Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Рекомендована приватна конфігурація "такту пульсу" на кластерному сервері

Підтримку Windows Server 2003 припинено 14 липня 2015 р.

Корпорація Майкрософт припинила підтримку Windows Server 2003 14 липня 2015 р. Це позначилося на оновленнях програмного забезпечення та параметрах безпеки. Дізнайтеся, що це означає для вас і яких заходів безпеки необхідно вжити.

ПІДСУМКИ
Для безперебійної роботи кластерів дуже важливий зв’язок між вузлами кластерів сервера. Тому необхідно вибрати оптимальну конфігурацію мереж, які використовуються для кластерного зв’язку, і дотримуватися всіх вимог списку сумісності апаратного забезпечення. У конфігурації мережі вузли кластера мають з’єднуватися принаймні через дві незалежні мережі, щоб уникнути створення єдиної точки відмови. Зазвичай використовуються дві локальні мережі (LAN). (Служби підтримки продуктів Microsoft не підтримують конфігурацію кластера, у якій вузли з’єднано лише через одну мережу.)

Принаймні дві мережі кластера має бути настроєно на підтримку зв’язку такту пульсу між вузлами кластера, щоб уникнути створення єдиної точки відмови. Для цього у службі кластерів необхідно настроїти ролі цих мереж як "Лише внутрішні зв’язки кластера" або "Усі зв’язки". Зазвичай одна з цих мереж забезпечує приватне з’єднання, призначене для внутрішніх зв’язків кластера.

Крім того, відмова кожної з цих мереж не має впливати на всі інші мережі кластера. Це означає, що у двох мереж кластера не має бути спільного компонента, що може викликати відмову обох мереж одночасно. Наприклад, використання багатопортового мережного адаптера для підключення вузла двох мереж кластера здебільшого не задовольняє цю вимогу, оскільки порти не незалежні.

Щоб уникнути можливих проблем зв’язку, вилучіть увесь непотрібний мережний трафік із мережного адаптера, для якого встановлено параметр Лише внутрішні зв’язки кластера (цей адаптер також називають адаптером такту пульсу або приватної мережі). Кластеризація підтримує зв’язок із використанням віддалених викликів процедур (RPC) на IP-сокетах із пакетами протоколу користувацьких дейтаграм (UDP). Процес, описаний у цій статті:
 • Видаляє NetBIOS зі з’єднання.
 • Установлює належний порядок пріоритетності кластерних зв’язків.
 • Установлює належний порядок зв’язування адаптерів.
 • Визначає належні швидкість і режим мережного адаптера.
 • Правильно настроює протоколи TCP/IP.
 • Вимикає функцію перевірки стану мережного адаптера (лише в ОС Windows 2000).

Примітка. Інформація в цій статті не стосується відмовостійких кластерів Windows Server 2008 або Windows Server 2008 R2. Рекомендації щодо конфігурації мережі для новіших версій відмовостійкого кластера в середовищах формату, відмінного від CSV, наведено на веб-сторінці http://technet.microsoft.com/uk-ua/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Описані в цій статті настройки, найімовірніше, можуть спричинити небажану поведінку в ОС Windows Server 2008 або Windows Server 2008 R2 у сценаріях із середовищем формату CSV. Рекомендації для формату CSV наведено у статті http://technet.microsoft.com/uk-ua/library/ff182358(WS.10).aspx.
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Рекомендована конфігурація для адаптерів приватних мереж в ОС Windows 2000 та Windows 2003

 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть послідовно пункти меню Настройки та Панель керування, а потім двічі клацніть піктограму Мережні та комутовані з’єднання.
 2. У меню Додатково виберіть команду Додаткові параметри.
 3. Переконайтеся, що в полі Підключення зв’язування розташовано в наведеному нижче порядку, і натисніть кнопку ОК:
  • зовнішня мережа спільного використання;
  • внутрішня приватна мережа (мережа такту пульсу);
  • [з’єднання для віддаленого доступу].
 4. Клацніть правою кнопкою миші мережне підключення для адаптера такту пульсу та виберіть команду Властивості.

  Примітка. Рекомендовано перейменувати це підключення для спрощення роботи з ним (наприклад, перейменувати його на "Приватне").
 5. Виконайте одну з наведених нижче процедур.
  • Якщо для сервера використовується тип кворуму, відмінний від Majority Node Set (MNS), виберіть пункт Протокол Інтернету (TCP/IP) та зніміть прапорці для всіх інших варіантів.
  • Якщо для сервера використовується кворум MNS, виберіть пункт Протокол Інтернету (TCP/IP) і принаймні ще один мережний протокол розповсюдження файлів, а потім зніміть прапорці для всіх інших варіантів.

