Відновлення пошкоджених документів Word 2007 і Word 2010

ПІДСУМКИ
У статті подано визначення пошкодженого документа в Microsoft Office Word 2007 і Microsoft Office Word 2010. Окрім того, тут наведено кроки з поясненнями, як відновити текст і дані, що містяться в документі, після виявлення його пошкодження.

Цю статтю розраховано на користувачів комп’ютерів із початковим і середнім рівнями знань.
Щоб було легше виконувати потрібні дії, доцільно спочатку роздрукувати цю статтю.
Виявлення пошкодженого документа

Спосіб 1. Перевірка правильності роботи

Здебільшого пошкоджені документи працюють неналежним чином. Це може бути пов’язано з пошкодженням документа або шаблону, на основі якого його створено. Ось деякі типи цієї поведінки:
 • Багаторазове перенумерування наявних сторінок у документі
 • Багаторазове відновлення розривів сторінок у документі
 • Неправильна структура та форматування документа
 • Виведення на екран символів, які не читаються
 • Повідомлення про помилки під час обробки
 • Комп'ютер перестає реагувати на дії користувача при відкритті файлу
 • Будь-яка інша нестандартна поведінка, яка не відповідає звичайній роботі програми
Якщо документ має такі ознаки або його не вдається відкрити, перейдіть до способу 2.

Спосіб 2: Перевірка інших документів і програм

Інколи така поведінка може бути викликана не пошкодженням документа, а іншими факторами. Щоб виключити їх, виконайте наведені нижче дії.
 1. Подивіться, чи подібна поведінка не спостерігається при роботі з іншими документами.
 2. Перевірте, чи не спостерігається подібна поведінка в інших програмах пакета Microsoft Office 2007 або Microsoft Office 2010.
Якщо внаслідок виконання будь-якого з цих кроків виявиться, що проблема пов’язана не з документом, необхідно виправити неполадки програм Word 2007 і Word 2010, пакетів Office 2007 та Office 2010 або операційної системи, запущеної на комп’ютері.
Можливі дії для виправлення неполадок, якщо не вдається відкрити пошкоджений документ

Спосіб 1. Змінення шаблону, що використовується документом

Крок 1. Визначення шаблону, що використовується документом

 1. Відкрийте проблемний документ у програмі Word.
 2. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Параметри.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Параметри.
 3. Натисніть кнопку Надбудови.
 4. У розділі Перегляд і керування надбудовами Office у полі Керування виберіть Шаблони
 5. Натисніть кнопку Перейти.
У полі Шаблон документа буде зазначено шаблон, що використовується документом. Якщо зазначений шаблон – Normal, перейдіть до кроку 2. В іншому випадку перейдіть до кроку 3.

Крок 2. Перейменування глобального шаблону (Normal.dotm)

Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій відповідно до операційної системи, що використовується.

Windows Vista й Windows 7
 1. Закрийте програму Word.
 2. Натисніть кнопку ПускКнопка .
 3. У полі Розпочати пошук введіть наведений нижче текст, а потім натисніть клавішу ENTER:
  %userprofile%\appdata\roaming\microsoft\templates
 4. Клацніть Normal.dotm правою кнопкою миші та виберіть команду Перейменувати.
 5. Введіть Oldword.old і натисніть клавішу ENTER.
 6. Закрийте провідник Windows.
 7. Запустіть програму Word і відкрийте документ.
Microsoft Windows XP
 1. Закрийте програму Word.
 2. Натисніть кнопку Пуск і виберіть Виконати.
 3. У полі Відкрити введіть наведений нижче текст, а потім натисніть клавішу ENTER:
  %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates
 4. Клацніть Normal.dotm правою кнопкою миші та виберіть команду Перейменувати.
 5. Введіть Oldword.old і натисніть клавішу ENTER.
 6. Закрийте провідник Windows.

