Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Відновлення пошкодженого реєстру, який перешкоджає запуску ОС Windows XP

Підтримку Windows XP припинено

8 квітня 2014 р. корпорація Майкрософт припинила підтримку Windows XP. Це позначилося на оновленнях програмного забезпечення та параметрах безпеки. Дізнайтеся, що це означає для вас і яких заходів безпеки необхідно вжити.

Підсумки
У цій статті описано, як відновити роботу системи Windows XP, яка не запускається через пошкодження реєстру. Ця процедура не гарантує повного відновлення системи, проте дає змогу відновити дані.

Увага! Не використовуйте описану в цій статті процедуру, якщо операційну систему на комп’ютері інсталював виробник оригінального обладнання. Системний файл реєстру в таких інсталяціях створює паролі та облікові записи користувачів, які раніше не існували. Якщо використати описану в цій статті процедуру, вам, можливо, не вдасться повторно ввійти в консоль відновлення, щоб відновити вихідні файли реєстру.

Ви можете відновити пошкоджений реєстр у Windows XP. Пошкоджені файли реєстру можуть спричинити появу різних повідомлень про помилки. У статтях бази знань Microsoft описано повідомлення про помилки, пов’язані з проблемами реєстру.

У цій статті припускається, що звичайні методи відновлення не спрацювали й доступ до системи можна отримати лише за допомогою консолі відновлення. Якщо існує резервна копія засобу автоматичного відновлення системи, краще скористатися нею. Корпорація Майкрософт рекомендує скористатися такою резервною копією, перш ніж виконувати процедуру, описану в цій статті.

Примітка. Переконайтеся, що замінено всі п’ять файлів реєстру. Якщо замінити лише деякі файли реєстру, це може спричинити потенційні проблеми, оскільки настройки програмного забезпечення й устаткування можуть міститися в кількох розташуваннях реєстру.
Додаткові відомості
Під час запуску або перезавантаження комп’ютера під керуванням ОС Windows XP можуть з’явитися такі повідомлення про помилку:
Не вдалося запустити ОС Windows XP, оскільки відсутній або пошкоджений такий файл: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Не вдалося запустити ОС Windows XP, оскільки відсутній або пошкоджений такий файл: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {помилка у файлі реєстру}. У реєстр не вдалося завантажити файл реєстру: \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE, його журнал чи альтернативну копію
Системна помилка: LSASS.exe
Під час спроби оновити пароль стан повернення вказує на те, що значення, визначене як поточний пароль, неправильне.

Відновлення пошкодженого реєстру, який перешкоджає запуску ОС Windows XP

У процедурі, описаній у цій статті, використовується консоль відновлення та засіб "Відновлення системи". У цій статті всі потрібні дії наведено в певному порядку, щоб забезпечити повне виконання процесу. Коли процедуру буде завершено, система повернеться в стан, наближений до того, який передував проблемі. Якщо ви раніше запускали програму NTBackup і створювали резервну копію стану системи, вам не потрібно виконувати дії, описані в другій і третій частинах статті. Перейдіть до четвертої частини.

Частина перша

У першій частині описано запуск консолі відновлення, створення тимчасової папки, резервне копіювання наявних файлів реєстру до нового розташування, видалення файлів реєстру з їх поточного розташування та копіювання файлів реєстру з папки відновлення до папки System32\Config. Після завершення процедури буде створено реєстр, який можна використовувати для запуску ОС Windows XP. Цей реєстр було створено та збережено ще під час інсталяції ОС Windows XP. Тому буде втрачено всі зміни та настройки, виконані після завершення роботи програми інсталяції.

Щоб скористатися цим способом, зробіть ось що.
 1. Вставте завантажувальний диск Windows XP в дисковод для дискет або компакт-диск Windows XP в дисковод для компакт-дисків і перезавантажте комп’ютер.
  Якщо відобразиться відповідний запит, виберіть параметри, необхідні для запуску комп’ютера з компакт-диска.
 2. Коли відобразиться повідомлення "Welcome to Setup" (Вас вітає програма інсталяції), натисніть клавішу R, щоб запустити консоль відновлення.
 3. За наявності на комп’ютері кількох операційних систем виберіть інсталяцію тієї системи, до якої потрібен доступ із консолі відновлення.
 4. Коли відобразиться відповідний запит, введіть пароль адміністратора. Якщо пароль адміністратора не використовується, просто натисніть клавішу Enter.
 5. У командний рядок консолі відновлення введіть наведені нижче команди, натискаючи після кожної клавішу Enter.
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Введіть команду exit, щоб закрити консоль відновлення. Комп’ютер перезавантажиться.
Примітка. У цій процедурі припускається, що ОС Windows XP інстальовано в папку C:\Windows. Обов’язково змініть C:\Windows на відповідну папку папка_windows, якщо систему інстальовано в іншому розташуванні.

