Оновлення порту веб-сайту Microsoft Dynamics CRM після інсталяції Microsoft Dynamics CRM 4.0

ВСТУП
У цій статті описуються способи оновлення порту веб-сайту Microsoft Dynamics CRM після інсталяції Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Примітка. Після оновлення порту веб-сайту Microsoft Dynamics CRM необхідно оновити клієнт Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Office Outlook, диспетчер міграції даних Microsoft Dynamics CRM і маршрутизатор електронної пошти Microsoft Dynamics CRM-Exchange, щоб використовувати дані нового порту. Щоб отримати додаткові відомості, див. розділ "Оновлення компонентів, робота яких залежить від URL-адреси нового веб-сайту Microsoft Dynamics CRM".
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Увага! У цьому розділі, способі або завданні описуються кроки, як внести зміни до реєстру. Неправильне внесення змін до реєстру може призвести до виникнення серйозних проблем. Виконувати описані тут кроки слід особливо обережно. Перед внесенням змін обов’язково створіть резервну копію реєстру. Якщо виникне проблема, ви зможете відновити його до попереднього стану. Для отримання додаткових відомостей про створення резервної копії та відновлення реєстру клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Майкрософт:
322756 Створення резервної копії та відновлення реєстру у Windows

Щоб оновити порт веб-сайту Microsoft Dynamics CRM, виконайте наведені нижче дії.

Примітки
 • У цій статті припускається, що всі серверні ролі Microsoft Dynamics CRM інстальовано на одному комп’ютері. Додаткові відомості про серверні ролі див. у посібнику з упровадження Microsoft Dynamics CRM. Завантажити посібник з упровадження можна на веб-сайті Майкрософт за адресою:.
 • У цій статті припускається, що URL-адреса веб-сайту Microsoft Dynamics CRM оновлюється з http://<crmserver>:5555 до http://<crmserver>:81, а URL-адреса розгортання з виходом в Інтернет (IFD) – з http://<crm>.<domain>.com:5555 до http://<crm>.<domain>.com:81.
 1. Оновіть порт веб-сайту Microsoft Dynamics CRM в інформаційних службах Інтернету (IIS) Microsoft. Для цього виконайте наведені нижче дії.
  1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Виконати, введіть inetmgr і клацніть OK.
  2. Розгорніть розділ Сервер, а потім – Веб-сайти.
  3. Клацніть правою кнопкою веб-сайт Microsoft Dynamics CRM і виберіть пункт Властивості.
  4. На вкладці Веб-сайт для номера порту TCP введіть 81 і натисніть кнопку OK.
 2. Оновіть підрозділи реєстру сервера Microsoft Dynamics CRM. Для цього виконайте наведені нижче дії.
  1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Виконати, введіть regedit і клацніть OK.
  2. Знайдіть такий підрозділ реєстру:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. Клацніть правою кнопкою запис реєстру ServerUrl і виберіть пункт Змінити.
  4. У полі Значення введіть 81.

   Примітка. Оновлене значення має приблизно такий вигляд:
   http://<crmserver>:81/MSCRMServices
  5. Натисніть кнопку OK.
  6. Клацніть правою кнопкою запис реєстру LocalSdkPort і виберіть пункт Змінити.
  7. У розділі Основа клацніть Десятковий. Після цього в полі Значення введіть 81.
  8. Натисніть кнопку OK.
 3. Завантажте інструмент конфігурації розгортання. Для цього виконайте наведені нижче дії.

  Для отримання додаткових відомостей клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Майкрософт:
  949079 Використання інструмента конфігурації розгортання Microsoft Dynamics CRM для Microsoft Dynamics CRM 4.0
  1. Видобудьте інструмент конфігурації розгортання та розмістіть його в папці на сервері CRM.
  2. Зробіть резервну копію баз даних MSCRM_Config та OrgName_MSCRM.
  3. У командному рядку вкажіть шлях до каталогу, у якому міститься файл Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe, після чого введіть наведені нижче команди, щоб виправити цю настройку.
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<нове_підключення> microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<нове_підключення> 
   Примітка. Замість <нове_підключення> введіть URL-адресу без префікса "http://" на початку. Команда має нагадувати такий вираз:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   Примітка. Якщо виконується настройка URL-адреси IFD, у таблиці DeploymentProperties потрібно змінити ще два стовпці. Для цього виконайте такі команди:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<домен>.com:81 microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<домен>.com:81
 4. Перезапустіть служби асинхронної обробки Microsoft Dynamics CRM. Для цього виконайте наведені нижче дії.
  1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Виконати, введіть services.msc, після чого клацніть OK.
  2. Клацніть правою кнопкою пункт Служба асинхронної обробки Microsoft CRM і клацніть Перезапустити.
 5. Увійдіть до веб-застосунку Microsoft Dynamics CRM за допомогою нової URL-адреси.

