Параметри командного рядка, які підтримуються пакетами оновлень програмного забезпечення Windows

Підтримку Windows XP припинено

8 квітня 2014 р. корпорація Майкрософт припинила підтримку Windows XP. Це позначилося на оновленнях програмного забезпечення та параметрах безпеки. Дізнайтеся, що це означає для вас і яких заходів безпеки необхідно вжити.

Підтримку Windows Server 2003 припинено 14 липня 2015 р.

Корпорація Майкрософт припинила підтримку Windows Server 2003 14 липня 2015 р. Це позначилося на оновленнях програмного забезпечення та параметрах безпеки. Дізнайтеся, що це означає для вас і яких заходів безпеки необхідно вжити.

ПІДСУМКИ
Для інсталяції деяких пакетів оновлень програмного забезпечення Майкрософт використовуються програми Hotfix.exe та Update.exe. Ці програми інсталяції перевіряють версію пакета оновлень Windows і мову операційної системи, інсталюють і реєструють оновлення на комп'ютері та створюють резервні копії файлів, що дає змогу видаляти оновлення.

Оновлення програмного забезпечення, які інсталюються за допомогою однієї з цих програм інсталяції, підтримують кілька параметрів командного рядка, які адміністратори можуть використовувати для розгортання оновлень.

Щоб визначити, чи використовує оновлення програмного забезпечення засоби Hotfix.exe або Update.exe як програму інсталяції для пакетів, що з'явилися після 24 липня 2004 року, відкрийте діалогове вікно Властивості, перейдіть на вкладку Версія та перевірте значення поля "Installer Engine". Якщо пакети оновлень з'явилися до липня 2004 року, для визначення використовуваного інсталятора потрібно витягнути вміст пакета.
ВСТУП
Корпорація Майкрософт видає оновлення програмного забезпечення, використовуючи при цьому кілька форматів файлів саморозгортання, під час відкривання яких автоматично запускається програма інсталяції, що міститься в пакеті. У цій статті описано параметри командного рядка, які можна використовувати з пакетами оновлень програмного забезпечення, що використовують Hotfix.exe або Update.exe як програму інсталяції. Ці пакети оновлень далі в цій статті називаються "Пакети оновлень програмного забезпечення Windows".

Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
824684 Стандартна термінологія, яка використовується для опису поновлень програмних продуктів Майкрософт
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Щоб визначити, чи використовується для інсталяції пакета оновлень програмного забезпечення програма Update.exe, і з'ясувати її версію, виконайте такі дії.
 1. Клацніть пакет правою кнопкою миші та виберіть команду Властивості.
 2. На вкладці Версія у розділі Додаткові відомості виберіть пункт Installer Engine. Рядок Update.exe має з'явитися в полі Значення.
 3. Щоб визначити версію, виберіть пункт Installer Version. У полі Значення буде вказано версію інсталятора, який використовується для цього пакета.
Для пакетів оновлень, що з'явилися до липня 2004 року, або для тих, на вкладці Загальні яких для параметра Опис указано значення Self-Extracting Cabinet, виконайте такі дії, щоб визначити, чи використовується Update.exe або Hotfix.exe, а також з'ясувати версію програми.
 1. Витягніть пакет оновлень програмного забезпечення до унікальної тимчасової папки. Наприклад, щоб витягнути пакет оновлень KBArticleNumber.exe до папки ExtractedPackage на диску C, введіть у командному рядку таку команду:
  KBArticleNumber /X:C:\ExtractedPackage
 2. Відкрийте тимчасову папку, в якій містяться витягнуті файли для пакета оновлень програмного забезпечення. Наприклад, відкрийте папку C:\ExtractedPackage.
 3. Знайдіть у тимчасовій папці або її підпапці файл Update.exe або Hotfix.exe.
 4. Щоб визначити версію програми Update.exe або Hotfix.exe, клацніть правою кнопкою миші цей файл, а потім виберіть пункт Властивості.
 5. Перейдіть на вкладку Версія, а потім занотуйте значення в рядку Версія файлу.

Примітка.Якщо оновлення описано як Win32 Cabinet Self-Extractor, воно є пакетом IExpress. Щоб отримати додаткові відомості про пакети оновлень IExpress, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
197147 Параметри командного рядка, які підтримуються пакетами оновлень програмного забезпечення IExpress (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)


Якщо пакет використовує файли з розширенням .msi або .msp, пакет оновлень програмного забезпечення використовує інсталятор Windows як програму інсталяції. Щоб отримати додаткові відомості про параметри командного рядка, які використовуються інсталятором Windows, відвідайте веб-сайт Майкрософт за такою адресою: Оновлення Windows NT 4.0 і оновлення у складі акета оновлень 3 (SP3) та попередніх пакетів оновлень для Windows 2000 використовують Hotfix.exe як програму інсталяції.

Як програма інсталяції оновлень, які входять до пакета оновлень 4 (SP4) та пізніших пакетів оновлень Windows 2000, а також оновленнь Windows XP та Windows Server 2003, застосовується Update.exe.

