Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Додавання драйверів ПОТ із підтримкою стандарту Plug and Play до Windows XP

Підтримку Windows XP припинено

8 квітня 2014 р. корпорація Майкрософт припинила підтримку Windows XP. Це позначилося на оновленнях програмного забезпечення та параметрах безпеки. Дізнайтеся, що це означає для вас і яких заходів безпеки необхідно вжити.

Версію цієї статті для Microsoft Windows 2000 можна знайти за номером254078 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою).

УВАГА! Ця стаття містить відомості про внесення змін до реєстру. Перед редагуванням реєстру обов'язково створіть його резервну копію та переконайтеся, що ви зможете відновити реєстр у разі виникнення проблеми. Щоб отримати відомості про створення резервної копії, відновлення та редагування реєстру, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
256986 Опис реєстру Microsoft Windows
ПІДСУМКИ
У цій статті описано кроки, необхідні для того, щоб додати драйвери, надані постачальниками обчислюваної техніки (ПОТ), до інсталяції Windows. У статті описано лише ті драйвери, які зазвичай інсталюються в режимі графічного інтерфейсу користувача або після завершення інсталяції, під час стандартного перелічування пристроїв Plug and Play. Це дозволяє наперед завантажити драйвери ПОТ Plug and Play, які можна використати пізніше, коли відповідне устаткування буде інстальовано в систему.

У цій статті описано процес додавання драйверів ПОТ Plug and Play у таких випадках:
 • Автоматична інсталяція
 • Інсталяція за допомогою програми Sysprep
 • Інсталяція за допомогою служби віддаленої інсталяції
 • Інсталяція за допомогою образів Riprep
 • Додавання до існуючої інсталяції Windows
Щоб отримати додаткові відомості про додавання пристроїв ПОТ пам'яті великої місткості під час інсталяції у текстовому режимі, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
314859 Обмежену підтримку драйвера ПОТ можна отримати за допомогою клавіші F6 під час інсталяції Windows XP (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Драйвери, які інсталюються на етапі "Інсталяція пристроїв" у режимі графічного інтерфейсу користувача, мають міститися в певних папках. На цьому етапі інсталюються пристрої (за допомогою ідентифікаторів Plug and Play), перелічені Plug and Play Windows. Програма інсталяції шукає наперед визначений шлях на жорсткому диску, переглядаючи INI-файли, які є найоптимальнішими для ідентифікаторів Plug and Play пристрою. Цей шлях до папки %SystemRoot%\Inf визначається за промовчанням у такому розділі реєстру:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
Програма інсталяції використовує цей шлях для пошуку INI-файлів, необхідних для інсталяції пристроїв. Після завершення інсталяції цей шлях також використовується для усього нового устаткування, знайденого або інстальованого. Якщо змінити цей ключ під час інсталяції за допомогою файлу Sysprep.inf або файлу автовідповідей, нове значення зберігається і також використовується після завершення інсталяції.

У цих розділах статті пояснюється процес додавання драйверів ПОТ до автоматичної інсталяції Windows або інсталяції за допомогою програми Sysprep.

Автоматична інсталяція

Щоб додати драйвери до автоматичної інсталяції, виконайте такі дії.

