Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Корисні ресурси для виправлення неполадок під час завершення роботи у Windows XP

Підтримку Windows XP припинено

8 квітня 2014 р. корпорація Майкрософт припинила підтримку Windows XP. Це позначилося на оновленнях програмного забезпечення та параметрах безпеки. Дізнайтеся, що це означає для вас і яких заходів безпеки необхідно вжити.

ВСТУП
У цій статті наведено ресурси, які можна використовувати для виправлення неполадок під час завершення роботи у Windows XP. Після виконання зазначених у кожній статті розділу дій, перевіряйте, чи не виправлено неполадку, застосовуючи завершення роботи або перезавантаження комп'ютера. Якщо завершити роботу або перезавантажити комп'ютер усе одно не вдається, переходьте до наступного розділу. Наприкінці кожного розділу виконуйте спробу завершити роботу або перезавантажити комп'ютер.ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Під час завершення роботи або перезавантаження комп'ютера з'являється повідомлення про помилку

Щоб вирішити цю проблему, використайте будь-який зі способів, описаних у нижченаведених розділах.

Спосіб 1. Настройте Windows таким чином, щоб файл або служба, зазначені в повідомленні про помилку, не завантажувалися

Якщо в повідомленні про помилку вказано файл або службу, ці файл або службу можна знайти на одній із вкладок програми настроювання системи (Msconfig.exe). Якщо файл або службу вказано, виконайте процедуру вимкнення, описану у другій наведеній у цьому розділі статті. Якщо файл або службу не вказано, перейдіть до наступного кроку виправлення неполадок у цій статті.

Щоб отримати додаткові відомості про вимкнення файлу або служби за допомогою програми настроювання системи, клацніть номер статті для перегляду статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
310353 Як виконати "чисте" завантаження у Windows XP
Щоб отримати додаткові відомості про вимкнення служб із використанням керування комп'ютером, клацніть цей номер статті для перегляду статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
310602 Вимкнення служби або пристрою, які перешкоджають завантаженню Windows (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Щоб отримати додаткові відомості зверніться до виробника служби, яка є причиною помилок.

Примітка. Щоб отримати додаткові відомості про файл або службу, які спричиняють проблему, зверніться за довідкою до фахівців служби підтримки продуктів корпорації Майкрософт. Щоб отримати відомості про звернення до фахівця служби підтримки, відвідайте такий веб-сайт корпорації Майкрософт: Якщо Windows XP інстальовано виробником (OEM), зверніться за допомогою до цього виробника для вирішення проблеми.

Спосіб 2. Перевірте, чи не було нещодавно видалено програму з комп'ютера

Якщо нещодавно програму або компонент Windows було видалено з комп'ютера вручну, причиною проблеми можуть бути відомості, пов'язані з тим, що видалені елементи досі є на комп'ютері. Повторно інсталюйте програму або компонент, а потім використайте засіб "Установка й видалення програм" або дотримуйтесь інструкцій виробника для видалення об'єкта.

Щоб видалити програму з комп'ютера:
 1. Клацніть Пуск, клацніть елемент Панель керування, а потім - Установка й видалення програм.
 2. У списку програм клацніть програму, яку потрібно видалити, а потім натисніть кнопку Змінити/Видалити.
 3. Клацніть кнопку Так за надходження запиту на підтвердження видалення потрібної програми.
Якщо програму не зазначено у вікні "Установка й видалення програм", зверніться до виробника, щоб отримати інструкції з її видалення.

Під час спроби завершення роботи комп'ютера або його перезавантаження комп'ютер перестає реагувати

Для вирішення цієї проблеми використайте будь-який із описаних у нижченаведених розділах спосіб.

Спосіб 1. Спробуйте завершити роботу або перезавантажити комп'ютер у безпечному режимі

Щоб отримати додаткові відомості про виправлення неполадок Windows XP з використанням безпечного режиму, клацніть такі номери статей для перегляду статей у базі знань Microsoft Knowledge Base:
315222 Опис варіантів завантаження в безпечному режимі у Windows XP
310602 Вимкнення служби або пристрою, які перешкоджають завантаженню Windows (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Примітка. Якщо можна завершити роботу або перезавантажити комп'ютер у безпечному режимі, перейдіть до наступного розділу для вирішення можливих проблем із драйвером.

