Доступне оновлення, яке покращує сумісність ОС Windows 7 і Windows Server 2008 R2 з дисками формату Advanced Format

Підсумки
У цій статті описується оновлення, яке покращує сумісність ОС Windows 7 і Windows Server 2008 R2 з дисками формату Advanced Format, розмір фізичного сектора яких становить 4 КБ. Це виправлення застосовується лише до дисків формату Advanced Format, які повідомляють, що розмір їх фізичного сектора становить (4 КБ), й емулюють логічний інтерфейс адресації 512 байт.

Примітка. Диски формату Advanced Format мають більший фізичний сектор (4 КБ). Проте щоб підвищити рівень сумісності початкових версій із сучасними комп’ютерними системами, вони також підтримують логічний інтерфейс адресації 512 байт. Тому їх називають "512-байтовими емуляційними дисками", або коротко "512e". Щоб отримати додаткові відомості про диски формату Advanced Format, відвідайте веб-сайт асоціації IDEMA (International Disk Drive Equipment and Materials Association), посилання на який наведено наприкінці цієї статті.
ВСТУП
Традиційно жорсткі диски створювалися на основі 512-байтових секторів. Доступ до фізичних пристроїв базувався саме на цьому принципі. Нещодавно виробники жорстких дисків розпочали перехід до нового типу дисків, розмір сектору яких становить 4096 байт (4 КБ). Вони зазвичай називаються дисками формату Advanced Format. Оскільки диски можуть здійснювати оновлення фізичних носіїв лише з гранулярністю фізичного сектора (у цьому випадку 4 КБ), записування 512-байтових секторів на диск потребує виконання додаткових дій. Ці дії призводять до зниження рівня продуктивності й надійності, змінного навантаження на систему та потребують упровадження нового обладнання. Щоб уникнути виконання додаткових дій, потрібно оновити програми відповідним чином. Вони мають підтримувати записування на основі гранулярності сектора 4 КБ.

У цій статті бази знань представлено нову інфраструктуру носіїв, які підтримують запити стосовно розміру фізичного сектора пристрою збереження даних. Окрім цього, у статті надано підтримку стосовно деяких основних компонентів системи під час використання цих типів дисків, що дасть змогу підвищити рівень продуктивності, надійності та загальної сумісності.

Подання докладнішої технічної інформації та міркувань розробників, які створили ці типи дисків, не входить до ряду завдань цієї статті бази знань. Ці відомості буде наведено в супровідному документі на веб-сайті MSDN.

Проблеми, які усуває цей пакет поточних виправлень

Цей пакет поточних виправлень усуває проблеми, які ще не було висвітлено у статтях бази знань Microsoft. Нижче наведено проблеми, які можуть виникати під час використання диска формату Advanced Format.

Проблема 1. Після натискання кнопки "Перевірити наявність оновлень" на сайті Windows Update з’являється повідомлення про помилку

Клацніть тут, щоб переглянути або приховати докладні відомості

Інтерфейс API модуля сховищ із можливістю розширення (ESENT) — це високопродуктивний обробник баз даних, який використовується багатьма програмами, зокрема службою Windows Update. Різні драйвери носіїв мають різноманітні типи підтримки запиту стосовно розміру фізичного сектора жорсткого диска. Після оновлення такого драйвера розмір фізичного сектора, про який повідомлятиме жорсткий диск, може змінитися. Через структуру журналювання ESENT програми, створені на його основі, отримують повідомлення про помилку та припиняють відповідати, якщо розмір фізичного сектора, про який повідомляється, змінюється під час різних сеансів операційної системи.

Примітка. До програм, створених на основі ESENT, належать Windows Update, Active Directory, пошукова система Windows Desktop Search, центр сертифікації (CA), WINS, DHCP, а також Windows Live Mail.

Під час натискання кнопки Перевірити наявність оновлень на сайті Windows Update з’являється таке повідомлення про помилку:
Наразі службі Windows Update не вдається перевірити наявність оновлень, тому що її не запущено. Можливо, знадобиться перезавантажити комп’ютер.


Окрім того, у файлі журналу програм реєструється наведена нижче помилка.

Ім’я журналу: Програма
Джерело: ESENT
Дата: <Дата та час>
Код події: 412
Категорія завдання: Ведення журналу/відновлення
Рівень: Помилка
Ключові слова: класичний
Опис:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Не вдається прочитати заголовок файлу журналу C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log. Помилка -546.


Оновлений двійковий файл Esent.sys, який спрощує процес повідомлення про зміну розміру сектора, також входить до складу цього виправлення.

