Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Усунення неполадок, пов'язаних із повідомленням про помилку "NTLDR Is Missing", у Windows 2000

ПІДСУМКИ
У цій статті розглянуто способи виправлення неполадок, які спричиняють появу повідомлень про помилку "NTLDR Is Missing" (Файл NTLDR відсутній) під час завантаження Microsoft Windows 2000.

Усунення неполадок, пов'язаних із повідомленням про помилку "NTLDR Is Missing" (Файл NTLDR відсутній)

Під час запуску комп'ютера під керуванням Windows 2000 може з'явитися таке повідомлення про помилку:
NTLDR Is Missing (Файл NTLDR відсутній)
Press any key to restart (Натисніть будь-яку клавішу для перезавантаження)
Така поведінка спостерігається, коли на комп'ютері інстальовано BIOS застарілої версії або відсутній (пошкоджений) один із таких файлів завантаження Windows:
Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini
Щоб вирішити цю проблему, переконайтеся, що версія BIOS на комп'ютері не застаріла, а потім, залежно від ситуації, скористайтеся нижченаведеними способами відновлення параметрів середовища завантаження Windows 2000.

УВАГА! Корпорація Майкрософт рекомендує регулярно створювати резервні копії даних, які зберігаються на комп'ютері. Це найкращий захист від втрати даних. Цю дію потрібно включити до плану відновлення після аварій.

Перевірка версії BIOS

Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано BIOS найновішої версії. Зверніться до виробника комп'ютера, щоб отримати відомості про одержання та інсталяцію оновлення для BIOS.

Щоб отримати відомості про настроювання та перевірку параметрів BIOS для комп'ютера, зверніться до документації або виробника комп'ютера. Щоб отримати додаткові відомості про звернення до виробника комп'ютера, клацніть номер відповідної статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
65416 Контактні відомості постачальників устаткування та програмного забезпечення, A-K (Це посилання може вказувати на вміст, повністю або частково викладений англійською мовою.)

60781 Контактні відомості постачальників устаткування та програмного забезпечення, L-P (Це посилання може вказувати на вміст, повністю або частково викладений англійською мовою.)

60782 Контактні відомості виробників устаткування та програмного забезпечення, Q-Z (Це посилання може вказувати на вміст, повністю або частково викладений англійською мовою.)
Щоб отримати додаткові відомості про звернення до виробників BIOS, клацніть номери статей у базі знань Microsoft Knowledge Base:
243909 Список веб-сайтів виробників BIOS, частина 1 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
243971 Список веб-сайтів виробників BIOS, частина 2 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Щоб відновити середовище завантаження Windows, скористайтеся відповідними способами залежно від ситуації.

Спосіб 1. Завантаження комп'ютера за допомогою завантажувальної дискети

 1. Створіть завантажувальну дискету Windows 2000, яка містить такі файли:
  Ntldr
  Ntdetect.com
  Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  Щоб отримати додаткові відомості про створення завантажувальної дискети, клацніть номери статей у базі знань Microsoft Knowledge Base:
  301680 Створення завантажувальної дискети для доступу до розділів NTFS або FAT у Windows
  101668 Використання завантажувальної дискети Windows для запобігання проблемам із завантаженням (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
 2. Внесіть зміни до файлу Boot.ini, щоб він указував на правильний контролер жорсткого диска та правильний том для інсталяції Windows. Щоб отримати додаткові відомості про створення завантажувальної дискети, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
  311578 Редагування файлу Boot.ini у Windows 2000 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
 3. Вставте завантажувальну дискету в дисковод для гнучких дисків, а потім перезавантажте комп'ютер.
 4. Скопіюйте файли Ntldr, Ntdetect.com і Boot.ini із завантажувальної дискети до системного розділу локального жорсткого диска.