Крок 3. Змінення шаблону документа

 1. Відкрийте проблемний документ у програмі Word.
 2. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Параметри Word.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Параметри.
 3. Натисніть кнопку Надбудови.
 4. У полі Керування виберіть Шаблони та натисніть кнопку Перейти.
 5. Виберіть Додати.
 6. У папці Шаблони виберіть Normal.dotm та натисніть кнопку Відкрити.
 7. Натисніть кнопку ОК, щоб закрити діалогове вікно Шаблони та надбудови.
 8. Закрийте програму Word.

Крок 4. Перевірка та змінення діючих шаблонів.

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Параметри Word.

  У пакеті Office 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Параметри.
 3. Клацніть пошкоджений документ і виберіть Відкрити.
Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перейдіть до способу 2.

Спосіб 2. Запустіть програму Word із параметрами за промовчанням

Можна скористатися перемикачем /a, щоб запустити програму Word лише з параметрами за промовчанням. У разі використання перемикача /a Word не завантажує ніякі надбудови. Крім того, Word не використовує наявний шаблон Normal.dotm. Перезавантажте Word із використанням перемикача /a.

Крок 1. Запуск програми Word 2007 за допомогою перемикача /a

Windows Vista й Windows 7
 1. Закрийте програму Word.
 2. Натисніть кнопку ПускКнопка .

 3. У полі Розпочати пошук введіть наведений нижче текст, а потім натисніть клавішу ENTER.

  Для програми Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  Для програми Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a
Windows XP
 1. Закрийте програму Word.
 2. Натисніть кнопку Пуск і виберіть Виконати.
 3. У полі Відкрити введіть наведений нижче текст, а потім натисніть клавішу ENTER.

  Для програми Word 2007:
  "%programfiles%\microsoft office\office12\winword.exe" /a
  Для програми Word 2010:
  "%programfiles%\microsoft office\office14\winword.exe" /a

Крок 2. Відкривання документа

 1. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Відкрити.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Відкрити.
 2. Клацніть пошкоджений документ і виберіть Відкрити.
Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перейдіть до способу 3.

Спосіб 3. Змінення драйверів принтера

Крок 1. Випробуйте інший драйвер принтера

Windows Vista й Windows 7
Крок А. Використання майстра додавання принтера
 1. В ОС Windows Vista натисніть кнопку ПускКнопка , а потім виберіть Принтери.

  В ОС Windows 7 натисніть кнопку ПускКнопка , а потім виберіть Пристрої та принтери.
 2. Натисніть кнопку Додати принтер.
Крок Б. Додавання нового принтера
 1. У діалоговому вікні Додати принтер виберіть Додати локальний принтер.
 2. Виберіть Використати наявний порт, а потім клацніть Далі.
 3. У списку Виробник виберіть пункт Microsoft.
 4. Виберіть Засіб створення документів XPS (Microsoft), а потім натисніть кнопку Далі.
 5. Виберіть пункт Використовувати поточний драйвер (рекомендовано), а потім натисніть кнопку Далі.
 6. Установіть прапорець Призначити як принтер за промовчанням і натисніть кнопку Далі.
 7. Натисніть кнопку Готово.
Windows XP
Крок А. Використання майстра додавання принтера
 1. Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Принтери й факси.
 2. У розділі Завдання друку виберіть команду Додати принтер.
Крок Б. Додавання нового принтера


Після інсталяції наведених нижче виправлень піктограма засобу створення документів XPS (Microsoft) автоматично відобразиться в папці Принтери й факси.
 1. Інсталюйте Microsoft .NET Framework 3.0.
 2. Інсталюйте служби Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0.
 3. Інсталюйте пакет Microsoft XPS Essentials.
Щоб отримати додаткові відомості про інсталяцію наведених вище виправлень, пов’язаних з XPS, перейдіть на веб-сайт корпорації Майкрософт за адресою:

Крок 2. Чи допомогло змінення драйверів принтера вирішити проблему?

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Відкрити.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Відкрити.
 3. Клацніть пошкоджений документ і виберіть Відкрити.
Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перейдіть до кроку 3.

