Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Виправлення неполадок інсталяції у Windows Server 2003 (Це посилання може вказувати на вміст, повністю або частково викладений англійською мовою.)

Підтримку Windows Server 2003 припинено 14 липня 2015 р.

Корпорація Майкрософт припинила підтримку Windows Server 2003 14 липня 2015 р. Це позначилося на оновленнях програмного забезпечення та параметрах безпеки. Дізнайтеся, що це означає для вас і яких заходів безпеки необхідно вжити.

Докладні відомості про виправлення неполадок і навчальні ресурси для малих підприємств див. на сайті Підтримка для малого бізнесу.
Версію цієї статті для ОС Microsoft Windows 2000 можна знайти за номером 315396.
Версію цієї статті для Windows XP можна знайти за номером 308041.
Підсумки
У цій статті описано процедури, за допомогою яких можна виправити неполадки, що виникають під час запуску Windows Server 2003.

Успішний запуск Windows включає такі етапи:
 • Початковий етап
 • Етап завантажувача
 • Етап ядра
 • Етап входу до системи
Якщо проблема виникає під час будь-якого з цих етапів, Windows може запуститися неправильно й можуть виникнути такі проблеми.
 • Комп’ютер не відповідає на дії користувача (зависає).
 • З’являється повідомлення про помилку.
Якщо проблема запуску виникає після вибору пункту Microsoft Windows Server 2003 у меню завантажувача або коли з’являється повідомлення "Виберіть операційну систему для запуску", файли, потрібні для запуску системи, можуть бути відсутні або пошкоджені. У Windows існує кілька засобів, які можна використати для вирішення цієї проблеми, включаючи безпечний режим, консоль відновлення та функцію автоматичного відновлення системи.

Запуск комп’ютера за допомогою останньої відомої вдалої конфігурації

Якщо проблема виникає відразу після внесення змін до комп’ютера (наприклад, якщо інстальовано новий драйвер), спробуйте запустити комп’ютер за допомогою останньої відомої вдалої конфігурації.

Якщо використати функцію останньої відомої вдалої конфігурації, комп’ютер запускається за допомогою останніх ефективних параметрів. Ця функція відновлює дані реєстру та параметри драйверів, які застосовувалися під час останнього успішного запуску комп’ютера. Використайте цю функцію, якщо не вдається запустити Windows після внесення змін до комп’ютера (наприклад, після інсталяції або оновлення драйвера пристрою).

Щоб запустити комп’ютер за допомогою останньої відомої вдалої конфігурації, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Завершення роботи.
 2. Виберіть команду Перезавантажити, а потім натисніть кнопку OK.
 3. Коли з’явиться повідомлення Виберіть операційну систему для запуску, натисніть клавішу F8.
 4. За допомогою клавіш зі стрілками виберіть у меню пункт Остання відома вдала конфігурація та натисніть клавішу Enter.

  Примітка. Щоб клавіші зі стрілками на цифровій клавіатурі працювали, режим NUM LOCK повинен бути вимкнений.
 5. Якщо на комп’ютері запущено іншу операційну систему, виберіть у списку пункт Microsoft Windows Server 2003 і натисніть клавішу Enter.
Примітки
 • За допомогою функції "Остання відома вдала конфігурація" можна усунути проблеми, що виникли, наприклад, після інсталяції нового драйвера, який може бути несумісним з обладнанням. Ця функція нездатна вирішити проблеми, викликані пошкодженням або відсутністю драйверів і файлів.
 • За допомогою функції "Остання відома вдала конфігурація" відновлюється інформація тільки у такому розділі реєстру.
  HKLM\System\CurrentControlSet
  Усі зміни, внесені у інші розділи реєстру залишаються незмінними.
Якщо за допомогою останньої відомої вдалої конфігурації вдалося запустити комп’ютер, причиною неправильного запуску можуть бути останні зміни, внесені до нього (наприклад, інсталяція драйвера). Рекомендовано видалити або оновити драйвер або програму, а потім перевірити правильність запуску Windows.

Запуск комп’ютера в безпечному режимі

Під час запуску комп’ютера в безпечному режимі Windows завантажує лише потрібні драйвери та служби комп’ютера. За допомогою безпечного режиму можна визначати та вирішувати проблеми, які виникають через пошкоджені драйвери, програми або служби, що виконуються автоматично.

Якщо комп’ютер успішно запускається у безпечному режимі, але не запускається у звичайному, тоді існує конфлікт із параметрами устаткування або ресурсами. Це можуть бути несумісності з програмами, службами, драйверами, або пошкоджено реєстр. У безпечному режимі можна вимкнути або видалити програму, службу або драйвер пристрою, які можуть заважати запуску комп’ютера.

