Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Повідомлення про помилку, що можуть відображатися під час спроби відкрити Money з використанням облікових даних Windows Live ID

Увага! Ця стаття містить відомості стосовно того, як зменшити настройки безпеки або як вимкнути функції безпеки на комп'ютері. Цими відомостями можна скористатися для усунення певного ускладнення. Перед виконанням зазначених дій рекомендовано оцінити ризик, пов'язаний із їх застосуванням у певному середовищі. У разі застосування наведених вказівок виконайте всі можливі додаткові дії для захисту комп'ютера.

Ознаки проблеми
Під час спроби увійти до програми Microsoft Money з використанням облікових даних Windows Live ID Network (адреса електронної пошти і пароль, які використовуються для входу у Windows Live ID Network) можуть відображатися повідомлення про помилку такого типу:
Your sign-in information could not be verified. Go online or select the Work offline check box, and then reenter your sign-in information. (Не вдалося підтвердити реєстраційні дані. Перейдіть в онлайновий режим або встановіть прапорець "Автономна робота" та введіть реєстраційні дані ще раз).
Money is unable to verify your online sign in. Money will now try to log you in using Work Offline sign in. Some online features such as background banking will be unavailable, possibly because of network problems. To use these features, please close Money and try to sign in again later (Програмі не вдалося підтвердити ваші реєстраційні дані в онлайновому режимі. Money здійснить спробу надання доступу в режимі автономної роботи. Деякі онлайнові функції, такі як фоновий банкінг, будуть недоступні, ймовірно у зв'язку з несправностями в мережі. Для використання цих функцій закрийте програму Money і спробуйте увійти ще раз пізніше).
Money is unable to verify your online sign in. Money will try to log you in using work offline (Програмі не вдалося підтвердити ваші реєстраційні дані в онлайновому режимі. Money здійснить спробу надання доступу в режимі автономної роботи).
The sign in attempt for username @ ISP .com was unsuccessful. Please try your sign in name and password again. (Невдала спроба входу для: користувач @ провайдер .com. Спробуйте ввести реєстраційне ім'я та пароль іще раз).
Примітка У цьому повідомленні про помилку провайдер – це доменне ім'я вашого інтернет-провайдера. Крім того, розширення після доменного імені провайдера може бути не ".com", а наприклад, ".net".

Повідомлення про помилку відображаються незважаючи на те, що програму Money настроєно для входу у Windows Live ID Network.

Примітка Якщо проблема, що виникла, не пов'язана з Windows Live ID, а стосується пароля фінансової установи, зверніться до фінансової установи для перевірки облікових даних пароля, які слід використовувати у програмі Money.

Увага! Якщо під час входу у програму Money завжди вибирати варіант work offline (Автономна робота), а також не використовувати ідентифікатор Windows Live ID для інших веб-сайтів або програм, окрім Money, існує вірогідність того, що у майбутньому термін дії вашого ідентифікатора Windows Live ID може бути припинено програмою Windows Live. Щоб запобігти завершенню терміну дії ідентифікатора Windows Live ID, скористайтеся одним зі способів, запропонованих нижче.
 • Періодично використовуйте Windows Live ID в онлайновому режимі, наприклад, раз на два тижні.
 • Видаліть ідентифікатор Windows Live ID з файлу даних Money і використовуйте замість нього пароль Money.
Способи вирішення проблеми

Спосіб 1. Коригування системної дати

Якщо системна дата встановлена неправильно, змініть системну дату на поточну дату й час, щоб виправити неполадку. Для цього закрийте програму Money і виконайте нижченаведені дії відповідно до інстальованої на комп'ютері операційної системи.

Крок 1. Відкрийте елемент "Дата й час" на панелі керування

Windows Vista

Щоб відкрити елемент панелі керування Дата й час, натисніть кнопку Пусккнопка "Пуск", введіть у полі Розпочати пошук рядок Дата й час і натисніть клавішу ENTER.

Крок 2. Відкоригуйте дату й час

Windows Vista
 1. Клацніть вкладку Дата й час і виберіть команду Змінити дату та час.

