Керування параметрами сповіщень і оновлення у Windows 10

Підсумки
Безкоштовне оновлення до Windows доступне для корпоративних комп’ютерів і пристроїв, які відповідають вимогам і працюють під керуванням Windows 7 Професійна або Windows 8.1 Pro. Оновлення буде доступне через службу Windows Update. Ця пропозиція не розповсюджується на користувачів корпоративних або вбудованих версій Windows 7 і Windows 8.1. У цій статті описуються параметри сповіщень і оновлення та пояснюється, як ними керувати.

Якщо адміністратори бажають заборонити користувачам Windows 7, Windows 7 for Embedded Systems, Windows 8.1 і Windows Embedded 8.1 Pro (незважаючи на поточну невідповідність вимогам) оновлювати систему, їм слід скористатися параметрами політик, які описані в цій статті.

Більше про вимоги для оновлення до Windows 10 можна дізнатися на домашній сторінці Windows.
Додаткові відомості

Керування оновленням до Windows 10

Автоматичні сценарії

Оновлення до Windows 10 автоматичного блокується (тобто подальші дії непотрібні) на комп’ютерах або інших пристроях у таких випадках:

 • Комп’ютер або пристрій використовує служби WSUS і на ньому не інстальовано оновлення 3035583.
 • Комп’ютер працює під керуванням однієї з наведених систем, на які не розповсюджується ця пропозиція резервування:

  • Windows 8.1 Enterprise або Windows 8 Enterprise.
  • Windows RT 8.1 або Windows RT.
  • Windows Embedded 8.1 Pro.
  • Windows Embedded 8 Standard.
  • Windows Embedded 8.1 Industry або Windows Embedded 8 Industry.
  • Windows 7 Enterprise.
  • Windows 7 for Embedded Systems.
  • Windows Embedded Standard 7.
  • Windows Embedded POSReady 7.

Неавтоматичні сценарії

Керувати оновленням до Windows 10 можна будь-яким із наведених способів. 
Групова політика
Корпорація Майкрософт випустила оновлення, за допомогою яких можна заблокувати оновлення до Windows 10 через службу Windows Update. Ці оновлення інсталюють новий параметр групової політики. Комп’ютери, на яких активовано цей параметр, не будуть виявляти, завантажувати або інсталювати оновлення до останньої версії Windows.

Щоб отримати та інсталювати ці оновлення, перейдіть до таких статей бази знань Microsoft:

Щоб налаштувати цей параметр групової політики за допомогою групової політики, потрібно виконати такі умови:

 • Інстальовано відповідне оновлення.
 • Використовується оновлений файл WindowsUpdate.admx, який скопійовано з розташування для редагування політики.
Конфігурація комп’ютера
Щоб заблокувати оновлення за допомогою конфігурації комп’ютера, виконайте такі дії:

 1. Клацніть пункт Computer Configuration (Конфігурація комп’ютера).
 2. Клацніть пункт Policies (Політики).
 3. Клацніть пункт Administrative Templates (Адміністративні шаблони).
 4. Клацніть пункт Windows Components (Компоненти Windows).
 5. Клацніть пункт Windows Update.
 6. Двічі клацніть пункт Turn off the upgrade to the latest version of Windows through Windows Update (Вимкнути оновлення до найновішої версії Windows за допомогою Windows Update).
 7. Клацніть елемент Enable (Увімкнути).
Шлях до політики: Computer Configuration / Administrative Templates / Windows Components / Windows UpdatePolicy
політики: Turn off the upgrade to the latest version of Windows through Windows Update (Вимкнути оновлення до найновішої версії Windows за допомогою Windows Update).
Реєстр Windows
Важливо! Уважно виконуйте кроки в цьому розділі. Неправильне змінення реєстру може призвести до серйозних проблем. Перш ніж робити це, створіть резервну копію реєстру, щоб відновити його в разі проблем.

Щоб заблокувати оновлення до Windows 10 через службу Windows Update, укажіть таке значення реєстру:

Підрозділ: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate.
Значення DWORD: DisableOSUpgrade = 1.

Приховання програми Перехід на Windows 10 (піктограми в області сповіщень)

Автоматичні сценарії

Програма Перехід на Windows 10 блокується автоматично (тобто подальші дії непотрібні) на комп’ютерах та інших пристроях у таких випадках:

 • Комп’ютер працює під керуванням однієї з наведених систем, на які не розповсюджується ця пропозиція резервування:

  • Windows 8.1 Enterprise або Windows 8 Enterprise.
  • Windows RT 8.1 або Windows RT.
  • Windows Embedded 8.1 Pro.
  • Windows Embedded 8 Standard.
  • Windows Embedded 8.1 Industry або Windows Embedded 8 Industry.
  • Windows 7 Enterprise.
  • Windows 7 for Embedded Systems.
  • Windows Embedded Standard 7.
  • Windows Embedded POSReady 7.

Неавтоматичні сценарії

Реєстр Windows
Важливо! Уважно виконуйте кроки в цьому розділі. Неправильне змінення реєстру може призвести до серйозних проблем. Перш ніж робити це, створіть резервну копію реєстру, щоб відновити його в разі проблем.

