Як клієнт Windows Update визначає, який проксі-сервер слід використовувати для підключення до веб-вузла Windows Update

ВСТУП
Клієнтська програма Microsoft Windows Update потребує для пошуку доступних оновлень наявності служб WinHTTP (Microsoft Windows HTTP Services). Крім того, для завантаження цих оновлень клієнт Windows Update використовує службу BITS (Background Intelligent Transfer Service). Служби WinHTTP та BITS працюють незалежно від браузера Microsoft Internet Explorer. Обидві ці служби повинні бути здатні виявити проксі-сервери, доступні в конкретному середовищі. У цій статті описуються різні способи виявлення доступних проксі-серверів. Крім того, у статті розглядаються ситуації, коли клієнт Windows Update використовує певні способи виявлення проксі-серверів.
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Службу автоматичного оновлення налаштовано на завантаження й установку оновлень з веб-вузла Microsoft Windows Update

Служба автоматичного оновлення може автоматично завантажувати й установлювати оновлення з веб-вузла Microsoft Windows Update. Ця служба не потребує втручання користувача, оскільки працює в контексті облікового запису "Локальна система". Служба автоматичного оновлення не має доступу до користувацької настройки проксі-сервера, яку можна змінити в Internet Explorer. Ця служба може лише виявити проксі-сервер одним із нижченаведених способів.
 • Проксі-сервер налаштовується вручну за допомогою засобу Proxycfg.exe. Щоб отримати додаткові відомості про використання засобу Proxycfg.exe, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
  289481 Для роботи ServerXMLHTTP, можливо, буде необхідно запустити засіб Proxycfg (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою)
 • Параметри функції автоматичного пошуку проксі-сервера (Web Proxy Auto Detect, WPAD) можна налаштувати у складі таких параметрів мережного оточення:
  • Параметри служби DNS
  • Параметри протоколу DHCP
  Щоб отримати додаткові відомості з цього питання, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
  816320 Як налаштувати автоматичне виявлення клієнтів брандмауера та веб-проксі у Windows Server 2003 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою)

Для доступу до веб-вузла Windows Update використовується браузер Internet Explorer

За використання Internet Explorer для доступу до веб-вузла Windows Update клієнтська програма Windows Update виявляє проксі-сервер нижченаведеними способами в порядку, в якому їх перелічено.

Спосіб 1. Internet Explorer налаштовано на автоматичне визначення параметрів

Якщо у браузері Internet Explorer установлено прапорець Автоматичне визначення параметрів, для виявлення проксі-сервера клієнт Windows Update використовує засіб WPAD. Для доступу до прапорця Автоматичне визначення параметрів виконайте такі дії.
 1. Запустіть Internet Explorer.
 2. У меню Сервіс виберіть команду Властивості браузера.
 3. Відкрийте вкладку Підключення.
 4. Якщо підключення до Інтернету відбувається через проксі-сервер у локальній мережі, натисніть кнопку Настройка ЛОМ. Якщо підключення до Інтернету відбувається через проксі-сервер із віддаленим або VPN-підключенням, виберіть це підключення та натисніть кнопку Настройка.
Щоб отримати додаткові відомості з цього питання, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
816320 Як налаштувати автоматичне виявлення клієнтів брандмауера та веб-проксі у Windows Server 2003 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою)

Спосіб 2. Internet Explorer налаштовано на використання сценарію автоматичної настройки

За виконання нижченаведених умов клієнт Windows Update виявляє проксі-сервер, обробляючи сценарій автоматичної настройки.
 • Internet Explorer не може виявити проксі-сервер за допомогою способу 1.
 • В Internet Explorer установлено прапорець Використовувати сценарій автоматичної настройки.
Для доступу до прапорця Використовувати сценарій автоматичної настройки виконайте такі дії.
 1. Запустіть Internet Explorer.
 2. У меню Сервіс виберіть команду Властивості браузера.
 3. Відкрийте вкладку Підключення.
 4. Якщо підключення до Інтернету відбувається через проксі-сервер у локальній мережі, натисніть кнопку Настройка ЛОМ. Якщо підключення до Інтернету відбувається через проксі-сервер із віддаленим або VPN-підключенням, виберіть це підключення та натисніть кнопку Настройка.

Спосіб 3. Internet Explorer налаштовано на використання визначеного користувачем значення проксі-сервера

За виконання нижченаведених умов клієнт Windows Update використовує для підключення до Інтернету проксі-сервер, вказаний користувачем.
 • Клієнт Windows Update не може виявити проксі-сервер автоматично або за допомогою сценарію автоматичної настройки.
 • Проксі-сервер зазначено в настройках Internet Explorer.
Для доступу до визначеного користувачем значення проксі-сервера виконайте такі дії.
 1. Запустіть Internet Explorer.
 2. У меню Сервіс виберіть команду Властивості браузера.
 3. Відкрийте вкладку Підключення.
 4. Якщо підключення до Інтернету відбувається через проксі-сервер у локальній мережі, натисніть кнопку Настройка ЛОМ. Якщо підключення до Інтернету відбувається через проксі-сервер із віддаленим або VPN-підключенням, виберіть це підключення та натисніть кнопку Настройка.
 5. Занотуйте значення, вказане в полі Адреса у групі Проксі-сервер.

