Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Повідомлення про STOP-помилку з кодом 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) в ОС Windows XP

Підтримку Windows XP припинено

8 квітня 2014 р. корпорація Майкрософт припинила підтримку Windows XP. Це позначилося на оновленнях програмного забезпечення та параметрах безпеки. Дізнайтеся, що це означає для вас і яких заходів безпеки необхідно вжити.

ВСТУП
У цій статті описується кілька причин і рішень у випадку появи повідомлення про помилку "Stop: 0x0000000A", яке може відобразитися під час або після інсталяції Windows XP. Цю статтю розраховано на досвідчених користувачів.
Ознаки
Під час або після інсталяції Windows XP може з’явитися таке повідомлення про помилку:
Stop: 0x0000000A (параметр1, параметр2, параметр3, параметр4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Адреса x базується на x - ім’я файлу
У цьому повідомленні про помилку кожен параметр – це шістнадцяткове число, пов’язане з певною проблемою:
 • Параметр 1: адреса комірки пам’яті, до якої здійснено некоректне звернення.
 • Параметр 2: переривання, необхідне для доступу до пам’яті.
 • Параметр 3: тип доступу, де "0" – це операція читання, а "1" – операція записування.
 • Параметр 4: адреса інструкції, яка зверталася до комірки пам’яті, зазначеної в параметрі 1.
Наприклад:
STOP 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Адреса 8000f67c базується на 80001000 - hal.dll
причина
Повідомлення про помилку зазвичай з’являється під час інсталяції. Це свідчить про те, що в режимі ядра зроблено спробу звернутися до файлу підкачування на занадто високому рівні переривань (IRQL) процесу. Зазвичай ця помилка виникає в тих випадках, коли драйвер використовує неправильну адресу пам’яті. Інші можливі причини: несумісний драйвер пристрою, проблеми з обладнанням або несумісне програмне забезпечення.
Розв'язанн
Якщо з’явилося таке повідомлення про помилку, спочатку спробуйте вирішити проблему за допомогою інструмента звітування про критичні помилки Windows. Під час появи помилок цей інструмент з’являється автоматично. Інструмент звітування надсилає звіт про помилку до корпорації Майкрософт і миттєво надає виправлення або способи усунення проблеми. Якщо виправлення або способи усунення проблеми недоступні або надіслані виправлення та способи вирішення проблеми не усувають помилку, скористайтеся способами, наведеними в розділі "Додаткові способи виправлення неполадок".
ДОДАТКОВІ СПОСОБИ ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК
У цьому розділі містяться два підрозділи, у яких наведено додаткові способи виправлення неполадок.
 • Якщо помилка виникає під час інсталяції Windows XP, перейдіть до розділу "Помилка виникає під час інсталяції Windows XP".
 • Якщо помилка виникає після інсталяції Windows XP, перейдіть до розділу"Помилка виникає після інсталяції Windows XP".
Щоб було легше виконувати потрібні дії, доцільно спочатку роздрукувати цю статтю.
Помилка виникає під час інсталяції Windows XP
Якщо повідомлення про помилку "Stop: 0x0000000A" з’являється під час інсталяції Windows XP, це може бути ознакою проблем із обладнанням, установленим на комп’ютері. Спочатку необхідно переконатися, що ваше обладнання сумісне з Windows XP. Для цього потрібно перейти за посиланням, наведеним у розділі "Перевірка сумісності обладнання". Якщо обладнання сумісне, для виправлення неполадок із його компонентами дотримуйтеся вказівок, наведених у розділі "Пошук інших проблем із сумісним обладнанням".

Перевірка сумісності обладнання

Додаткові відомості про потенційну несумісність програмного й апаратного забезпечення див. у розділі довідки "Перевірка сумісності системи" на інсталяційному DVD- або компакт-диску із системою Windows XP.

Пошук інших проблем із сумісним обладнанням

У цьому розділі наведено сім способів дослідження можливих проблем з обладнанням, якими можна скористатися для виправлення неполадок і усунення помилки.