Примітка. Під час інсталяції деяких пакетів оновлень для версій Windows, указаних у розділі "Застосовується до", використовуються пакети IExpress або пакети інсталятора Windows. Для інсталяції цих пакетів не використовується засіб Hotfix.exe або Update.exe як програма інсталяції.

Огляд процесу інсталяції

Якщо пакет оновлень програмного забезпечення Windows запускається без параметрів командного рядка, для його інсталяції автоматично запускається програма Hotfix.exe або Update.exe. Далі програма інсталяції виконує такі дії.
 • Програма інсталяції (Hotfix.exe або Update.exe) визначає версію поточного інстальованого пакета оновлень. Якщо версія пакета оновлень є ранішою, ніж версія оновлення програмного забезпечення, але водночас не нижчою за визначену мінімальну версію, а мова оновлення відповідає мові операційної системи, програма інсталяції автоматично інсталює оновлення програмного забезпечення. Якщо версія пакета оновлень є пізнішою, ніж версія оновлення програмного забезпечення, інсталяція скасовується.
 • Якщо мова версії оновлення програмного забезпечення не відповідає мові операційної системи, інсталяція скасовується.
 • За відсутності конфліктів версій програма Hotfix.exe або Update.exe інсталює оновлення програмного забезпечення.
 • Програма інсталяції реєструє оновлення програмного забезпечення в одному з таких розділів реєстру:
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Updates\<operating system>\<service pack level>\KB<nnnnnn>
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q<nnnnnn>
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB<nnnnnn>
 • Відомості, потрібні для видалення оновлення програмного забезпечення, зберігаються у прихованій папці $NtUninstallQnnnnnn$ або $NtUninstallKBnnnnnn$ у каталозі %Systemroot%.

Параметри командного рядка для програми Update.exe

У таблиці нижче наведено відомості про параметри командного рядка, які підтримуються різними версіями програми Update.exe.

Стандартний параметрОпис параметраВерсії програми Update.exe, які підтримують цей параметр
/helpВідображає довідку в командному рядку.Параметр /help підтримується програмою Update.exe версії 5.3.24.3 та пізніших версій. Для сумісності з ранішими версіями програми можна використовувати параметр /?.
/passiveРежим автоматичної інсталяції. Інсталяція виконується без участі користувача, але відображаються відомості про стан інсталяції. Якщо після інсталяції потрібно перезавантажити комп'ютер, відображається діалогове вікно з попередженням про те, що комп'ютер буде перезавантажено через 30 секунд.Параметр /passive підтримується програмою Update.exe версії 5.3.24.3 та пізніших версій. Для сумісності з ранішими версіями програми можна використовувати параметр /u.
/quietТихий режим інсталяції (те ж саме, що й автоматичний режим, але без відображення відомостей про стан і повідомлень про помилки).Параметр /quiet підтримується програмою Update.exe версії 5.3.24.3 та пізніших версій. Для сумісності з ранішими версіями програми можна використовувати параметр /q.
/norestartВідключення перезавантаження комп'ютера після завершення інсталяції.Параметр /norestart підтримується програмою Update.exe версії 5.3.24.3 та пізніших версій. Для сумісності з ранішими версіями програми можна використовувати параметр /z.
/warnrestartВідображення діалогового вікна з таймером, який попереджує користувача про те, що комп'ютер буде перезавантажено через x секунд. (за промовчанням - 30 секунд) Цей параметр розраховано на використання разом із параметром /quiet або /passive.Параметр /warnrestart підтримується програмою Update.exe версії 6.1.22.0 і пізніших версій.
/forcerestartПерезавантаження комп'ютера після інсталяції та примусове закриття інших застосунків без збереження відкритих файлів.Параметр /forcerestart підтримується програмою Update.exe версії 5.3.24.3 та пізніших версій.
/promptrestartВідображення діалогового вікна із запитом про перезавантаження. Цей параметр розраховано на використання разом із параметром /quiet.Параметр /promptrestart підтримується програмою Update.exe версії 6.1.22.0 і пізніших версій.
/forceappscloseПримусове завершення роботи інших програм перед вимкненням комп'ютера.Параметр /forceappsclose підтримується програмою Update.exe версії 5.4.15.0 і пізніших версій. Для сумісності з ранішими версіями програми можна використовувати параметр /f .
/nobackupНе здійснювати резервне копіювання файлів для видалення оновлення.Параметр /nobackup підтримується програмою Update.exe версії 6.1.22.0 і пізніших версій. Для сумісності з ранішими версіями програми можна використовувати параметр /n.
/overwriteoemЗаміна файлів виробника устаткування без відображення запиту.Параметр /overwriteoem підтримується програмою Update.exe версії 6.1.22.0 і пізніших версій. Для сумісності з ранішими версіями програми можна використовувати параметр /o.
/integrate:шляхІнтеграція оновлення до вихідних файлів інсталяції Windows, які містяться за вказаним шляхом. Зверніть увагу на те, що :шлях має визначати папку, в якій міститься папка i386.Параметр /integrate:шлях підтримується програмою Update.exe версії 5.4.15.0 і пізніших версій. Для сумісності з ранішими версіями програми можна використовувати параметр /s.
/log:шляхНадання користувачеві можливості вибрати папку для створення файлу журналу.Параметр /log підтримується програмою Update.exe версії 6.1.22.0 і пізніших версій.
/ERУвімкнути відображення розширених звітів про помилки.Параметр ER підтримується всіма версіями програми Update.exe.
/verboseЗаписування детальних відомостей до журналу. Під час інсталяції створюється файл %Windir%\CabBuild.log, в якому зазначаються файли, що потрібно скопіювати. Це може значно уповільнити інсталяцію.Параметр /verbose підтримується програмою Update.exe версії 5.3.24.3 та пізніших версій. Для сумісності з ранішими версіями програми можна використовувати параметр /v.
/d:путьВибір каталогу резервного копіювання для інсталяції пакета оновлень Windows. Аргумент :шлях визначає папку призначення для файлів резервної копії. За промовчанням нею є папка %Systemdrive%\$ntservicepackuninstall$.Цей параметр можна використовувати лише з пакетами оновлень і лише з версіями інсталятора 5.3.16.5 і пізнішими.
/extract[:шлях]Витягнення файлів без запуску програми інсталяції. Якщо аргумент ":шлях" не вказано, з'явиться запит щодо введення шляху до папки призначення. Якщо аргумент ":шлях" указано, файли буде витягнуто до вказаної папки.Параметр /extract підтримується програмою Update.exe версії 5.3.24.3 та пізніших версій. Для сумісності з ранішими версіями програми можна використовувати параметр /x.
/hotpatch:disableВідключення підтримки "гарячих" оновлень, інсталяція лише "холодних" оновлень.Цей параметр розраховано на інсталяцію лише пакетів Windows Server 2003, які підтримують функцію "гарячих" оновлень HotPatching. Він є доступним у програмі Update.exe версії 6.1.22.0 і пізніших версій. Додаткові відомості про функцію "гарячих" оновлень див. в офіційному документі "Inside Update.exe", посилання на який наведено у розділі посилань цієї статті.