Крок 3. Переінсталяція оригінального драйвера принтера.

Windows Vista й Windows 7
 1. Натисніть кнопку ПускКнопка , виберіть Принтери, а потім – Пристрої та принтери.
 2. Клацніть правою кнопкою миші вихідний принтер, який використовується за промовчанням, і виберіть Видалити.
  Дозвіл служби захисту користувачів Якщо отримано запит на введення пароля адміністратора або підтвердження, укажіть пароль або натисніть кнопку Продовжити.
 3. Якщо пропонується видалити всі файли, пов’язані із принтером, виберіть Так.
 4. Виберіть Додати принтер, а потім дотримуйтеся вказівок, наведених у вікні майстра установлення принтерів, щоб переінсталювати драйвер принтера.
Windows XP
 1. Натисніть кнопку Пуск та виберіть пункт Принтери й факси.
 2. Клацніть правою кнопкою миші вихідний принтер, який використовується за промовчанням, і виберіть Видалити.
 3. Якщо пропонується видалити всі файли, пов’язані із принтером, виберіть Так.
 4. У розділі Завдання друку клацніть значок Додати принтер, потім дотримуйтеся вказівок, наведених у вікні майстра установлення принтерів, щоб переінсталювати драйвер принтера.

Крок 4. Чи допомогло змінення драйверів принтера вирішити проблему?

 1. Запустіть програму Word 2007.
 2. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Відкрити.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Відкрити.
 3. Клацніть пошкоджений документ і виберіть Відкрити.
Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перейдіть до способу 4.

Спосіб 4. Використання безпечного режиму

Крок 1. Запуск Windows у безпечному режимі

Windows Vista й Windows 7
 1. Видаліть із комп’ютера всі дискети, компакт- і DVD-диски та перезавантажте його.
 2. Натисніть кнопку ПускКнопка , клацніть стрілку поруч зі значком Блокувати або Завершення роботи та виберіть Перезавантажити.
 3. Виконайте одну з наведених нижче процедур.
  • Якщо на комп’ютері інстальовано одну операційну систему, під час перезавантаження комп’ютера натисніть і утримуйте клавішу F8. Клавішу F8 потрібно натиснути раніше, ніж з’явиться логотип Windows. Якщо на екрані вже з’явився логотип Windows, повторіть спробу; для цього дочекайтеся появи запиту входу до системи Windows, вимкніть і перезавантажте комп’ютер.
  • Якщо на комп’ютері інстальовано кілька операційних систем, скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб вибрати операційну систему для запуску в безпечному режимі, і натисніть клавішу F8.
 4. У меню Додаткові варіанти завантаження за допомогою клавіш зі стрілками виберіть пункт Безпечний режим і натисніть клавішу ENTER.
 5. Увійдіть до системи, скориставшись обліковим записом користувача із правами адміністратора.
Windows XP
 1. Видаліть із комп’ютера всі дискети, компакт- і DVD-диски та перезавантажте його.
 2. Натисніть кнопку Пуск і виберіть пункт Завершення роботи.
 3. У списку Що має зробити комп’ютер виберіть Перезавантажити та натисніть кнопку OK.
 4. Під час перезавантаження комп’ютера утримуйте натиснутою клавішу CTRL.
 5. Коли з’явиться повідомлення Завантаження Windows, натисніть клавішу F8, у меню Завантаження виберіть Безпечний режим і натисніть клавішу ENTER.

Крок 2. Чи вирішує проблему запуск у безпечному режимі?

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Відкрити.
  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Відкрити.
 3. Клацніть пошкоджений документ і виберіть Відкрити.
Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перезавантажте Windows і перейдіть до способу 5.

Спосіб 5. Відновлення файлу засобами програми Word

Крок 1. Відновлення документа

 1. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Відкрити.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Відкрити.
 2. У діалоговому вікні Відкрити виберіть потрібний документ Word.
 3. Клацніть стрілку поряд із кнопкою Відкрити та виберіть команду Відкрити й відновити.

