Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Видалення першого комп'ютера з Exchange Server 2003 з адміністративної групи

Версію цієї статті для сервера Microsoft Exchange 2000 можна знайти за номером 307917 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою).
ПІДСУМКИ
Стаття містить інструкції з видалення з адміністративної групи першого комп'ютера із сервером Exchange 2003. Перший комп'ютер із сервером Exchange 2003 Server, інстальований в адміністративній групі, виконує кілька важливих ролей. Наприклад, на цьому комп'ютері знаходяться папки Offline Address Book, Schedule+ Free Busy, Events Root та інші. Тому видаляти такий сервер з адміністративної групи слід обережно.

Реплікація всіх загальних папок на інший сервер

Усі загальні та системні папки, розміщені на першому комп'ютері із сервером Exchange 2003, необхідно реплікувати на інший комп'ютер з Exchange 2003, який знаходиться в даному вузлі. Надалі будемо називати даний сервер сервером призначення. Сервер, що видаляється, будемо називати вихідним сервером.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть у меню Програми пункт Microsoft Exchange, а потім — Системний диспетчер.
 2. Якщо прапорець Показати адміністративні групи встановлено, послідовно розгорніть вузли Адміністративні групи та перша_адміністративна_група (де перша_адміністративна_група — назва вашої адміністративної групи).
  Примітка Щоб відобразити адміністративні групи, клацніть правою кнопкою миші вузол назва_вашої_організації, виберіть пункт Властивості, встановіть прапорець Показати адміністративні групи, двічі натисніть кнопку OK та перезапустіть системний диспетчер Exchange.
 3. Розгорніть вузли Папки та виділіть елемент Спільні папки, клацніть спільну папку верхнього рівня правою кнопкою миші та виберіть пункт Властивості.
 4. Відкрийте вкладку Реплікація та натисніть кнопку Додати.
 5. У полі Виберіть спільне сховище вкажіть ім'я сервера, на якому має розміщатися репліка обраної спільної папки (сервер призначення), та натисніть кнопку OK.
 6. Натисніть кнопку Застосувати, а потім кнопку OK. Якщо обрана спільна папка містить підкаталоги, репліки яких також необхідно помістити на сервер призначення, клацніть дану спільну папку верхнього рівня правою кнопкою миші, виберіть пункт Усі завдання, а потім — Керування параметрами.
 7. У вікні Поширити параметри папки встановіть прапорець Репліки та натисніть кнопку OK. Після цього для всіх підкаталогів обраної папки верхнього рівня буде створено репліки на сервері призначення.

  Примітка. Розміщення реплік усіх підкаталогів папки верхнього рівня на іншому сервері може призвести до зниження продуктивності. Необхідно врахувати це перед початком процедури. Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер статті бази знань Microsoft Knowledge Base:
  273479 Відомості про посилання спільних папок у Exchange 2000 Server та Exchange Server 2003 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
 8. Повторіть кроки з 1 по 7 для всіх папок верхнього рівня та всіх підкаталогів, які необхідно реплікувати.
 9. Після завершення реплікації папок на сервер призначення переконайтесь, що репліки папок синхронізовано з вихідними папками. Для цього виконайте такі дії.
  1. Клацніть правою кнопкою миші значок папки, яку хочете перевірити, та виберіть команду Властивості.
  2. Відкрийте вкладку Реплікація та натисніть кнопку Докладно.
  3. По закінченні реплікації у стовпці Стан реплікації повинно бути значення Синхронізовано.
 10. Коли ви переконаєтеся, що реплікацію завершено для всіх папок, для кожної спільної папки необхідно відключити реплікацію. Для цього виконайте такі дії:
  1. Розгорніть елемент Спільні папки, клацніть спільну папку верхнього рівня правою кнопкою миші та виберіть пункт Властивості.
  2. Відкрийте вкладку Реплікація.
  3. У розділі Реплікувати вміст у наступні спільні сховища виділіть ім'я спільної папки, що знаходиться на вихідному сервері, виберіть команду Видалити, натисніть кнопку Застосувати, а потім — кнопку OK.