Примітка. Файл Esent.sys підтримує лише такі розміри фізичного сектора: 512 байт і 4 KБ.
Відновлення бази даних
Для відновлення бази даних виконайте наведені нижче дії.
 1. Введіть у командному рядку наступні команди, натискаючи клавішу Enter після введення кожної з них.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • esentutl /mh ..\DataStore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Примітка. Якщо в командному рядку відображається текст "State: Clean Shutdown", перейдіть до кроку 5.
 2. Створіть тимчасову папку (наприклад, папку з назвою "Fixedfiles" за допомогою команди mkdir c:\fixedfiles).

  Примітка. Виконуючі наступні кроки, замініть папку "c:\fixedfiles" на щойно створену.
 3. Зробіть копію файлу %windir%\system32\esent.dll на комп’ютері з інстальованим виправленням і скопіюйте цей файл у папку c:\fixedfiles.
 4. Введіть у командному рядку наступні команди, натискаючи клавішу Enter після введення кожної з них.
  • copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\fixedfiles\
  • c:\fixedfiles\esentutl.exe /r edb
  • esentutl /mh ..\datastore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Примітки.
  • Примітка. Якщо в командному рядку відображається текст "State: Clean Shutdown", перейдіть до кроку 5.
  • Якщо виконати крок 5 не вдається, або в командному рядку не відображається текст "State: Clean Shutdown", див. розділ "Спосіб деструктивного відновлення" цієї статті.
 5. Створіть тимчасову папку (наприклад, папку з назвою "Backuplogs" за допомогою команди mkdir c:\backuplogs).

  Примітка. Виконуючі наступні кроки, замініть папку "c:\backuplogs" на щойно створену.
 6. Введіть у командному рядку наступні команди, натискаючи клавішу Enter після введення кожної з них.
  • move * c:\backuplogs
  • net start "windows update"
 7. Запустіть службу Windows Update.
Спосіб деструктивного відновлення
Увага! Використовуючи цей метод, ви втратите дані історії Windows Update. Тому не рекомендовано використовувати цей спосіб до відновлення бази даних. Щоб використати спосіб деструктивного відновлення, виконайте наведені нижче дії.
 1. Введіть у командному рядку наступні команди, натискаючи клавішу Enter після введення кожної з них.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir /s/q Logs
  • del DataStore.mdb
  • net start "windows update"
 2. Запустіть службу Windows Update.

Проблема 2. Проблема, що виникає під час виконання багатьох невеликих записувань.

Клацніть тут, щоб переглянути або приховати докладні відомості

Перш ніж диски формату Advanced Format стали доступними, файлова система NTFS припускала, що розмір логічного сектора, про який повідомляє інтерфейс диска, відповідає розміру його фізичного сектора. Незважаючи на те що файлова система NTFS була розроблена таким чином, що теоретично підтримувала більші розміри сектора, вона вважала ці розміри сектора однаковими. Якщо файлова система NTFS здійснює записування з використанням буфера наприкінці файлу в ОС Windows 7 і Windows Server 2008 R2, вона закінчує операцію наприкінці сектора, про який повідомив інтерфейс диска (розмір логічного сектора). Такий спосіб забезпечує належне групування секторів. Однак через те, що розмір логічного сектора диска 512e становить 512 байт, записування з використанням буфера не може забезпечити відповідність розміру фізичного сектора жорсткого диска. Це призводить до того, що диск формату Advanced Format здійснює внутрішнє оновлення 512-байтового логічного сектора в межах свого фізичного сектора (4 КБ), а це, у свою чергу, може спричинити появу проблем із продуктивністю та надійністю.

Завдяки цьому виправленню файлова система NTFS перевіряє, чи записування з використанням буфера наприкінці файлу здійснюється відповідно до повідомленого розміру фізичного сектора.

Ця проблема може виникати під час використання звичних програм на диску формату Advanced Format. Однак ця проблема частіше виникає під час виконання багатьох невеликих записувань, наприклад, під час запису файлів WIM на диски формату Advanced Format за допомогою засобу командного рядка ImageX у Windows 7 або Windows Server 2008 R2. Без виправлення команда ImageX виконується значно довше, якщо порівняти з тією самою операцією на звичайному жорсткому диску.

Примітка. Виправлення залежить від драйвера носія та самого диска, який повідомляє відповідний розмір фізичного сектора. Файлова система NTFS не підтримує диски, які повідомляють про розмір фізичного сектора, що відрізняється від 512 байтів або 4 КБ, а також диски, розмір логічного сектора яких становить не 512 байт.

Проблема 3. Програми не можуть запитати розмір фізичного сектора для зовнішнього пристрою збереження даних

Клацніть тут, щоб переглянути або приховати докладні відомості

USBStor — це драйвер порту Microsoft для носіїв USB, що автоматично завантажується для пристрою, який відповідає класу носія великої ємності USB. Драйвер USBStor, який входить до складу ОС Windows 7, не підтримує запити IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY зі структурою STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR для отримання доступу до даних дескриптора носія даних (підключеного диска). Ця структура містить відомості про розмір фізичних і логічних секторів. Без цієї інформації файлова система NTFS та інші програми не можуть рівномірно записувати дані на носій USB, що може негативно вплинути на його продуктивність і надійність.