Увага! Ця стаття містить вказівки, пов’язані зі зміненням параметрів BIOS або CMOS, або такі, що можуть призвести до зміни фізичної конфігурації обладнання комп’ютера. Некоректні зміни в системі BIOS комп’ютера можуть спричинити серйозні проблеми. Корпорація Майкрософт не гарантує усунення проблем, спричинених змінами в BIOS. Відповідальність за змінення параметрів BIOS несете лише ви. Щоб отримати довідку стосовно будь-якої з наведених нижче дій, зверніться до виробника обладнання. Зміни в обладнанні або BIOS комп’ютера можуть спричинити скасування гарантії виробника. Якщо ви не бажаєте самостійно вносити зміни в обладнання комп’ютера, зверніться до сервісного центру.

Попередня вимога

Переконайтеся, що у вас є інсталяційний компакт- або DVD-диск. Наведені нижче способи потребують наявності інсталяційного компакт- або DVD-диска Windows XP для запуску комп’ютера.

Рекомендовані матеріали

Перед виправленням неполадок, можливо, вам знадобиться:
 • довідкова документація для обладнання, адаптерів і пристроїв;
 • контактна інформація виробників обладнання, адаптерів і пристроїв.

Спосіб 1. Зазначення апаратнозалежного рівня (HAL)

Використовуйте цей спосіб, щоб вирішити проблему, яка описується в повідомленні про помилку.
 1. На початку інсталяції натисніть клавішу F5, коли з’явиться повідомлення про перевірку конфігурації обладнання комп’ютера.
 2. Коли відобразиться запит, укажіть відповідний тип комп’ютера й апаратнозалежний рівень (HAL). Наприклад, для комп’ютера з одним процесором виберіть тип "Стандартний комп’ютер".
 3. Спробуйте переінсталювати Windows XP.
  • Якщо це допоможе вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, і успішно інсталювати Windows XP, виконувати інші дії непотрібно.
  • Якщо це не вирішує проблему, через яку відображається повідомлення про помилку, перейдіть до способу 2.

Спосіб 2. Вимкнення функцій у настройках CMOS

Використовуйте цей метод, якщо перший спосіб не вирішує проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку.
 1. Вимкніть усі наведені нижче функції в параметрах CMOS комп’ютера. Щоб отримати інструкції, перегляньте документацію обладнання або зв’яжіться з його виробником.
  • Усі види кешування, включно з кешуванням другого рівня у процесорі, кешуванням BIOS, внутрішнім і зовнішнім кешуванням, а також кешуванням зворотного запису в контролерах жорстких дисків.
  • Використання "тіньової" пам’яті
  • Plug and Play
  • Усі засоби захисту від вірусів, вбудовані в BIOS.
 2. Спробуйте переінсталювати Windows XP.
  • Якщо це допоможе вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, перейдіть до кроку c.
  • Якщо це не вирішує проблему, через яку відображається повідомлення про помилку, перейдіть до способу 3.
 3. Спробуйте з’ясувати, яка функція призводить до виникнення помилки. Для цього потрібно по одній вмикати ці функції та перезавантажувати комп’ютер після ввімкнення кожної.
 4. Якщо проблемну функцію буде визначено, вимкніть або видаліть її та зв’яжіться з виробником, щоб усунути помилку.

  Якщо вказані дії не дають змоги з’ясувати, які настройки CMOS призводять до виникнення несправності, але це вирішує проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, і ви можете запустити комп’ютер у звичайному режимі, це означає, що певна настройка заважала здійснити інсталяцію. Якщо це так, увімкніть цю настройку після інсталяції Windows XP, і цю статтю можна закрити.

Спосіб 3. Перевірка оперативної пам’яті комп’ютера

Використовуйте цей метод, якщо другий спосіб не вирішує проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку. Якщо вам потрібна довідка стосовно виконання одного з наведених нижче кроків, див. документацію обладнання.
 1. Вийміть усі невідповідні модулі пам’яті SIMM (оперативна пам’ять). Усі модулі мають працювати на однаковій швидкості. Наприклад, 60 нс або 70 нс.
 2. Запустіть системний тест пам’яті та вийміть усі несправні модулі пам’яті SIMM.
 3. Перевірте різні модулі SIMM, якщо вони доступні.
 4. Спробуйте переінсталювати Windows XP.
  • Якщо це допоможе вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, і успішно інсталювати Windows XP, виконувати інші дії непотрібно.
  • Якщо це не вирішує проблему, через яку відображається повідомлення про помилку, перейдіть до способу 4.