Перенесення папки "Автономна адресна книга"

 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть у меню Програми пункт Microsoft Exchange, а потім — Системний диспетчер.
 2. Якщо прапорець Показати адміністративні групи встановлено, послідовно розгорніть вузли Адміністративні групи та перша_адміністративна_група (де перша_адміністративна_група — назва вашої адміністративної групи).
  Примітка Щоб відобразити адміністративні групи, клацніть правою кнопкою миші вузол назва_вашої_організації, виберіть пункт Властивості, встановіть прапорець Показати адміністративні групи, двічі натисніть кнопку OK та перезапустіть системний диспетчер Exchange.
 3. Розгорніть вузол Папки, клацніть правою кнопкою миші елемент Спільні папки та виберіть пункт Перегляд системних папок.

  Примітка. Якщо пункт Перегляд системних папок відсутній, значить перегляд системних папок уже ввімкнено.
 4. Розгорніть вузол Спільні папки та виділіть елемент Автономна адресна книга.
 5. Клацніть правою кнопкою миші папку /o=назва_організації/cn=addrlists/cn=oabs/cn=Default Offline Address List та виберіть пункт Властивості.

  Примітка Якщо з'явиться повідомлення про те, що для даної папки не знайдений поштовий проксі-сервер, натисніть кнопку OK.
 6. Відкрийте вкладку Реплікація та натисніть кнопку Додати.
 7. У полі Виберіть спільне сховище вкажіть ім'я сервера, на якому має розміщатися репліка обраної спільної папки (сервер призначення), та натисніть кнопку OK.
 8. Натисніть кнопку Застосувати, а потім кнопку OK. Якщо обрана спільна папка містить підкаталоги, репліки яких також необхідно помістити на сервер призначення, клацніть дану спільну папку верхнього рівня правою кнопкою миші, виберіть пункт Усі завдання, а потім — Керування параметрами.
 9. У вікні Поширити параметри папки встановіть прапорець Репліки та натисніть кнопку OK. Після цього для всіх підкаталогів обраної папки верхнього рівня буде створено репліки на сервері призначення.
 10. Після завершення реплікації папок на сервер призначення переконайтесь, що репліки папок синхронізовано з вихідними папками. Для цього виконайте такі дії.
  1. Клацніть правою кнопкою миші значок папки, яку хочете перевірити, та виберіть команду Властивості.
  2. Відкрийте вкладку Реплікація та натисніть кнопку Докладно.
  3. По закінченні реплікації у стовпці Стан реплікації повинно бути значення Синхронізовано.
 11. Коли ви переконаєтеся, що реплікацію завершено для всіх папок, необхідно видалити репліку з вихідного сервера. Для цього виконайте такі дії:
  1. Клацніть правою кнопкою миші папку /o=назва_організації/cn=addrlists/cn=oabs/cn=Default Offline Address List та виберіть пункт Властивості.
  2. Відкрийте вкладку Реплікація.
  3. У розділі Реплікувати вміст у наступні спільні сховища виділіть ім'я спільної папки, що знаходиться на вихідному сервері, виберіть команду Видалити, натисніть кнопку Застосувати, а потім — кнопку OK.
 12. Повторіть крок 11 для всіх підкаталогів автономної адресної книги, а також для всіх автономних списків адрес.

Зміна сервера, який відповідає за створення автономного списку адрес

 1. Запустіть системний диспетчер Exchange, розгорніть вузол Одержувачі та клацніть контейнер Автономний список адрес.
 2. У області відомостей клацніть правою кнопкою миші елемент Автономний список адрес за промовчанням та виберіть команду Властивості.

  У діалоговому вікні Властивості автономного списоку адрес за промовчанням сервер, що видаляється, буде знаходитися в автономному списку адрес.
 3. Натисніть кнопку Огляд та введіть ім'я сервера, на якому розміщено репліку автономної адресної книги (див. розділ "Перенесення папки "Автономна адресна книга"").
 4. Натисніть кнопку OK.

