Помилка інсталяції .NET Framework 3.5: 0x800F0906, 0x800F081F, 0x800F0907

Ця проблема виникає, коли ви намагаєтесь інсталювати Microsoft .NET Framework 3.5 на комп’ютері під керуванням Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 або Windows Server 2012.
Усунення помилки з кодом 0x800F0906
Така помилка виникає через те, що комп’ютер не може завантажити потрібні файли із сайту Windows Update.
Спосіб 1. Перевірка підключення до Інтернету
Ця ситуація може бути спричинена конфігурацією мережі, проксі-сервера або брандмауера, а також пов’язаними з ними неполадками. Щоб вирішити цю проблему, спробуйте підключитися до сайту Microsoft Update.

Якщо не вдається отримати доступ до цього сайту, перевірте підключення до Інтернету або зверніться до адміністратора мережі, щоб з’ясувати, чи не блокує наявна конфігурація доступ до сайту.
Спосіб 2. Настроювання параметра групової політики
Ця ситуація може виникнути через те, що системний адміністратор налаштував обслуговування комп’ютера за допомогою служб Windows Server Update Services (WSUS), а не сервера Microsoft Windows Update. У цьому разі зверніться до системного адміністратора й оформте запит, щоб він активував параметр групової політики Specify settings for optional component installation and component repair (Указати параметри для інсталяції додаткових компонентів і відновлення компонентів) і настроїв значення Alternate source file path (Альтернативний шлях до вихідного файлу). Або ж ви можете вибрати параметр Contact Windows Update directly to download repair content instead of Windows Server Update Services (WSUS) (Зв’язатися безпосередньо із сайтом Windows Update замість служб Windows Server Update Services (WSUS), щоб завантажити вміст для відновлення).

Щоб настроїти параметр групової політики, виконайте наведені нижче дії.
 1. Запустіть редактор локальної групової політики або консоль керування груповою політикою.

  Windows 8 і Windows Server 2012: наведіть вказівник миші на верхній правий кут екрана, натисніть ключову кнопку Пошук, введіть текст групова політика, виберіть пункт Настройки, а потім – Зміна групової політики.


  Windows 8.1 і Windows Server 2012 R2: наведіть вказівник миші на верхній правий кут екрана, натисніть ключову кнопку Пошук, введіть текст групова політика, а потім виберіть пункт Зміна групової політики.
 2. Послідовно розгорніть списки Конфігурація комп’ютера й Administrative Template (Адміністративні шаблони), а потім відкрийте папку System (Системні). Знімок екрана для цього кроку подано нижче.
 3. Відкрийте параметр групової політики Specify settings for optional component installation and component repair (Указати параметри для інсталяції додаткових компонентів і відновлення компонентів) і встановіть прапорець Enabled (Активовано). Знімок екрана для цього кроку подано нижче.
 4. Щоб указати альтернативний вихідний файл, у полі Alternate source file path (Шлях до альтернативного вихідного файлу) укажіть повний шлях до спільної папки, яка містить вміст папки \sources\sxs з інсталяційного носія.
  Приклад шляху до спільної папки: \\ім’я_сервера\share\Win8sxs
  Або ж укажіть WIM-файл. Щоб указати файл типу WIM як розташування альтернативного вихідного файлу, до шляху додайте префікс WIM:, а потім додайте індекс образу, який потрібно використовувати у файлі типу WIM як суфікс.
  Приклад шляху до WIM-файлу: WIM:\\ім’я_сервера\share\install.wim:3
  Примітка.У цьому прикладі "3" – це індекс образу, у якому розташовано основні файли.
 5. Установіть прапорець Contact Windows Update directly to download repair content instead of Windows Server Update Services (WSUS) (Зв’язатися безпосередньо із сайтом Windows Update замість служб Windows Server Update Services (WSUS), щоб завантажити вміст для відновлення), якщо це можливо.
 6. Натисніть кнопку OK.
 7. У командному рядку в режимі адміністратора введіть таку команду та натисніть клавішу Enter, щоб одразу застосувати політику:
  gpupdate /force
Спосіб 3. Використання інсталяційного носія ОС Windows
Також можна скористатись інсталяційним носієм ОС Windows як джерелом файлу, коли активуєте компонент .NET Framework 3.5. Ось як це зробити:
 1. Вставте інсталяційний носій ОС Windows.
 2. У командному рядку в режимі адміністратора запустіть наведену нижче команду.
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<диск>:\sources\sxs /LimitAccess
  Примітка. У цій команді <диск> – це покажчик місця заповнення букви диска для DVD-дисковода або інсталяційного носія ОС Windows 8. Наприклад, запустіть наведену нижче команду.
  Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Спосіб 4. Альтернативні кроки для Windows Server 2012 і Windows Server 2012 R2
В ОС Windows Server 2012 і Windows Server 2012 R2 також можна вказати альтернативне джерело, використовуючи для цього командлети оболонки Windows PowerShell або майстер додавання ролей і функцій.