Примітка. Якщо драйвери ПОТ не мають електронного підпису, під час інсталяції з'являється попереджувальне повідомлення. Щоб вимкнути це повідомлення, додайте такий запис до розділу [Unattended] файлу відповідей (Unattend.txt):
DriverSigningPolicy = Ignore				
Щоб отримати додаткові відомості про цей параметр, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
236029 Настроювання політики підписування драйверів для автоматичної інсталяції Windows 2000 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
 1. Створіть на сервері мережі точку розповсюдження, скопіювавши папку I386 з компакт-диска Microsoft Windows до папки на сервері. Використайте диспетчер інсталяції (Setupmgr.exe), щоб створити файл Unattended.txt. Програму Setupmgr.exe можна знайти на компакт-диску Windows у папці Support\Tools, у файлі Deploy.cab, разом з файлом Setupmgr.chm, що містить відомості про автоматичну інсталяцію Windows.Щоб отримати додаткові відомості про створення файлу відповідей, клацніть такий номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
  308662 ІНСТРУКЦІЇ. Створення файлу відповідей у Windows 2000 за допомогою диспетчера інсталяції (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
 2. У папці I386, скопійованої до точки розповсюдження, створіть папку $oem$\$1\Drivers. У підпапці Drivers можна створити додаткові папки залежно від призначеного для інсталяції устаткування (наприклад, мережний адаптер, модем або відеодрайвер). Папка $1 відповідає папці %SystemDrive%. Під час інсталяції в текстовому режимі ці папки та файли копіюються до папок %SystemDrive%\Drivers Наприклад:
  \i386
  -\$oem$
  - - \$1
  - - - \Drivers
  - - - - - \NIC
  - - - - - \MODEM
  - - - - - \VIDEO
 3. Скопіюйте усі файли драйверів ПОТ для пристрою до папки (або папок), створених на попередньому кроці.
 4. Додайте запис OemPnPDriversPath = Driver_Paths у розділі [Unattended] файлу відповідей. У цьому ключі можна вводити кілька шляхів, відділяючи їх крапкою з комою (;) у такий спосіб:
  [Unattended]OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video						
  Примітка. Рядок змінної оточення %SystemDrive% автоматично додається на початку кожного зазначеного шляху пошуку.
 5. Збережіть файл відповідей.
Під час інсталяції в режимі графічного інтерфейсу користувача, коли система шукає ідентифікатори Plug and Play у INI-файлах, вона також переглядає шляхи, зазначені у записі OemPnPDriversPath разом зі шляхом за промовчанням %WinDir%\Inf. У порядку перегляду шлях %WinDir%\Inf зазначається першим, але якщо пристрій підтримується більш ніж одним INI-файлом (Windows може включати драйвер загальної функціональності), програма установки продовжує переглядати усі шляхи, зазначені у записі OemPnPDriversPath. Хоча у цьому випадку можливе існування кількох збігів, Plug and Play використовує INI-файл з найоптимальнішим ідентифікатором й інсталює драйвер пристрою, який відповідає цьому INI-файлу.

Інсталяція за допомогою програми Sysprep

Процес додавання драйверів ПОТ до інсталяції Windows за допомогою програми Sysprep схожий на той, який описаний у розділі "Автоматична інсталяція" цієї статті, за винятком відсутності потреби створювати дистрибутивний спільний ресурс. Щоб додати драйвери до майстра міні-інсталяції програми Sysprep, виконайте такі дії.
 1. У корені тому, де розміщено папку %WinDir%, створіть структуру папок для драйверів ПОТ. Наприклад:
  \Drivers
  - - \NIC
  - - \VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 2. Скопіюйте драйвери ПОТ до відповідних підпапок.
 3. Додайте запис OemPnPDriversPath = Driver_Paths у розділі [Unattended] файлу Sysprep.inf. У цьому ключі можна вводити кілька шляхів, відділяючи їх крапкою з комою (;), як показано на такому зразку:
  [Unattended]OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Video					
  Примітка. Рядок змінної оточення %SystemDrive% автоматично додається на початку кожного зазначеного шляху пошуку.
Щоб драйвери ПОТ не залишалися на томі після завершення міні-інсталяції, створену на попередньому кроці структуру папок можна розмістити у папці Sysprep Переконайтеся, що ключ OemPnPDriversPath = настроєно правильно. Папка Sysprep (разом з усіма підпапками) автоматично видаляється після завершення інсталяції.

Збережіть файл Sysprep.inf у папці Sysprep і потім запустіть програму Sysprep.exe. Усі пристрої Plug and Play (включаючи знайдені за допомогою INI-файлів драйверів ПОТ) автоматично інсталюються на кінцевих комп'ютерах під час міні-інсталяції. Зверніть увагу на те, що не потрібно визначати перемикач -pnp командного рядка, якщо на кінцевих комп'ютерах не встановлені ранні версії пристроїв ISA. Якщо використати перемикач -pnp командного рядка, виконується повне повторне перелічування пристроїв Plug and Play. Тривалість процесу міні-інсталяції за допомогою програми Sysprep збільшиться на від 5 до 10 хвилин.

Примітка. Якщо визначити додаткові контролери масової пам'яті, через використання перемикача командного рядка -pnp у диспетчері пристроїв можуть з'явитися додаткові контролери жорсткого диска.Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
314460 Використання засобу підготовки системи та файлу відповідей (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Примітка. Якщо драйвери ПОТ не мають електронного підпису, майстер міні-інсталяції відкладає інсталяцію пристрою, поки до системи не ввійде адміністратор. Це стосується клієнтської інсталяції, на противагу серверній, яка виконується під час міні-інсталяції.

Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
256204 Невиконання інсталяції непідписаних драйверів майстром міні-інсталяції Sysprep без перемикача "-pnp" (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Інсталяція за допомогою служби віддаленої інсталяції (RIS)

Процес додавання драйверів ПОТ Plug and Play до інсталяції за допомогою служби RIS вимагає виконання тих самих дій, які зазначено в розділі "Автоматична інсталяція" цієї статті, з двома незначними поправками:
 1. Розташуйте папку $oem$ на тому самому рівні, що й папку \I386 образа RIS. априклад:
    RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\i386  RemoteInstall\Setup\%language\Images\%dir_name%\$oem$\$1\Drivers                                  \NIC                            \MODEM                            \VIDEO					
 2. Змініть шаблон за промовчанням образа RIS (Ristndrd.sif). У розділі [Unattended] змініть значення OemPreinstall = key з No на Yes, а потім додайте записи OemPnPDriversPath = Driver_Path. У цьому ключі можна вводити кілька шляхів, відділяючи їх крапкою з комою (;) у такий спосіб:
  [Unattended]OemPreinstall = YesOemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Modem;Drivers\Video					
  Примітка. Рядок змінної оточення %SystemDrive% автоматично додається на початку кожного зазначеного шляху пошуку.

  Примітка. Якщо один з драйверів ПОТ призначено для пристрою мережної карти, цей файл має бути доступним для сервера RIS під час завантаження інсталяції у текстовому режимі.

  Щоб отримати додаткові відомості про цей процес, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
  315279 Додавання мережного адаптера стороннього ПОТ до інсталяції RIS (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
 3. Зупиніть, а потім перезапустіть службу BINL на сервері RIS. Для цього в командному рядку введіть такі команди, після кожної натискаючи клавішу ENTER:
  net stop "boot information negotiation layer"
  net start "boot information negotiation layer"

Образи Riprep

Програми Riprep та Sysprep багато в чом схожі за своїми функціями; тому у процесі додавання драйверів ПОТ Plug and Play перед створенням образа комп'ютера, потрібно виконати дії, схожіх на ті, які використовуються програмою Sysprep. Перед тим як запустити програму Riprep і скопіювати образ комп'ютера на сервер RIS, виконайте такі дії.
 1. У папці %SystemDrive% створіть папку Sysprep (швидше за все це диск C, оскільки програма Riprep.exe може скопіювати лише один том/розділ).
 2. У корені того самого тому створіть структуру папок для драйверів ПОТ, як показано на такому прикладі:
  \Drivers
  - - \NIC
  - - \VIDEO
  \Sysprep
  \WINNT
 3. Скопіюйте драйвери ПОТ до відповідних підпапок.
 4. Створіть файл Sysprep.inf у папці Sysprep, а потім додайте записи [Unattended] та OemPnPDriversPath = Шлях_до_драйвера. У цьому ключі можна вводити кілька шляхів, відокремлюючи їх крапкою з комою (;), як показано в цьому прикладі:
  [Unattended]
  OemPnPDriversPath = Drivers\NIC;Drivers\Video
  Примітка. Змінна оточення %SystemDrive% автоматично додається на початку кожного зазначеного шляху пошуку.

  Примітка. Якщо операційна система вже розпізнала пристрій як відомий або невідомий, перед запуском Sysprep потрібно видалити пристрій через диспетчер пристроїв, інакше оновлені драйвери не буде інстальовано у процесі запуску з міні-інсталяцією.

 5. Запустіть програму Riprep.exe з папки \\RisServer\Reminst\Admin\I386 комп'ютера клієнта, щоб скопіювати образ на вибраний сервер RIS. Riprep шукає файл Sysprep.inf у папці Sysprep, читає ключ OemPnPDriversPath= і оновлює запис реєстру на комп'ютері, перед тим як скопіювати реєстр на сервер, щоб зробити його доступним перед міні-інсталяцією:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Devicepath
  Примітка. Файл Riprep.sif за промовчанням, створений у цьому процесі, не зазнає впливу запису файлу Sysprep.inf, створеного на попередніх кроках.
 6. Зупиніть, а потім перезапустіть службу BINL на сервері RIS. Для цього в командному рядку введіть такі команди, після кожної натискаючи клавішу ENTER:
  net stop "boot information negotiation layer"
  net start "boot information negotiation layer"
  Примітка. Якщо один з драйверів ПОТ призначено для основної мережної карти, сервер RIS повинен мати доступ до цього файлу зі звичайного образа RIS перед завантаженням образа Riprep. У цьому випадку також потрібно дотримуватися процедури, описаної в розділі "Інсталяція за допомогою служби віддаленої інсталяції (RIS)" цієї статті, або скористтися вказівками такої статті бази знань Microsoft Knowledge Base:

  315279 Додавання мережного адаптера стороннього ПОТ до інсталяції RIS (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
  Якщо образ уже створено й до нього потрібно додати драйвери Plug and Play ПОТ, використайте RIS, щоб завантажити образ на комп'ютер, дотримуючись указівок розділу "Інсталяція за допомогою образів Riprep" цієї статті, а потім скопіюйте образ на сервера RIS за допомогою програми Riprep.

