Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Керування надбудовами Internet Explorer у Windows XP з пакетом оновлень 2

У цій статті розглядаються способи змінення стану надбудов Microsoft Internet Explorer і оновлення надбудов за допомогою функції "Керування надбудовами". У статті наводяться поради з усунення неполадок, які можуть виникнути під час використання надбудов. Також у статті наводяться поради з усунення неполадок самого компонента "Керування надбудовами". Крім того, описується керування надбудовами за допомогою параметрів реєстру та групової політики. Адміністратор може надати користувачеві дозвіл на керування окремими надбудовами, а всіма іншими керувати самостійно. Також адміністратор може керувати всіма надбудовами. Ці питання розглянуто в окремих розділах, присвячених наведеним нижче параметрам політики.
 • Забороняти всі надбудови, окрім дозволених політикою "Список надбудов"
 • Список надбудов
ВСТУП
Надбудови Microsoft Internet Explorer – це програмні компоненти. Вони автоматично завантажуються, коли користувач відвідує веб-вузол, або пропонуються користувачеві для завантаження. Деякі надбудови потребують окремого відвідання спеціального веб-вузла, на якому можна завантажити останню версію надбудови для Internet Explorer. Ці компоненти можуть являти собою елементи керування ActiveX сторонніх розробників, які розширюють функціональні можливості браузера або доповнюють Internet Explorer спеціальними елементами інтерфейсу користувача. Керувати надбудовами можна за допомогою компонента Керування надбудовами. У поточній статті описується використання цього компонента та усунення його неполадок.

Щоб забезпечити відображення в діалоговому вікні Керування надбудовами всіх доступних надбудов, оновіть диспетчер надбудов. Для цього відвідайте такі веб-вузли Майкрософт:
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Використання функції керування надбудовами

Щоб змінити стан надбудови або оновити її, виконайте наведені нижче дії.
 1. Запустіть Internet Explorer.
 2. У меню Сервіс виберіть команду Керування надбудовами.
 3. Виберіть ім'я надбудови.
 4. Виконайте одну з нижченаведених дій.
  • Щоб замінити наявну версію надбудови на найновішу, натисніть кнопку Оновити ActiveX. Для деяких надбудов ця можливість недоступна.
  • Щоб увімкнути надбудову, виберіть варіант Увімкнути та натисніть кнопку OK.
  • Щоб вимкнути надбудову, виберіть варіант Вимкнути й натисніть кнопку OK.
Після ввімкнення або вимкнення деяких надбудов необхідно перезапустити Internet Explorer, щоб внесені зміни набрали сили.

Виправлення неполадок із надбудовами

Як правило, використання надбудов із надійних джерел цілком прийнятне. Проте інколи надбудови можуть викликати несподіване завершення роботи Internet Explorer. Це може статися, якщо надбудова має дефекти розробки або її створено для ранішої версії Internet Explorer. Якщо Internet Explorer несподівано завершує роботу, цю надбудову, можливо, необхідно вимкнути. Спробуйте виконати одну або декілька таких дій.
 • Оновіть надбудову.
 • Вимкніть надбудову та знову відвідайте веб-вузол, для якого її призначено. Перевірте, чи необхідно мати цю надбудову для відвідання веб-вузла.
 • Якщо веб-вузол вимагає наявності надбудови або функції надбудови покращують результати роботи в Інтернеті, увімкніть цю надбудову.
Якщо установка надбудови блокується, оскільки заблоковано її видавця, компонент "Керування надбудовами" відображає додаткову категорію для заблокованих надбудов. Якщо ви відвідуєте веб-сайт, на якому використовується заблокована надбудова, у рядку стану відобразиться сповіщення. У сповіщенні може бути вказано, що певний вміст не можна відобразити, оскільки заблоковано одну або кілька необхідних надбудов. Сповіщення також може вказувати, що потрібну надбудову вимкнено. Увімкнути заблоковану надбудову можна в діалоговому вікні Керування надбудовами або за допомогою сповіщення в рядку стану.

Щоб отримати додаткові відомості про заблокованих видавців, виконайте такі дії.
 1. В Internet Explorer виберіть у меню Довідка команду Виклик довідки.
 2. У діалоговому вікні довідки відкрийте вкладку Поиск, введіть запит заблоковані видавці і натисніть кнопку Разделы.
За допомогою компонента "Керування надбудовами" можна усувати й інші неполадки Internet Explorer, причиною яких часто є компоненти сторонніх розробників. Доцільно долучити цей компонент до звичайно використовуваних засобів усунення неполадок.

Виправлення неполадок із функцією "Керування надбудовами"

Якщо під час використання функції "Керування надбудовами" виникають неполадки, спробуйте виконати наведені нижче дії.
 • Увійдіть на комп'ютер з обліковим записом іншого користувача та спробуйте повторити ту саму дію. Конфігурація вимкнених надбудов зберігається для кожного користувача окремо.
 • Відкрийте зазначений нижче розділ реєстру та довідайтеся, які надбудови заблоковано. Кожній заблокованій або вимкненій надбудові відповідає підрозділ реєстру, ім'я якого - ідентифікатор класу (CLSID) надбудови. Щоб визначити, яку надбудову представляє кожен підрозділ, виконайте пошук за ідентифікатором CLSID у розділі реєстру HKEY_CLASSES_ROOT.