Щоб скористатися командлетами оболонки Windows PowerShell, виконайте наведені нижче дії.
 1. Вставте інсталяційний носій ОС Windows.
 2. У командному вікні Windows PowerShell у режимі адміністратора запустіть наведену нижче команду.
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source <диск>:\sources\sxs
  Примітка. У цій команді <диск> – це покажчик місця заповнення букви диска для DVD-дисковода або інсталяційного носія ОС Windows. Наприклад, запустіть наведену нижче команду.
  Install-WindowsFeature –name NET-Framework-Core –source D:\sources\sxs
Щоб використовувати Майстер додавання ролей і функцій, виконайте наведені нижче дії.
 1. Вставте інсталяційний носій ОС Windows.
 2. Запустіть Майстер додавання ролей і функцій.
 3. На сторінці Вибір функцій установіть прапорець Функції .Net Framework 3.5 і натисніть кнопку Далі.
 4. На сторінці Підтвердження вибору параметрів інсталяції виберіть посилання Вказати шлях до альтернативного джерела. Знімок екрана для цього кроку подано нижче.

  зображення
 5. На сторінці Указування шляху до альтернативного джерела введіть шлях до папки SxS як локальний шлях або шлях до мережевої папки. Знімок екрана для цього кроку подано нижче.

  зображення
 6. Натисніть кнопку OK.
 7. Натисніть кнопку Інсталювати, щоб завершити роботу майстер.
Усунення помилки з кодом 0x800F081F
Ця помилка може виникнути, якщо вказано альтернативне джерело для інсталяції, а також за наявності однієї з наведених нижче умов.
 • Вказане шляхом розташування не містить файлів, необхідних для інсталяції функції.
 • Користувач, який намагається інсталювати функцію, не має навіть доступу читання до розташування та файлів.
 • Набір файлів інсталяції пошкоджено, він неповний або недійсний для версії ОС Windows, під керуванням якої працює комп’ютер.
Щоб усунути цю проблему, переконайтеся, що повний шлях до джерела правильний (x:\sources\sxs) і що ви маєте принаймні доступ читання до розташування. Спробуйте отримати доступ до джерела безпосередньо з комп’ютера, який підлягає впливу. Перевірте, що джерело інсталяції містить дійсний і повний набір файлів. Якщо проблема не зникне, спробуйте використати інше джерело інсталяції.
Усунення помилки з кодом 0x800F0907
Ця помилка виникає, якщо альтернативного джерела для інсталяції не вказано або воно недійсне, а також якщо для параметра групової політики Specify settings for optional component installation and component repair (Указати параметри для інсталяції додаткових компонентів і відновлення компонентів) установлено значення Never attempt to download payload from Windows Update (Ніколи не намагатися завантажувати дані із сайту Windows Update).

Щоб усунути цю проблему, перегляньте параметр політики, щоб визначити, чи відповідає він вашому середовищу. Якщо не потрібно завантажувати дані функції з веб-сайту Windows Update, у параметрі групової політики слід установити значення "Шлях до альтернативного вихідного файлу".

Примітка. Щоб змінити параметр групової політики на локальному комп’ютері, потрібно бути членом групи "Адміністратори". Якщо параметри групової політики для комп’ютера, яким потрібно керувати, керуються на рівні домену, зверніться до системного адміністратора.

Ось як це зробити:
 1. Запустіть редактор локальної групової політики або консоль керування груповою політикою, якщо це можливо для вашого середовища.
 2. Послідовно розгорніть списки Конфігурація комп’ютера й Administrative Template (Адміністративні шаблони), а потім відкрийте папку System (Системні).
 3. Відкрийте параметр групової політики Specify settings for optional component installation and component repair (Указати параметри для інсталяції додаткових компонентів і відновлення компонентів) і встановіть прапорець Enabled (Активовано).
 4. Визначте, чи активовано параметр групової політики Ніколи не намагатися завантажувати дані з веб-сайту Windows Update, а потім визначте потрібний параметр для вашого середовища.
 5. Якщо потрібно вказати альтернативний вихідний файл, у полі Шлях до альтернативного вихідного файлу вкажіть повний шлях до спільної папки, яка містить вміст папки \sources\sxs з інсталяційного носія. Або вкажіть файл типу WIM. Щоб указати файл типу WIM як розташування альтернативного вихідного файлу, до шляху додайте префікс WIM:, а потім додайте індекс образу, який потрібно використовувати у WIM-файлі як суфікс. Нижче наведено приклади значень, які можна вказати.
  • Шлях до спільної папки: \\ім’я_сервера\share\Win8sxs
  • Шлях до файлу типу WIM, де "3" – це індекс образу, у якому містяться файли функції: WIM: \\server_name\share\install.wim:3;
 6. Якщо потрібно, установіть прапорець Contact Windows Update directly to download repair content instead of Windows Server Update Services (WSUS) (Зв’язатися безпосередньо із сайтом Windows Update замість служб Windows Server Update Services (WSUS), щоб завантажити вміст для відновлення).
 7. Натисніть кнопку OK.
 8. У командному рядку в режимі адміністратора введіть таку команду та натисніть клавішу Enter, щоб одразу застосувати політику:
  gpupdate /force