   Примітка. Якщо для сервера використовується кворум MNS, для його правильної роботи необхідно мати принаймні одну мережу з можливістю розповсюдження файлів. Наполегливо рекомендується мати у кластері кілька мереж з увімкнутими функціями розповсюдження файлів, щоб уникнути єдиної точки відмови для ресурсу кворуму.
 6. За наявності мережного адаптера, що може передавати дані на кількох швидкостях із можливістю вибору швидкості та дуплексного режиму, укажіть швидкість і дуплексний режим уручну.

  Для адаптерів із можливістю встановлення швидкості та дуплексного режиму вручну переконайтеся, що на всіх вузлах зафіксовано ті самі параметри відповідно до специфікацій виробника. Для мережних адаптерів без підтримки настроювання вручну дотримуйтеся специфікацій виробника плати.

  Обсяг інформації, що передається через мережу такту пульсу, невеликий, але затримка має критичне значення для зв’язку. Однакові настройки швидкості та дуплексу допомагають забезпечити надійний зв’язок.

  Якщо ви маєте сумніви щодо підтримуваної швидкості своєї плати та підключених пристроїв або рекомендованих настройок виробника, корпорація Майкрософт радить установити для всіх пристроїв на цьому шляху параметри 10 МБ/с та Напівдуплекс. Ця конфігурація забезпечить достатню смугу пропускання та надійний зв’язок. Додаткові відомості див. в цій статті бази знань Microsoft:
  174812 Наслідки використання настройки автовиявлення на кластерній мережній платі (може бути англійською мовою)
  Примітка. Корпорація Майкрософт не рекомендує використовувати для такту пульсу стійкі до відмов адаптери будь-якого типу або параметр об’єднання. Якщо для з’єднання такту пульсу потрібен резерв, використовуйте кілька мережних адаптерів лише для внутрішнього зв’язку, визначивши для них пріоритет мережі в конфігурації кластера. Багатопортові адаптери ранніх версій іноді спричиняють проблеми, тому в разі використання цієї технології переконайтеся, що використовується остання версія мікропрограми та драйвера.

  З питань сумісності мережного адаптера із серверним кластером звертайтеся до виробника адаптера.Додаткові відомості див. в цій статті бази знань Microsoft:
  254101 Об’єднання мережних адаптерів і серверна кластеризація (може бути англійською мовою)
 7. Натисніть Протокол Інтернету (TCP/IP), а потім натисніть Властивості.
 8. На вкладці Загальні переконайтеся, що вибрано статичну IP-адресу, яку не розташовано в тій самій підмережі чи мережі, що й іншу IP-адресу адаптерів мережі спільного використання. Приклад підхожої IP-адреси для приватних адаптерів: 10.10.10.10 на вузлі 1 і 10.10.10.11 на вузлі 2 з маскою підмережі 255.0.0.0. Якщо IP-адреса 10.x.x.x і маска підмережі 255.0.0.0 використовуються для мережі спільного використання, скористайтеся альтернативною IP-адресою та підмережею для приватної мережі.Для отримання додаткових відомостей про дійсну IP-адресу для приватної мережі клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Microsoft:
  142863 Призначення дійсної IP-адреси для приватної мережі (може бути англійською мовою)
 9. Переконайтеся, що в полі Основний шлюз не встановлено жодного значення.
 10. Переконайтеся, що в полі Використовувати такі адреси DNS-серверів також не вказано жодного значення.

  Примітка. Якщо вузли кластера також є DNS-серверами, у полі Використовувати такі адреси DNS-серверів відображатиметься значення "127.0.0.1" (поле не буде пустим); це значення припустиме.
 11. Натисніть кнопку Додатково.
 12. На вкладці DNS переконайтеся, що там не введено жодних значень. Переконайтеся, що знято прапорці Зареєструвати адреси цього підключення в DNS і Використовувати суфікс DNS цього підключення в реєстрації DNS.
 13. Після закриття діалогового вікна може з’явитися наведений нижче запит. Якщо з’явиться цей запит, натисніть кнопку Так:
  Основна адреса WINS цього з’єднання пуста. Продовжити?
 14. Якщо для приватного з’єднання такту пульсу використовується кросовер-кабель, вимкніть функцію знищення стека TCP/IP перевірки стану мережного адаптера.