Без цього виправлення програми не можуть надсилати запит стосовно розміру фізичного сектора зовнішнього носія даних.

Оновлений драйвер USBStor (Usbstor.sys), який підтримує запити IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY і структуру STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR, входить до складу цього виправлення.

Примітка. Запит IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY надсилається у процесі виконання команди SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Підключений пристрій USB має надавати належні відомості про розмір сектора за допомогою команди SBC3 READ_CAPACITY(16). Підключений пристрій USB має також гарантувати, що відповідь на початкову команду INQUIRY, 0x04C0 (не вказана версія SBC3) отримано як дескриптор версії.

Щоб отримати додаткові відомості про код керування IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, відвідайте веб-сайт корпорації Майкрософт за цією адресою: Щоб отримати додаткові відомості про структуру STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, відвідайте веб-сайт корпорації Майкрософт за цією адресою:

Проблема 4. Програми не можуть запитати розмір фізичного сектора для зовнішнього пристрою збереження даних

Клацніть тут, щоб переглянути або приховати докладні відомості

Storport — це модель драйвера носія, яка використовується багатьма виробниками контролерів пам’яті. Вона входить до складу ОС Windows 7 і Windows Server 2008 R2. Storport не підтримує запити IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY зі структурою STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR для отримання доступу до даних дескриптора носія даних (підключеного диска). Ця структура містить відомості про розмір фізичного та логічного секторів. Без цієї інформації файлова система NTFS та інші програми не можуть рівномірно записувати дані на диск. Це може негативно вплинути на продуктивність і надійність.

Без цього виправлення програми не можуть надсилати запит стосовно розміру фізичного сектора носія даних.

Оновлений драйвер Storport (Storport .sys), який підтримує запити IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY і структуру STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR, входить до складу цього виправлення.

Примітка. Запит IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY надсилається у процесі виконання команди SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16). Драйвер мініпорту, який входить у модель драйвера Storport, має підтримувати команду SBC3 READ_CAPACITY(16). Окрім того, диск має надавати належні відомості про розмір сектора за допомогою команди SBC3 READ_CAPACITY(16).

Щоб отримати додаткові відомості про код керування IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, відвідайте веб-сайт корпорації Майкрософт за цією адресою: Щоб отримати додаткові відомості про структуру STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR, відвідайте веб-сайт корпорації Майкрософт за цією адресою:

Проблема 5. Драйвери носіїв не підтримують належну передачу відомостей про розмір сектора для дисків формату Advanced Format

Клацніть тут, щоб переглянути або приховати докладні відомості

Більшість драйверів носіїв не підтримують належну передачу відомостей про розмір сектора для дисків формату Advanced Format. До цього виправлення включено оновлення для таких драйверів:
 • IaStorV.sys;
 • Amdsata.sys;
 • Nvraid.sys;
 • Nvsata.sys.
Примітка. Інші драйвери носіїв від сторонніх постачальників можуть не оновлюватися та не підтримувати ці нові команди SBC3. Щоб отримати додаткові відомості, необхідно звернутися до виробника контролерів пам’яті.

Окрім того, цей пакет поточних виправлень містить виправлення, зазначені в такій статі бази знань Microsoft:
981208 Низька продуктивність системи під час перенесення файлів невеликого розміру на комп’ютер під керуванням Windows 7 або Windows Server 2008 R2

Проблема 6. Проблема, пов’язана із засобом Fsutil.exe

Клацніть тут, щоб переглянути або приховати докладні відомості

Це оновлення розповсюджується на засіб Fsutil.exe. Оновлений засіб створює у виводі новий текст стосовно кількості байт у фізичному секторі (Bytes Per Physical Sector). Наприклад, під час запуску команди fsutil fsinfo ntfsinfo C: для отримання інформації про диск C: на екран виводяться такі відомості:
NTFS Volume Serial Number :    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Version :             3.1 Number Sectors :         0x000000001d1927ff Total Clusters :         0x0000000003a324ff Free Clusters :         0x0000000001f8bae8 Total Reserved :         0x00000000000007f0 Bytes Per Sector :        512 Bytes Per Physical Sector :    4096 Bytes Per Cluster :        4096 Bytes Per FileRecord Segment  : 1024 Clusters Per FileRecord Segment : 0 Mft Valid Data Length :      0x0000000020980000 Mft Start Lcn :         0x00000000000c0000 Mft2 Start Lcn :         0x0000000000000002 Mft Zone Start :         0x000000000109c060 Mft Zone End  :         0x00000000010a8880 RM Identifier:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Примітки. Значення кількості байтів у фізичному секторі (bytes per physical sector) може бути таким:
 • 512 — для дисків формату Legacy 512 Native;
 • 4096 — для дисків формату Advanced Format Drives;
 • <Not Supported> (не підтримується) — якщо обладнання або диск не підтримує код керування IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY.
Розв'язанн