У некорпоративних версіях Windows піктограму сповіщення можна вимкнути через реєстр Windows. Для цього присвойте підрозділу реєстру таке значення:

Підрозділ: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
Значення DWORD: DisableGwx = 1

Активація програми Перехід на Windows 10 (піктограма області сповіщень)

Програма Перехід на Windows 10 (невелика піктограма області сповіщень) може не відображатися з таких причин:
 • Комп’ютер або інший пристрій не оновлено, оскільки він працює не під керуванням хоча б Windows 7 із пакетом оновлення 1 (SP1) або Windows 8.1 Update.
 • Windows Update вимкнуто або не настроєно для автоматичного отримання оновлень.
 • Необхідні функції Windows Update заблоковано або видалено. Докладніше можна дізнатися в статті бази знань 3035583.
 • Інсталяцію Windows не активовано.
 • Пристрій працює під керування однієї з таких систем, на які не розповсюджується ця пропозиція оновлення:

  • Windows 8.1 Enterprise або Windows 8 Enterprise.
  • Windows RT 8.1 або Windows RT.
  • Windows Embedded 8.1 Pro.
  • Windows Embedded 8 Standard.
  • Windows Embedded 8.1 Industry або Windows Embedded 8 Industry.
  • Windows 7 Enterprise.
  • Windows 7 for Embedded Systems.
  • Windows Embedded Standard 7.
  • Windows Embedded POSReady 7.
 • ІТ-адміністратор пристрою вимкнув відображення піктограми на робочому столі. (Щоб перевірити це, зверніться до ІТ-адміністратора.)
Щоб вирішити перші три проблеми, запустіть Windows Update та інсталюйте всі доступні оновлення. Якщо перелічене вас не стосується, й піктограма все ще не відображається, виконайте кроки нижче.

Примітка. Це виправлення допоможе визначити, чи відповідає ваш пристрій усім необхідним умовам, і у випадку позитивної відповіді ввімкне програму Перехід на Windows 10.
 1. Відкрийте програму "Блокнот".
 2. Вставте у вікно програми такий код:

  schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" “reg delete HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /value DisableGwx”
 3. У меню Файл виберіть команду Зберегти як.
 4. У полі Ім’я файлу введіть ім’я ReserveWin10.cmd.
 5. У списку Тип файлу виберіть Усі файли, а потім виберіть папку для збереження файлу. Наприклад, файл можна зберегти в папці C:/Temp.
 6. Натисніть кнопку Зберегти.
 7. Відкрийте командний рядок у режимі адміністратора. Для цього відкрите початковий екран або меню Пуск, введіть Командний рядок у поле пошуку, клацніть правою кнопкою миші пункт Командний рядок у списку результатів, а потім виберіть пункт У режимі адміністратора.
 8. Виконайте файл із розташування, яке ви обрали на кроці 5. Наприклад, введіть таку команду у вікно командного рядка:

  C:/Temp/ReserveWin10.cmd
Перш ніж запуститься Microsoft Compatibility Appraiser, може пройти 10–30 хвилин. Протягом цього часу сценарій безперервно надаватиме звіти про стан з інформацією про те, що він працює. Будь ласка, зачекайте. Якщо сценарій входить до нескінченного циклу, це означає, що не інстальовано необхідні оновлення Windows. Окрім Windows 7 із пакетом оновлення 1 (SP1) або Windows 8.1 Update необхідно також інсталювати такі оновлення:
Для Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1)
Для Windows 8.1 Update
Щоб вручну перевірити, чи інстальовано ці оновлення, введіть у командний рядок, відкритий у режимі адміністратора, таку команду:
dism /online /get-packages | findstr <KBID>
Примітка. У цій команді <KBID> – це номер статті про потрібне вам оновлення в базі знань.

Якщо оновлення інстальовано, ця команда відобразить ідентифікаційні дані пакета. Наприклад, користувачі Windows 8.1 побачать таке:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583
Package Identity : Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29
Сценарій для неангломовних версій Windows
У неангломовних версіях Windows варто використовувати цей сценарій (тепер той же, що і в кроці 2 вще):

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent"

Обхід екрана автоматичної інсталяції у Windows 8.1 Update

У Windows 8.1 з оновленням KB3065988 система пропонує користувачам зарезервувати копію Windows 10 під час першого запуску. Це повідомлення про резервування також показується організаціям, які розгортають Windows 8.1 Pro за допомогою файлу Unattend.xml, який автоматизує процес першого запуску. Щоб заборонити отримання цього повідомлення, скористайтеся одним із таких способів:

 • Скористайтеся груповою політикою
  Присвойте наступному параметру групової політики значення Disabled (Вимкнуто):

  Computer Configuration (Конфігурація комп’ютера) > Administrative Templates (Адміністративні шаблони) > System (Система) > Logon (Вхід) > Show first sign-in animation
  (Показувати анімацію після першого входу).
 • Змініть файл Unattend.xml
  Додайте код нижче у файл Unattend.xml у Windows 8.1.
  Для 64-розрядної версії Windows 8.1 Pro
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
  Для 32-розрядної версії Windows 8.1 Pro
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
Thuộc tính

ID Bài viết: 3080351 - Xem lại Lần cuối: 04/28/2016 13:27:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Windows 10

 • kbprb kbsurveynew KB3080351
Phản hồi