Крок 2. Чи вирішує проблему відновлення документа?

Перевірте, чи не спостерігається більше неналежна робота. Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перезавантажте Windows і перейдіть до способу 6.

Спосіб 6. Змінення формату документа з подальшим перетворенням на формат Word

Крок 1. Відкривання документа

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Відкрити.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Відкрити.
 3. Клацніть пошкоджений документ і виберіть Відкрити.

Крок 2. Збереження документа в іншому форматі

 1. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Зберегти як.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Зберегти як.
 2. У програмі Word 2007 виберіть Інші формати.
 3. У списку Тип файлу виберіть Текст у форматі RTF (*.rtf).
 4. Натисніть кнопку Зберегти.
 5. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Закрити.

  У пакеті Office 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Закрити.

Крок 3. Відкривання документа з подальшим його перетворенням на формат Word

 1. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Відкрити.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Відкрити.
 2. Клацніть перетворений документ і виберіть Відкрити.
 3. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Зберегти як.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Зберегти як.
 4. Виберіть Документ Word для Типу файлу.
 5. Перейменуйте документ і натисніть кнопку Зберегти.

Крок 4. Чи вирішує проблему перетворення формату документа?

Перевірте, чи не спостерігається більше неналежна робота. Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, спробуйте зберегти файл в іншому форматі. Повторіть кроки 1–4 та спробуйте зберегти файл у наведених нижче форматах у зазначеному порядку.
 • Web-сторінка (.htm; .html)
 • Інші текстові формати
 • Звичайний текст (.txt)
Примітка. При збереженні файлу в форматі Звичайний текст (.txt) можна усунути проблему пошкодження документа. Проте усе форматування документа, макроси та зображення втрачаються. При збереженні файлів у форматі Звичайний текст (.txt) доведеться повторно форматувати документ. Тому використовуйте формат Звичайний текст (.txt) лише в тому випадку, якщо в інших форматах проблему вирішити не вдається.

Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перейдіть до способу 7.

Спосіб 7. Копіювання всього вмісту без останньої позначки абзацу до нового документа

Крок 1. Створення нового документа

 1. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Створити.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Створити.
 2. Натисніть кнопку Новий документ, а потім – Створити.

Крок 2. Відкривання пошкодженого документа

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Відкрити.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Відкрити.
 3. Клацніть пошкоджений документ і виберіть Відкрити.

Крок 3. Копіювання вмісту документа та вставлення його до нового документа

Примітка. Якщо документ містить розриви розділів, необхідно копіювати текст лише між ними. Не потрібно копіювати розриви розділів, тому що пошкодження можуть перенестися в новий документ. Щоб уникнути цього, змініть подання документа на чернетку під час копіювання та вставки вмісту між документами. Для переходу в режим чернетки на вкладці Вид виберіть пункт Чернетка у групі Подання документа.
 1. У пошкодженому документі натисніть CTRL+END, а потім – CTRL+SHIFT+HOME.
 2. На вкладці Домашня сторінка у групі Буфер обміну виберіть Копіювати.
 3. На вкладці Вид виберіть Перехід між вікнами у групі Вікно.
 4. Виберіть новий документ, створений під час виконання кроку 1.
 5. На вкладці Домашня сторінка у групі Буфер обміну виберіть Вставити.
Якщо неналежна робота спостерігається й надалі, перейдіть до способу 8.

Спосіб 8. Копіювання непошкоджених частин документа до нового документа

Крок 1. Створення нового документа

 1. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Створити.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Створити.
 2. Натисніть кнопку Новий документ, а потім – Створити.

Крок 2. Відкривання пошкодженого документа

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Відкрити.

  У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Відкрити.
 3. Клацніть пошкоджений документ і виберіть Відкрити.

