Використання елементів керування форм в аркушах Excel

Докладні відомості про виправлення неполадок і навчальні ресурси для малих підприємств див. на сайті Підтримка для малого бізнесу.
Підсумки
Програма Microsoft Excel пропонує кілька елементів керування для аркушів діалогів, які допомагають вибирати елементи зі списку. Приклади таких елементів керування: списки, поля зі списками, лічильники та смуги прокручування.

Докладні відомості про елементи керування форми у програмі Excel див. у розділі Огляд форм, елементів керування форми, а також елементів керування ActiveX в аркуші.
Додаткові відомості
Нижче наведено способи використання списків, полів зі списками, лічильників і смуг прокручування. Список, зв'язок із клітинкою та функція INDEX у цих прикладах ті самі.

Активація вкладки "Розробник".

Щоб використовувати елементи керування формою у програмі Excel 2010, потрібно активувати вкладку "Розробник". Для цього виконайте наведені нижче дії.
 1. Послідовно виберіть пункти Файл і Параметри.

 2. У лівій області вікна виберіть пункт Настроювання стрічки.

 3. Установіть прапорець біля пункту Розробник у правому розділі Основні вкладки, а потім натисніть кнопку ОК.
Щоб використовувати елементи керування формою у програмі Excel 2007, потрібно активувати вкладку Розробник. Для цього виконайте наведені нижче дії.
 1. Натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Параметри Excel.

 2. У розділі Найуживаніші команди встановіть прапорець біля пункту Показувати вкладку "Розробник" на стрічці і натисніть кнопку ОК.

Настроювання списку, зв'язку із клітинкою та функції INDEX

 1. Введіть у діапазон H1:H20 нового аркуша такі значення:
     H1 : Роликові ковзани   H2 : Відеомагнітофон   H3 : Стіл   H4 : Кухоль   H5 : Автомобіль   H6 : Пральна машина   H7 : Ракетниця   H8 : Велосипед   H9 : Телефон   H10: Свічка   H11: Льодяник   H12: Динаміки   H13: Сукня   H14: Ковдра   H15: Сушильний апарат   H16: Гітара   H17: Сушильний апарат   H18: Набір інструментів   H19: Відеомагнітофон   H20: Жорсткий диск					
 2. У клітинку A1 введіть таку формулу:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Приклад зі списком

 1. Щоб додати список у програмі Excel 2010 та Excel 2007, активуйте вкладку Розробник, натисніть кнопку Вставити у групі Елементи керування, а потім виберіть пункт Список (елемент керування форми) у розділі Елементи керування форми.  Щоб додати список у програмі Excel 2003 і попередніх версіях, натисніть кнопку Список на панелі інструментів Форми. Якщо панель інструментів Форми не відображається, в меню Вигляд виберіть Панелі інструментів, а потім пункт Форми.
 2. Клацніть область аркуша, де має розташуватися верхній лівий кут списку. А потім перетягніть список туди, де має бути його правий нижній кут. У цьому прикладі пропонується створити список, який охоплює клітинки B2:E10.
 3. У групі Елементи керування натисніть кнопку Властивості.

 4. У вікні Формат елемента керування введіть нижченаведені відомості та натисніть кнопку ОК.
  1. Щоб задати діапазон для списку, введіть H1:H20 у поле Формувати список за діапазоном.
  2. Щоб ввести число в клітинку G1 (залежно від того, який елемент обрано у списку), введіть G1 у поле Зв'язок із клітинкою.

   Примітка. Формула INDEX() використовує значення у клітинці G1, щоб повернути правильний елемент списку.
  3. Переконайтеся, що в розділі Тип вибору встановлено перемикач одинарне значення.

   Примітка. Варіанти Набір значень та Список значень можна використовувати тільки в тому випадку, якщо для одержання значень списку використовується процедура Microsoft Visual Basic для застосунків. Прапорець Об'ємне затінення дозволяє створити для списку тривимірний вигляд.