Спосіб 4. Видалення всіх адаптерів і від’єднання всіх пристроїв

Використовуйте цей метод, якщо третій спосіб не вирішує проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку.
 1. Видаліть усі адаптери, від’єднайте всі пристрої, не потрібні для запуску комп’ютера та інсталяції Windows, зокрема такі адаптери та пристрої:
  • пристрої SCSI;
  • пристрої IDE;
  • мережний адаптер;
  • внутрішній модем;
  • звукову плату;
  • додаткові жорсткі диски (необхідно залишити хоча б один для виконання інсталяції);
  • дисковод компакт- або DVD-дисків (якщо інсталяція виконується з локального жорсткого диска).
 2. Спробуйте переінсталювати Windows XP.
  • Якщо це допоможе вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, перейдіть до кроку c.
  • Якщо це не вирішує проблему, через яку відображається повідомлення про помилку, перейдіть до способу 5.
 3. Спробуйте з’ясувати, який адаптер або пристрій призводить до виникнення помилки. Після переінсталяції Windows XP по одному під’єднайте кожен адаптер або пристрій. Перезавантажте комп’ютер після під’єднання кожного.
 4. Якщо таким чином удасться з’ясувати, яке обладнання призводить до несправності, від’єднайте адаптер або пристрій і зв’яжіться з виробником, щоб вирішити проблему.

  Якщо вказані дії дають змоги з’ясувати, яке обладнання призводить до виникнення несправності, але це вирішує проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, і ви можете запустити комп’ютер у звичайному режимі, це означає, що певне обладнання заважало здійснити інсталяцію. Якщо це так, під’єднайте обладнання після інсталяції Windows XP, і цю статтю можна закрити.

Спосіб 5. Оновлення драйверів SCSI і видалення всіх пристроїв SCSI

Використовуйте цей метод, якщо четвертий спосіб не вирішує проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку. Якщо вам потрібна довідка стосовно виконання одного з наведених нижче кроків, див. документацію обладнання.
 1. Отримайте у постачальника адаптера останню версію драйвера для Windows.
 2. Відключіть синхронне погодження на контролері SCSI.
 3. Перевірте правильність параметрів завершення й розподілу кодів пристроїв SCSI.
 4. Від’єднайте всі пристрої SCSI (за винятком одного жорсткого диска в разі завантаження із цього диска або інсталяції на нього).
 5. Спробуйте переінсталювати Windows XP.
  • Якщо це допоможе вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, перейдіть до кроку f.
  • Якщо це не вирішує проблему, через яку відображається повідомлення про помилку, перейдіть до способу 6.
 6. Спробуйте з’ясувати, який пристрій SCSI призводить до виникнення помилки. Після переінсталяції Windows XP по одному під’єднайте кожен пристрій SCSI. Перезавантажте комп’ютер після під’єднання кожного.
 7. Якщо таким чином удасться з’ясувати, який пристрій SCSI призводить до несправності, від’єднайте його та зв’яжіться з виробником, щоб вирішити проблему.

  Якщо вказані дії не дають змоги з’ясувати, який пристрій SCSI призводить до виникнення несправності, але це вирішує проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, і ви можете запустити комп’ютер у звичайному режимі, це означає, що певний пристрій заважав здійснити інсталяцію. Якщо це так, під’єднайте пристрій після інсталяції Windows XP, і цю статтю можна закрити.

Спосіб 6. Повторне встановлення настройок IDE та видалення всіх пристроїв IDE

Використовуйте цей метод, якщо п’ятий спосіб не вирішує проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку. Якщо вам потрібна довідка стосовно виконання одного з наведених нижче кроків, див. документацію обладнання.
 1. Залиште ввімкнутим лише первинний вбудований порт IDE.
 2. Перевірте правильність установлених параметрів пристроїв IDE (основний, підлеглий або єдиний пристрій).
 3. Від’єднайте всі пристрої IDE, за винятком жорсткого диска.
 4. Спробуйте переінсталювати Windows XP.
  • Якщо це допоможе вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, перейдіть до кроку e.
  • Якщо це не вирішує проблему, через яку відображається повідомлення про помилку, перейдіть до способу 7.
 5. Спробуйте з’ясувати, яка настройка або який пристрій IDE призводить до виникнення помилки. Після переінсталяції Windows XP по одному під’єднайте кожен пристрій IDE. Перезавантажте комп’ютер після під’єднання кожного.
 6. Якщо таким чином удасться з’ясувати, яка настройка або пристрій IDE призводить до несправності, вимкніть настройку чи від’єднайте пристрій і зв’яжіться з виробником, щоб вирішити проблему.

