Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Зміна параметрів та вигляду папки

Підтримку Windows XP припинено

8 квітня 2014 р. корпорація Майкрософт припинила підтримку Windows XP. Це позначилося на оновленнях програмного забезпечення та параметрах безпеки. Дізнайтеся, що це означає для вас і яких заходів безпеки необхідно вжити.

Підтримку Windows Server 2003 припинено 14 липня 2015 р.

Корпорація Майкрософт припинила підтримку Windows Server 2003 14 липня 2015 р. Це позначилося на оновленнях програмного забезпечення та параметрах безпеки. Дізнайтеся, що це означає для вас і яких заходів безпеки необхідно вжити.

Підсумки
За промовчанням у Microsoft Windows папки відображаються як значок папки або у вигляді рисунків, що містяться у папці. (Якщо папки відображаються як рисунки, це означає, що обрано спосіб відображення "Ескізи".) Наприклад, при першому відкритті папки в ОС Microsoft Windows Server 2003 вміст папки відображається в класичному вигляді. При першому відкритті папки у Microsoft Windows XP операційна система для відображення вмісту та параметрів папки використовує шаблон за промовчанням, який обирає на основі розташування даної папки, кількості файлів у папці та співвідношення числа звичайних файлів у папці та числа файлів спеціальних типів.

Під час зміни параметрів відображення або властивостей папки Windows запам'ятовує внесені зміни та враховує їх під час наступного відкриття папки. Щоб змінити параметри відображення папки, змініть параметри, що містяться у меню Вигляд. Щоб змінити значок, рисунок та шаблон, використовувані при відображенні папки, змініть параметри, що містяться у вікні Властивості папки на вкладці Настроювання.

Примітка. За промовчанням Windows зберігає параметри відображення та властивості папки не більше ніж для 400 папок одночасно.

Зміна деяких властивостей папок виконується одночасно для усіх папок. Наприклад, за промовчанням Windows Server 2003 та Windows XP не відображають захищені системні файли, сховані файли та папки, а також розширення для зареєстрованих типів файлів. Щоб змінити ці та інші параметри, що стосуються усіх папок, адміністратори можуть скористатися засобом Властивості папки панелі керування.
ВСТУП
У цій статті описано процедуру змінення параметрів відображення папок і вмісту папок у вікнах Провідника Windows і "Мій комп'ютер", а також у вікні окремої папки. Змінення цих параметрів дає змогу під час відображення папки в Провіднику Windows завжди застосовувати зазначений користувачем рисунок або значок папки, а також завжди відображати вміст папки, використовуючи шаблон із зазначеними параметрами перегляду й посиланнями на особливі завдання.

Windows дозволяє змінити параметри відображення папки у провіднику Windows. Після цього провідник Windows при відображенні вмісту папок завжди буде використовувати зазначені значок або рисунок папки, а також шаблон, що містить посилання на особливі завдання та параметри перегляду.

На початок

Настроювання вигляду папки

Щоб настроїти вигляд папки, зробіть ось що.
 1. Запустіть провідник Windows та знайдіть папку, для якої потрібно змінити параметри відображення.
 2. Клацніть дану папку правою кнопкою миші та виберіть команду Властивості.
 3. Перейдіть на вкладку Настроювання та встановіть значення параметрів, що мають використовуватися під час відображення даної папки.

  Примітка. Вкладка Настроювання відсутня у вікні властивостей спеціальних папок, для яких параметри відображення за промовчанням встановлюються операційною системою. Проте, виконуючи інструкції, надані у розділі Створення рисунка папки вручну даної статті, для деяких спеціальних папок можна вказати рисунок, що буде використовуватися при відображенні папки у режимі "Ескізи".
Windows дозволяє змінити такі три параметри вигляду папки:
 • Шаблон для папки

  Унаслідок вибору шаблону зі списку Використовувати цей тип папки як шаблон буде змінено визначені властивості поточної папки, такі як посилання на особливі завдання та параметри перегляду, що застосовуються під час роботи з рисунками й музикою.

  Щоб застосувати шаблон до всіх папок, що знаходяться всередині настроюваної папки, встановіть прапорець Застосувати цей шаблон до всіх подпапок.
 • Малюнки для папок

  Windows дозволяє вказати файл рисунку (з розширенням .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tiff, .png або .ico), який буде відображатися для даної папки під час перегляду в режимі "Ескізи". Під час відображення папок, для яких рисунок не заданий, провідник Windows використовує значок папки. Якщо значок папки не обрано, провідник Windows автоматично створює значок папки, який буде використовуватися під час відображення в режимі "Ескізи". Значок створюється на основі файлу Folder.gif, що знаходиться в даній папці, або на основі перших чотирьох файлів зображень, які містяться в цій папці. Якщо в папці файли зображень відсутні, провідник Windows буде використовувати значок папки за промовчанням.