  Дозвіл Служби захисту користувачів (UAC) Якщо отримано запит пароля адміністратора або підтвердження, введіть пароль або натисніть кнопку Продовжити.
 2. У діалоговому вікні Параметри дати та часу виконайте одну або декілька із перелічених нижче дій.
  • Щоб змінити дату, клацніть поточну дату в календарі.
  • Щоб змінити годину, двічі клацніть годину та клацайте стрілки для збільшення або зменшення значення.
  • Щоб змінити хвилини, двічі клацніть хвилини та клацайте стрілки для збільшення або зменшення значення.
  • Щоб змінити секунди, двічі клацніть секунди та клацайте стрілки для збільшення або зменшення значення.
 3. Завершивши настроювання, натисніть кнопку ОК.
 4. Виберіть команду Змінити часовий пояс.
 5. У діалоговому вікні Параметри часового поясу виберіть правильний часовий пояс і натисніть кнопку OK.

  Якщо потрібно, щоб годинник автоматично переходив на літній/зимовий час, переконайтеся, що прапорець Автоматичне переведення годинника на літній/зимовий час встановлено.
Microsoft Windows XP або раніша версія Windows
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, у полі Відкрити введіть timedate.cpl і натисніть кнопку ОК.
 2. Змініть значення дати й часу на поточні.
 3. Натисніть кнопку OK, щоб прийняти зміни.
Якщо виконання цих дій не вирішує проблему, перейдіть до способу 2.

Спосіб 2. Перевірте підключення до Інтернету

 1. Запустіть Microsoft Internet Explorer.
 2. Відвідайте веб-сайт корпорації Майкрософт за адресою:
У разі неможливості підключення до вказаного веб-сайту корпорації Майкрософт зверніться до інтернет-провайдера для виправлення неполадок із підключенням.

У разі вдалого підключення до веб-сайту корпорації Майкрософт перейдіть до способу 3.

Спосіб 3. Перевірте статус ідентифікатора Windows Live ID

 1. Запустіть Internet Explorer.
 2. Відвідайте веб-сайт корпорації Майкрософт за адресою:
 3. Виберіть посилання Sign In (Вхід), введіть облікові дані Windows Live ID, які використовуються для програми Money, і натисніть кнопку Sign In (Вхід). Якщо вхід до Windows Live ID виконується браузером автоматично, виконайте нижченаведені дії.
  1. Виберіть посилання Sign Out (Вихід), а потім – Sign In (Вхід).
  2. Введіть облікові дані Windows Live ID, що використовуються для Money, зніміть прапорець Sign me in automatically (Автоматичний вхід), і натисніть кнопку Sign In (Вхід).
 4. Ще раз виберіть команду Sign Out (Вихід) і запустіть програму Money. Коли з'явиться відповідний запит, спробуйте увійти у Windows Live ID.
Якщо це не вирішує проблему, перейдіть до способу 4.

Спосіб 4. Перевірте, чи Money виявляє підключення до Інтернету

 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Пошук, а потім – Файли й папки.
 2. Виберіть Усі файли й папки.
 3. У полі Ім'я файлу або частина імені, введіть Sample.mny, у полі Шукати в виберіть Мій комп'ютер і натисніть кнопку Знайти.
 4. У списку знайдених файлів двічі клацніть файл Sample.mny для Money.
 5. У програмі Money відкрийте меню Tools (Знаряддя), виберіть пункт Internet Updates (Оновлення через Інтернет), потім – команду Update now (Оновити зараз), а тоді натисніть кнопку Update (Оновити).
Після вибору команди оновлення перевірте повідомлення "Call Summary" (Підсумок виклику), щоб перевірити, чи немає помилки, пов'язаної із підключенням. Для цього відкрийте меню Tools (Знаряддя), виберіть пункт Internet Updates (Оновлення через Інтернет), а тоді виберіть команду Read Call Summary Messages (Читати повідомлення з підсумками викликів).

