Несподівано з’являється пропозиція перезавантажити комп’ютер після інсталяції пакета оновлень системи Office або оновлення системи Office

Підтримку Office 2003 припинено

8 квітня 2014 р. корпорація Майкрософт припинила підтримку Office 2003. Це позначилося на оновленнях програмного забезпечення та параметрах безпеки. Дізнайтеся, що це означає для вас і яких заходів безпеки необхідно вжити.

Цю статтю переведено до архіву. Вона доступна у версії "як є" та більше не оновлюватиметься.
ОЗНАКИ
Після інсталяції пакета оновлень системи Microsoft Office або оновлення системи Office несподівано з’являється пропозиція перезавантажити комп’ютер.
ПРИЧИНА
Ця проблема може виникнути, якщо пакет оновлень або оновлення має змінити файл, який наразі використовується. Файл може використовуватися відкритою програмою під час інсталяції пакета оновлень або оновлення. Інколи, програма, яка використовує файл, не є програмою системи Office.

Ця проблема може виникнути за однієї або кількох наведених нижче умов.
 • Пристрій, який синхронізується з програмою Microsoft Outlook, підключено до клієнтського комп’ютера. Крім того, запущено програму ActiveSync.
 • Запущено програму системи Office.
 • Запущено Microsoft Office Communicator 2005 або Microsoft Office Communicator 2007.
Примітка. Цей список неповний. Цю проблему можуть спричинювати й інші інстальовані програми.
РОЗВ'ЯЗАНН
Перш ніж інсталювати пакет оновлень або оновлення, завершіть роботу всіх програм або служб, які можуть заважати інсталяції пакета оновлень або оновлення.

Нижче наведено способи, за допомогою яких можна завершити роботу найпоширеніших програм і служб, які можуть спричинити виникнення цієї проблеми. Використовуйте ці способи залежно від ситуації.

Завершення роботи програми ActiveSync

Щоб завершити роботу програми ActiveSync, завершіть процес Wcescomm.exe. Щоб завершити процес Wcescomm.exe, перейдіть до розділу "Завершення процесу програми, яка працює у фоновому режимі".

Примітка. Користувач або пристрій, який підключений до служби, буде відключений після завершення процесу.

Завершення роботи програми системи Office

Щоб завершити роботу програми системи Office, натисніть кнопку Вихід у меню Файл. Якщо програми системи Office немає на екрані, натисніть комбінацію клавіш Alt+Tab, щоб перейти до неї. Також можна натиснути кнопку панелі завдань у програмі системи Office.

Примітка. Процес програми системи Office може продовжувати працювати у фоновому режимі, якщо проблема спричинює аварійне завершення програми. Якщо є підозра на те, що процес програми системи Office працює у фоновому режимі, завершіть процес. Для цього перейдіть до розділу "Завершення процесу програми, яка працює у фоновому режимі".

Завершення роботи програми Communicator 2005 або Communicator 2007

Щоб завершити роботу програми Communicator 2005 або Communicator 2007, здійсніть вихід з програми Communicator, закрийте її, а потім вийдіть з програми. Для цього виконайте такі дії:
 1. У меню З’єднання натисніть кнопку Вийти.
 2. У меню З’єднання натисніть кнопку Закрити.

  Примітка. Закриття програми Communicator 2005 або Communicator 2007 призводить до її згортання в область сповіщень.
 3. Натисніть піктограму програми Communicator 2005 або Communicator 2007 в області сповіщень правою кнопкою миші та виберіть команду Вийти.

Завершення процесу програми, яка працює у фоновому режимі

Увага! Завершення процесу може спричинити небажані результати. Включно з нестабільністю системи та втратою даних. Під час завершення процесу ви не маєте можливості зберегти його стан або інші дані.

Щоб завершити процес програми, яка працює у фоновому режимі, використайте один з наведених нижче способів.

Спосіб 1. Використайте диспетчер завдань

Щоб завершити процес за допомогою диспетчера завдань, виконайте наведені нижче дії.
 1. Натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Alt+Del.
 2. На вкладці Процеси виберіть назва_процесу і натисніть кнопку Завершити процес.

  Примітка. Параметр назва_процесу відповідає імені файлу процесу, який потрібно завершити.

Спосіб 2. Використайте команду "Taskkill"

Щоб використати команду Taskkill для завершення процесу, виконайте такі дії:
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть команду Виконати, введіть cmd і натисніть кнопку OK.
 2. У командному рядку введіть taskkill /imназва_процесу, а потім натисніть клавішу Enter.