 5. У списку має бути відображено перелік елементів. Щоб скористатися списком, клацніть спочатку будь-яку клітинку, щоб зняти виділення зі списку. Якщо тепер у списку клацнути елемент, у клітинці G1 буде оновлено його порядковий номер у списку. Формула INDEX у клітинці A1 використовує цей номер, щоб відобразити ім’я елемента.

Приклад поля зі списком

 1. Щоб додати поле зі списком у програмі Excel 2010 і Excel 2007, відкрийте вкладку Розробник, натисніть кнопку Вставити і в розділі Елементи керування форми виберіть пункт Поле зі списком.  Щоб додати список у Excel 2003 та раніших версіях Excel, на панелі інструментів Форми натисніть кнопку Поле зі списком.
 2. Клацніть область аркуша, де має розташуватися верхній лівий кут поля зі списком. А потім перетягніть поле зі списком туди, де має бути його правий нижній кут. У цьому прикладі пропонується створити поле зі списком, що охоплює клітинки B2:E2.

 3. Клацніть поле зі списком правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть Формат елемента керування.

 4. Введіть нижченаведені відомості й натисніть кнопку ОК.
  1. Щоб указати діапазон для списку, введіть значення H1:H20 у поле Формувати список за діапазоном.
  2. Щоб ввести число в клітинку G1 (залежно від того, який елемент обрано у списку), введіть значення G1 у поле Зв'язок із клітинкою.

   Примітка. Формула INDEX використовує значення у клітинці G1, щоб повернути правильний елемент списку.
  3. У полі Кількість рядків у списку введіть 10. Це число визначає, скільки елементів буде відображено, перш ніж для перегляду інших елементів доведеться скористатися смугою прокручування.

   Примітка. Прапорець Об'ємне затінення встановлювати не обов’язково. Цей параметр надає розкривному списку або полю зі списком тривимірний вигляд.

 5. У полі зі списком або розкривному списку має відображатися перелік елементів. Щоб скористатися розкривним списком або полем зі списком, клацніть спочатку будь-яку клітинку, щоб зняти виділення з об'єкта. Якщо тепер клацнути елемент поля зі списком або розкривного списку, у клітинці G1 буде показано порядковий номер цього елемента у списку. Формула INDEX у клітинці A1 використовує цей номер, щоб відобразити ім’я елемента.

Приклад лічильника

 1. Щоб додати поле зі списком у програмі Excel 2010 і Excel 2007, відкрийте вкладку Розробник, натисніть кнопку Вставити і в розділі Елементи керування форми виберіть пункт Лічильник.  Щоб додати лічильник у програмі Excel 2003 або її попередніх версіях, на панелі інструментів Форми натисніть кнопку Лічильник.
 2. Клацніть область аркуша, де має розташуватися верхній лівий кут лічильника. А потім перетягніть лічильник туди, де має бути його правий нижній кут. У цьому прикладі пропонується створити лічильник, який охоплює клітинки B2: B3.
 3. Клацніть лічильник правою кнопкою миші й виберіть пункт Формат елемента керування.

 4. Введіть нижченаведені відомості й натисніть кнопку ОК.
  1. У полі Поточне значення введіть 1.

   Це значення ініціалізує лічильник таким чином, щоб формула INDEX указувала на перший елемент у списку.
  2. У полі Мінімальне значення введіть 1.

   Це значення обмежує діапазон лічильника зверху першим елементом списку.
  3. У полі Максимальне значення введіть 20.

   Це число визначає максимальне число елементів у списку.
  4. У полі Крок зміни введіть 1.

   Це значення визначає збільшення поточного значення лічильника.
  5. Щоб ввести число в клітинку G1 (залежно від того, який елемент обрано у списку), введіть значення G1 у поле Зв'язок із клітинкою.

 5. Клацніть будь-яку клітинку, щоб зняти виділення з лічильника. Якщо тепер клацнути в лічильнику стрілку, що вказує вгору або вниз, у клітинці G1 буде показано поточне значення лічильника плюс або мінус крок зміни лічильника. Це значення використовується для відображення в клітинці A1 наступного або попереднього елемента за допомогою формули INDEX.