  Примітка. Якщо використовувати цей спосіб, шляхи до драйвера вводяться двічі в такому розділі реєстру:
  SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath
  Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
  258862 Додавання подвійних шляхів до реєстру програмою Riprep.exe (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Додавання до існуючої інсталяції Windows

УВАГА! Неправильне використання редактора реєстру може призвести до серйозних проблем, які можуть викликати необхідність переінсталяції операційної системи. Корпорація Майкрософт не може гарантувати вирішення проблем, які виникли внаслідок неправильного використання редактора реєстру. Ви працюєте з редактором реєстру на власний ризик.
Можливо, на комп'ютери під керуванням Windows доведеться інсталювати нові пристрої, які потребують драйверів ПОТ. Проте для інсталяції нового пристрою може з'явитися потреба поширювати драйвери ПОТ контрольованим способом або з конкретного місця на сервері. Для цього виконайте такі дії.
 1. З'ясуйте, чи драйвери копіюватимуться локально, чи зберігатимуться на центральному сервері розповсюдження. Якщо драйвери зберігатимуться локально на жорсткому диску комп'ютера, потрібно визначити спосіб копіювання їх на комп'ютер (наприклад, за допомогою сценарію входу до системи, групових завдань сервера Microsoft Systems Management або іншим способом).
 2. Визначивши спосіб розповсюдження, отримайте шлях до драйверів пристроїв. Якщо потрібно зберегти їх локально, шлях може бути C:\Drivers\Nic. Якщо їх потрібно зберегти на центральному сервері, шлях може бути \\Ім'я_сервера\Drivers\Nic (де папка Drivers є спільною).
 3. Оновіть розділ
  DevicePath
  реєстру локального комп'ютера, щоб він указував на нове розміщення драйверів ПОТ. Потрібен автоматизований спосіб оновлення віддалених розділів реєстру. Для цього можна використати файли Regedit разом зі сценаріями входу до системи або груповими завданнями SMS. Значення за промовчанням можна знайти в такому розділі реєстру:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DevicePath: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf
 4. За допомогою програми Regedit.exe відредагуйте розділ
  DevicePath
  таким чином, щоб шлях пошуку охоплював шляхи розміщення драйверів.

  Наприклад, якщо драйвери скопійовано локально до папки Drivers\Nic кореня диска, на якому розміщено папку %WinDir%, остаточне значення Шлях_до_пристрою має бути таким:
  Шлях_до_пристрою: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;%SystemRoot%\Drivers\Nic
  Якщо драйвери розміщено на центральному сервері або в центральній точці розповсюдження, додайте шлях UNC до драйверів ПОТ. Наприклад:
  Шлях_до_пристрою: REG_EXPAND_SZ:%SystemRoot%\Inf;\\Ім'я_сервера\Ім'я_спільної_папки\Drivers\Nic
  ПРИМІТКА. У цьому випадку %SystemRoot% автоматично не додається, тому що процес інсталяції не додає значень. Значення %SystemRoot% потрібно ввести вручну, редагуючи реєстр.
Коли ці дії буде виконано й нове устаткування інстальовано, у процесі входу до системи Plug and Play знайде нове устаткування та виконає пошук серед шляхів до пристрою, які ви вказали для пошуку драйверів ПОТ. Зверніть увагу, що всі правила, застосовані до підписаних та непідписаних драйверів, також застосовуються до драйверів, інстальованих після завершення інсталяції Windows. Якщо драйвери ПОТ для нового пристрою не мають цифрового підпису й після інсталяції нового устаткування до системи входить не адміністратор, інсталяцію пристрою неможливо завершити, доки до системи не ввійде користувач з обліковим записом адміністратора.

Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
219435 Дозволи на завантаження та вивантаження драйверів пристроїв для користувача, який не має прав адміністратора (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Примітка.Якщо операційна система вже розпізнала пристрій як відомий або невідомий, можна використати перемикач UpdateInstalledDrivers у файлі Sysprep.inf, щоб запустити Plug and Play після завершення міні-інсталяції для повторного перелічення всіх інстальованих драйверів та інсталяції всіх оновлених драйверів, зазначених у шляху до драйвера.Щоб отримати додаткові відомості про перемикач UpdateInstalledDrivers файлу Sysprep.inf, див. посібник користувача засобів корпоративного розгортання Microsoft Windows XP (Deploy.chm) на компакт-диску Windows XP.
pnp w2000ris nic
Властивості

Ідентифікатор статті: 314479 – останній перегляд: 06/20/2007 15:06:18 – виправлення: 2.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbenv kbinfo kbsetup KB314479
Зворотний зв’язок