  Примітки.
  • Параметр назва_процесу відповідає імені файлу процесу, який потрібно завершити.
  • Щоб отримати додаткові відомості про команду Taskkill, введіть taskkill /? в командному рядку та натисніть клавішу Enter.
 3. У командному рядку введіть команду exit, щоб закрити командний рядок.

Запобігання несподіваному перезавантаженню комп’ютера під час розгортання пакета оновлень системи Office або оновлення системи Office

Якщо ви адміністратор, який розгортає пакет оновлень системи Office або оновлення системи Office, ви можете використати сценарій для завершення роботи програм або служб, які можуть завадити інсталяції пакета оновлень або оновлення.

Корпорація Майкрософт надає приклади програмного коду тільки як приклад без будь-яких прямих або непрямих гарантій, включно з непрямими гарантіями придатності до продажу або придатності для певної мети, але не обмежуючись такими гарантіями. Приклади в цій статті розраховано на користувачів, що мають достатній рівень знань відповідної мови програмування та необхідних засобів і процедур розробки та налагодження. Співробітники служби підтримки корпорації Майкрософт можуть пояснити можливості конкретної процедури. Проте вони не будуть змінювати приклади для реалізації додаткових можливостей або створювати процедури на вимогу окремих користувачів.

Щоб використати сценарій для завершення програм або служб, створіть сценарій, схожий на наведений нижче.
; Приклад TechNet 2005; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx; Щоб отримати додаткові відомості про використання сценаріїв для керування процесами, відвідайте веб-сайт Майкрософт:; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspxstrComputer = "."Set objWMIService = GetObject _  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")For Each objProcess in colProcessList  objProcess.Terminate()Далі
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Здебільшого, після інсталяції пакета оновлень системи Office або оновлення системи Office, перезавантажувати комп’ютер необов’язково. Однак, існують випадки, за яких комп’ютер потрібно перезавантажувати.

Відомості про необхідність перезавантаження після інсталяції пакета оновлень системи Office або оновлення системи Office буде додано до документації, яка постачається разом із пакетом оновлень системи Office або оновленням системи Office, якщо таке перезавантаження буде потрібним.
WSSv3 office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 infopath2003 infopath2k3 info2003 info2k3 onenote2003 onenote2k3 on2003 on2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 project2003 project2k3 prj2003 prj2k3 projectserver2003 projectserver2k3 prjsvr2003 prjsvr2k3 publisher2003 publisher2k3 pub2003 pub2k3 visio2003 visio2k3 vso2003 vso2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3 office2002 office2k2 officexp off2002off2k2 offxp access2002 access2k2 accessxp acc2002 acc2k2 accxp excel2002 excel2k2 excelxp xl2002 xl2k2 xlxp frontpage2002 frontpage2k2 frontpagexp fp2002 fp2k2 fpxp outlook2002 outlook2k2 outlookxp ol2002 ol2k2 olxp powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpointxp ppt2002 ppt2k2 pptxp project2002 project2k2 prj2002 prj2k2 projectserver2002 projectserver2k2 prjsvr2002 prjsvr2k2 publisher2002 publisher2k2 publisherxp pub2002 pub2k2 pubxp visio2002 visio2k2 vso2002 vso2k2 word2002 word2k2 wordxp wd2002 wd2k2 wdxp office2000 office2k off2000 off2k access2000 access2k acc2000 acc2k excel2000 excel2k xl2000 xl2k frontpage2000 frontpage2k fp2000 fp2k outlook2000 outlook2k ol2000 ol2k powerpoint2000 powerpoint2k ppt2000 ppt2k project2000 project2k prj2000 prj2k projectserver2000 projectserver2k prjsvr2000 prjsvr2k publisher2000 publisher2k pub2000 pub2k visio2000 visio2k vso2000 vso2k word2000 word2k wd2000 wd2k
Властивості

Ідентифікатор статті: 905726 – останній перегляд: 12/09/2015 03:00:44 – виправлення: 4.8

Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office 2000 - професійний випуск, Microsoft Office - випуск для малого бізнесу 2003, Microsoft Office XP - випуск для малого бізнесу, Microsoft Office 2000 - випуск для малого бізнесу, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP - стандартний випуск, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 - стандартний випуск, Microsoft Excel 2000 - стандартний випуск, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 - стандартний випуск, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 - стандартний випуск, Microsoft PowerPoint 2000 - стандартний випуск, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Project Server 2002, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 - стандартний випуск, Microsoft Word 2000 - стандартний випуск

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbtshoot kbprb KB905726
Зворотний зв’язок