Щоб виправити неполадки запуску у безпечному режимі, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Завершення роботи.
 2. Виберіть команду Перезавантажити, а потім натисніть кнопку OK.
 3. Коли з’явиться повідомлення Виберіть операційну систему для запуску, натисніть клавішу F8.
 4. За допомогою клавіш із стрілками виберіть у Меню додаткових варіантів завантаження Windows пункт Безпечний режим і натисніть клавішу Enter.

  Примітка. Щоб клавіші зі стрілками на цифровій клавіатурі працювали, режим Num Lock повинен бути вимкнений.
 5. Якщо на комп’ютері запущено іншу операційну систему, виберіть у списку пункт Microsoft Windows Server 2003 і натисніть клавішу Enter.
 6. Виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Якщо комп’ютер не запускається у безпечному режимі, спробуйте запустити його за допомогою консолі відновлення. Якщо комп’ютер не запускається, відшукайте можливі проблеми з устаткуванням, такі як пошкоджені пристрої, помилки інсталяції, проблеми з кабелем або з’єднувачем. Видаліть усе нещодавно додане устаткування і перезапустіть комп’ютер, щоб перевірити, чи вирішено проблему.
  • Якщо комп’ютер запускається у безпечному режимі, переходьте до нового розділу, щоб продовжити виправлення неполадок запуску.

Використання переглядача подій з метою визначити причину неполадки запуску

Перегляньте журнал подій у переглядачі подій, щоб отримати відомості, які можуть допомогти з’ясувати причину неполадок запуску. Щоб переглянути події, збережені в журналі подій, виконайте такі дії.
 1. Виконайте одну з наведених нижче дій.
  • Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Адміністрування, а потім виберіть Перегляд подій.
  • Запуск оснастки перегляду подій у консолі керування Microsoft MMC.
 2. У дереві консолі розгорніть вузол Вікно перегляду подій і виберіть журнал, який потрібно переглянути. Наприклад, виберіть системний журнал або журнал застосунку.
 3. В області відомостей двічі клацніть подію, яку потрібно переглянути.

  Щоб скопіювати відомості про подію, натисніть кнопку Копіювати, відкрийте новий документ у програмі, у яку потрібно вставити відомості (наприклад, Microsoft Word), а потім виберіть команду Вставити у меню Редагування.
 4. Щоб переглянути опис попередньої або наступної події, натисніть клавішу зі стрілкою вгору або вниз.

Використання відомостей про систему з метою визначити причини неполадок запуску

Засіб виводу відомостей про систему надає всеохоплюючі дані про устаткування комп’ютера, системні компоненти та програмне оточення. Використайте цей засіб, щоб визначити можливі неполадки та конфлікти пристроїв. Для цього виконайте наведені нижче дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть Виконати.
 2. У полі Відкрити введіть msinfo32, а потім натисніть кнопку OK.
 3. Перевірте наявність неполадок та конфліктів пристроїв. Для цього виконайте наведені нижче дії.
  1. У дереві консолі розгорніть вузол Компоненти, а потім клацніть елемент Проблемні пристрої.

   Запам’ятайте всі пристрої, зазначені у правій області.
  2. У дереві консолі розгорніть вузол Апаратні ресурси, а потім клацніть елемент Конфлікти/Спільний доступ.

   Запам’ятайте усі конфлікти ресурсів, зазначені у правій області.
  3. Визначивши пристрій із неполадками, виконайте відповідну дію (наприклад, видаліть, вимкніть або повторно настройте пристрій чи оновіть драйвер), а потім перезавантажте комп’ютер у безпечному режимі.

   Щоб видалити або вимкнути пристрої та їх драйвери, використайте диспетчер пристроїв. Щоб отримати додаткові відомості про диспетчер пристроїв, див. розділ Використання диспетчера пристроїв з метою визначити причину проблеми із запуском.

   Якщо комп’ютер запускається правильно, цей пристрій може бути причиною неполадки запуску.

   Якщо, вимкнувши пристрій, неполадку вдалося виправити, перевірте, чи зазначено пристрій у списку сумісного устаткування Windows Server 2003 і чи інстальовано його правильно. Також зверніться до постачальника, щоб повідомити про поведінку пристрою та отримати відомості про можливі оновлення, які можуть виправити неполадку запуску. Щоб отримати додаткові відомості про звернення до виробника устаткування, клацніть номер відповідної статті в базі знань Майкрософт:
   65416 Контактна інформація постачальників обладнання та програмного забезпечення (A – K). (може бути англійською мовою)

   60781 Контактна інформація постачальників обладнання та програмного забезпечення (L – P). (може бути англійською мовою)

   60782 Контактна інформація постачальників обладнання та програмного забезпечення (Q – Z). (може бути англійською мовою)
   Корпорація Майкрософт надає контактні відомості сторонніх постачальників, щоб допомогти вам отримати технічну підтримку. Ці дані може бути змінено без попередження. Корпорація Майкрософт не гарантує точність контактних відомостей сторонніх постачальників.
 4. Якщо засобом відомостей про систему не виявляються жодні неполадки або конфлікти пристроїв, перевірте програми, які виконуються автоматично при запуску Windows. Для цього виконайте наведені нижче дії.
  1. У дереві консолі розгорніть вузол Програмне оточення, а потім клацніть елемент Програми автоматичного запуск.