  Примітка. Підрозділ
  Settings
  створюється, лише якщо заблоковано або вимкнено хоча б одну надбудову.

Керування надбудовами за допомогою параметрів реєстру та групової політики

Увага! Цей розділ, спосіб або завдання містить відомості про внесення змін до реєстру. Неправильне внесення змін до реєстру може спричинити виникнення серйозних проблем. Тому будьте уважні, виконуючи ці кроки. Перш ніж вносити зміни, обов’язково створіть резервну копію реєстру. Якщо виникне проблема, ви зможете відновити його до попереднього стану. Для отримання додаткових відомостей про створення резервної копії та відновлення реєстру клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Майкрософт:
322756 Створення й відновлення реєстру у Windows

За допомогою групової політики адміністратор може дозволити користувачам вмикати або вимикати певні елементи керування. Для зміни параметрів політики використовується редактор об'єктів групової політики.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Виконати, введіть gpedit.msc і натисніть кнопку ОК.
 2. Послідовно розгорніть вузли Конфігурація комп'ютера або Конфігурація користувача, Адміністративні шаблони, Компоненти Windows, Internet Explorer і Засоби безпеки. Клацніть елемент Керування надбудовами.
Доступні такі параметри політики:
 • Забороняти всі надбудови, окрім дозволених політикою "Список надбудов"
 • Список надбудов
 • Список процесів
 • Усі процеси
Забороняти всі надбудови, окрім дозволених політикою "Список надбудов"
Можна заборонити для кожного клієнта використання всіх надбудов, не зазначених у параметрі політики Список надбудов. Для цього слід увімкнути такий параметр:
Забороняти всі надбудови, окрім дозволених політикою "Список надбудов"
Цей параметр політики забороняє інсталяцію та використання надбудов. Він також забороняє користувачеві самостійно керувати параметрами політики для надбудов. Якщо не ввімкнути цей параметр, користувачам буде дозволено керувати надбудовами, ще не зазначеними у Списку надбудов.
Список надбудов
Параметр політики Список надбудов містить ідентифікатори CLSID окремих надбудов. Ідентифікатор CLSID слід вказати в полі Параметр, включаючи фігурні дужки. У полі Значення необхідно вказати одне з трьох можливих значень.
 • 0 - надбудову вимкнено, керувати надбудовою з інтерфейсу користувача неможливо.
 • 1 - надбудову ввімкнено, керувати надбудовою з інтерфейсу користувача неможливо.
 • 2 - надбудову ввімкнено, нею можна керувати з інтерфейсу користувача.
Список надбудов зберігається в таких підрозділах реєстру:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Підрозділи містять ідентифікатори CLSID окремих надбудов у вигляді рядків даних.

Заборона керування всіма надбудовами

Щоб автоматично дозволити або заборонити керування надбудовами, перейдіть до розділу Виправити автоматично. Щоб дозволити або заборонити керування надбудовами самостійно, перейдіть до розділу Виправити вручну.

Виправити автоматичноЩоб вирішити цю проблему автоматично, натисніть кнопку Fix it або посилання під нею. У діалоговому вікні Завантаження файлу клацніть Виконати й дотримуйтесь інструкцій майстра Fix it.
Примітки
 • Цей майстер може бути доступний лише англійською мовою. Проте автоматичне виправлення працює також для інших мовних версій Windows.
 • Якщо ви працюєте не за тим комп’ютером, на якому виявлено неполадку, рішення Fix it можна зберегти на флеш-пам’ять або компакт-диск, а потім запустити на потрібному комп’ютері.Виправити вручну

Щоб деактивувати команди Вимкнути й Увімкнути для всіх надбудов, виконайте наведені нижче дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Виконати, введіть regedit і натисніть OK.
 2. Знайдіть такий підрозділ реєстру:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Примітка. Цей розділ доступний лише в домені, де адміністратор за допомогою групової політики заборонив доступ до керування надбудовами.
 3. У меню Правка виберіть команду Створити, а потім Параметр DWORD.
 4. Введіть NoExtensionManagement.
 5. Двічі клацніть параметр NoExtensionManagement і введіть 1.

  Для цього параметра можна вказати такі значення:
  • 0 - користувачу дозволено вмикати та вимикати надбудови.
  • 1 - користувач не може змінювати стан надбудов.
 6. Натисніть кнопку OK і закрийте редактор реєстру.
Ці параметри реєстру також можна змінити за допомогою групової політики, виконавши такі дії.
 1. У редакторі об'єктів групової політики розгорніть вузол Конфігурація комп'ютера або Конфігурація користувача.
 2. Послідовно розгорніть елементи Адміністративні шаблони, Компоненти Windows, Internet Explorer, а потім двічі клацніть параметр
  Не дозволяти користувачам вмикати й вимикати надбудови
  .
winxpsp2 xpsp2 fixit fixme fix it
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.
Властивості

Ідентифікатор статті: 883256 – останній перегляд: 05/18/2011 05:52:00 – виправлення: 4.0

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

 • kbappcompatibility kbsecurity kbconfig kbinfo kbfixme kbmsifixme KB883256
Зворотний зв’язок
ipt> &t=">