Спосіб 2. Використовуйте "Диспетчер пристроїв", щоб визначити, чи стосується проблема драйвера пристрою

Можна використовувати "Диспетчер пристроїв" для перевірки та змінення пристроїв, які настроєно за допомогою програмного забезпечення. Зазначимо, якщо драйвер пристрою використовує штекерні перемикачі або DIP-перемикачі, потрібно настроїти пристрій вручну.

Щоб отримати додаткові відомості, клацніть такі номери статей у базі знань Microsoft Knowledge Base:
310126 Усунення конфліктів пристрою із засобом "Диспетчер пристроїв" (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
314464 Виправлення неполадок невідомих пристроїв, перелічених у вікні "Диспетчер пристроїв" (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Спосіб 3. Спробуйте відновити роботу Windows XP використанням засобу "Відновлення системи"

Можна використати засіб "Відновлення системи", щоб повернути комп'ютер до попереднього робочого стану. Засіб "Відновлення системи" створює "знімок" найважливіших системних файлів і певних програмних файлів і зберігає ці відомості як точки відновлення. З використанням цих контрольних точок можна повернути Windows XP до попереднього стану.

Щоб отримати додаткові відомості про використання засобу "Відновлення системи", клацніть такий номер статті для перегляду статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
306084 Як повернути операційну систему Windows XP до попереднього стану
Щоб отримати додаткові відомості про "Відновлення системи" клацніть Довідка та підтримка в меню Пуск. У полі Пошук введіть відновлення системи, а потім натисніть клавішу ENTER.

Спосіб 4. Спробуйте відновити роботу Windows XP використанням функції "Остання відома вдала конфігурація"

Якщо Windows не запускається, повторно запустіть Windows використанням функції "Остання відома вдала конфігурація":
 1. Запустіть комп'ютер і, коли розпочнеться запуск Windows, натисніть клавішу F8, щоб відобразити меню Додаткові варіанти Windows.
 2. Використовуючи клавіші зі стрілками, виберіть Остання відома вдала конфігурація (останні активні параметри), а потім натисніть клавішу ENTER.
 3. За відображення меню завантаження використайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати Microsoft Windows XP, а потім натисніть клавішу ENTER.

  Windows XP запускається на комп'ютері за допомогою відомостей реєстру, збережених під час останнього завершення роботи.

Спосіб 5. Спробуйте відновити інсталяцію Windows XP виконанням оперативного поновлення

Можна відновити пошкоджену інсталяцію Windows, якщо програма інсталяції Windows запускається з компакт-диска Windows XP.

Щоб отримати додаткові відомості про виконання оперативного поновлення Windows XP, клацніть такий номер статті для перегляду статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
315341 Як виконати оперативне оновлення (переустановку) Windows XP

Спосіб 6. Переконайтеся, що параметри CMOS/BIOS правильні

Попередження Процедура може передбачати змінення додаткових параметрів напівпровідника оксиду заліза (CMOS) і змінення параметрів основної системи вводу-виводу (BIOS). Неправильні змінення в параметрах BIOS комп'ютера можуть спричинити серйозні ускладнення. Корпорація Майкрософт не може гарантувати усунення ускладнень, спричинених зміненням параметрів BIOS. Змінення параметрів CMOS виконується на власний ризик.

Неправильні або пошкоджені параметри CMOS і BIOS можуть спричинити ускладнення із завантаженням і завершенням роботи. Корпорація Майкрософт не може надати спеціальні інструкції для змінення параметрів CMOS і BIOS тому, що ці параметри встановлено в індивідуальному порядку для комп'ютера користувача.

Для отримання відомостей про правильні параметри CMOS і BIOS для комп'ютера та про перевірку та змінення цих параметрів див. документацію комп'ютера або зверніться до виробника комп'ютера.

Примітка. Пошкоджений або недостатньо заряджений внутрішній акумулятор може пошкодити параметри CMOS або BIOS.

Спосіб 7. Переконайтеся, що жорсткий диск або файлову систему не пошкоджено

Можна усунути ускладнення під час запуску комп'ютера з компакт-диска Windows XP. Завантажте консоль відновлення Microsoft, а потім використайте засіб командного рядка Chkdsk.