   Програми, які виконуються автоматично під час запуску Windows, зазначено у правій області.
  2. Вимкніть ці програми й перезавантажте комп’ютер.

   Щоб отримати додаткові відомості про вимкнення програм, перегляньте документацію до них або зверніться до постачальника.
  3. Якщо, вимкнувши автоматично виконувані програми, вдалося виправити неполадку запуску, увімкніть програми знову, по одній за раз.

   Завершуйте роботу та перезавантажуйте комп’ютер щоразу, як вмикаєте програму, доки не виникне неполадка запуску. Якщо неполадка виникає, остання ввімкнута програма може бути її причиною.

Перегляд файлу журналу завантаження в безпечному режимі

Щоб виправити неполадки запуску, перегляньте файл журналу завантаження Ntbtlog.txt і запам’ятайте драйвери та служби, які не завантажуються під час запуску комп’ютера у безпечному режимі.

Цей файл розташовано в папці %SystemRoot% (за промовчанням це папка Windows). Файл журналу містить пристрої та служби, які завантажуються (або не завантажуються) під час запуску комп’ютера у безпечному режимі. Можна скористайтеся будь-яким текстовим редактором, наприклад, "Блокнотом", щоб переглянути файл журналу.


Використайте список драйверів та служб, які не вдалося завантажити під час запуску, щоб визначити можливу причину неполадки запуску.

Примітка Деякі неполадки запуску можуть виникати на початку процесу запуску. У цьому випадку Windows може не зберегти файл журналу завантаження на жорсткому диску.

Використання диспетчера пристроїв з метою визначити причину проблеми із запуском

Диспетчер пристроїв відображає графічне подання устаткування, яке інстальовано на комп’ютері. Використовуйте цей засіб, щоб вирішити усі можливі конфлікти пристроїв або визначити несумісні пристрої, які можуть бути причиною неполадки запуску.

Щоб запустити диспетчер пристроїв, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, клацніть правою кнопкою миші пункт Мій комп’ютер і виберіть пункт Керування.
 2. Розгорніть розділ Службові та натисніть кнопку Диспетчер пристроїв.

  Пристрої, інстальовані на комп’ютері, зазначено у правій області. Якщо поряд з пристроєм відображено символ, такий пристрій може мати неполадки. Наприклад, чорний знак оклику (!) на жовтому полі вказує, що пристрій перебуває у проблемному стані.

  Примітка. Щоб вимкнути пристрій за допомогою диспетчера пристроїв, клацніть правою кнопкою миші ім’я пристрою й виберіть команду Вимкнути.
 3. З’ясуйте можливі конфлікти пристроїв. Для цього двічі клацніть пристрій у правій області та виберіть вкладку Ресурси.

  Якщо конфлікт пристроїв існує, то він зазначений у списку конфліктних пристроїв.

  Зверніть увагу на прапорець Використовувати автоматичні настройки. Якщо Windows успішно визначає пристрій, цей прапорець установлено, і пристрій працює правильно. Проте якщо параметри ресурсу базуються на основній конфігурації n (де n є будь-яким числом від 0 до 9), можливо, доведеться змінити конфігурацію. Для цього виберіть іншу основну конфігурацію зі списку або вручну змініть параметри ресурсів. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Виконання цієї процедури може вимагати зміни параметрів CMOS і BIOS. Некоректні зміни в системі BIOS комп’ютера можуть призвести до виникнення серйозних проблем. Відповідальність за наслідки змінення параметрів CMOS комп’ютера несе користувач.

  Якщо Windows не вдається вирішити конфлікт ресурсів, переконайтеся, що настройки комп’ютера дозволяють системі перелічувати пристрої. Для цього ввімкніть параметр Plug and Play OS у засобі настроювання BIOS комп’ютера. Щоб змінити параметри BIOS комп'ютера, перегляньте документацію до комп’ютера або зверніться до його постачальника.
 4. Визначивши пристрій із неполадками, вимкніть його й перезавантажте комп’ютер у звичайному режимі.

  Якщо комп’ютер запускається правильно, вимкнутий пристрій міг бути причиною неполадки запуску.