  Новий сервер буде відображатися як сервер автономного списку адрес.
 5. У діалоговому вікні Властивості автономного списоку адрес за промовчанням натисніть кнопку OK.Щоб зроблені зміни відобразилися у системному диспетчері Exchange, може знадобитися перезапустити диспетчер.

Перенесення папки Schedule+ Free Busy

 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть у меню Програми пункт Microsoft Exchange, а потім — Системний диспетчер.
 2. Якщо прапорець Показати адміністративні групи встановлено, послідовно розгорніть вузли Адміністративні групи та перша_адміністративна_група (де перша_адміністративна_група — назва вашої адміністративної групи).

  Примітка Щоб відобразити адміністративні групи, клацніть правою кнопкою миші вузол назва_вашої_організації, виберіть пункт Властивості, встановіть прапорець Показати адміністративні групи, двічі натисніть кнопку OK та перезапустіть системний диспетчер Exchange.
 3. Розгорніть вузол Папки та виберіть Спільні папки.
 4. Клацніть вузол Спільні папки правою кнопкою миші та виберіть пункт Перегляд системних папок.

  Примітка. Якщо пункт Перегляд системних папок відсутній, значить перегляд системних папок уже ввімкнено.
 5. Розгорніть вузол Schedule+ Free Busy, правою кнопкою миші клацніть папку EX:/o=назва_організації/ou=назва_адміністративної_групи та виберіть команду Властивості.

  Примітка Якщо з'явиться повідомлення про те, що для даної папки не знайдений поштовий проксі-сервер, натисніть кнопку OK.
 6. Відкрийте вкладку Реплікація та натисніть кнопку Додати.
 7. У полі Виберіть спільне сховище вкажіть ім'я сервера, на якому має розміщатися репліка обраної спільної папки (сервер призначення), та натисніть кнопку OK.
 8. Натисніть кнопку Застосувати, а потім кнопку OK. Якщо обрана спільна папка містить підкаталоги, репліки яких також необхідно помістити на сервер призначення, клацніть дану спільну папку верхнього рівня правою кнопкою миші, виберіть пункт Усі завдання, а потім — Керування параметрами.
 9. У вікні Поширити параметри папки встановіть прапорець Репліки та натисніть кнопку OK. Після цього для всіх підкаталогів обраної папки верхнього рівня буде створено репліки на сервері призначення.
 10. Після завершення реплікації папок на сервер призначення переконайтесь, що репліки папок синхронізовано з вихідними папками. Для цього виконайте такі дії:
  1. Клацніть правою кнопкою миші значок папки, яку хочете перевірити, та виберіть команду Властивості.
  2. Відкрийте вкладку Реплікація та натисніть кнопку Докладно.
  3. По закінченні реплікації у стовпці Стан реплікації повинно бути значення Синхронізовано.
 11. Коли ви переконаєтеся, що реплікацію завершено, для даної папки необхідно відключити реплікацію. Для цього виконайте такі дії:
  1. Розгорніть вузол Спільні папки, правою кнопкою миші клацніть папку EX:/o=назва_організації/ou=назва_адміністративної_групи та виберіть команду Властивості.
  2. Відкрийте вкладку Реплікація.
  3. У розділі Реплікувати вміст у наступні спільні сховища виділіть ім'я спільної папки, що знаходиться на вихідному сервері, виберіть команду Видалити, натисніть кнопку Застосувати, а потім — кнопку OK.
  4. Повторіть крок 11 для всіх підкаталогів папки Schedule+ Free Busy, а також для всіх додаткових папок, які були репліковані на сервер призначення і містять відомості про їх зайнятість.

