних папках поточної інсталяції Windows, на знімних носіях, у кореневій папці будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції. Команда delete не дозволяє використовувати знаки підстановки.

DIR

dir диск: шлях ім'я_файлу
Ця команда використовується для відображення списку файлів і вкладених папок у папці (диск: шлях ім'я_файлу визначає диск, папку та файли для відображення). Команда dir відображає список усіх файлів, враховуючи системні та приховані файли. Файли можуть мати такі атрибути:
D: папка    R: файл лише для читанняH: прихований файл   A: файл для архіваціїS: системний файл   C: стисненийE: зашифрований файл    P: точка монтування					
Команда dir працює лише в системних папках поточної інсталяції Windows, на знімних носіях, у кореневій папці будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції.

DISABLE

disable ім'я_служби
Ця команда використовується для вимкнення системної служби або драйвера Windows (ім'я_служби визначає ім'я служби або драйвера для вимкнення).

Команда listsvc використовується для відображення всіх служб або драйверів, які можна вимкнути. Команда disable виводить старе значення типу запуску служби перед встановленням його на SERVICE_DISABLED. Потрібно записувати це значення, якщо службу потрібно буде ввімкнути.

Команда disable виводить такі значення типу запуску:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete ім'я_пристрою ім'я_диска ім'я_розділу розмір
Ця команда використовується для керування розділами на томах жорсткого диска.
 • /add: створює новий розділ.
 • /delete: видаляє наявний розділ.
 • ім'я_пристрою: пристрій для створення нового розділу. Ім'я може отримуватися з виводу команди MAP, наприклад: \Device\HardDisk0.
 • ім'я_диска: буква диска для видалення наявного розділу, наприклад D:
 • ім'я_розділу: позначення розділу для видалення, наприклад: \Device\HardDisk0\Partition1.
 • розмір: розмір нового розділу в мегабайтах.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо команду введено без параметрів, буде завантажено інтерфейс користувача для керування розділами.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Використання цієї команди може пошкодити таблицю розділів, якщо диск був настроєний як динамічний. Не змінюйте структуру динамічних дисків іншими засобами, окрім засобу "Керування дисками".

ENABLE

enable ім'я_служби тип_запуску

Команда enable використовується для ввімкнення системної служби або драйвера Windows (ім'я_служби визначає ім'я служби або драйвера для ввімкнення).

Команда listsvc використовується для відображення всіх служб або драйверів, які можна ввімкнути. Команда enable виводить старе значення типу запуску служби перед встановленням його на нове значення. Потрібно записувати це значення, якщо службі потрібно відновити тип запуску.

Значення, допустимі для параметра тип_запуску:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо новий тип запуску не вказано, команда enable відображає старий тип.

EXIT

Команда exit використовується для завершення роботи консолі відновлення та перезавантаження комп'ютера.

EXPAND

expand джерело [/F:filespec] [призначення] [/y]
expand джерело [/F:filespec] /D
Ця команда використовується для розпакування файлів (джерело визначає ім'я файлу для розпакування, а призначення визначає папку для нового файлу).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ця команда не підтримує знаки підстановки.
Якщо призначення не вказано, призначенням за промовчанням є поточна папка.

Параметри:
 • /y: скасування виводу підтвердження під час перезаписування наявних файлів.
 • /f:filespec: якщо джерело містить більше одного файлу, цей параметр використовується для визначення файлів для розпакування. Ця команда не підтримує знаки підстановки.
 • /d: відображення списку файлів у джерелі без розпакування.
Призначенням можуть бути вкладені папки всередині системної папки поточної інсталяції Windows, коренева папка жорсткого диска, локальні папки з файлами інсталяції та папка Cmdcons. Знімні носії не можуть бути призначенням. Файл призначення не може мати атрибут "лише для читання". Для зняття атрибута "лише для читання" використовується команда attrib.

Якщо файл призначення вже існує, і параметр /y не вказано, під час запуску команди expand з'явиться відповідне попередження.