  Переконайтеся, що пристрій зазначено у списку сумісного устаткування Windows Server 2003 і що його інстальовано правильно. Також зверніться до постачальника, щоб повідомити про поведінку пристрою та отримати відомості про можливі оновлення, які можуть виправити неполадку запуску.
Щоб отримати додаткові відомості про настроювання пристроїв у диспетчері пристроїв, клацніть такий номер статті в базі знань Microsoft:
323423 Використання диспетчеру пристроїв для настроювання пристроїв у Windows Server 2003 (може бути англійською мовою)

Використання утиліти конфігурації системи

Утиліта конфігурації системи (Msconfig.exe) дає змогу автоматизувати типові дії, які звичайно виконують технічні спеціалісти служби підтримки корпорації Майкрософт, діагностуючи неполадки конфігурації Windows. Цей засіб можна використовувати для зміни конфігурації системи та усунення проблеми за допомогою процедури вилучення.

Для використання утиліти конфігурації системи слід увійти до системи з обліковим записом адміністратора або члена адміністративних груп. Якщо комп’ютер підключено до мережі, використанню цієї утиліти можуть перешкодити настройки мережної політики. Для виконання цих процедур рекомендуємо використовувати команду Запустити як.

Примітка. Рекомендовано не використовувати утиліту конфігурації системи (msconfig) для внесення змін до файлу Boot.ini на комп’ютері без допомоги фахівців служби підтримки корпорації Майкрософт, тому що комп’ютер може перестати працювати.

Створення чистого середовища для виправлення неполадок

Щоб створити чисте середовище для виправлення неполадок, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити команду msconfig і натисніть кнопку OK. (Щоб скористатися командою Запустити як, введіть шлях runas /user:administrator \msconfig.exe у полі Відкрити та натисніть OK.)
 2. Відкрийте вкладку Загальні, виберіть перемикач Діагностичний запуск - завантаження лише основних драйверів і запуск основних служб, натисніть кнопку OK та клацніть Перезавантажити, щоб перезавантажити комп’ютер.
 3. Після перезавантаження Windows з’ясуйте, чи спостерігається та сама проблема, що й раніше.

Визначення проблем за допомогою функцій запуску системи

Щоб визначити проблеми за допомогою функцій запуску системи, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити команду msconfig і натисніть кнопку OK.
 2. Відкрийте вкладку Загальні та виберіть перемикач Вибірковий запуск.
 3. Зніміть такі прапорці:
  Обробляти файл SYSTEM.INI
  Обробляти файл WIN.INI
  Завантажувати системні служби
  Прапорець Використовувати вихідний BOOT.INI не можна зняти.
 4. Щоб випробувати процес завантаження програмного забезпечення, перевірте, чи установлено прапорець Завантажувати елементи автозавантаження та натисніть кнопку OK.
 5. Коли буде запропоновано, перезавантажте комп’ютер.

Визначення проблем за допомогою функцій вибіркового запуску

Щоб визначити проблеми за допомогою функцій вибіркового запису, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити команду msconfig і натисніть кнопку OK.
 2. Відкрийте вкладку Загальні та виберіть перемикач Вибірковий запуск.
 3. Зніміть усі прапорці в розділі Вибірковий запуск. Прапорець Використовувати вихідний BOOT.INI не можна зняти.
 4. Встановіть прапорець Обробляти файл SYSTEM.INI, натисніть кнопку OK та перезавантажте комп’ютер після появи відповідного запиту.

  Повторіть цей процес та встановіть по черзі всі прапорці. Перезавантажуйте комп’ютер кожного разу. Повторіть процес, поки проблема не виникне.
 5. Коли виникне ця проблема, відкрийте вкладку, відповідну вибраним файлам. Наприклад, якщо ця проблема виникає після вибору файлу Win.ini, відкрийте вкладку WIN.INI в утиліті конфігурації системи.

Визначення проблем за допомогою вкладки запуску

На вкладці Запуск вказано елементи, які завантажуються під час запуску з групи автозапуску, Win.ini load= та run= і реєстру. Щоб визначити проблеми за допомогою вкладки запуску, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити команду msconfig і натисніть кнопку OK.
 2. Відкрийте вкладку Автозапуск.
 3. Зніміть усі прапорці.
 4. Щоб розпочати виправлення неполадок, встановіть перший прапорець, натисніть кнопку OK та перезавантажте комп’ютер після появи відповідного запиту.

  Повторіть цей процес та встановіть по черзі всі прапорці. Перезавантажуйте комп’ютер кожного разу. Повторіть процес, поки проблема не виникне.

Виправлення неполадок системних служб

Щоб виправити неполадки системних служб, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити команду msconfig і натисніть кнопку OK.
 2. Відкрийте вкладку Служби.
 3. Запам’ятайте всі невибрані служби.