  Якщо вказані дії не дають змоги з’ясувати, яка настройка або який пристрій IDE призводить до виникнення несправності, але це вирішує проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, і ви можете запустити комп’ютер у звичайному режимі, це означає, що певна настройка чи пристрій заважали здійснити інсталяцію. Якщо це так, повторно ввімкніть настройку або під’єднайте пристрій після інсталяції Windows XP, і цю статтю можна закрити.

Спосіб 7. Звернення до виробника стосовно відомих проблем

Використовуйте цей метод як останній засіб у тому випадку, якщо інші способи виявлення й усунення проблем не діють.
 1. Зверніться до виробника комп’ютера або материнської плати, щоб отримати відомості про наявність типових проблем, пов’язаних з інсталяцією або роботою Windows XP. Виробник може запропонувати виконати наведені нижче дії.
  • Провести діагностичне тестування на комп’ютері.
  • Оновити BIOS комп’ютера, якщо це можливо.
 2. Спробуйте переінсталювати Windows XP.

  Якщо це не допоможе, перейдіть на веб-сайт корпорації Майкрософт, щоб дізнатися, як зв’язатися зі службою технічної підтримки:
Помилка виникає після інсталяції Windows XP
Якщо повідомлення про помилку "Stop: 0x0000000A" з’являється після інсталяції Windows XP, її появу може викликати нещодавно додане програмне забезпечення або обладнання третіх сторін. Насамперед скористайтеся способами, наведеними в розділі "Виправлення неполадок, пов’язаних із програмним забезпеченням і обладнанням третіх сторін", щоб усунути несправності, пов’язані з іншими компонентами. Вам може знадобитися довідкова документація для нещодавно доданого програмного забезпечення й обладнання. Якщо ці методи не допоможуть вирішити проблему, скористайтеся способами, наведеними в розділі "Відновлення Windows".

Рекомендована дія

Перш ніж використовувати наведені нижче способи виправлення неполадок, рекомендується створити резервну копію системи, включно з усіма персональними файлами та папками.

Виправлення неполадок, пов’язаних із програмним забезпеченням і обладнанням третіх сторін

Спосіб 1. Перевірка нещодавно доданого програмного забезпечення третіх сторін

Якщо нещодавно було інстальовано програмне забезпечення третіх сторін, спробуйте видалити або вимкнути його, щоб воно не завантажувалося. Після цього перезавантажте комп’ютер, щоб дізнатися, чи цим програмним забезпеченням або драйвером спричинено виникнення проблеми.
 • Якщо було інстальовано кілька програм третіх сторін, видаляйте або вимикайте програми по одній, а потім перезавантажуйте комп’ютер. Це допоможе виявити програмне забезпечення третіх сторін, яке призводить до виникнення помилки.
 • Якщо видалення програмного забезпечення третіх сторін допоможе вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, це означає, що проблема пов’язана саме з ним. Повідомте про це виробнику, щоб вирішити проблему.
 • Якщо видалення програмного забезпечення третіх сторін не вирішує проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, це означає, що проблема не пов’язана з ним. Перейдіть до розділу "Спосіб 2. Перевірка нещодавно доданого обладнання".

Спосіб 2. Перевірка нещодавно доданого обладнання

Якщо після інсталяції Windows було додано обладнання або драйвери, видаліть обладнання й перезавантажте комп’ютер, щоб дізнатися, чи викликає воно появу помилки.
 • Якщо було додано кілька елементів обладнання, видаляйте кожен пристрій або драйвер по одному, а потім перезавантажуйте комп’ютер. Це допоможе виявити обладнання, яке призводить до виникнення помилки.
 • Якщо видалення нещодавно доданого обладнання допоможе вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, скористайтеся одним або кількома наведеними нижче способами, щоб усунути несправність.
  1. Спробуйте отримати оновлені драйвери для пристроїв, якщо це можливо.
  2. Зверніться до виробника пристрою або драйвера, щоб дізнатися, чи виникали подібні проблеми з обладнанням раніше.
  3. Щоб визначити, чи належним чином працює обладнання, запустіть програму діагностики.
  Якщо цей спосіб допоможе вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, виконувати інші дії непотрібно.
 • Якщо видалення нещодавно доданого пристрою не вирішує проблему, спробуйте відновити Windows за допомогою засобу відновлення системи. Для цього перейдіть до розділу "Відновлення Windows".