Якщо з'являється повідомлення про помилку, пов'язану з підключенням, програма Money не виявляє підключення до Інтернету належним чином. Щоб отримати додаткові відомості про виправлення неполадок із підключенням до Інтернету, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
899935 Не вдається підключитися до Інтернету під час спроби використання функції програми Money, яка потребує підключення до Інтернету. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Якщо цей спосіб не вирішує проблему, а програма Money належним чином виявляє підключення до Інтернету, перейдіть до способу 5.

Спосіб 5. Зареєструйте файл Msxml3.dll

Windows Vista
 1. Натисніть кнопку Пуск кнопка "Пуск" , виберіть пункт Усі програми, потім виберіть Стандартні і правою кнопкою миші клацніть ярлик Командний рядок.
 2. Виберіть Запуск із правами адміністратора.

  Дозвіл Служби захисту користувачів (UAC) Якщо отримано запит пароля адміністратора або підтвердження, введіть пароль або натисніть кнопку Продовжити.
 3. Введіть regsvr32 Msxml3.dll і натисніть клавішу ENTER.
Windows XP

Щоб зареєструвати файл Msxml3.dll у Windows XP, натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити рядок regsvr32 Msxml3.dll і натисніть кнопку OK.

Якщо файл не знайдено, виконайте нижченаведені дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Знайти, а потім – Файли й папки.
 2. Виберіть Усі файли й папки.
 3. У полі Ім'я файлу або частина імені, введіть msxml, у полі Шукати в виберіть Мій комп'ютер і натисніть кнопку Знайти.
 4. У списку знайдених файлів правою кнопкою миші клацніть файл Msxml3.dll і виберіть пункт Копіювати.
 5. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Запуск програми, введіть команду %Systemroot%\system32 і натисніть кнопку OK.
 6. У меню Правка виберіть команду Вставити.
 7. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть regsvr32 Msxml3.dll і натисніть кнопку ОК.
Якщо цей спосіб не вирішує проблему, перейдіть до способу 6.

Спосіб 6. Відновіть файл даних Money

Щоб отримати додаткові відомості про відновлення файлу даних Money, клацніть номер статті бази знань Microsoft Knowledge Base:
182608 Програма Money повертає повідомлення про помилку або не працює належним чином
Після відновлення файлу даних Money спробуйте увійти до нього, використовуючи облікові дані Windows Live ID. Якщо увійти все ще не вдається, перейдіть до способу 7.

Спосіб 7. Скиньте параметри Internet Explorer і видаліть усі файли "cookiе" і тимчасові файли Інтернету

Крок 1. Відкрийте елемент "Властивості браузера" на панелі керування

Windows Vista

Щоб відкрити на панелі керування Windows Vista елемент Властивості браузера, натисніть кнопку Пусккнопка "Пуск", введіть у полі Розпочати пошук рядок control inetcpl.cpl і натисніть клавішу ENTER.

Windows XP

Щоб відкрити на панелі керування у Windows XP елемент Властивості браузера, натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити рядок inetcpl.cpl і натисніть кнопкуOK.

Крок 2. Скиньте параметри програми Internet Explorer

 1. Відкрийте вкладку Конфіденційність і, переміщуючи повзунок вниз, виберіть значення Приймати всі файли "cookie".
 2. Відкрийте вкладку Безпека, клацніть піктограму Інтернет і натисніть кнопку Інший.
 3. У списку Відновити попередні параметри виберіть Нижче середнього.
 4. Виберіть команду Відновити, натисніть кнопкуТак, коли з'явиться запит на внесення змін, а тоді натисніть кнопку OK.
 5. Виберіть вкладку Додатково та натисніть кнопку Відновити.
 6. Натисніть кнопку Застосувати, а потім кнопку ОК.

Крок 3. Відкрийте елемент "Властивості браузера" на панелі керування

Windows Vista

Щоб відкрити на панелі керування Windows Vista елемент Властивості браузера, натисніть кнопку Пусккнопка "Пуск", введіть у полі Розпочати пошук рядок control inetcpl.cpl і натисніть клавішу ENTER.

Windows XP

Щоб відкрити на панелі керування у Windows XP елемент Властивості браузера, натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Запуск програми, введіть у полі Відкрити рядок inetcpl.cpl і натисніть кнопкуOK.