  УВАГА! Не пропустіть цей крок. Ця інформація знадобиться вам пізніше.
 4. Натисніть кнопки Відключити усі та OK і перезавантажте комп’ютер.
 5. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити команду msconfig і натисніть кнопку OK.
 6. Відкрийте вкладку Служби.
 7. Установіть прапорець служби, щоб увімкнути її, та натисніть кнопку OK.
 8. Перезавантажте комп’ютер і подивіться, чи не станеться проблема.
 9. Повторіть кроки 5-8 для всіх служб, поки не виникне проблема. Коли виникне проблема, ви знатимете, що її спричинила остання увімкнена служба. Занотуйте цю службу та перейдіть до кроку 10.
 10. Натисніть кнопку Увімкнути всі, встановіть прапорець біля служби, у роботі якої виникли неполадки, зніміть прапорці всіх служб, які ви занотували у кроці 3, натисніть кнопку OK та перезавантажте комп’ютер.

  Щоб тимчасово усунути неполадки, можна залишити пошкоджену службу вимкненою (не вибраною). Щоб отримати допомогу, зверніться до виробника пошкодженої служби.

  Примітка. Службу, яка спричиняє проблему, вдасться визначити швидше, перевіряючи служби групами. Поділіть служби на дві групи, вибравши прапорці першої групи та знявши прапорці другої. Перезавантажте комп’ютер, а потім перевірте наявність проблеми. Якщо проблема не зникла, пошкоджена служба знаходиться у першій групі. Якщо проблема зникла, пошкоджена служба знаходиться у другій групі. Повторіть процес із групою, що викликає помилку, поки не з’ясуєте, яка служба — пошкоджена.

Виправлення неполадок файлу System.ini

Щоб виправити неполадки файлу System.ini, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити команду msconfig і натисніть кнопку OK.
 2. Відкрийте вкладку SYSTEM.INI.
 3. Занотуйте всі невибрані елементи. Можливо, знадобиться розгорнути деякі елементи (наприклад, [драйвери]), щоб визначити, чи не вибрано якийсь вкладений елемент.

  УВАГА! Не пропустіть цей крок. Ця інформація знадобиться вам пізніше.
 4. Натисніть кнопку Відключити усі, потім — OK і перезавантажте комп’ютер.
 5. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити команду msconfig і натисніть кнопку OK.
 6. Відкрийте вкладку SYSTEM.INI.
 7. Розгорніть всі елементи у списку, встановіть прапорець біля елементу, щоб вибрати його, та натисніть кнопку OK.
 8. Перезавантажте комп’ютер і подивіться, чи не станеться проблема.
 9. Повторіть кроки 5-8 для всіх елементів, поки не виникне проблема.

  Коли виникне проблема, ви знатимете, що її спричинив останній увімкнений елемент. Занотуйте цей елемент та перейдіть до кроку 10.
 10. Натисніть кнопку Увімкнути всі, зніміть прапорець біля пошкодженого елемента, зніміть прапорці біля всіх елементів, які ви занотували у кроці 3, натисніть кнопку OK та перезавантажте комп’ютер.

  Щоб тимчасово усунути неполадки, можна залишити пошкоджений елемент вимкненим (не вибраним). Якщо можна, зверніться до виробника пошкодженого елемента, щоб отримати допомогу.

  Примітка. Елемент System.ini, який спричиняє проблему, вдасться визначити швидше, перевіряючи елементи групами. Поділіть елементи на дві групи, вибравши прапорці першої групи та знявши прапорці другої. Перезавантажте комп’ютер, а потім перевірте наявність проблеми. Якщо проблема не зникла, пошкоджена служба знаходиться у першій групі. Якщо проблема зникла, пошкоджена служба знаходиться у другій групі. Повторіть процес із групою, що викликає помилку, поки не з’ясуєте, який елемент System.ini — пошкоджений.

Виправлення неполадок файлу Win.ini

Щоб виправити неполадки файлу Win.ini, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити команду msconfig і натисніть кнопку OK.
 2. Відкрийте вкладку WIN.INI.
 3. Занотуйте всі невибрані елементи. Можливо, знадобиться розгорнути деякі елементи (наприклад, [порти OLFax]), щоб визначити, чи не вибрано якийсь вкладений елемент.

  УВАГА! Не пропустіть цей крок. Ця інформація знадобиться вам пізніше.
 4. Натисніть кнопки Відключити усі та OK і перезавантажте комп’ютер.
 5. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити команду msconfig і натисніть кнопку OK.
 6. Відкрийте вкладку WIN.INI.
 7. Розгорніть всі елементи у списку, встановіть прапорець біля елементу, щоб вибрати його, та натисніть кнопку OK.
 8. Перезавантажте комп’ютер і подивіться, чи не станеться проблема.
 9. Повторіть кроки 5-8 для всіх елементів, поки не виникне проблема.

  Коли виникне проблема, ви знатимете, що її спричинив останній увімкнений елемент. Занотуйте цей елемент та перейдіть до кроку 10.
 10. Натисніть кнопку Увімкнути всі, зніміть прапорець пошкодженого елемента, зніміть прапорці всіх елементів, які ви занотували у кроці 3, натисніть кнопку OK та перезавантажте комп’ютер.