Відновлення Windows

Якщо виправлення неполадок, пов’язаних із нещодавно доданим програмним забезпеченням і обладнанням третіх сторін, не вирішує проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, спробуйте відновити Windows. Для цього спершу скористайтеся способом 1.

Спосіб 1. Використання функції "Остання відома вдала конфігурація"

Функція "Остання відома вдала конфігурація" – це параметр відновлення, яким можна скористатися, якщо не вдається запустити Windows XP після внесення змін до комп’ютера або якщо ви вважаєте, що остання внесена зміна може спричинити виникнення проблеми. Ця функція відновлює дані реєстру та параметри драйверів, які застосовувалися під час останнього успішного запуску комп’ютера.Для отримання додаткових відомостей про завантаження останньої вдалої конфігурації клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Майкрософт:
307852 Як запустити комп’ютер із Windows XP за допомогою функції "Остання вдала конфігурація" (може бути англійською мовою)
 • Якщо цей спосіб допоможе відновити Windows і вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, виконувати інші дії непотрібно.
 • Якщо цей спосіб не допоможе відновити Windows і вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, перейдіть до способу 2.

Спосіб 2. Відновлення інсталяції Windows XP

Якщо не вдалося відновити Windows за допомогою функції "Остання вдала конфігурація", спробуйте відновити інсталяцію Windows XP.
Попередні вимоги
Переконайтеся, що у вас є інсталяційний компакт- або DVD-диск.
Рекомендовані матеріали
Перед виправленням неполадок, можливо, вам знадобиться:
 • документація до антивірусного програмного забезпечення та програмного забезпечення на рівні BIOS;
 • комп’ютерна документація щодо того, як настроїти пристрій для читання компакт- або DVD-дисків як перший завантажувальний пристрій.
Щоб відновити інсталяцію Windows XP, виконайте наведені нижче дії.
 1. Відключіть усі антивірусні програми й антивірусний захист на рівні BIOS. У разі потреби перегляньте посібник або інтерактивну довідку з експлуатації відповідного програмного забезпечення.
 2. Переконайтеся, що комп’ютер у першу чергу завантажується з компакт- або DVD-диска. Відомості про це див. у документації до комп’ютера.
 3. Вставте у пристрій для читання компакт- або DVD-дисків компакт-диск Windows XP й перезавантажте комп’ютер.
 4. Коли з’явиться запит "Press any key to boot from CD" (Натисніть будь-яку клавішу для завантаження з компакт-диска), натисніть будь-яку клавішу. Комп’ютер буде завантажено з компакт-диска Windows XP.
 5. У ході завантаження з компакт-диска система перевіряє обладнання, після чого пропонує один із наведених нижче варіантів.
  • Щоб розпочати інсталяцію Windows XP зараз, натисніть клавішу ENTER.
  • Щоб відновити конфігурацію Windows XP за допомогою консолі відновлення, натисніть клавішу R.
  • Щоб вийти із програми, не інсталюючи Windows XP, натисніть клавішу F3.
 6. Натисніть клавішу ENTER.
 7. Натисніть клавішу F8, щоб прийняти умови ліцензійної угоди.
 8. З’явиться список із поточним екземпляром Windows XP, після чого буде запропоновано один із наведених нижче варіантів.
  • Щоб відновити вибраний екземпляр Windows XP, натисніть клавішу R.
  • Щоб інсталювати нову копію Windows XP без відновлення, натисніть клавішу ESC.
 9. Натисніть клавішу R. Після відновлення Windows XP може знадобитися повторно активувати операційну систему, якщо склад обладнання зазнав змін.
  • Якщо цей спосіб допоможе відновити Windows і вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, виконувати інші дії непотрібно.
  • Якщо цей спосіб не допоможе відновити Windows і вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, перейдіть до способу 3.

Спосіб 3. Використання функції відкочування драйвера

Якщо ви можете запустити комп’ютер у безпечному режимі, скористайтеся цим методом, щоб відновити Windows за умови, що спосіб 2 виявиться недієвим.