Переміщення папки "Форми організації"

Якщо на сервері, що видаляється, розміщена папка "Форми організації" та є тільки одна репліка, виконайте реплікацію папки "Форми організації" на інший сервер вузла. Якщо реплікацію папки не буде виконано, клієнти можуть перестати відповідати на системні запити (зависнути) при надсиланні повідомлень про неможливість доставки та прочитання повідомлень.
 1. Запустіть системний диспетчер Exchange та послідовно розгорніть вузол Адміністративні групи та вузол потрібної адміністративної групи.
 2. Розгорніть вузол Папки, клацніть правою кнопкою миші елемент Спільні папки та виберіть пункт Перегляд системних папок.

  Примітка. Якщо пункт Перегляд системних папок відсутній, значить перегляд системних папок уже ввімкнено.
 3. Розгорніть папку EFORMS REGISTRY.

  Якщо папка бібліотеки "Форми організації" не існує, виконувати кроки цього розділу не потрібно.
 4. Клацніть правою кнопкою миші папку Організаційні форми та виберіть пункт Властивості.

  Примітка Якщо з'явиться повідомлення про те, що для даної папки не знайдений поштовий проксі-сервер, натисніть кнопку OK.
 5. Створіть репліку даної папки на сервері призначення.

  Докладніше про те, як створити репліку цієї папки на сервері призначення, див. у розділі "Реплікація всіх спільних папок на інший сервер" цієї статті.
 6. Після створення реплік на сервері призначення почекайте завершення реплікації та переконаєтеся, що репліки папок синхронізовані з вихідними папками. Для цього відкрийте вікно властивостей відповідної спільної папки, перейдіть на вкладку Реплікація та натисніть кнопку Докладно. Якщо значенням стовпця "Стан реплікації" є Синхронізовано, значить папки реплік синхронізовані з вихідними папками.
 7. Після завершення синхронізації реплік видаліть репліку даної папки з вихідного сервера.

  Докладніше про те, як видалити репліку папки з вихідного сервера, див. у розділі "Реплікація всіх спільних папок на інший сервер" цієї статті.

Переміщення служби поновлення одержувачів (RUS)

 1. Запустіть системний диспетчер Exchange, розгорніть вузол Одержувачі та клацніть Служба поновлення одержувачів.
 2. На правій панелі клацніть заголовок стовпця Exchange Server, щоб відсортувати служби поновлення одержувачів за іменами комп'ютерів із сервером Exchange Server, на яких розміщені дані служби.
 3. Клацніть правою кнопкою миші ім'я комп'ютера із сервером Exchange Server 2003 й службою поновлення одержувачів, який хочете видалити та виберіть пункт Властивості.
 4. На вкладці Загальні біля поля Сервер Exchange натисніть кнопку Огляд.
 5. У вікні Вибір сервера Exchange виберіть ім'я іншого комп'ютера із сервером Exchange 2000 Server, щоб вказати новий сервер розміщення служби поновлення одержувачів, та двічі натисніть кнопку OK.

Призначення іншого сервера як головного в групі маршрутизації

Якщо даний сервер є головним у групі маршрутизації, то необхідно задати інший сервер як головний. Для цього виконайте такі дії:
 1. На комп'ютері, який потрібно призначити головним у групі маршрутизації, запустіть системний диспетчер Exchange.
 2. Якщо прапорець Показати адміністративні групи встановлений, послідовно розгорніть вузли Адміністративні групи та перша_група_адміністраторів (де перша_група_адміністраторів — назва вашої адміністративної групи), потім послідовно розгорніть вузли Групи маршрутизації та перша_група_маршрутизації (де перша_група_маршрутизації — назва групи маршрутизації, в якій необхідно призначити головний сервер).

  Примітка Щоб відобразити адміністративні групи, клацніть правою кнопкою миші вузол Перша_організація (де Перша_організація — назва вашої організації), виберіть пункт Властивості, встановіть прапорець Показати адміністративні групи, двічі натисніть кнопку OK та перезапустіть системний диспетчер Exchange.
 3. Виберіть пункт Члени, на правій панелі клацніть правою кнопкою миші ім'я сервера, який потрібно зробити головним, та натисніть кнопку Визначити як головний.