  Щоб тимчасово усунути неполадки, можна залишити пошкоджений елемент вимкненим (не вибраним). Якщо можна, зверніться до виробника пошкодженого елемента, щоб отримати допомогу.

  Примітка. Елемент Win.ini, який спричиняє проблему, вдасться визначити швидше, перевіряючи елементи групами. Поділіть елементи на дві групи, вибравши прапорці першої групи та знявши прапорці другої. Перезавантажте комп’ютер, а потім перевірте наявність проблеми. Якщо проблема не зникла, пошкоджена служба знаходиться у першій групі. Якщо проблема зникла, пошкоджена служба знаходиться у другій групі. Повторіть процес із групою, що викликає помилку, поки не з’ясуєте, який елемент Win.ini — пошкоджений.

Виправлення неполадок файлу Boot.ini

Змінювати файл Boot.ini слід лише системним адміністраторам і досвідченим користувачам. Дії для усунення неполадок файлу Boot.ini не описано в цій статті.

Додаткові відомості пошукайте в базі знань Microsoft. Для цього перейдіть на веб-сайт Служби підтримки корпорації Майкрософт.

Скидання утиліти конфігурації системи для використання звичайного режиму завантаження

Щоб скинути утиліту конфігурації системи для використання звичайного режиму завантаження, виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити команду msconfig і натисніть кнопку OK.
 2. На вкладці Загальні виберіть перемикач Звичайний запуск - завантаження всіх драйверів пристроїв і запуск усіх служб, а потім натисніть кнопку OK.
 3. Перезавантажте комп’ютер.

Використання консолі відновлення Windows

Консоль відновлення є засобом командного рядка, який можна використати для відновлення Windows, якщо комп’ютер запускається неправильно. Можна запустити консоль відновлення з компакт-диску Windows Server 2003 або під час запуску, якщо консоль відновлення вже інстальовано на комп’ютер. Використовуйте консоль відновлення, якщо остання відома вдала конфігурація не дала позитивних результатів, а комп’ютер не вдається запустити в безпечному режимі. Консоль відновлення рекомендовано використовувати тільки досвідченим користувачам, які вміють застосовувати базові команди для визначення й виявлення проблемних драйверів і файлів.
Щоб скористатися консоллю відновлення, виконайте такі дії.
 1. Вставте інсталяційний компакт-диск Windows Server 2003 у дисковод для читання компакт-дисків або DVD-дисків і перезавантажте комп’ютер.
 2. Коли під час інсталяції у текстовому режимі буде запропоновано натиснути клавішу R, зробіть це, щоб запустити консоль відновлення.
Консоль відновлення дає змогу виконувати такі дії:
 • Отримувати доступ до дисків на комп’ютері.
 • Вмикати та вимикати драйвери пристроїв та служб.
 • Копіювати файли з інсталяційного компакт-диску Windows Server 2003 або іншого знімного носія. Наприклад, можна скопіювати потрібний видалений файл.
 • Створювати новий завантажувальний сектор та новий головний завантажувальний запис (MBR). Можливо, у цьому виникне потреба, якщо трапляються проблеми під час запуску наявного завантажувального сектору.

Перевірка цілісності жорсткого диску або файлової системи

Щоб переконатися, що жорсткий диск або файлову систему не пошкоджено, завантажте комп’ютер із диска Windows Server 2003, запустіть консоль відновлення та скористайтесь утилітою командного рядка Chkdsk. Це може вирішити проблему.

УВАГА! Рекомендовано використовувати консоль відновлення лише досвідченим користувачам або адміністраторам. Щоб використовувати консоль відновлення, потрібно знати пароль до облікового запису адміністратора.

Щоб отримати додаткові відомості про перевірку та відновлення пошкодженого жорсткого диска за допомогою команди Chkdsk, див. розділи "Використання консолі відновлення" та "Використання командного рядка консолі відновлення" в такій статті:
307654 Інсталяція та використання консолі відновлення у Windows XP
Примітка. Якщо під час запуску команди Chkdsk з’являється повідомлення про те, що доступ до жорсткого диска отримати не вдалося, можливо, виникла неполадка обладнання. Перевірте всі кабельні підключення та встановлення штекерів для диска. Зверніться за допомогою до фахівця з ремонту комп’ютерів або виробника вашого комп’ютера.

Якщо під час запуску команди Chkdsk надходить повідомлення про те, що неможливо виправити всі неполадки жорсткого диска, можливо, файлову систему або MBR пошкоджено, або доступ до них надалі отримати буде неможливо. Спробуйте використати відповідні команди консолі відновлення, такі як Fixmbr та Fixboot, зверніться до служби відновлення даних або розбийте та повторно відформатуйте жорсткий диск.

УВАГА! У разі повторного розбиття та форматування жорсткого диска всі дані на диску буде втрачено.