Спосіб 2. Використання консолі відновлення

 1. Перезавантажте комп'ютер за допомогою завантажувальних дискет або компакт-дисків Windows 2000.
 2. У вікні Вас приветствует программа установки натисніть клавішу R, щоб розпочати відновлення Windows 2000.
 3. Натисніть клавішу C, щоб запустити консоль відновлення Windows 2000.
 4. Введіть номер інсталяції Windows, яку потрібно відновити, а потім натисніть клавішу ENTER. Наприклад, введіть 1, а потім натисніть клавішу ENTER. Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
  229716 Опис консолі відновлення Windows 2000
 5. Введіть пароль адміністратора та натисніть клавішу ENTER.
 6. Введіть команду map і натисніть клавішу ENTER. Запишіть букву диска, призначену пристрою читання компакт-дисків, який містить компакт-диск Windows 2000.
 7. Введіть такі команди, натискаючи клавішу ENTER після кожної з них (диск - це буква диска, зазначена на кроці 4 способу 2: "Використання консолі відновлення" в цій статті:
  copy диск:\i386\ntldr c:\

  copy диск:\i386\ntdetect.com c:\
  У відповідь на запрошення перезаписати файл введіть y та натисніть клавішу ENTER.

  ПРИМІТКА. У цих командах є пробіл між ntldr і c:\, а також між ntdetect.com і c:\.
 8. Введіть таку команду й натисніть клавішу ENTER:
  type c:\Boot.ini
  З'явиться список, подібний до такого:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
  Поява нижченаведеного повідомлення свідчить про відсутність або пошкодження файлу Boot.ini:
  The system cannot find the file or directory specified. (Системі не вдається знайти вказаний файл або папку.
 9. Якщо файл Boot.ini відсутній або пошкоджений, потрібно створити новий. Для цього виконайте такі дії.
  1. У текстовому редакторі (наприклад, "Блокнот" або Edit.com) створіть файл із таким вмістом:
   [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
   Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
   102873 Файл BOOT.INI та правила іменування шляхів ARC і їх використання
   301680 Створення завантажувальної дискети для доступу до розділів NTFS або FAT у Windows
  2. Збережіть файл під іменем Boot.ini на дискеті.

   ПРИМІТКА. Якщо для створення файлу використано програму "Блокнот", перевірте, щоб до імені Boot.ini не було додано розширення .txt.
  3. Введіть таку команду в командному рядку консолі відновлення, щоб скопіювати файл Boot.ini з дискети на комп'ютер:
   copy a:\Boot.ini c:\
 10. Введіть команду exit і натисніть клавішу ENTER. Комп'ютер буде перезавантажено.

Спосіб 3. Використання компакт-диска Windows 2000

 1. Вставте компакт-диск Windows 2000 у пристрій читання компакт-дисків або DVD-дисків комп'ютера та розпочніть інсталяцію Windows 2000.
 2. На сторінці Вас приветствует программа установки натисніть клавішу R.
 3. На сторінці Варианты восстановления Windows 2000 натисніть клавішу R.
 4. У відповідь на запрошення вибрати один із варіантів відновлення натисніть клавішу M.
 5. Двічі натисніть клавішу СТРІЛКА ВГОРУ, щоб виділити пункт Проверка системных файлов Windows 2000, а потім натисніть клавішу ENTER, щоб скасувати перевірку.
 6. Натисніть клавішу СТРІЛКА ВНИЗ, щоб виділити пункт Продолжить (выбранные операции), а потім натисніть клавішу ENTER. З'явиться таке повідомлення:
  Для восстановления установки данной копии Windows 2000 необходимо иметь
  Диск аварийного восстановления.
 7. Залежно від ситуації виконайте одну з таких дій.
  • За наявності диска аварійного відновлення виконайте такі дії.
   1. Натисніть клавішу ENTER.
   2. Вставте диск аварійного відновлення у дисковод для гнучких дисків, а потім натисніть клавішу ENTER.
   3. Дотримуйтеся інструкцій із відновлення інсталяції, а потім перезавантажте комп'ютер.
   -або-
  • За відсутності диска аварійного відновлення виконайте такі дії.
   1. Натисніть клавішу L. З'явиться таке повідомлення:
    Программа установки обнаружила Windows 2000 в папке:
    диск:\WINNT "Microsoft Windows 2000"
   2. Натисніть клавішу ENTER.