Створення іншої служби реплікації сайту

Якщо на даному комп'ютері з Exchange 2003 інстальовано та запущено службу реплікації сайту (SRS), то необхідно створити нову службу SRS у системному диспетчері Exchange. Для цього виконайте такі дії:
 1. На комп'ютері з сервером Exchange 2003 Server, на якому потрібно створити службу SRS, запустіть системний диспетчер Exchange та розгорніть вузол Засоби.
 2. Клацніть правою кнопкою миші елемент Служба реплікації сайту, виберіть пункт Створити, а потім — Служба реплікації сайту.
 3. Коли з'явиться повідомлення Інсталювати нову службу реплікації сайту на цей сервер (ім'я_сервера)?, натисніть кнопку Так.
 4. Коли з'явиться запрошення Щоб створити службу реплікації сайту на локальному комп'ютері, введіть пароль облікового запису служби Exchange (ім'я_домену\обліковий_запис_служби), введіть пароль облікового запису служби Exchange.
Це дозволить створити службу SRS, а також угоду про підключення відповідної конфігурації.

Переміщення з'єднувачів на інший сервер

Якщо на даному комп'ютері з Exchange Server 2003 розміщені з'єднувачі, то перед видаленням комп'ютера з групи маршрутизації їх необхідно перемістити на інший сервер. Наприклад, якщо на вихідному сервері розміщено з'єднувач Х.400, те його необхідно налаштувати на сервері призначення.

Переміщення поштових скриньок на інший сервер

Якщо на даному комп'ютері з Exchange Server 2003 розміщені поштові скриньки, то перед видаленням комп'ютера їх необхідно перемістити на інший сервер. Для цього виконайте такі дії:
 1. Запустіть системний диспетчер Exchange на вихідному комп'ютері з Exchange Server 2003.
 2. Двічі клацніть вузол Сервери та виділіть сервер, на якому зберігаються поштові скриньки користувачів.

  Наприклад, якщо необхідно перемістити поштові скриньки з групи зберігання за промовчанням і зі сховища поштових скриньок, розгорніть послідовно вузли Перша група зберігання, Сховище поштових скриньок й виберіть пункт Поштові скриньки.
 3. На правій панелі виберіть поштові скриньки, які потрібно перемістити.
 4. Клацніть правою кнопкою миші обраних користувачів та виберіть команду Завдання Exchange.
 5. У вікні майстра завдань Exchange натисніть кнопку Далі.
 6. На сторінці Доступні завдання у списку Виконати завдання виберіть команду Перемістити поштову скриньку та натисніть кнопку Далі.
 7. У вікні Переміщення поштової скриньки виділіть сервер призначення у списку Сервер, виберіть поштову скриньку у списку Сховище поштових скриньок та натисніть кнопку Далі.
 8. Укажіть дію, яку потрібно виконувати для ушкоджених листів у процесі переміщення, та двічі натисніть кнопку Далі.
Докладніше про переміщення поштових скриньок на сервері Exchange Server 2003 див. у наступній статті бази знань Microsoft Knowledge Base:
821829 Переміщення поштових скриньок на сервері Exchange Server 2003 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Видалення першого комп'ютера з Exchange Server 2003

Вставте диск з Exchange Server 2003 у дисковод компакт-дисків на комп'ютері з Exchange 2003 та натисніть кнопку Видалити для видалення всіх інстальованих компонентів.
ПОСИЛАННЯ
Щоб прочитати статті на цю же тему для серверів Microsoft Exchange Server 5.5 та Microsoft Exchange 2000 Server, клацніть наступні номери статей бази знань Microsoft Knowledge Base:
152959 Як видалити перший сервер Exchange на сайті (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
275171 Відновлення стану системних папок на сервері Exchange 2000 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
XADM
Властивості

Ідентифікатор статті: 822931 – останній перегляд: 11/26/2007 01:55:00 – виправлення: 12.3

 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • kbhowtomaster KB822931
Зворотний зв’язок