Крок 3. Копіювання непошкоджених частин документа та вставлення їх до нового документа

Примітка. Якщо документ містить розриви розділів, необхідно копіювати текст лише між ними. Не потрібно копіювати розриви розділів, тому що пошкодження можуть перенестися в новий документ. Щоб уникнути цього, змініть подання документа на чернетку під час копіювання та вставки вмісту між документами. Для переходу в режим чернетки на вкладці Вид виберіть пункт Чернетка у групі Подання документа.
 1. Знайдіть і виділіть непошкоджену частину вмісту в пошкодженому документі.
 2. На вкладці Домашня сторінка у групі Буфер обміну виберіть Копіювати.
 3. На вкладці Вид виберіть Перехід між вікнами у групі Вікно.
 4. Виберіть новий документ, створений під час виконання кроку 1.
 5. На вкладці Домашня сторінка у групі Буфер обміну виберіть Вставити.
 6. Повторіть кроки 3a–3e для кожної непошкодженої частини документа. Необхідно відновити пошкоджені частини документа.

Спосіб 9. Переключення подання документа та видалення пошкодженого вмісту

В обрізаних документах, у яких відображаються не всі сторінки, можна переключити подання та видалити пошкоджений вміст.
 1. Визначте номер сторінки з пошкодженим вмістом, через яку документ відображається обрізаним.
  1. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Відкрити.

   У програмі Word 2010 виберіть Файл на стрічці, а потім натисніть Відкрити.
  2. Клацніть пошкоджений документ і виберіть Відкрити.
  3. Прокрутіть документ до сторінки, після якої він відображається обрізаним. Запам’ятайте вміст цієї сторінки.
 2. Переключіть подання документа та видаліть пошкоджений вміст.
  1. На вкладці Вид у групі Подання документа виберіть Веб-документ або Подання чернетки.
  2. Прокрутіть документ і знайдіть вміст, після якого він відображається обрізаним.
  3. Виділіть і видаліть наступний абзац, таблицю чи об’єкт у файлі.
  4. На вкладці Вид у групі Подання документа виберіть Режим розмітки. Переключайте подання та видаляйте вміст, доки документ не відобразиться повністю в поданні Режим розмітки.
  5. Збережіть документ.
Можливі дії для виправлення неполадок, якщо не вдається відкрити пошкоджений документ

Спосіб 1. Відкриття пошкодженого документа в режимі чернетки без оновлення посилань

Крок 1. Налаштування програми Word

 1. Запустіть програму Word.
 2. На вкладці Вид виберіть Чернетка у групі Подання документа.
 3. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Параметри.

  У програмі Word 2010 виберіть пункт меню Файл на стрічці, а потім натисніть Параметри.
 4. У розділі Відображення вмісту документа встановіть прапорці Чернетка та Пусті рамки малюнків у списку Додаткові параметри при роботі з Word.
 5. У розділі Загальні зніміть прапорець Оновлення зв'язків при відкритті у списку Додаткові параметри при роботі з Word. Натисніть кнопку ОК.

Крок 2. Відкривання пошкодженого документа

 1. Запустіть програму Word.
 2. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Відкрити.

  У програмі Word 2010 виберіть пункт меню Файл, а потім натисніть Параметри.
 3. Клацніть пошкоджений документ і виберіть Відкрити.
Якщо вдалося відкрити документ, закрийте його та відкрийте повторно, використовуючи спосіб 6, після чого здійсніть оновлення. В іншому випадку перейдіть до способу 2.

Спосіб 2. Вставлення документа як файлу в новий документ

Крок 1. Створення нового документа

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть команду Створити.

  У програмі Word 2010 виберіть пункт меню Файл, а потім натисніть Створити.
 2. Натисніть кнопку Новий документ, а потім – Створити.
Примітка. Можливо, доведеться повторно налаштувати форматування останнього розділу нового документа.

Крок 2. Вставте пошкоджений документ до нового документа

 1. На вкладці Вставка натисніть кнопку Вставка об'єкту та виберіть Текст із файлу.
 2. У діалоговому вікні Вставка файлу знайдіть та виберіть пошкоджений документ. Потім натисніть кнопку Вставити.
Примітка. Можливо, доведеться повторно налаштувати форматування останнього розділу нового документа.