Крок 4. Видаліть файли "cookie" та тимчасові файли Інтернету

 1. На вкладці Загальні натисніть кнопку Видалити файли, а коли з'явиться запит щодо видалення усіх тимчасових файлів Інтернету, натисніть кнопку OK.
 2. Натисніть кнопку Параметри, потім кнопку Перегляд файлів, а тоді видаліть усі файлі "cookie", які мають закінчення "@Windows Live ID", "@msn" або "@hotmail".

  Примітка Файли "cookie" зберігають певну інформацію про настройки для веб-сайтів. Якщо ви не зберігали особливих настройок або вас влаштовує очищення цієї інформації, видаліть усі файли в цьому розташуванні.
 3. Запустіть програму Money і спробуйте відкрити файл даних іще раз.
Якщо виконання цих дій не вирішує проблему, перейдіть до способу 8.

Спосіб 8. Настройте браузер на автоматичне приймання файлів "cookie"

Попередження. Описана методика може зробити комп'ютер або мережу вразливішими до атак зловмисних користувачів або шкідливого програмного забезпечення, такого як віруси. Цю методику не рекомендовано використовувати, але ви можете скористатися наведеними відомостями для реалізації цієї методики на свій власний розсуд. Відповідальність за наслідки використання методики несе користувач.

Microsoft Internet Explorer 6 або новіша версія
 1. Запустіть Internet Explorer 6 або новішу версію.
 2. У меню Сервіс виберіть пункт Властивості браузера.
 3. Відкрийте вкладку Конфіденційність і натисніть кнопку Додатково.
 4. Виберіть Перекрити автоматичну обробку файлів "cookie", а тоді встановіть прапорець Завжди дозволяти тимчасові "cookie".
 5. Двічі натисніть кнопку ОК.
Microsoft Internet Explorer 5.0 або Microsoft Internet Explorer 5.5
 1. Запустіть Internet Explorer 5.0 або Internet Explorer 5.5
 2. У меню Сервіс виберіть пункт Властивості браузера.
 3. Відкрийте вкладку Безпека.
 4. Виберіть Інтернет, а тоді натисніть кнопку Інший.
 5. Установіть для параметра Allow Per-Session Cookies (Not Stored) (Завжди дозволяти тимчасові "cookie" (не зберігаються)) виберіть значення Увімкнути.
 6. Для параметра Allow cookies that are stored on your computer (Дозволяти "cookie" що зберігаються на комп'ютері) значення Увімкнути.
 7. Натисніть кнопку OK, а потім кнопку Так.
 8. Натисніть кнопку ОК.
Netscape Navigator 6.0 або новіша версія
Щоб отримати додаткові відомості про увімкнення файлів "cookie", дивіться інтерактивну довідку Netscape Navigator.


Після внесення цих змін перевірте можливість підключення до Windows Live ID через програму Money.

Якщо використання цього способу вирішило проблему, можна додати msn.com, live.com, passport.net та passport.com до списку Керовані веб-сайти в Internet Explorer для приймання файлів "cookie" із цих веб-сайтів у подальшому. Для цього виконайте дії, описані нижче.
 1. Запустіть Internet Explorer.
 2. Виберіть у меню Сервіс команду Властивості браузера та відкрийте вкладку Конфіденційність.
 3. У полі Адреса веб-сайту введіть live.com і натисніть кнопку Дозволити.
 4. У полі Адреса веб-сайту введіть msn.com і натисніть кнопку Дозволити.
 5. У полі Адреса веб-сайту введіть passport.com і натисніть кнопку Дозволити.
 6. У полі Адреса веб-сайту введіть passport.net і натисніть кнопку Дозволити.
 7. Двічі натисніть кнопку ОК.
Після додання цих веб-сайтів до списку керованих веб-сайтів можна відновити стандартні параметри обробки файлів "cookie" у браузері.