  Щоб вибрати рисунок, який буде прив'язаний до поточної папки, натисніть кнопку Вибір рисунка.

  Щоб провідник Windows використовував для відображення даної папки зображення з файлу Folder.gif або з перших чотирьох файлів зображень, натисніть кнопку За промовчанням. Якщо в папці файли зображень відсутні, провідник Windows буде використовувати значок папки за промовчанням.
 • Значки папок

  Щоб вибрати значок, який буде відображатися для папки в режимах відображення "Великі піктограми", "Піктограми", "Список" та "Таблиця", натисніть кнопку Змінити піктограму. Якщо рисунок папки не обрано, то в режимі "Ескізи" для відображення папки також використовується значок папки. Як значок папки може використовуватися будь-який значок, що міститься у файлі значка з розширенням .ico, у виконуваному файлі з розширенням .exe або файлі бібліотеки програм з розширенням .dll. Функція зміни значка недоступна при зміні параметрів спільної папки в мережі або папки, що знаходиться на підключеному мережному диску.

  Примітка Щоб використовувати значки, прийняті за промовчанням, натисніть кнопку Змінити піктограму, а потім — кнопку За промовчанням.
На початок

Створення рисунка папки вручну

Щоб власноруч настроїти рисунок, що буде використовуватися під час відображення папки в режимі "Ескізи", створіть файл із потрібним зображенням у форматі GIF (Graphics Interchange Format), назвіть його Folder.gif і помістіть у необхідну папку. Створити такий файл можна за допомогою будь-яких засобів редагування зображень. Щоб скористатися для цього програмою Microsoft Paint, зробіть ось що.
 1. Клацніть кнопку Пуск, послідовно виберіть пункти Всі програми (або Програми), Стандартні, а потім виберіть Paint.
 2. Щоб відкрити існуючий файл зображення, виконайте такі дії:
  1. У меню Файл виберіть команду Відкрити.
  2. Знайдіть папку, яка містить необхідний файл зображення. Засіб Paint може обробляти файли зображень з розширеннями імен .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tif, .tiff, .png та .ico.
  3. Виберіть потрібний файл та натисніть кнопку Відкрити.
 3. У разі необхідності внесіть у даний файл зміни за допомогою засобів програми Paint.
 4. Збережіть файл після зміни. Для цього виберіть в меню Файл команду Зберегти як.
 5. У полі Тип файлу виберіть значення GIF (*.GIF).
 6. У полі "Ім'я файлу" введіть:
  Folder.gif
  .
 7. Виберіть папку, параметри якої потрібно змінити, та натисніть кнопку Зберегти.
Якщо в діалоговому вікні Властивості папки на вкладці Настроювання не вказано рисунок папки, то після виконання описаних вище дій для відображення папки в режимі "Ескізи" використовуватиметься створений уручну значок папки. Якщо на вкладці Настроювання обрано рисунок папки, то в режимі "Ескізи" буде використовуватися цей рисунок, а не рисунок з файлу Folder.gif.

На початок

Установка глобальних параметрів папок

Щоб настроїти глобальні параметри для всіх папок, зробіть ось що.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Панель керування та двічі клацніть значок Властивості папки.
 2. На вкладці Загальні встановіть необхідні значення параметрів.
 3. На вкладці Вигляд встановіть необхідні значення параметрів.
 4. Натисніть кнопку OK.
Примітка Щоб встановити для всіх папок значення за промовчанням, натисніть кнопку За промовчанням на вкладці Загальні або на вкладці Вигляд.

На початок

Використання однакових параметрів відображення для всіх папок

Можна застосувати однакові параметри перегляду для всіх папок на комп’ютері. Не можна встановити однакові параметри відображення для всіх значків та рисунків папок, панелей інструментів та завдань папок. Щоб встановити однакові параметри відображення для всіх папок, виконайте такі дії:
 1. Знайдіть та відкрийте папку, для якої встановлені параметри відображення, що збігаються з параметрами відображення, які потрібно встановити для всіх папок.
 2. У меню Сервіс виберіть пункт Властивості папки.
 3. На вкладці Вигляд виберіть команду Застосувати до всіх папок.
 4. Натисніть кнопку Так, а потім OK.
Примітка Щоб установити для всіх папок параметри відображення, використовувані за замовчуванням, виконайте зазначені вище дії, але на кроці 3 натисніть кнопку Скинути всіх папки.