Спосіб 3. Створення посилання на пошкоджений документ

Крок 1. Створення нового документа

 1. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Створити.

  У програмі Word 2010 виберіть пункт меню Файл, а потім натисніть Створити.
 2. Натисніть кнопку Новий документ, а потім – Створити.
 3. У новому документі введіть Це перевірка.
 4. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Зберегти.

  У програмі Word 2010 виберіть пункт меню Файл, а потім натисніть Зберегти.
 5. Введіть рятівне посилання та натисніть Зберегти.

Крок 2. Створення посилання

 1. Виділіть текст, введений під час виконання кроку 1c.
 2. На вкладці Домашня сторінка у групі Буфер обміну виберіть Копіювати.
 3. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Створити.

  У програмі Word 2010 виберіть пункт меню Файл, а потім натисніть Створити.
 4. Натисніть кнопку Новий документ, а потім – Створити.
 5. На вкладці Домашня сторінка клацніть стрілку поряд із кнопкою Вставити у групі Буфер обміну та виберіть Спеціальна вставка.
 6. Натисніть Вставити посилання, а потім – Текст у форматі RTF.
 7. Натисніть кнопку ОК.

Крок 3. Змінення посилання на пошкоджений документ

 1. Клацніть правою кнопкою миші пов’язаний текст у документі, виберіть Пов’язаний об’єкт документа та Посилання.
 2. У діалоговому вікні Посилання клацніть ім'я зв'язаного файлу та натисніть кнопку Змінити джерело.
 3. У діалоговому вікні Змінити джерело виберіть документ, який не вдалося відкрити, та натисніть кнопку Відкрити.
 4. Натисніть кнопку ОК, щоб закрити діалогове вікно Посилання.

  Примітка. Інформація із пошкодженого документа з'явиться, якщо у ньому знаходились дані або текст, придатні для відновлення.
 5. Клацніть правою кнопкою миші зв'язаний текст, виберіть команду Зв'язаний об'єкт документа та виберіть Посилання.
 6. У діалоговому вікні Посилання натисніть кнопку Розірвати посилання.
 7. Коли з'явиться нижченаведене повідомлення, натисніть кнопку Так:
  Розірвати вибрані посилання?

Спосіб 4. Використання конвертера "Відновлення тексту з будь-якого файлу"

Примітка Конвертер "Відновлення тексту з будь-якого файлу" має певні обмеження. Наприклад, втрачається форматування документа. Крім того, втрачаються усі графічні елементи, поля, малюнки та інші нетекстові елементи. Однак текст полів, заголовки, виноски, верхні та нижні колонтитули зберігаються у вигляді звичайного тексту.
 1. У програмі Word 2007 натисніть кнопку Microsoft Office і виберіть Відкрити.

  У програмі Word 2010 виберіть пункт меню Файл, а потім натисніть Параметри.
 2. У полі Тип файлу виберіть Відновлення тексту із будь-якого файлу (*.*).
 3. Виберіть документ, із якого треба відновити текст.
 4. Натисніть кнопку Відкрити.
Після відновлення документа за допомогою конвертора "Відновлення тексту з будь-якого файлу" залишаються деякі неперетворені двійкові дані. Ці дані зазвичай указано на початку та в кінці документа. Потрібно видалити їх, перш ніж зберігати файл як документ Word.
word2007 word12 wd2007 wd2k7 wd12 word12 wd2007 wd2k7 wd12 word2010 wd2010 word14
Властивості

Ідентифікатор статті: 918429 – останній перегляд: 04/26/2012 09:24:00 – виправлення: 7.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010

 • kbproductlink kbprb kbinfo kbnomt kbceip kbcorrupt kbopenfile kbtshoot kbexpertisebeginner kbhowto KB918429
Зворотний зв’язок