УВАГА! Щоб отримати докладнішу довідку, зверніться до виробника комп’ютера або фахівця служби підтримки корпорації Майкрософт. Ремонт комп’ютера повинен виконувати лише кваліфікований персонал. Якщо ремонтом комп’ютера займаються некваліфіковані фахівці, це може спричинити скасування гарантії виробника комп’ютера. Для отримання додаткових відомостей про використання консолі відновлення клацніть ці номери статей, щоб переглянути їх в базі знань Microsoft:
326215 Використання консолі відновлення на комп’ютері під керуванням операційної системи Windows Server 2003, що не запускається (може бути англійською мовою)

Використання автоматичного відновлення системи

Щоб усунути системну помилку за допомогою автоматичного відновлення системи (ASR), виконайте такі дії.
 1. Перед запуском процедури відновлення, переконайтеся, що у вас є:
  • Створений раніше компакт-диск ASR.
  • Створений раніше резервний носій.
  • Оригінальний інсталяційний диск операційної системи.
  • Якщо у вас є контролер масової пам’яті й відомо, що його виробник надає окремий файл із драйвером до нього (не записаний у файлах драйверів на інсталяційному компакт-диску), перед початком процедури візьміть цей файл (на диску).
 2. Вставте оригінальний інсталяційний компакт-диск операційної системи у пристрій для читання компакт-дисків або DVD-дисків.
 3. Перезавантажте комп’ютер. Якщо буде запропоновано натиснути клавішу, щоб перезавантажити комп’ютер, натисніть відповідну клавішу.
 4. Якщо у вас є окремий файл із драйвером, описаний у кроці 1, натисніть клавішу F6, щоб використати цей драйвер під час інсталяції, коли це буде запропоновано.
 5. На початку інсталяції в текстовому режимі, коли це буде запропоновано, натисніть клавішу F2.

  Буде запропоновано вставити створений вами компакт-диск ASR.
 6. Дотримуйтесь вказівок.
 7. Якщо у вас є окремий файл із драйвером, описаний у кроці 1, натисніть клавішу F6 (знову) після перезавантаження системи, коли це буде запропоновано.
 8. Дотримуйтесь вказівок.
Примітки
 • ASR не відновлює файли даних. Для отримання додаткових відомостей про резервне копіювання та відновлення файлів даних див. довідку Windows.
 • Якщо ви відновлюєте серверний кластер, у якому пошкоджено всі вузли, а диск кворуму не вдається відновити з резервної копії, використовуйте ASR для кожного вузла у первинному кластері, щоб відновити підписи дисків та структуру розділів кластера дисків (кворуму та не кворуму). Для отримання додаткових відомостей про резервне копіювання та відновлення серверних кластерів див. довідку Windows.

Створення набору дисків ASR за допомогою резервного копіювання

Щоб скористатись ASR, потрібно мати набір дисків ASR. Щоб створити набір дисків ASR, виконайте такі дії.
 1. Клацніть Пуск, послідовно виберіть пункти Усі програми, Стандартні, Службові, а потім натисніть Архівація.

  Майстер архівації або майстер відновлення запускаються за промовчанням, якщо вони не вимкнені. Можна використати майстра архівації або майстра відновлення для створення набору дисків ASR, вибравши пункт Уся інформація на цьому комп’ютері у розділі Що потрібно заархівувати. Або можна перейти до наступного кроку та створити набір дисків ASR у розділі Розширений режим.
 2. Виберіть посилання Розширений режим у майстрі архівації або майстрі відновлення.
 3. У меню Сервіс виберіть Майстер ASR.
 4. Дотримуйтеся вказівок, які з’являються на екрані.
Примітки
 • Потрібно мати 1.44 мегабайт (МБ) вільного простру на диску, щоб зберегти настройки системи, та носія з резервними копіями файлів. Якщо у комп’ютера немає дисковода, виконайте резервне копіювання ASR на комп’ютері без дисковода. Скопіюйте файли Asr.sif та Asrpnp.sif, розташовані у папці %SystemRoot%\Repair на інший комп’ютер із дисководом, а потім скопіюйте їх на диск.
 • Щоб виконати цю процедуру, потрібно бути членом групи адміністраторів або операторів архіву на локальному комп’ютері, або потрібно бути представником відповідної влади. Якщо комп’ютер підключено до домену, ймовірно, члени групи адміністраторів домену можуть виконувати цю процедуру. Для виконання цієї процедури рекомендовано використовувати команду Запустити як.
 • Ця процедура створює резервні копії лише системних файлів, потрібних для запуску системи. Ви повинні резервні копії файлів даних окремо.
 • Після створення набору ASR обережно підпишіть цей диск і носій із резервними копіями та зберігайте їх разом. Щоб використати носій із резервними копіями, потрібно мати диск, створений за допомогою того набору носіїв Не можна використовувати диск, створений іншого разу або іншим набором носіїв. Також під час виконання ASR потрібно мати під рукою диск для інсталяції.
 • Тримайте ASR, встановити в безпечне місце. Набір ASR містить інформацію про конфігурації систем, яку можна використати для пошкодження системи.
 • Під час створення резервної копії серверного кластера, запустіть майстер автоматичного відновлення системи для всіх вузлів кластера та кожен раз, коли ви запускаєте резервне копіювання ASR, перевіряйте, чи запущено службу кластера. Переконайтеся, що один з вузлів, для яких ви запускаєте майстра автоматичного відновлення системи, є у списку власників ресурсу кворуму під час роботи майстра.