  Примітка. У кластері Windows Server 2003 цей крок виконувати не потрібно.

  Щоб автоматично вимкнути функцію знищення стека TCP/IP перевірки стану мережного адаптера, перейдіть у розділ "Автоматичне виправлення". Щоб самостійно вимкнути функцію знищення стека TCP/IP перевірки стану мережного адаптера, перейдіть у розділ "Самостійне виправлення".

  Автоматичне виправлення


  Щоб автоматично вимкнути функцію знищення стека TCP/IP перевірки стану мережного адаптера, перейдіть за посиланням Вирішити проблему. Клацніть Виконати в діалоговому вікні Завантаження файлу та дотримуйтеся вказівок майстра.
  Примітка.
  Цей майстер може бути доступний лише англійською мовою, проте функцію автоматичного виправлення можна застосувати також до інших мовних версій Windows.

  Примітка. Якщо ви працюєте не за тим комп’ютером, на якому виявлено неполадку, засіб автоматичного виправлення можна зберегти на флеш-пам’ять або компакт-диск, а потім запустити на потрібному комп’ютері.

  Тепер перейдіть до наступного кроку.

  Самостійне виправлення

  Щоб вимкнути функцію знищення стека TCP/IP перевірки стану мережного адаптера, додайте таке значення реєстру до кожного вузла:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Ім’я параметра:: DisableDHCPMediaSense
  Тип даних: REG_DWORD
  Дані: 1
  Щоб отримати додаткові відомості про це, клацніть номер статті, щоб переглянути її в базі знань Microsoft:
  254651 Автоматична зміна ролі кластерної мережі (може бути англійською мовою)
 15. Виконайте наведені вище кроки для всіх інших вузлів у кластері.
 16. Запустіть засіб адміністрування кластера.
 17. Клацніть ім’я кластера в кореневій папці засобу адміністрування. У меню Файл виберіть пункт Властивості.
 18. На вкладці Пріоритет мережі переконайтеся, що приватну мережу розміщено вгорі списку. Якщо ні, скористайтеся кнопкою Перемістити вгору, щоб підвищити її пріоритет.
 19. Клацніть приватну мережу й натисніть кнопку Властивості.
 20. Установіть прапорець Увімкнути використання цієї мережі у кластері.
 21. Клацніть пункт Лише внутрішні зв’язки кластера (приватна мережа).
Додаткові відомості див. в цій статті бази знань Microsoft:
281662 Використання вузлів кластера Windows 2000 та Windows Server 2003 як контролерів домену (може бути англійською мовою)

Рекомендована конфігурація для адаптера приватної мережі в ОС Windows NT 4.0

 1. Натисніть кнопку Пуск, послідовно виберіть пункти меню Настройки та Панель керування, а потім двічі клацніть елемент Мережа.
 2. На вкладці Протоколи виберіть пункт Протокол TCP/IP та натисніть кнопку Властивості.
 3. У полі Адаптер клацніть адаптер приватної мережі.
 4. На вкладці IP-адреса переконайтеся, що вибрано статичну IP-адресу, яку не розташовано в тій самій підмережі чи мережі, що й іншу IP-адресу адаптерів мережі спільного використання. Приклад підхожої IP-адреси для приватних адаптерів: 10.10.10.10 на вузлі 1 і 10.10.10.11 на вузлі 2 з маскою підмережі 255.0.0.0.
 5. Переконайтеся, що в полі Основний шлюз не встановлено жодного значення.
 6. На вкладці Адреса WINS у полі Адаптер клацніть адаптер такту пульсу.
 7. Переконайтеся, що для записів сервера WINS не вказано жодних значень.
 8. Після закриття діалогового вікна може з’явитися наведений нижче запит. Якщо з’явиться цей запит, натисніть кнопку Так:
  Основна адреса WINS принаймні одного з адаптерів пуста. Продовжити?
 9. На вкладці Маршрутизація переконайтеся, що знято прапорець Увімкнути перенаправлення IP.
 10. Натисніть кнопку ОК.
 11. За наявності мережного адаптера, що може передавати дані на кількох швидкостях із можливістю вибору швидкості та дуплексного режиму, укажіть швидкість і дуплексний режим уручну.

  Для адаптерів із можливістю встановлення швидкості та дуплексного режиму вручну переконайтеся, що на всіх вузлах зафіксовано ті самі параметри відповідно до специфікацій виробника. Для мережних адаптерів без підтримки настроювання вручну дотримуйтеся специфікацій виробника плати.

