Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Виправлення неполадок із настроюванням або підключенням до фінансової установи

ОЗНАКИ
Під час спроби встановити підключення до онлайнових послуг фінансової установи або установ у Microsoft Money можуть траплятися нижчеперелічені ознаки виникнення неполадок.
 • Не вдається встановити підключення до онлайнових послуг.
 • З'являється повідомлення про помилку, подібне до одного з наведених нижче:
  A Prior Call has not been completed. (Попередній виклик не завершено).
  Your last call was interrupted before it could be completed. Money will try to complete this call now. (Останній виклик було перервано до його завершення. Money спробує завершити цей виклик).
  There is a problem with the data received. (Помилка в отриманих даних).
  Money was unable to complete the operation. The Internet banking or brokerage server you were trying to contact encountered an error. Please try your call again later. (Програмі Money не вдалося завершити операцію. Помилка на банківському або брокерському сервері в Інтернеті, до якого здійснювалося підключення. Спробуйте повторити виклик пізніше). (OFXHTTP500)
  Money cannot complete a required online call at this time. Please check your Internet connection setting and try again. (Програмі Money не вдається завершити потрібний онлайновий виклик. Перевірте параметри підключення до Інтернету і спробуйте ще раз).
  Your financial institution encountered a general sign on error. (Загальна помилка реєстрації у фінансовій установі).
  A general error occurred with your financial institution. (Загальна помилка у фінансовій установі).
  Unable to connect to the internet, banking, or brokerage server you were trying to access. The internet address is currently invalid. (Не вдалося підключитися до Інтернету або потрібного банківського чи брокерського сервера. Адреса Інтернету наразі недоступна). (OFX)
  We've detected that the date set on your computer does not match that of ours. To ensure that you receive transactions within the proper time frame, please correct the date on your computer. (Настройки дати на вашому комп'ютері відрізняються від дати на сервері. Для отримання транзакцій у межах належного проміжку часу відкоригуйте дату на комп'ютері).
  Microsoft money could not receive information from your bank or brokerage. DTClient cannot be a date that is in the future. (Microsoft Money не вдалося отримати інформацію від банку або брокерської компанії. Для параметра DTClient не може бути встановлено дату в майбутньому).
  Event ID (1001) in Source (Microsoft Money) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. (Не вдається знайти ідентифікатор події (1001) у джерелі (Microsoft Money). На локальному комп'ютері може бракувати даних у реєстрі або DLL-файлів повідомлень, необхідних для відображення повідомлень із віддаленого комп'ютера. Microsoft Money encountered a problem and needs to close. (У Microsoft Money виявлено неполадку. Застосунок буде закрито). AppName: msmoney.exe AppVer: 10.0.0.919 ModName: ntdll.dll
  Microsoft Money encountered a problem and needs to close. (У Microsoft Money виявлено неполадку. Застосунок буде закрито). App: msmoney App Ver: 11.0.0.716 Mod: msvcrt.dll Mod ver: 6.1.8637.0 Offset:0000d203 Немає доступних Інтернет-послуг.
ПРИЧИНА
Ця проблема може виникнути в разі переривання підключення до онлайнової послуги під час надсилання звіту або запиту на здійснення платежу. Причиною розриву підключення може бути будь-яка з нижчеперелічених обставин.
 • Низька швидкість підключення до Інтернету.
 • Відсутній зв'язок з Інтернетом.
 • Сервер фінансової установи зайнятий або працює повільно.
 • Доступ блокують засоби безпеки, такі як брандмауер або антивірусне програмне забезпечення.
 • Помилка в облікових відомостях, наприклад в ідентифікаторі користувача, PIN-коді або паролі.
 • Помилка в інсталяції Microsoft Internet Explorer.
 • Системна дата на комп'ютері неточна.
 • Одержувач платежу використовує замість адреси примітку "Centralized Billing" (Централізоване виставлення рахунків).
 • Змінна середовища NLSPATH переповнює пам'ять і таким чином перешкоджає Money у здійсненні потрібного підключення.
 • Використовується комп'ютер з інстальованою розробницькою Java-платформою.
 • Microsoft Money 2001 або попередня версія Money перебуває у режимі відновлення.
Способи вирішення проблеми
Для усунення цієї неполадки використайте нижченаведені способи в порядку, в якому вони перелічені.

Якщо неполадка виникає під час надсилання запиту на здійснення платежу, перевірте, чи запит було отримано. Для цього зверніться до фінансової установи або провайдера платіжних послуг (наприклад, MSN Bill Pay).

Примітка Якщо, не перевірити стан транзакції у фінансовій установі, існує ризик повторного надсилання тієї самої транзакції в банк або брокерську компанію.