Спосіб 4. Проксі-сервер не зазначено в настройках Internet Explorer

Якщо в настройках браузера Internet Explorer не вказано проксі-сервер, клієнт Windows Update використовує проксі-сервер, зазначений за допомогою засобу Proxycfg.exe. Щоб отримати додаткові відомості про використання засобу Proxycfg.exe, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
289481 Для роботи ServerXMLHTTP, можливо, буде необхідно запустити засіб Proxycfg (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою)

Спосіб 5. Проксі-сервер не налаштовано

За виконання нижченаведених умов клієнт Windows Update намагається підключитися до веб-вузла Windows Update безпосередньо.
 • Проксі-сервер не налаштовувався за допомогою засобу Proxycfg.exe.
 • Проксі-сервер не було зазначено вручну в настройках Internet Explorer.
У цій ситуації, якщо для підключення до Інтернету потрібен проксі-сервер, клієнт Windows Update не може з'єднатися з вузлом Windows Update.

Опис засобу автоматичного пошуку проксі-сервера (WPAD)

Засіб WPAD дає службам змогу виявити доступний проксі-сервер за допомогою запиту DHCP або шляхом виявлення певного запису DNS. Щоб отримати додаткові відомості про переваги та недоліки використання DNS замість DHCP для WPAD, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
816320 Як налаштувати автоматичне виявлення клієнтів брандмауера та веб-проксі у Windows Server 2003 (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою)

Опис засобу Proxycfg.exe

Засіб Proxycfg.exe налаштовує WinHTTP на використання певного проксі-сервера шляхом зміни нижченаведеного запису реєстру:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettings
Засіб Proxycfg.exe корисний у тому разі, якщо застосувати WPAD неможливо. Крім того, цей засіб можна використовувати для діагностики та усунення проблем із виявленням проксі-сервера в мережі. У такій ситуації за допомогою цього засобу можна пересвідчитися, що проблема виникла через неможливість виявлення проксі-сервера іншими способами, наприклад, за допомогою WPAD. Щоб отримати додаткові відомості з цього питання, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
298481 Для роботи ServerXMLHTTP, можливо, буде необхідно запустити засіб Proxycfg (Це посилання може вказувати на матеріали, повністю або частково викладені англійською мовою)
Щоб довідатися, які параметри командного рядка підтримує засіб Proxycfg.exe, введіть proxycfg.exe /? у командному рядку та натисніть клавішу ENTER. Якщо запустити proxycfg.exe без параметрів, буде відображено поточні настройки. Отримані результати в цьому разі матимуть приблизно такий вигляд.

Якщо проксі-сервер не налаштовано

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :   Direct access (no proxy server).

Якщо проксі-сервер налаштовано

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :	    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass List  =	  

Як налаштувати проксі-сервер за допомогою засобу Proxycfg.exe

Для настройки проксі-сервера за допомогою Proxycfg.exe виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Виконати, введіть cmd і натисніть кнопку ОК.
 2. У командному рядку введіть proxycfg -p ім'я_проксі-сервера:номер_порту та натисніть клавішу ENTER. У цій команді ім'я_проксі-сервера - це повне доменне ім'я проксі-сервера, а номер_порту - номер порту, для якого необхідно налаштувати проксі-сервер. Наприклад, замініть ім'я_проксі-сервера на proxy.domain.example.com, а номер_порту на 80.
Якщо проксі-сервер налаштовано успішно, буде відображено такі результати:
Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Current WinHTTP proxy settings under: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\ WinHttpSettings :	    Proxy Server  =	  <myproxyserver> Bypass List  =	    

Як видалити проксі-сервер за допомогою засобу Proxycfg.exe

Для видалення проксі-сервера та настройки "прямого доступу" до Інтернету за допомогою засобу Proxycfg.exe виконайте такі дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Виконати, введіть cmd і натисніть кнопку ОК.
 2. У командному рядку введіть proxycfg -D і натисніть клавішу ENTER.
Примітка. Проксі-сервер не відображається в результатах команди proxycfg.exe за виконання однієї з нижченаведених умов.
 • Проксі-сервер налаштовано в Internet Explorer вручну.
 • Проксі-сервер налаштовано за допомогою сценарію настройки.
Команда proxycfg.exe використовується лише для ручної настройки проксі-сервера для служби WinHTTP. Якщо проксі-сервер зазначається за допомогою WPAD або в настройках Internet Explorer, результати команди proxycfg.exe мають показувати значення параметра Прямий доступ (без проксі-сервера).

Підтримувані PAC-файли

Додаткові відомості про підтримувані типи PAC-файлів можна отримати на веб-вузлі Майкрософт за адресою:
kbwindowsupdatev6, WU
Властивості

Ідентифікатор статті: 900935 – останній перегляд: 05/15/2011 03:52:00 – виправлення: 3.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev6 kbhowto kbinfo KB900935
Зворотний зв’язок