  Якщо поточне значення лічильника дорівнює 1 і робиться спроба прокрутити список вниз, або поточне значення дорівнює 20 і робиться спроба прокрутити список вгору, значення лічильника не зміниться.

Приклад зі смугою прокручування

 1. Щоб додати поле зі списком у програмі Excel 2010 і Excel 2007, відкрийте вкладку Розробник, натисніть кнопку Вставити і в розділі Елементи керування форми виберіть пункт Смуга прокручування.  Щоб додати список у програмі Excel 2003 або її попередніх версіях, на панелі інструментів Форми натисніть кнопку Смуга прокручування.
 2. Клацніть область аркуша, де має розташуватися верхній лівий кут смуги прокручування. А потім перетягніть смугу прокручування туди, де має бути її правий нижній кут. У цьому прикладі пропонується створити смугу прокручування, яка охоплює клітинки B2:B6 у висоту та займає приблизно чверть від ширини стовпця.

 3. Клацніть смугу прокручування правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть пункт Формат елемента керування.

 4. Введіть нижченаведені відомості й натисніть кнопку ОК.
  1. У поле Поточне значення введіть значення 1.

   Це значення ініціалізує смугу прокручування таким чином, щоб формула INDEX указувала на перший елемент у списку.
  2. У поле Мінімальне значення введіть значення 1.

   Це значення обмежує діапазон смуги прокручування зверху першим елементом списку.
  3. У полі Максимальне значення введіть 20. Це число визначає максимальне число елементів у списку.
  4. У полі Крок зміни введіть 1.

   Це значення задає збільшення поточного значення смуги прокручування.
  5. У полі Крок зміни за сторінками введіть 5. Це значення визначає величину зміни поточного значення смуги прокручування, якщо клацнути її вище або нижче повзунка).
  6. Щоб ввести число в клітинку G1 (залежно від того, який елемент обрано у списку), введіть значення G1 у поле Зв'язок із клітинкою.   Примітка. Прапорець Об'ємне затінення встановлювати не обов’язково. Цей параметр надає смузі прокручування тривимірний вигляд.
 5. Клацніть будь-яку клітинку, щоб зняти виділення зі смуги прокручування. Якщо тепер клацнути на смузі прокручування стрілку, що вказує вгору або вниз, у клітинці G1 буде показано поточне значення смуги прокручування плюс або мінус крок зміни смуги прокручування. Це число використовується у формулі INDEX у клітинці A1 для відображення наступного або попереднього елемента відносно поточного елемента. Крім того, можна перемістити повзунок смуги прокручування для довільної зміни значення або клацнути смугу прокручування вище або нижче повзунка для зміни поточного значення на 5 (значення Крок зміни за сторінками). Якщо поточне значення смуги прокручування дорівнює 1 і робиться спроба прокрутити список вниз або поточне значення дорівнює 20 і робиться спроба прокрутити список вгору, значення смуги прокручування не зміниться.
OfficeKBHowTo dropdown inf XL2002 XL2003 XL2007 XL2010
Примітка. Це екстрена стаття, яку написала служба підтримки Microsoft. Інформація в цій статті призначена для вирішення нових проблем і надається "як є". З огляду на швидкість її підготовки та публікації, ця стаття може містити орфографічні помилки і її може бути змінено будь-коли без попереднього повідомлення. Додаткову інформацію див. в повідомленні про авторське право.
Властивості

Ідентифікатор статті: 291073 – останній перегляд: 10/22/2012 15:47:00 – виправлення: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2002 - стандартний випуск, Microsoft Excel 2001 для Mac, Microsoft Excel 2000 - стандартний випуск, Microsoft Excel 98 для Макінтош, Microsoft Excel 97 - стандартний випуск, Microsoft Excel 2010

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073
Зворотний зв’язок