Спосіб 1. Визначте, чи немає проблем із сервером

 1. Запустіть Internet Explorer.
 2. Увійдіть на веб-сайт стану мережі MSN Money, щоб упевнитися у відсутності проблем із сервером:
 3. Якщо повідомлень про проблеми з сервером немає, спробуйте встановити підключення до онлайнових послуг фінансової установи ще раз. Якщо підключення все одно не вдається встановити, зверніться до фінансової установи, щоб довідатися, чи немає проблем із сервером у самій установі. Якщо фінансова установа повідомляє про відсутність проблем із сервером, спробуйте встановити підключення до онлайнових послуг фінансової установи ще раз.
Якщо підключення до онлайнових послуг все ще не вдається встановити, перейдіть до способу 2.

Спосіб 2: Вимкніть або видаліть брандмауер або антивірусне програмне забезпечення.

Визначте, чи не блокує доступ одна з програм безпеки, наприклад брандмауер або антивірусна програма. Для цього тимчасово вимкніть або видаліть цю програму. Якщо Money вдається встановити підключення до фінансової установи, коли програмне забезпечення вимкнено або видалено, з'ясуйте, як додати програму Money до списку винятків у цій програмі безпеки.Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до виробника програмного забезпечення.
Щоб отримати додаткові відомості про вимкнення брандмауера Windows, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
283673 Увімкнення й вимкнення брандмауера у Windows XP
899935 Не вдається підключитися до Інтернету під час спроби використання функції програми Money, яка потребує підключення до Інтернету. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Спосіб 3. Перевірте облікові відомості

Звірте з фінансовою установою облікові дані, потрібні для входу в програму Money. Наприклад, ідентифікатор і пароль доступу до веб-сайту фінансової установи можуть відрізнятися від облікових даних, які використовуються для входу в програмі Money.

Спосіб 4. Визначте, чи на комп'ютері інстальовано поточну версію Internet Explorer

Визначте, чи на комп'ютері інстальовано найновішу версію Internet Explorer, а тоді відновіть налаштування за промовчанням.

Щоб отримати додаткові відомості про отримання Internet Explorer 7, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
Щоб отримати додаткові відомості про виправлення неполадок в Internet Explorer, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
870700 Виправлення неполадок доступу до безпечних веб-сторінок за допомогою Internet Explorer 6 із пакетом оновлення Service Pack 2. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
926431 Повідомлення про помилку під час запуску програми Internet Explorer 7 або спроби відкривання веб-сайту: "Internet Explorer не вдалося відобразити веб-сторінку".

Спосіб 5. Переконайтеся, що дата і час встановлені правильно

Windows Vista
 1. Натисніть кнопку Пусккнопка , введіть у полі Розпочати пошук рядок Дата й час і натисніть клавішу ENTER.
 2. Клацніть вкладку Дата і час і виберіть команду Змінити дату та час.

  Дозвіл Служби захисту користувачів (UAC) Якщо з'являється запит пароля адміністратора або підтвердження, введіть пароль або натисніть кнопку Продовжити.
 3. У діалоговому вікні Параметри дати та часу виконайте одну або декілька дій із перелічених нижче.
  • Щоб змінити дату, клацніть поточну дату в календарі.
  • Щоб змінити годину, двічі клацніть годину та клацайте стрілки для збільшення або зменшення значення.
  • Щоб змінити хвилини, двічі клацніть на хвилини та клацайте стрілки для збільшення або зменшення значення.
  • Щоб змінити секунди, двічі клацніть на секунди та клацайте стрілки для збільшення або зменшення значення.
 4. Завершивши настроювання, натисніть кнопку ОК.
 5. Перевірте часовий пояс.
 6. Якщо потрібно, щоб годинник автоматично переходив на літній/зимовий час, переконайтеся, що прапорець Автоматичне переведення годинника на літній/зимовий час встановлено.
 7. Двічі натисніть кнопку ОК.
Microsoft Windows XP або раніша версія Microsoft Windows
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Настройка, а потім Панель керування.
 2. Двічі клацніть піктограму Дата й час.
 3. Змініть значення дати й часу на поточні.
 4. Перевірте часовий пояс.
 5. Натисніть кнопку OK, щоб прийняти зміни.

Спосіб 6. Перевірте дані одержувача платежу у фінансовій установі

Уважно перевірте точність адреси, вказаної в полі Payee Details (Дані одержувача платежу). Якщо замість адреси вказано Centralized Billing (Централізоване виставлення рахунків), змініть цей запис на адресу одержувача, вказану в останньому звіті про виставлені рахунки.