На початок

Усунення неполадок

Увага! У цьому розділі, способі або завданні описуються кроки зі змінення реєстру. Неправильне змінення реєстру може призвести до виникнення серйозних проблем. Виконувати описані тут кроки слід особливо обережно. Перш ніж вносити зміни, обов’язково створіть резервну копію реєстру. Таким чином, якщо виникне проблема, реєстр можна буде відновити. Докладні відомості про створення резервної копії та відновлення реєстру див. у такій статті бази знань Microsoft:
322756 Створення резервної копії та відновлення реєстру в ОС Windows
 • За замовчування ОС Windows XP й Windows Server 2003 зберігають параметри та настройки відображення кожної папки. Одночасно зберігаються параметри не більше як 400 папок. Ці параметри знаходяться в наступних розділах реєстру:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  ОС Windows Vista та Windows Server 2008 натомість використовують наведений нижче розділ реєстру для зберігання цієї інформації:
  HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell
  Щоб збільшити кількість папок, для яких будуть зберігатися параметри відображення, створіть у кожному із зазначених вище розділів реєстру параметр BagMRU Size типу DWORD і встановіть для нього значення, що дорівнює кількості папок, параметри яких потрібно зберігати. Наприклад, якщо дати цьому параметру значення 5000, Windows зможе зберігати параметри 5000 папок.

  Щоб отримати додаткові відомості про це питання, клацніть номер статті бази знань Microsoft Knowledge Base:
  813711 Не запам’ятовуються або спотворюються параметри або настройки відображення папок
 • Параметри папки можуть також зберігатись у прихованому файлі Desktop.ini, що розташований у цій папці. У цьому випадку для даної папки встановлюється атрибут "Тільки читання", що наказує Windows виконати пошук файлу Desktop.ini. Установка атрибута "Тільки читання" не перешкоджає виконанню основних операцій з файлами (таких як копіювання, переміщення, видалення та перейменування), але може викликати збої в роботі деяких старих застосунків.

  Докладніше про це див. у такій статті бази знань Microsoft:
  326549 Не вдається переглянути або змінити атрибути папок "Тільки читання" або "Системний" в ОС Windows Server 2003, Windows XP або Windows Vista
  Примітка. Стаття KB 326549 також стосується ОС Windows Server 2008.
  Під час зміни параметрів спільних папок у мережі та папок, розташованих на мережевому диску, атрибут "Тільки читання" не встановлюється та файл Desktop.ini не створюється.
 • Параметри спеціальних папок (таких як папки жорстких дисків, компакт-дисків та DVD-дисків, папки Program Files, "Мої документи", "Мої рисунки" та "Моя музика", а також папки Windows, Fonts, Downloaded Program Files та їм подібні папки) задаються операційною системою. Тому змінити параметри цих папок не можна.
 • Параметри та настройки відображення папки змінюються в залежності від розміщення папки. Під час переміщення папок значення цих параметрів губляться.
 • У разі використання переміщуваних профілів користувачів параметри папок застосовуються тільки до папки "Робочий стіл" та до спільних папок у мережі. До папок, що знаходяться на локальному комп'ютері, а також до постійно підключених мережних дисків ці параметри не застосовуються.
 • До складу ОС Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista та Windows Server 2008 не входить майстер настроювання вигляду папки, що постачався з ранішими версіями Windows. За допомогою цього майстра можна вибрати або змінити шаблон HTML (Folder.htt), що використовується Windows під час відображення папки як веб-сторінки.
 • Під час відображення папок у вигляді веб-сторінок вихідна версія ОС Windows XP підтримує використання шаблонів HTML (Folder.htt), створених у попередніх версіях Windows. Настроювані файли HTML (що використовують шаблон Folder.htt) також підтримуються під час відображення папок у вигляді веб-сторінок. Відображення папок як веб-сторінок застосовується, коли не використовуються звичайні папки Windows, коли папка знаходиться у спільній папці в мережі, або коли встановлено атрибут "Системний" (для локальних папок). Щоб запобігти запуску потенційно небезпечного вмісту під час відкриття папок, розташованих на локальному комп’ютері або в мережі, ОС Windows XP з пакетом оновлень 1 (SP1), а також ОС Windows Server 2003, Windows Vista та Windows Server 2008 за замовчуванням не підтримують HTML для відображення папок як веб-сторінок у Провіднику Windows.

  Докладніше див. у статті бази знань Microsoft Knowledge Base:
  819028 У провіднику Windows не відображаються шаблони веб-подань або настройки HTML (з використанням Folder.htt)
На початок

shell
Примітка. Це екстрена стаття, яку написала служба підтримки Microsoft. Інформація в цій статті призначена для вирішення нових проблем і надається "як є". З огляду на швидкість її підготовки та публікації, ця стаття може містити орфографічні помилки і її може бути змінено будь-коли без попереднього повідомлення. Додаткову інформацію див. в повідомленні про авторське право.
Властивості

Ідентифікатор статті: 812003 – останній перегляд: 03/26/2014 21:28:00 – виправлення: 1.0

Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbhowto KB812003
Зворотний зв’язок