Примітки.
 • Корпорація Майкрософт склала узгоджений набір параметрів командного рядка, які можна використовувати для розгортання пакетів, що містять оновлення програмного забезпечення. Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер статті у базі знань Microsoft Knowledge Base:
  824687 Параметри командного рядка, які підтримуються пакетами оновлень програмного забезпечення Microsoft (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
  Оновлення програмного забезпечення Windows, які підтримують нові стандартні параметри, підтримують і попередні параметри, що використовуються ранішими версіями програми Update.exe. Це зроблено для забезпечення зворотної сумісності. Корпорація Майкрософт рекомендує відмовитися від використання старих параметрів, оскільки вони можуть не підтримуватися в майбутніх оновленнях.
 • Перед усіма переліченими параметрами використовується скісна риска (/). Для сумісності з ранішими версіями програми інсталяції замість скісної риски (/) можна також використовувати дефіс (-).
 • Щоб безпечно видалити оновлення програмного забезпечення, видаляйте його в порядку, зворотному до порядку інсталяції. Наприклад, оновлення А та B замінюють такі самі файли або розділи реєстру, при цьому оновлення А інстальовано раніше від оновлення B. Щоб повернути систему до стану, який був до інсталяції оновлення А, перед його видаленням потрібно спочатку видалити оновлення B.Щоб отримати додаткові відомості про видалення оновлень програми Update.exe, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
  823836 Видалення оновлень програмного забезпечення Windows у неправильному порядку може спричинити припинення функціонування операційної системи (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Параметри командного рядка, які підтримуються програмою Hotfix.exe

Нижче в таблиці перелічено параметри командного рядка, які підтримуються програмою Hotfix.exe.
Параметр командного рядкаОпис
/fПримусове завершення роботи інших програм перед вимкненням комп'ютера
/lВідображення списку інстальованих оновлень програмного забезпечення
/mАвтоматичний режим
/nНе здійснювати резервне копіювання для видалення оновлення
/qТихий режим (без участі користувача)
/yВидалення (потрібно використовувати разом із параметром /m або /q)
/zНе перезавантажувати комп'ютер після завершення інсталяції

Щоб отримати додаткові відомості про інсталяцію та видалення оновлень програмного забезпечення, для інсталяції яких використовується програма Hotfix.exe, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
184305 Інсталяція та видалення оновлень за допомогою програми Hotfix.exe (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
ПОСИЛАННЯ
У нижченаведеному офіційному документі описано програму Update.exe, яка є інсталятором для ОС Windows та її компонентів: Щоб отримати додаткові відомості про видалення оновлень програмного забезпечення, відвідайте веб-сайт Майкрософт за такою адресою: Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер статті у базі знань Microsoft Knowledge Base:
934307 Опис автономного інсталятора Windows Update (Wusa.exe) та файлів .msu у Windows Vista (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Властивості

Ідентифікатор статті: 262841 – останній перегляд: 10/26/2007 18:30:00 – виправлення: 11.2

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbinfo kbupgrade kbsetup kbproductlink KB262841
Зворотний зв’язок