Microsoft Internet Explorer 6 або новіша версія
 1. Запустіть Internet Explorer 6 або новішу версію.
 2. У меню Сервіс виберіть пункт Властивості браузера.
 3. Відкрийте вкладку Конфіденційність і натисніть кнопку Додатково.
 4. Виберіть Перекрити автоматичну обробку файлів "cookie", а тоді зніміть прапорець Завжди дозволяти тимчасові "cookie".
 5. Двічі натисніть кнопку ОК.
Microsoft Internet Explorer 5.0 або Microsoft Internet Explorer 5.5
 1. Запустіть Internet Explorer 5.0 або Internet Explorer 5.5
 2. У меню Сервіс виберіть пункт Властивості браузера.
 3. Відкрийте вкладку Безпека.
 4. Виберіть Інтернет, а тоді натисніть кнопку Інший.
 5. Установіть для параметра Allow Per-Session Cookies (Not Stored) (Завжди дозволяти тимчасові "cookie" (не зберігаються)) значення Вимкнути.
 6. Для параметра Allow cookies that are stored on your computer (Дозволяти "cookie" що зберігаються на комп'ютері) виберіть значення Вимкнути.
 7. Натисніть кнопку OK, а потім кнопку Так.
 8. Натисніть кнопку ОК.
Netscape Navigator 6.0 або новіша версія
Щоб отримати додаткові відомості про керування файлами "cookie", дивіться документацію для Netscape Navigator.

Якщо все ще не вдається встановити підключення до Windows Live ID, перейдіть до способу 9.

Спосіб 9. Вимкніть розширений режим захисту і фішинговий фільтр у програмі Internet Explorer 7, що використовується з системою Windows Vista

Попередження. Описана методика може зробити комп'ютер або мережу вразливішими до атак зловмисних користувачів або шкідливого програмного забезпечення, такого як віруси. Цю методику не рекомендовано використовувати, але ви можете скористатися наведеними відомостями для реалізації цієї методики на свій власний розсуд. Відповідальність за наслідки використання методики несе користувач.

Крок 1. Змініть параметри безпеки програми Internet Explorer 7
 1. Запустіть Internet Explorer 7.
 2. У меню Знаряддя виберіть пункт Властивості браузера.
 3. Відкрийте вкладку Безпека і зніміть прапорець Увімкнути захищений режим.
 4. Відкрийте вкладку Додатково і виберіть значення Вимкнути фішинговий фільтр для параметра Фішинговий фільтр.
 5. На вкладці Додатково встановіть прапорець для Використовувати SSL 2.0.
 6. Установіть прапорці Використовувати SSL 3.0 і Використовувати TLS 1.0.
 7. Вийдіть із програми Internet Explorer 7.
Крок 2. Додайте програму Money до настройок локального брандмауера

Якщо використовується стороння програма брандмауера, дивіться документацію цієї програми для додання програми Money до списку винятків.

Для брандмауера Windows виконайте дії, описані нижче.
 1. Натисніть кнопку Пусккнопка "Пуск", введіть у полі Почати пошук рядок Брандмауер Windows, а потім клацніть ярлик Брандмауер Windows у списку Програми.
 2. В області переходів брандмауера Windows виберіть елемент Дозвіл програми через брандмауер Windows.
  Дозвіл Служби захисту користувачів (UAC) Якщо отримано запит пароля адміністратора або підтвердження, введіть пароль або натисніть кнопку Продовжити.
 3. У діалоговому вікні Настройки брандмауера Windows, у списку Виняток, у стовпці Програма або порт виберітьMicrosoft Money.
 4. Натисніть кнопку ОК.
 5. Закрийте брандмауер Windows.
 6. Перезавантажте комп'ютер.
Крок 3. Перевірте можливість входу у програму Money з використанням облікових відомостей Windows Live ID

Якщо вдається ввійти до Windows Live ID з використанням облікових відомостей у програмі Money, можна додати веб-сайти msn.com, live.com, passport.net, passport.com і money:// до списку Довірені сайти в Internet Explorer 7, і тодівиконати дії у кроці 4 (відновлення параметрів безпеки в Internet Explorer 7) для відновлення параметрів безпеки Інтернету.