Спосіб 7. Відновіть системну змінну

Windows Vista
 1. Вийдіть із програми Money.
 2. Натисніть кнопку Пусккнопка , введіть у полі Розпочати пошук рядок cmd і натисніть клавішу ENTER.
 3. Введіть значення nlspath=null і натисніть клавішу ENTER.
 4. Введіть exit і натисніть клавішу ENTER.
 5. Запустіть програму Money.
Windows XP
 1. Вийдіть із програми Money.
 2. Натисніть кнопку Пуск, введіть у полі Відкрити рядок cmd і натисніть кнопку OK.
 3. Введіть значення nlspath=null і натисніть клавішу ENTER.
 4. Введіть exit і натисніть клавішу ENTER.
 5. Запустіть програму Money.

Спосіб 8. Видаліть із комп'ютера програми на основі Java

Спробуйте видалити Java-платформи, встановлені на комп'ютері. На роботу Money можуть впливати такі платформи:
 • IBM VisualAge для Java
 • IBM Developerworks: Java
 • Sun Java 2 Platform
 • JavaSoft
 • Daimler/Chrysler Workshop Information System

Спосіб 9. Вийдіть із режиму відновлення після несправності

Якщо використовується Microsoft Money 2001 або раніша версія Money, і спроба надсилання транзакції передбачала здійснення платежу, програма Money могла перейти в режим відновлення після несправності. У такому разі перед подальшою роботою з програмою вийдіть із режиму відновлення після несправності. Для цього натисніть і утримуйте клавіші CTRL+SHIFT під час натиснення кнопки Скасувати на екрані підключення.

Перезапустіть програму Money і повторно надішліть транзакцію платежу у фінансову установу.
Подібні проблеми та вирішення
Виробники продуктів, обговорюваних у цій статті, не залежать від корпорації Майкрософт. Майкрософт не надає жодних гарантій, неявних або інших, стосовно продуктивності або надійності цих продуктів.
Щоб отримати додаткові відомості та вказівки для виправлення неполадки, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
179836 Виправлення неполадок, пов'язаних із помилками під час завантаження звітів або імпортування файлів OFX у Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
829143 Виправлення неполадок із завантаженням звітів із веб-сайту фінансової установи у програму Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
175723 Настроювання онлайнових послуг фінансової установи для програми Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
175728 Вимкнення, повторне ввімкнення і скасування онлайнових послуг фінансової установи у програмі Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
w_money money2k 8.0 m2001
Властивості

Ідентифікатор статті: 246544 – останній перегляд: 06/20/2007 21:41:00 – виправлення: 5.2

Microsoft Money Deluxe 2007, Microsoft Money 2007 Home & Business, Microsoft Money Premium 2007, Microsoft Money Deluxe 2006, Microsoft Money Small Business 2006, Microsoft Money 2006 Deluxe Web Download, Microsoft Money 2006 Premium Web Download, Microsoft Money 2006 Standard Web Download, Microsoft Money 2005 Deluxe Edition, Microsoft Money 2005 Premium Edition, Microsoft Money 2005 Small Business Edition, Microsoft Money 2005 Standard Edition, Microsoft Money 2004 Standard Edition, Microsoft Money 2004 Deluxe Edition, Microsoft Money 2004 Premium Edition, Microsoft Money 2004 Small Business Edition, Microsoft Money 2004 Standard Edition, Microsoft Money 2003 Standard Edition, Microsoft Money 2003 Deluxe Edition, Microsoft Money 2003 Deluxe і Business Edition, Microsoft Money 2003 Standard Edition, Microsoft Money 2003 Suite, Microsoft Money 2002 Standard Edition, Microsoft Money 2002 Business & Personal Edition, Microsoft Money 2002 Deluxe і Business Edition, Microsoft Money 2002 Deluxe Edition, Microsoft Money 2002 Home Banking Edition, Microsoft Money 2001 Standard Edition, Microsoft Money 2001 Business and Personal Edition, Microsoft Money 2001 Deluxe і Business Edition, Microsoft Money 2001 Deluxe Edition, Microsoft Money 2000 Standard Edition, Microsoft Money 2000 Business & Personal Edition, Microsoft Money 2000 Deluxe Edition, Microsoft Money 99 Standard Edition, Microsoft Money 99 Basic Edition, Microsoft Money 99 Personal & Business Edition, Microsoft Money 99 Deluxe Edition, Microsoft Money 99 Financial Suite Edition, Microsoft Money 98 Standard Edition, Microsoft Money 98 Deluxe Edition, Microsoft Money 98 Financial Suite Edition, MSN Money Plus, Microsoft Money Essentials

 • kberrmsg kbprb kbonline KB246544
Зворотний зв’язок
display: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">=">