Якщо ви маєте можливість працювати на іншому комп’ютері, для заощадження часу можна скопіювати текст у п’ятому кроці та створити текстовий файл, наприклад Regcopy1.txt. Щоб скористатися цим файлом, після запуску консолі відновлення запустіть таку команду:
batch regcopy1.txt
За допомогою команди batch у консолі відновлення можна по черзі обробити всі команди з текстового файлу. Завдяки команді batch не доведеться вводити всі ці команди вручну.

Друга частина

Щоб виконати процедуру, описану в цій статті, увійдіть у систему як адміністратор або користувач із правами адміністратора (учасник групи "Адміністратори"). Якщо використовується ОС Windows XP Home Edition, можна ввійти як користувач із правами адміністратора. Щоб увійти в систему як адміністратор, спочатку запустіть ОС Windows XP Home Edition у безпечному режимі. Щоб запустити комп’ютер під керуванням ОС Windows XP Home Edition у безпечному режимі, зробіть ось що.

Примітка. Надрукуйте ці інструкції, перш ніж продовжити. Після завантаження комп’ютера в безпечному режимі ці інструкції не можна буде переглянути. Якщо використовується файлова система NTFS, також надрукуйте інструкції зі статті бази знань KB309531. Крок 7 містить посилання на цю статтю.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Завершити роботу (або Вимкнути комп’ютер), виберіть елемент Перезавантажити й натисніть кнопку OK (або Перезавантажити).
 2. Натисніть клавішу F8.

  На комп’ютері, настроєному для завантаження кількох операційних систем, клавішу F8 можна натиснути після появи меню завантаження.
 3. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть пункт Safe Mode (безпечний режим) і натисніть клавішу Enter.
 4. За наявності на комп’ютері кількох операційних систем за допомогою клавіш зі стрілками виберіть інсталяцію тієї системи, до якої потрібен доступ, і натисніть клавішу Enter.
У другій частині описано копіювання файлів реєстру з розташування резервної копії за допомогою засобу "Відновлення системи". Ця папка недоступна в консолі відновлення та невидима під час звичайного використання. Перш ніж розпочати процедуру, змініть кілька параметрів, щоб відобразити цю папку.
 1. Запустіть Провідник Windows.
 2. У меню Знаряддя виберіть команду Параметри папки.
 3. Відкрийте вкладку Подання.
 4. У розділі Приховані файли й папки установіть перемикач Відображати приховані файли та папки, а потім зніміть прапорець Приховувати захищені системні файли (рекомендовано).
 5. Натисніть кнопку Так, коли з’явиться діалогове вікно, щоб підтвердити відображення цих файлів.
 6. Двічі клацніть диск, де інстальовано ОС Windows XP, щоб відобразити список папок. Важливо вибрати правильний диск.
 7. Відкрийте папку System Volume Information. Ця папка недоступна, а її піктограма "сіра", оскільки її настроєно як спеціально приховану папку.

  Примітка. Ця папка містить принаймні одну папку _restore {GUID}, наприклад _restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}.