Функція відкочування драйвера дає змогу замінити поточну версію драйвера пристрою на версію, інстальовану раніше. Ця функція може бути корисна, якщо інстальований новий драйвер пристрою призводить до неполадок у роботі комп’ютера. За допомогою функції відкочування драйвера можна відновити попередню версію драйвера та продовжити роботу на комп’ютері. Для отримання додаткових відомостей про функцію відкочування драйвера клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Майкрософт:
283657 Як використовувати функцію відкочування драйвера у Windows XP
 • Якщо цей спосіб допоможе відновити Windows і вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, виконувати інші дії непотрібно.
 • Якщо цей спосіб не допоможе відновити Windows і вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, перейдіть до способу 4.

Спосіб 4. Використання функції відновлення системи Windows XP

Якщо ви можете запустити комп’ютер у безпечному режимі, скористайтеся цим методом, щоб відновити Windows за умови, що спосіб 3 виявиться недієвим. Функція відновлення системи створює "знімок" найважливіших системних файлів та певних програмних файлів і зберігає ці відомості як точки відновлення. За допомогою цих контрольних точок можна повернути Windows XP до попереднього стану.Для отримання додаткових відомостей про функцію відновлення системи клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Майкрософт:
306084 Як повернути операційну систему Windows XP до попереднього стану
 • Якщо цей спосіб допоможе відновити Windows і вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, виконувати інші дії непотрібно.
 • Якщо цей спосіб не допоможе відновити Windows і вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, перейдіть до способу 5.

Спосіб 5. Використання консолі відновлення

Використовувати консоль відновлення, щоб відновити Windows, рекомендується лише в тому випадку, якщо безпечний режим та інші параметри запуску виявляться недієвими. Якщо не вдається завантажити комп’ютер, консоль відновлення можна запустити із завантажувальних дисків Windows XP або компакт-диска.

Можна скористатися консоллю відновлення, щоб увімкнути або вимкнути служби, відформатувати диски, здійснити читання даних із локального диска або запис даних на нього (зокрема диски з файловою системою NTFS), а також виконати інші адміністративні завдання. Консоль відновлення особливо корисна, якщо потрібно відновити комп’ютер, скопіювавши файл із диска чи компакт-диска на жорсткий диск або змінити конфігурацію служби, яка заважає належному запуску комп’ютера.
Попередні вимоги
Переконайтеся, що у вас є інсталяційний компакт- або DVD-диск.Для отримання додаткових відомостей про використання консолі відновлення клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Майкрософт:
307654 Інсталяція та використання консолі відновлення у Windows XP
 • Якщо цей спосіб допоможе відновити Windows і вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, виконувати інші дії непотрібно.
 • Якщо цей спосіб не допоможе відновити Windows і вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, перейдіть до способу 6.

Спосіб 6. Перейменування проблемного програмного забезпечення та драйвера

Якщо ви можете запустити комп’ютер з операційною системою DOS або в безпечному режимі, використовуйте цей метод як останній засіб у тому випадку, якщо інші способи відновлення Windows не діють.
 • Якщо операційну систему Windows інстальовано в розділі FAT, запустіть комп’ютер у режимі MS-DOS і змініть ім’я проблемного програмного забезпечення або проблемного драйвера.
 • Або скористайтеся безпечним режимом із підтримкою командного рядка, щоб запустити комп’ютер, а потім перейменувати проблемні програмне забезпечення чи драйвер.

  Щоб отримати додаткові відомості про параметри завантаження в безпечному режимі, перейдіть на веб-сайт довідки та підтримки Майкрософт і ознайомтеся з розділом "Опис параметрів завантаження в безпечному режимі в операційній системі Windows XP".
  • Якщо цей спосіб допоможе відновити Windows і вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, виконувати інші дії непотрібно.
  • Якщо цей спосіб не допоможе відновити Windows або вирішити проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку, перейдіть на веб-сайт корпорації Майкрософт, щоб дізнатися, як зв’язатися зі службою технічної підтримки:
Додаткові відомості
Якщо наведені в цій статті способи не вирішують проблему, через яку з’являється повідомлення про помилку "Stop: 0x0000000A", а все обладнання комп’ютера входить до переліку HCL, клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Майкрософт:
314103 Підготовчі процедури перед зверненням до корпорації Майкрософт у разі появи повідомлення про помилку на синьому екрані (може бути англійською мовою)
ntoskrnl.exe blue screen tshoot 0x0000000a 0a oa
Властивості

Ідентифікатор статті: 314063 – останній перегляд: 07/25/2013 11:57:00 – виправлення: 5.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbhardware kbinfo kbsetup kbtshoot KB314063
Зворотний зв’язок