Оновлення компонентів, робота яких залежить від URL-адреси нового веб-сайту Microsoft Dynamics CRM

Необхідно оновити клієнт Microsoft Dynamics CRM для Outlook, диспетчер міграції даних Microsoft Dynamics CRM і маршрутизатор електронної пошти Microsoft Dynamics CRM-Exchange, щоб використовувати нову URL-адресу веб-сайту Microsoft Dynamics CRM.

Клієнт Microsoft Dynamics CRM для Outlook

Щоб клієнт Microsoft Dynamics CRM для Outlook почав використовувати нову URL-адресу, скористайтесь одним із наведених нижче способів.

Спосіб 1. Запустити на кожному клієнті майстер настроювання
 1. Натисніть кнопку Пуск і почергово виберіть Програми, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Майстер настроювання.
 2. Виконайте дії в майстрі настроювання, після чого введіть нову URL-адресу для сервера Microsoft Dynamics CRM.

  Примітка. Якщо настроюється URL-адреса IFD, необхідно зняти прапорець Використовувати одну веб-адресу. Після виконання цих дій можна використовувати нову URL-адресу IFD під час входу до веб-сайту Microsoft Dynamics CRM через Інтернет.
Спосіб 2. Оновити підрозділи реєстру на кожному клієнтському комп’ютері
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Виконати, введіть regedit і клацніть OK.
 2. Знайдіть такий підрозділ реєстру:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. Клацніть правою кнопкою кожний із наведених нижче підрозділів, виберіть пункт Змінити та введіть нові значення для номерів портів.
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  Примітка. Якщо виконується настройка URL-адреси IFD, нові номери портів необхідно ввести для таких значень реєстру:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

Маршрутизатор електронної пошти Microsoft Dynamics CRM-Exchange

Щоб маршрутизатор електронної пошти Microsoft Dynamics CRM почав використовувати нову URL-адресу, виконайте наведені нижче дії.
 1. Натисніть кнопку Пуск і почергово виберіть Програми, Маршрутизатор електронної пошти Microsoft Dynamics CRM, Диспетчер конфігурацій маршрутизатора електронної пошти Microsoft Dynamics CRM.
 2. На вкладці Розгортання оновіть ті розгортання, які настроєно на використання сервера Microsoft Dynamics CRM із новою URL-адресою.
 3. Клацніть Опублікувати, щоб зберегти зміни.

Диспетчер міграції даних Microsoft Dynamics CRM

Щоб диспетчер міграції даних Microsoft Dynamics CRM почав використовувати нову URL-адресу, скористайтесь одним із наведених нижче способів.

Спосіб 1. Видалити та переінсталювати диспетчер міграції даних Microsoft Dynamics CRM

Спосіб 2. Оновити підрозділи реєстру на кожному комп’ютері, де інстальовано диспетчер міграції даних Microsoft Dynamics CRM
 1. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Виконати, введіть regedit і клацніть OK.
 2. Знайдіть такий підрозділ реєстру:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. Клацніть правою кнопкою кожний із наведених нижче підрозділів, виберіть пункт Змінити та введіть нові значення для номерів портів.
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  Примітки
  • Якщо в диспетчері міграції даних Microsoft Dynamics CRM увімкнено параметр Моя компанія, URL-адреса – це URL-адреса в інтрамережі. Ця адреса має такий вигляд:
   http://<crmserver>:81
  • Якщо наявне розгортання IFD та в диспетчері міграції даних Microsoft Dynamics CRM увімкнено параметр Постачальник інтернет-служб, URL-адреса – це URL-адреса IFD. Ця адреса має такий вигляд:
   http://<crm>.<domain>.com:81
Примітки
 • Якщо потрібно оновити заголовок хосту на веб-сайті Microsoft Dynamics CRM, виконайте всі дії, описані в розділі "Додаткові відомості", щоб оновити підрозділи реєстру та стовпці в базі даних SQL Server.
 • Оновлювати Microsoft Dynamics CRM Connector для служб звітування SQL Server не потрібно, оскільки в реєстрі відомості про URL-адресу сервера не зберігаються.
Thuộc tính

ID Bài viết: 947423 - Xem lại Lần cuối: 09/12/2011 01:30:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbmbsinstallation kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbexpertiseinter KB947423
Phản hồi