FIXBOOT

fixboot ім'я_диска:
Ця команда використовується для записування нового коду завантажувального сектора Windows у системному розділі (ім'я_диска визначає диск для записування завантажувального сектора). Ця команда виправляє пошкодження завантажувального сектора Windows. Процес аварійного відновлення також виправляє завантажувальний сектор. Ця команда перекриває параметри за промовчанням, які записані в завантажувальному секторі системи.

FIXMBR

fixmbr ім'я_пристрою
Ця команда використовується для відновлення основного завантажувального запису (MBR) системного розділу (ім'я_пристрою визначає необов'язкове ім'я пристрою, для якого потрібен новий основний завантажувальний запис MBR). Ця команда використовується, якщо вірус пошкодив завантажувальний запис і завантажити Windows не вдається.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ця команда може пошкодити таблицю розділів, якщо система інфікована вірусами, а також якщо є неполадки обладнання. Ця команда може вести до недоступних розділів. Рекомендується перевірити систему за допомогою антивірусного програмного забезпечення перед використанням цієї команди.

Ім'я може отримуватися з виводу команди map. Якщо ім'я пристрою не вказано, буде відновлено основний завантажувальний запис завантажувального пристрою, наприклад:
fixmbr \device\harddisk2
Якщо команда Fixmbr знаходить неправильний або нестандартний підпис таблиці розділів, вона запитує підтвердження на перезаписування основного завантажувального запису.

FORMAT

format диск: /Q /FS:файлова_система
Ця команда використовується для форматування вказаного диска у визначеній файловій системі (/Q виконує швидке форматування диска, диск визначає букву диска розділу для форматування, а /FS:файлова_система визначає тип файлової системи, наприклад FAT, FAT32 або NTFS).

Якщо файлову систему не вказано, використовується наявний тип, якщо він доступний.

LISTSVC

Команда listsvc подає список доступних служб, драйверів і встановлені для них типи запуску для поточної інсталяції Windows. Ця команда корисна під час використання команд disable та enable.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Список створюється на основі куща %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Якщо цей кущ пошкоджений або відсутній, результат виконання цієї команди непередбачуваний.

LOGON

logon
Команда logon відображає список усіх знайдених інсталяцій Windows і запитує пароль адміністратора для входу до вибраної. Після трьох невдалих спроб входу консоль відновлення завершує роботу, і комп'ютер перезавантажується.

MAP

map arc
Ця команда використовується для відображення списку букв дисків, типів файлових систем, розмірів розділів і співставлення фізичних пристроїв (arc наказує команді map використовувати шляхи ARC замість шляхів до пристроїв у форматі Windows).

MD і MKDIR

Команди md й mkdir використовуються для створення нових папок. Знаки підстановки не підтримуються. Команда mkdir працює лише в системних папках поточної інсталяції Windows, на знімних носіях, у кореневій папці будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції.

MORE

more ім'я_файлу
Ця команда використовується для відображення тексту файлу на екрані.

RD і RMDIR

Команди rd й rmdir використовуються для видалення папок. Ці команди працюють лише в системних папках поточної інсталяції Windows, на знімних носіях, у кореневій папці будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції.

REN і RENAME

Команди ren і rename використовуються для перейменування файлу. Слід зазначити, що для перейменування файлу не можна вказати новий диск або шлях. Ці команди працюють лише в системних папках поточної інсталяції Windows, на знімних носіях, у кореневій папці будь-якого розділу жорсткого диска та локальних папках із файлами інсталяції.

SET

Команда set використовується для перегляду та зміни параметрів середовища.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Команда systemroot призначає папку %SystemRoot% поточної інсталяції Windows як робочу папку.

TYPE

type ім'я_файлу
Команда type використовується для відображення текстового файлу.
Властивості

Ідентифікатор статті: 229716 – останній перегляд: 10/06/2006 14:39:58 – виправлення: 3.1

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • kbinfo KB229716
Зворотний зв’язок
/body>