Щоб запустити Internet Explorer 7 і відкрити вікно "Властивості браузера", виконайте нижченаведені дії.
 1. Запустіть Internet Explorer 7.
 2. Виберіть у меню Знаряддя команду Властивості браузера та відкрийте вкладку Безпека.
 3. У полі Виберіть зону для перегляду або змінення настройок безпеки виберіть пункт Довірені сайти.
 4. В області Довірені сайти натисніть кнопку Сайти.
Щоб додати сайти до списку Довірені сайти, виконайте нижченаведені дії.
 1. Зніміть прапорець Потрібна перевірка серверів (https:) для всіх сайтів у цій зоні.
 2. У полі Додати веб-сайт до зони введіть live.com і натисніть кнопку Додати.
 3. У полі Додати веб-сайт до зони введіть msn.com і натисніть кнопку Додати.
 4. У полі Додати веб-сайт до зони введіть passport.com і натисніть кнопку Додати.
 5. У полі Додати веб-сайт до зони введіть passport.net і натисніть кнопку Додати.
 6. У полі Додати веб-сайт до зони введіть money:// і натисніть кнопку Додати.
 7. Натисніть кнопку Закрити, а потім кнопку ОК.
Якщо вирішити проблему не вдалося, виконайте крок 4, щоб відновити параметри безпеки Інтернету, а тоді перейдіть до способу 10.

Крок 4. Відновіть параметри безпеки в Internet Explorer 7
 1. Запустіть Internet Explorer 7.
 2. У меню Знаряддя виберіть пункт Властивості браузера.
 3. Відкрийте вкладку Безпека і встановіть прапорець Увімкнути захищений режим.
 4. Відкрийте вкладку Додатково, а тоді виберіть пункт Увімкнути автоматичну перевірку веб-сайтів для параметра Фішинговий фільтр.
 5. Вийдіть із програми Internet Explorer 7.

Спосіб 10. Видаліть і переінсталюйте Microsoft Money

Щоб отримати додаткові відомості про видалення й переінсталяцію Microsoft Money, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
895866 Видалення і переінсталяція програми Microsoft Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)

Спосіб 11. Перевірте наявність проблеми в новому профілі Microsoft Windows

Щоб перевірити, чи не криється проблема у профілі Windows, створіть на комп'ютері новий профіль адміністратора та перенесіть у нього настройки початкового профілю.
Щоб отримати додаткові відомості про створення профілів і перенесення їх відомостей, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
811151 Копіювання даних із пошкодженого профілю користувача до нового профілю

Спосіб 12. Інсталюйте попередню версію програми Money і вимкніть Windows Live ID

Якщо ці способи не вирішують проблему, можливо, причиною неполадки з файлом даних Money є перетворення із попередньої версії Money. Якщо саме це є причиною виникнення неполадки, можливим виходом є інсталювання попередньої версії програми Money, видалення з файлу облікових даних Windows Live ID і повторне перетворення файлу.

Крок 1. Видаліть програму Money і переінсталюйте її попередню версію

Видаліть поточну інсталяцію Microsoft Money, а тоді інсталюйте її попередню версію. Для цього виконайте кроки способу 10, але замість інсталяції поточної версії програми Money використайте інсталяційний носій попередньої версії.

Крок 2. Знайдіть файли даних Money

Windows Vista

Для виконання пошуку перетворених файлів даних Money 2006 у системі Windows Vista натисніть кнопкуПусккнопка "Пуск", введіть у полі Розпочати пошук рядок *.m15 і натисніть клавішу ENTER.

Примітка Якщо потрібно знайти файл даних, перетворений із ранішої версії Money:
 • введіть *.m14 для Microsoft Money 2005;
 • введіть *.m12 для Microsoft Money 2004;
 • введіть *.m11 для Microsoft Money 2003;
 • введіть *.m10 для Microsoft Money 2002;
 • введіть *.m09 для Microsoft Money 2001.
Windows XP
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Знайти, а потім – Файли й папки.
 2. Виберіть Усі файли й папки.
 3. У полі Ім'я файлу або частина імені введіть *.m15.
 4. У полі Шукати в виберіть Мій комп'ютер і натисніть кнопку Знайти.