Додаткові відомості
Ці помилки можуть виникнути під час активації платформи .NET Framework 3.5 за допомогою майстра інсталяції, засобу DISM або команд оболонки Windows PowerShell.

У Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2012 R2 та Windows Server 2012 платформа .Net Framework 3.5 – це компонент на вимогу. Метадані для компонентів на вимогу включено. Однак двійкових та інших файлів, пов’язаних із цим компонентом, не включено. Якщо активувати компонент, ОС Windows спробує зв’язатись із сайтом Windows Update, щоб завантажити відсутні дані для інсталяції компонента. На цей процес можуть впливати конфігурація мережі та параметри комп’ютерів, які настроєно для інсталяції оновлень у середовищі. Тому коли ви вперше інсталюєте ці компоненти, можуть виникнути помилки.
Повідомлення про помилки, пов’язані з наведеними нижче кодами помилок
Код помилкиПовідомлення про помилки
0x800F0906
Не вдалося завантажити вихідні файли.
Скористайтеся параметром "Джерело", щоб указати розташування файлів, необхідних для відновлення функції. Щоб отримати додаткові відомості щодо вказування вихідного розташування, відвідайте веб-сайт http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
Файл журналу DISM можна знайти за шляхом C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
ОС Windows не вдалося завершити внесення змін необхідних.
ОС Windows не вдалося підключитися до Інтернету, щоб завантажити необхідні файли. Перевірте підключення до Інтернету та натисніть кнопку "Повторити", щоб повторити спробу.
Не вдалося виконати інсталяцію однієї або кількох ролей, служб ролей або функцій.
Не вдалося знайти вихідні файли. Повторно спробуйте інсталювати ролі, служби ролей або функції в новому сеансі майстер додавання ролей і функцій, а потім на сторінці "Підтвердження" майстра виберіть елемент "Указати шлях до альтернативного джерела", щоб указати дійсне розташування вихідних файлів, необхідних для інсталяції. Розташування має бути доступним для облікового запису комп’ютера сервера призначення.
0x800F0906 - CBS_E_DOWNLOAD_FAILURE
Код помилки: 0x800F0906
Помилка: 0x800f0906
0x800F081F
Не вдалося знайти вихідні файли.
Скористайтеся параметром "Джерело", щоб указати розташування файлів, необхідних для відновлення функції. Щоб отримати додаткові відомості щодо вказування вихідного розташування, відвідайте веб-сайт http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243077.
Файл журналу DISM можна знайти за шляхом C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
0x800F081F - CBS_E_SOURCE_MISSING
Код помилки: 0x800F081F
Помилка: 0x800F081F
0x800F0907
Помилка системи DISM. Жодної операції не виконано.
Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте файл журналу.
Файл журналу DISM можна знайти за шляхом C:\Windows\Logs\DISM\dism.log
Через настройки мережевої політики ОС Windows не вдалося підключитися до Інтернету, щоб завантажити файли, необхідні для завершення внесення необхідних змін. Щоб отримати додаткові відомості, зверніться до адміністратора мережі.
0x800F0907 - CBS_E_GROUPPOLICY_DISALLOWED
Код помилки: 0x800F0907
Помилка: 0x800F0907
Посилання
Додаткові відомості про те, як планувати розгортання .Net Framework 3.5 у вашому середовищі, див. в офіційному документі Відомості про розгортання Microsoft .NET Framework 3.5.
Властивості

Ідентифікатор статті: 2734782 – останній перегляд: 06/30/2015 17:04:00 – виправлення: 13.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 8.1 Pro for EDU, Windows 8.1 with Bing

 • kbquadrantinstall kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbgraphxlink kbcip kbconsumer KB2734782
Зворотний зв’язок