Підключення та встановлення паралельного сеансу консолі служб терміналів у Windows Server 2003

Підтримку Windows Server 2003 припинено 14 липня 2015 р.

Корпорація Майкрософт припинила підтримку Windows Server 2003 14 липня 2015 р. Це позначилося на оновленнях програмного забезпечення та параметрах безпеки. Дізнайтеся, що це означає для вас і яких заходів безпеки необхідно вжити.

ПІДСУМКИ
У цій статті описано використання служб терміналів Windows Server 2003 для підключення та встановлення паралельного сеансу консолі.
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
У Windows Server 2003 за умови використання служб терміналів можна підключитися до сеансу консолі (сеанс 0) і водночас відкрити паралельний сеанс до неї (за умови підключення до сеансу не з консолі). Завдяки цій додатковій можливості можна виконати віддалений вхід на сервер Windows Server 2003, на якому запущено служби терміналів, і працювати із сеансом 0 так само, як і з фізичної консолі комп'ютера. Цей сеанс також може бути паралельним, щоб віддалений користувач і локальний користувач за фізичною консоллю мали можливість працювати в одному сеансі.

Підключення до сеансу консолі

На час підключення до сеансу консолі сервера Windows Server 2003 до сеансу консолі не має бути підключено жодного іншого користувача. Навіть якщо жодний користувач не ввійшов до консолі, потрібно виконувати вхід до системи так само, як і з фізичної консолі.

Щоб підключитися з віддаленого комп'ютера під керуванням Windows Server 2003, відкрийте командний рядок, а потім введіть таку команду:
mstsc -v:ім'я_сервера /F -console
, де mstsc - виконуваний файл підключення до віддаленого робочого стола, -v вказує сервер, підключення до якого здійснюється, /F указує режим повного екрана, а -console є вказівкою для підключення до сеансу консолі.

Використання цієї команди відкриває сеанс віддаленого робочого стола. Після перевірки автентичності входу вас буде підключено до сеансу консолі, який працює на сервері під керуванням Windows Server 2003. Якщо користувач на час підключення працює в сеансі консолі на комп'ютері, з'являється таке повідомлення про помилку:
Пользователь домен\ім'я користувача вошел в систему на этом компьютере. Пользователь бездействует кількість минут. Рабочий стол не заблокирован. вы продолжите, сеанс пользователя будет завершен, а все несохраненные данные - потеряны. Продолжить?
Після цього користувач поточного сеансу консолі виходить із системи, з'являється повідомлення про те, що наразі комп'ютер заблоковано, і лише адміністратор може його розблокувати.

Примітка. Якщо користувач сеансу консолі та користувач сеансу служб термінала є одним і тим самим користувачем, підключення здійснюється без жодних ускладнень.

Встановлення паралельного сеансу консолі

Щоб створити паралельний сеанс консолі, спочатку встановіть підключення віддаленого робочого стола до сервера під керуванням Windows Server 2003 з іншого комп'ютера. За промовчанням програму підключення віддаленого робочого стола Windows Server 2003 інстальовано в усіх версіях Windows Server 2003. Можна скористатися цією програмою або інтерфейсом командного рядка Mstsc, який описано в розділі "Підключення до сеансу консолі", пропустивши параметр -console. Після відкриття цього сеансу запустіть командний рядок у сеансі та введіть таку команду, щоб запустити паралельний сеанс консолі:
shadow 0
Після введення та надсилання цієї команди з'являється таке повідомлення:
Сеанс может казаться зависшим, пока удаленное управление выполняет согласование управления. Подождите...
У сеансі консолі на сервері з'являється таке повідомлення:
домен\ім'я_користувача запрашивает удаленное управление вашим сеансом.
Принять запрос?
Якщо користувач сеансу консолі на сервері натисне кнопку ДА, відбудеться автоматичне підключення до сеансу консолі на віддаленому сервері під керуванням Windows Server 2003. Якщо користувач на консолі сервера натисне кнопку НЕТ або не відповість на запит, у командному рядку на віддаленому комп'ютері з'явиться таке повідомлення про помилку:
Ошибка удаленного управления. Код ошибки 7044
Ошибка [7044]:Запрос на удаленное управление другим сеансом отклонен.
Щоб відключити паралельний сеанс за умови віддаленого керування, натисніть клавіші CTRL + * (на цифровій клавіатурі), і ви повернетеся до початкового сеансу, який установлено на сервері під керуванням Windows Server 2003.

Якщо ви ввійшли до консолі сервера, на якому запущено служби терміналів, після спроби відкрити паралельний сеанс іншого користувача з консолі комп'ютера з'явиться таке повідомлення про помилку:
Ваш сеанс может быть приостановлен, пока идет получение разрешения на удаленное управление. Подождите...
Ошибка удаленного управления. Код ошибки 7050.
Ошибка [7050]:Удаленное управление требуемым сеансом невозможно.
Возможно, сеанс отключен или в нем отсутствуют работающие пользователи. Вы также не можете удаленно управлять сеансом с системной консоли и не можете удаленно управлять своим текущим сеансом.
Якщо сервер під керуванням Windows Server 2003 не настроєно на дозвіл віддаленого керування, з'являється таке повідомлення про помилку:
Ошибка удаленного управления. Код ошибки 7051
Ошибка [7051]: Указанный сеанс не настроен на осуществеление удаленного управления.
Щоб настроїти сервер під керуванням Windows Server 2003 для дозволу віддаленого керування, виконайте такі дії:
  1. Відкрийте оснащення "Групповая політика" (Gpedit.msc).
  2. У лівій області в гілці Конфигурация компьютера розгорніть гілку Административные шаблоны.
  3. Рогорніть гілку Компоненты Windows.
  4. Виберіть папку Службы терминалов.
  5. У правій області двічі клацніть елемент Устанавливает правила удаленного управления для сеансов пользователей служб терминалов.
  6. На вкладці Параметр клацніть Включен.
  7. У полі Параметры клацніть Полный контроль с разрешения клиента, а потім натисніть кнопку ОК.
Властивості

Ідентифікатор статті: 278845 – останній перегляд: 06/20/2007 15:04:00 – виправлення: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition

  • kbinfo KB278845
Зворотний зв’язок