  Примітка. Може з’явитися таке повідомлення про помилку:
  Папка C:\System Volume Information недоступна. Доступ заборонено.
  Якщо з’явилося таке повідомлення, див. таку статтю бази знань Microsoft, щоб отримати доступ до цієї папки та продовжити процедуру:
  309531 Отримання доступу до папки System Volume Information
 8. Відкрийте папку, створену раніше. У меню Вигляд можна вибрати пункт Таблиця, щоб відобразити час створення папок. У цій папці може бути кілька папок, які починаються з букв RPx. Це контрольні точки відновлення.
 9. Відкрийте одну з цих папок і знайдіть вкладену папку Snapshot. Нижче наведено приклад шляху до папки Snapshot:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. З папки Snapshot скопіюйте до папки C:\Windows\Tmp такі файли:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Перейменуйте файли в папці C:\Windows\Tmp, як указано нижче.
  • Перейменуйте _REGISTRY_USER_.DEFAULT на DEFAULT
  • Перейменуйте _REGISTRY_MACHINE_SECURITY на SECURITY
  • Перейменуйте _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE на SOFTWARE
  • Перейменуйте _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM на SYSTEM
  • Перейменуйте _REGISTRY_MACHINE_SAM на SAM
Це файли резервної копії реєстру із засобу "Відновлення системи". Оскільки ви скористалися файлом реєстру, який створила програма інсталяції, у цьому реєстрі немає даних про існування таких контрольних точок відновлення та про їх доступність. У папці System Volume Information створюється нова папка з новим ідентифікатором GUID і контрольна точка відновлення, яка включає копію файлів реєстру, скопійованих у першій частині. Тому не можна використовувати останню папку, особливо якщо позначка часу для папки відповідає поточному часу.

У поточній конфігурації системи немає даних про попередні контрольні точки відновлення. Потрібно мати попередню копію реєстру з попередньої контрольної точки відновлення, щоб ці точки стали знову доступні.

Файли реєстру, скопійовані в папку Tmp з папки C:\Windows, переміщуються, щоб ці файли були доступні в консолі відновлення. Скористайтеся цими файлами, щоб замінити файли реєстру, які зараз розташовано в папці C:\Windows\System32\Config. За замовчуванням консоль відновлення має обмежений доступ до папок і не може копіювати файли з папки системного тому.

Примітка. У процедурі, описаній у цій статті, припускається, що комп’ютер працює з файловою системою FAT32.Докладні відомості про доступ до папки System Volume Information у файловій системі NTFS див. у такій статті бази знань Microsoft:
309531 Отримання доступу до папки System Volume Information

Третя частина

У третій частині описано, як видаляти наявні файли реєстру та копіювати їх для відновлення системи до папки C:\Windows\System32\Config.
 1. Запустіть консоль відновлення.
 2. У командний рядок введіть наведені нижче команди, натискаючи після кожної клавішу Enter.
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Примітка. Деякі команди можуть переноситися в наступний рядок для зручності читання.
 3. Введіть команду exit, щоб закрити консоль відновлення. Комп’ютер буде перезавантажено.
Примітка. У цій процедурі припускається, що ОС Windows XP інстальовано в папку C:\Windows. Обов’язково змініть C:\Windows на відповідну папку папка_windows, якщо систему інстальовано в іншому розташуванні.

Якщо ви маєте можливість працювати на іншому комп’ютері, для заощадження часу можна скопіювати текст у другому кроці та створити текстовий файл, наприклад Regcopy2.txt. Щоб скористатися цим файлом, після запуску консолі відновлення запустіть таку команду:
batch regcopy2.txt

Четверта частина

 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Усі програми.
 2. Послідовно виберіть пункти Стандартні та Системні інструменти.
 3. Виберіть пункт Відновлення системи, а потім – Відновити до попередньої контрольної точки відновлення.
Посилання
Докладні відомості про використання консолі відновлення див. у таких статтях бази знань Microsoft:
307654 Інсталяція й використання консолі відновлення в ОС Windows XP
216417 Інсталяція консолі відновлення Windows
240831 Копіювання файлів із консолі відновлення на знімний носій
314058 Опис консолі відновлення Windows XP
Докладні відомості про відновлення системи див. у таких статтях бази знань Microsoft:
306084 Як відновити попередній стан ОС Windows XP
261716 Засіб "Відновлення системи" видаляє файли під час процедури відновлення
Докладні відомості про три можливі причини пошкодження реєстру та способи їх усунення див. у такій статті бази знань Microsoft:
822705 Виправлення неполадок, пов’язаних із пошкодженням реєстру, для досвідчених користувачів
WinXP
Властивості

Ідентифікатор статті: 307545 – останній перегляд: 03/08/2014 15:26:00 – виправлення: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

 • kbenv kbinfo KB307545
Зворотний зв’язок