Увага! Корпорація Майкрософт рекомендує використання консолі відновлення лише досвідченими користувачами або адміністраторами. Для використання консолі відновлення потрібно знати пароль адміністратора.

Щоб отримати додаткові відомості про перевірку та відновлення пошкодженого жорсткого диска за допомогою Chkdsk див. розділи "Використання консолі відновлення" та "Використання командного рядка консолі відновлення" в нижченаведеній статті. Клацніть такий номер статті для перегляду статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
307654 Інсталяція та використання консолі відновлення у Windows XP (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Примітка. Якщо під час запуску команди Chkdsk надходить повідомлення про те, що доступ до жорсткого диска отримати не можна, можливо, виникла неполадка обладнання. Перевірте всі кабельні підключення й інші встановлення штекерів для диска. Зверніться за допомогою до фахівця з ремонту комп'ютера або виробника вашого комп'ютера.

Якщо під час запуску команди chkdsk надходить повідомлення про те, що усунути всі неполадки з жорстким диском не можна, можливо, файлову систему або головний завантажувальний запис (MBR) пошкоджено, або доступ до них надалі отримати не можна. Перегляньте відповідні команди консолі відновлення, такі як fixmbr та fixboot, зверніться до служби відновлення даних або розбийте та повторно відформатуйте жорсткий диск.

Примітка. У разі повторного розбивання та форматування жорсткого диска всі дані на диску буде втрачено.

Увага! Щоб отримати докладнішу довідку щодо вирішення цієї проблеми, зверніться до виробника комп'ютера або фахівця служби підтримки продуктів корпорації Майкрософт.

Корпорація Майкрософт рекомендує звертатися з питань ремонту комп'ютера лише до кваліфікованих фахівців. Ремонт комп'ютера, виконаний некваліфікованими фахівцями, може спричинити скасування гарантії виробника комп'ютера.

Відбувається неочікуване перезавантаження комп'ютера, або перезавантаження відбувається під час спроби завершення роботи комп'ютера

Щоб отримати додаткові відомості про неочікуване перезавантаження у Windows XP, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
320299 Windows XP несподівано перезавантажується, або перезавантаження відбувається при спробі завершити роботу комп'ютера (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Рекомендовані статті бази знань Microsoft Knowledge Base

317673 Комп'ютер зависає, якщо ввімкнуто вибіркове призупинення USB для миші USB (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
315664 Комп'ютер неправильно завершує роботу, якщо ввімкнуто вибіркове призупинення (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
314101 Під час завершення роботи комп'ютер зависає, або відображається повідомлення про помилку "Не вдається знайти вільні ресурси" (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
313290 Не вдається завершити роботу комп'ютера після поновлення до Windows XP (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
311787 Під час завершення роботи комп'ютер може зависнути та використовує лише протокол 802.1x для перевірки автентичності користувача (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
311806 Під час спроби завершення роботи комп'ютера відбувається перезавантаження Windows XP (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
310117 Під час завершення роботи Windows комп'ютер вимикається (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
307274 Під час завершення роботи Windows XP система перестає реагувати на дії користувача
305788 Збільшення часу завершення роботи для правильного завершення процесів у Windows XP (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
306084 Як повернути операційну систему Windows XP до попереднього стану
310126 Усунення конфліктів пристрою із засобом "Диспетчер пристроїв" (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
314464 Виправлення неполадок невідомих пристроїв, перерахованих у вікні "Диспетчер пристроїв" (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Використання веб-сайту підтримки продуктів корпорації Майкрософт для виправлення неполадки

Якщо виправити неполадку за умови виконання кроків, наведених у цій статті, або за умови використання відомостей, поданих у статтях бази знань Microsoft Knowledge Base, не вдалося, для виправлення неполадки можна використати веб-сайт підтримки продуктів корпорації Майкрософт. На веб-сайті підтримки продуктів корпорації Майкрософт містяться такі служби:
Властивості

Ідентифікатор статті: 308029 – останній перегляд: 01/19/2007 10:44:04 – виправлення: 6.2

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbtshoot kbenv kbinfo KB308029
Зворотний зв’язок