  Примітка Якщо потрібно знайти файл даних, перетворений із ранішої версії Money:
  • введіть *.m14 для Microsoft Money 2005;
  • введіть *.m12 для Microsoft Money 2004;
  • введіть *.m11 для Microsoft Money 2003;
  • введіть *.m10 для Microsoft Money 2002;
  • введіть *.m09 для Microsoft Money 2001.

Крок 3. Перейменуйте файл даних Money

 1. Правою кнопкою миші клацніть файл, знайдений у кроці 2 (пошук файлів даних Money), а тоді виберіть пункт Перейменувати.
 2. Введіть ім'я recovered Money file.mny і натисніть клавішу ENTER.

Крок 4. Видаліть Windows Live ID з файлу даних Money

Windows Vista
 1. Двічі клацніть файл, перейменований у кроці 3 (перейменування файлу даних Money).
 2. У меню File (Файл) виберіть пункт Password Manager (Диспетчер паролів) і виберіть команду Remove (Видалити).
 3. Переінсталюйте найновішу версію програми Money.
 4. Перевірте, чи вдається відкрити файл даних Money. Програма Money повинна автоматично спробувати перетворити файл, який використовувався останнім. Якщо Money не виконує перетворення, в меню File (Файл) виберіть команду Open (Відкрити), клацніть файл даних Money і натисніть кнопку Open (Відкрити).
Windows XP
 1. Двічі клацніть файл, перейменований у кроці 3.
 2. У меню File (Файл) виберіть пункт Password Manager (Диспетчер паролів) і виберіть команду Remove (Видалити).
 3. Переінсталюйте найновішу версію програми Money.
 4. Перевірте, чи вдається відкрити файл даних Money. Програма Money повинна автоматично спробувати перетворити файл, який використовувався останнім. Якщо Money не виконує перетворення, в меню File (Файл) виберіть команду Open (Відкрити), клацніть файл даних Money і натисніть кнопку Open (Відкрити).
Способи тимчасового вирішення цієї проблеми
Можна тимчасово оминути цю неполадку, виконавши перевірку облікових даних Windows Live ID в режимі автономної роботи. Якщо підключення до Інтернету недоступне, виконайте нижченаведені дії.
 1. Запустіть програму Money.
 2. На сторінці входу до файлу Money введіть облікові дані Windows Live ID і встановіть прапорець Work Offline (Автономна робота), а тоді натисніть кнопку Next (Далі).
Посилання на додаткові відомості
Щоб отримати додаткові відомості про виправлення неполадок із підключенням до Інтернету, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
899935 Не вдається підключитися до Інтернету під час спроби використання функції програми Money, яка потребує підключення до Інтернету. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Щоб отримати додаткові відомості про зміну облікових даних Passport Network для файлу Money, клацніть номер статті бази знань Microsoft Knowledge Base:
899624 Настроювання програми Money на використання облікових даних Passport Network під час входу до програми Money. (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою.)
Щоб отримати додаткові відомості про придбання пакету Microsoft Money через Інтернет, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
889930 Виправлення неполадок, що можуть виникати з завантаженням Microsoft Money з Інтернету
file management repairing fix online services Internet Money2006 Money2005 Money2004 Money2003 Money2002
Властивості

Ідентифікатор статті: 891338 – останній перегляд: 06/20/2007 21:41:00 – виправлення: 4.3

 • Microsoft Money Premium 2007
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money Deluxe 2007
 • Microsoft Money Deluxe 2006
 • Microsoft Money Premium 2006
 • Microsoft Money Small Business 2006
 • Microsoft Money Standard 2006
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2004 Standard Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2003 Deluxe і Business Edition
 • Microsoft Money 2003 Standard Edition
 • Microsoft Money 2003 Suite
 • Microsoft Money 2002 Deluxe і Business Edition
 • Microsoft Money 2002 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2002 Home Banking Edition
 • Microsoft Money Essentials
 • kbtshoot kbui kbprb kbexpertiseinter kbceip KB891338
Зворотний зв’язок