  Обсяг інформації, що передається через мережу такту пульсу, невеликий, але затримка має критичне значення для зв’язку. Однакові настройки швидкості та дуплексу допомагають забезпечити надійний зв’язок.

  Якщо ви маєте сумніви щодо підтримуваної швидкості своєї плати та підключених пристроїв, корпорація Майкрософт радить установити для всіх пристроїв на цьому шляху параметри 10 МБ/с та Напівдуплекс. Ця конфігурація забезпечує достатню смугу пропускання та надійний зв’язок.Додаткові відомості див. в цій статті бази знань Microsoft:
  174812 Наслідки використання настройки автовиявлення на кластерній мережній платі (може бути англійською мовою)
  Примітка. Корпорація Майкрософт не рекомендує використовувати для такту пульсу стійкі до відмов адаптери будь-якого типу або параметр об’єднання. Якщо для з’єднання такту пульсу потрібен резерв, використовуйте кілька мережних адаптерів лише для внутрішнього зв’язку, визначивши для них пріоритет мережі в конфігурації кластера. Багатопортові адаптери ранніх версій іноді спричиняють проблеми, тому в разі використання цієї технології переконайтеся, що використовується остання версія мікропрограми та драйвера.

  З питань сумісності мережного адаптера із серверним кластером звертайтеся до виробника адаптера.Додаткові відомості див. в цій статті бази знань Microsoft:
  254101 Об’єднання мережних адаптерів і серверна кластеризація (може бути англійською мовою)
 12. На вкладці Зв’язування в полі Показати зв’язування для виберіть пункт Усі адаптери.
 13. Клацніть знак плюс (+) поруч з назвою адаптера, що використовується для приватного з’єднання.
 14. Клацніть пункт Клієнт WINS (TCP/IP) та натисніть кнопку Вимкнути.Примітка. Для адаптера такту пульсу не має бути ввімкнуто інших протоколів, крім TCP/IP. Переконайтеся, що вимкнуто всі інші протоколи (зокрема, такі елементи, як мережний монітор).
 15. У полі Показати зв’язування для виберіть пункт Усі протоколи.
 16. Клацніть знак плюс (+) поруч із пунктом Протокол TCP/IP.
 17. Переконайтеся, що адаптер мережі спільного використання є першим зв’язуванням (угорі списку зв’язувань). Для цього клацніть назву адаптера приватної мережі та скористайтеся кнопкою Перемістити вниз. За наявності кількох адаптерів мережі спільного використання переконайтеся, що адаптер ритму пульсу наведено останнім у списку. Додаткові відомості див. в цій статті бази знань Microsoft:
  193890 Рекомендована конфігурація WINS для кластерного сервера Microsoft (може бути англійською мовою)
 18. Натисніть кнопку ОК, щоб завершити змінення властивостей мережі та прийняти зміни.
 19. Перезавантажте вузол, щоб зміни набрали сили.
 20. Виконайте наведені вище кроки для всіх інших вузлів у кластері.
 21. Запустіть засіб адміністрування кластера.
 22. Клацніть ім’я кластера в кореневій папці засобу адміністрування. У меню Файл виберіть пункт Властивості.
 23. На вкладці Пріоритет мережі переконайтеся, що приватну мережу розміщено вгорі списку. Якщо ні, скористайтеся кнопкою Перемістити вгору, щоб підвищити її пріоритет.
 24. Клацніть приватну мережу й натисніть кнопку Властивості.
 25. Установіть прапорець Увімкнути використання цієї мережі у кластері.
 26. Клацніть пункт Лише внутрішні зв’язки кластера (приватна мережа).
Додаткові відомості див. в цій статті бази знань Microsoft:
281662 Використання вузлів кластера Windows 2000 як контролерів домену (може бути англійською мовою)
MSCS W2000MSCS fixit fix it
Примітка. Це екстрена стаття, яку написала служба підтримки Microsoft. Інформація в цій статті призначена для вирішення нових проблем і надається "як є". З огляду на швидкість її підготовки та публікації, ця стаття може містити орфографічні помилки і її може бути змінено будь-коли без попереднього повідомлення. Додаткову інформацію див. в повідомленні про авторське право.
Властивості

Ідентифікатор статті: 258750 – останній перегляд: 05/25/2012 10:52:00 – виправлення: 1.0

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

 • kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs KB258750
Зворотний зв’язок