Відновлення інсталяції Windows

Ймовірно, можна відновити пошкоджену інсталяцію Windows Server 2003, запустивши програму інсталяції Windows із компакт-диска Windows.

Щоб відновити інсталяцію Windows, виконайте такі дії.
 1. Вставте компакт-диск Microsoft Server 2003 у пристрій для читання компакт- або DVD-дисків.
 2. Якщо компакт-диск Windows відображає меню Варіанти дій, виберіть пункт Вихід.
 3. Вимкніть комп’ютер, почекайте десять секунд та знову увімкніть його.
 4. Запустити комп’ютер із компакт-диска після відповідного запиту.

  Примітка. Для запуску програми інсталяції Windows потрібно запустити комп’ютер із компакт-диска Windows Server 2003. Пристрій для читання компакт-дисків або DVD-дисків повинен бути відповідно настроєний для цього. Інформацію про налаштування комп’ютера для запуску з компакт- або DVD-диска можна отримати в документації до комп’ютера або у виробника.
 5. Після запуску програми інсталяції натисніть клавішу Enter, щоб продовжити процес налаштування.
 6. Натисніть клавішу ENTER, щоб вибрати функцію Щоб розпочати інсталяцію Windows зараз, натисніть клавішу ENTER. Не вибирайте варіант Консоль відновлення.
 7. Натисніть клавішу F8, щоб прийняти умови ліцензійної угоди.

  Програма інсталяції шукає попередні інсталяції Windows.
  • Якщо програмі інсталяції не вдається знайти попередні інсталяції Windows Server 2003, можливо, виникла неполадка обладнання.

   Неполадки обладнання не описано в цій статті. Щоб отримати додаткову допомогу, зверніться до фахівця обладнання комп’ютера або до засобу виправлення неполадок обладнання. Щоб отримати додаткові відомості про засіб виправлення неполадок обладнання, див. розділ довідки Windows Server 2003 "Використання засобів виправлення неполадок".
  • Якщо програмі інсталяції не вдалося знайти попередню інсталяцію Windows Server 2003, ймовірно, ви отримаєте таке повідомлення:
   IЯкщо одну з наступних інсталяцій Windows Server 2003 буде пошкоджено, програма інсталяції може її відновити. Використовуйте вгору і вниз стрілками, щоб вибрати установки. Для відновлення вибрані інсталяції, натисніть клавішу r. Продовжити без відновлення, натисніть клавішу ESC.
   Виберіть відповідну інсталяцію операційної системи Windows Server 2003 та натисніть клавішу R, щоб спробувати відновити її.
  • Відновіть інсталяцію, дотримуючись вказівок на екрані.

   Примітки
   • Можливо, потрібно буде змінити компоненти завантажувального диску у настройках BIOS, щоб запустити комп’ютер із диску Windows Server 2003. Для отримання докладніших відомостей, зверніться до виробника комп’ютера або перегляньте документацію постачальника.
   • Якщо не вдається запустити комп’ютер із компакт-диску Windows Server 2003, ймовірно, у вас виникли неполадки з пристроєм для читання компакт-дисків чи DVD-дисків, або іншим обладнанням.

    Неполадки обладнання не описано в цій статті. Щоб отримати додаткову допомогу, зверніться до фахівця обладнання комп’ютера або до засобу виправлення неполадок обладнання. Щоб отримати додаткові відомості про засіб виправлення неполадок обладнання, див. розділ довідки Windows Server 2003 "Використання засобів виправлення неполадок".
   • Після відновлення Windows Server 2003 вам, можливо, буде запропоновано повторно активувати копію Windows Server 2003.

Використання веб-сайту підтримки Майкрософт для вирішення проблеми

Якщо виконання наведених у цій статті кроків не дозволяють виправити неполадку, можна використати веб-сайт служби підтримки Майкрософт. Зокрема, веб-сайт підтримки Майкрософт пропонує такі послуги:
Додаткові ресурси
ERD Emergency Recovery Disk ASR
Властивості

Ідентифікатор статті: 325375 – останній перегляд: 06/27/2013 15:08:00 – виправлення: 3.0

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375
Зворотний зв’язок
ms.js">