    Програма інсталяції перевірить диски, а потім завершить процес відновлення.
  Щоб отримати додаткові відомості про аварійне відновлення, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
  231777 Створення диска аварійного відновлення у Windows 2000 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)


Якщо програма інсталяції не знаходить Windows 2000

За відсутності диска аварійного відновлення Windows 2000 та за неможливості виявлення Windows 2000 програмою інсталяції виконайте такі дії.
 1. Запустіть програму інсталяції Windows 2000.
 2. На сторінці Будет выполнена установка Windows 2000 в раздел виберіть пункт Оставить текущую файловую систему без изменений, а потім натисніть клавішу ENTER.
 3. Щоб інсталювати Windows 2000 в новій папці, натисніть клавішу ESC.
 4. У полі Выберите папку для размещения этих файлов введіть \tempwin, а потім натисніть клавішу ENTER.

  Буде інстальовано нову копію Windows 2000.
 5. Завантажте комп'ютер за допомогою нової копії Windows 2000.
 6. Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Выполнить.
 7. У полі Открыть введіть cmd і натисніть кнопку ОК.
 8. У командному рядку введіть диск:, де диск - це завантажувальний диск комп'ютера, а потім натисніть клавішу ENTER. Наприклад, введіть c:, а потім натисніть клавішу ENTER.
 9. Введіть команду attrib -h -r -s Boot.ini, а потім натисніть клавішу ENTER.
 10. Введіть команду edit Boot.ini, а потім натисніть клавішу ENTER.

  Програма Edit.com відкриє файл Boot.ini, який матиме вигляд, подібний до такого:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 11. Замініть усі примірники TEMPWIN на WINNT. У результаті файл Boot.ini матиме такий вигляд:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 12. Натисніть сполучення клавіш ALT+F, а потім натисніть клавішу S.
 13. Натисніть сполучення клавіш ALT+F, а потім натисніть клавішу Х.
 14. Введіть команду attrib +h +r +s Boot.ini, а потім натисніть клавішу ENTER.
 15. Введіть exit, щоб закрити вікно командного рядка.
 16. Перезавантажте комп'ютер.
 17. На екрані Выберите операционную систему для запуска виберіть Microsoft Windows 2000, а потім натисніть клавішу ENTER.
 18. Запустіть провідник Windows, знайдіть і видаліть такі папки:
  Tempwin
  All Users.Tempwin

Додаткові ресурси

Щоб отримати додаткові відомості про виправлення неполадок, пов'язаних із появою повідомлення про помилку "NTLDR is Missing", клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
255220 Повідомлення про помилку "NTLDR is Missing" під час оновлення або інсталяції операційної системи Windows 2000 поверх операційних систем Windows 95, Windows 98 або Windows Millennium Edition (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
228004 Змінення активного розділу може зробити систему непридатною для завантаження (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
883275 Не можна завантажити комп'ютер після змінення дозволів у Windows Server 2003, Windows XP або Windows 2000 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Паралельна інсталяція Windows 2000

Якщо неполадки, описані у розділі "Ознаки" цієї статті, не вдається виправити за допомогою способів і відомостей, наведених у цій статті та статтях бази знань у розділі Додаткові відомостей, здійсніть паралельну інсталяцію Windows 2000, а потім використайте провідник Windows, щоб скопіювати дані, які потрібно відновити з початкової інсталяції Windows.

Щоб отримати додаткові відомості про здійснення паралельної інсталяції Windows 2000, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
266465 Здійснення паралельної інсталяції Windows 2000 або Windows Server 2003 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
ПОСИЛАННЯ
Щоб отримати додаткові відомості про виправлення неполадок інсталяції у Windows 2000, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
315396 Виправлення неполадок, які виникають під час запуску Windows 2000
Щоб отримати додаткові відомості про відмінності між ручним і швидким режимами відновлення у Windows 2000, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
238359 Відмінності між ручним і швидким відновленням у Windows (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
301645 Використання консолі відновлення на комп'ютері, який не завантажується, у Windows 2000 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Властивості

Ідентифікатор статті: 318728 – останній перегляд: 06/20/2007 15:02:24 – виправлення: 4.4

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

 • kbother kbother kberrmsg kbhowtomaster KB318728
Зворотний зв’язок