Відомості про оновлення

Як отримати це оновлення

Якщо ви маєте сумніви щодо того, яку версію Windows інстальовано на комп’ютері, виконайте наведені нижче дії.
Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures
 1. Натисніть кнопку Пуск і введіть msinfo32 у полі Почати пошук або Пошук програм і файлів. Після цього натисніть клавішу Enter.
 2. Знайдіть назву своєї операційної системи поруч з рядком Назва ОС і тип архітектури поруч з рядком Тип системи.


У Центрі завантажень Microsoft можна завантажити такі файли:
Операційна системаОновлення
Усі підтримувані версії ОС Windows 7 для систем на базі x86-процесорівЗавантажитиЗавантажити пакет оновлень.
Усі підтримувані версії ОС Windows 7 для систем на базі x64-процесорівЗавантажитиЗавантажити пакет оновлень.
Усі підтримувані версії ОС Windows Server 2008 R2 для систем на базі x64-процесорівЗавантажитиЗавантажити пакет оновлень.
Для отримання додаткових відомостей про завантаження файлів технічної підтримки корпорації Майкрософт клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Microsoft:
119591 Як отримати файли підтримки Microsoft від онлайнових служб
Цей файл перевірено на наявність вірусів. Для перевірки корпорація Майкрософт використала найновіше антивірусне програмне забезпечення, доступне на момент публікації цього файлу. Файл зберігається на добре захищених серверах, що запобігає внесенню до нього будь-яких несанкціонованих змін.

Необхідні умови

Щоб застосувати це виправлення, комп’ютер має працювати під керуванням однієї з таких операційних систем:
 • Windows 7
 • Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 з пакетом оновлень 1 (SP1)
Щоб дізнатися більше, як отримати пакет оновлень для ОС Windows 7 або Windows Server 2008 R2, клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Microsoft:
976932 Відомості про пакет оновлень 1 для ОС Windows 7 і Windows Server 2008 R2

Необхідність перезавантаження

Після інсталяції цього виправлення комп’ютер необхідно перезавантажити.

Відомості про заміну оновлень

Це оновлення не замінює попередню його версію.

Відомості про файли

Клацніть тут, щоб переглянути або приховати докладні відомості
Англомовна (США) версія цього оновлення передбачає інсталяцію файлів з атрибутами, указаними в наведених нижче таблицях. Значення дати й часу для цих файлів указано за всесвітнім координованим часом (UTC). Значення дати й часу на локальному комп’ютері відображаються відповідно до настройок місцевого часу та з урахуванням переходу на літній час. Окрім того, значення дати й часу можуть змінюватися після виконання певних дій із файлами.
Відомості про файли для Windows 7 і Windows Server 2008 R2
Увага! Виправлення для Windows 7 і Windows Server 2008 R2 входять до одного пакета. Проте на сторінці "Запит на виправлення" вони вказуються для обох операційних систем. Щоб надіслати запит на отримання пакета виправлень для однієї або обох операційних систем, виберіть виправлення, указане в розділі "Windows 7/Windows Server 2008 R2". Завжди переглядайте розділ "Застосовується до", щоб визначити, до якої саме операційної системи застосовується виправлення.
Для всіх підтримуваних версій ОС Windows 7 для систем на базі x86-процесорів
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
Для всіх підтримуваних версій ОС Windows 7 і Windows Server 2008 R2 для систем на базі x64-процесорів
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Стан
Корпорація Майкрософт підтвердила існування цієї неполадки в продуктах Microsoft, перелічених у розділі "Застосовується до".
Додаткові відомості
Для отримання додаткових відомостей про термінологію, яка використовується для опису оновлень програмного забезпечення, клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Microsoft:
824684 Стандартна термінологія, яка використовується для опису оновлень програмного забезпечення Microsoft
Корпорація Майкрософт додала до WDK простий код, який надає відомості про те, як розробники можуть отримати інформацію про доступ до носія зі структури STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR під час виклику коду керування IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Хоча корпорація Майкрософт вжила заходів для покращення підтримки дисків формату Advanced Format, які працюють з ОС Windows 7 і Windows Server 2008 R2, оновлення програм повинні здійснювати постачальники відповідного програмного забезпечення. Протягом найближчих років основною тенденцією індустрії носіїв зберігання даних буде перехід до використання секторів більшого розміру. Програми мають оновлюватися відповідним чином, щоб бути готовими до такого переходу. Корпорація Майкрософт готує додаткову документацію для MSDN і TechNet, яка надасть відповідні відомості розробникам і фахівцям з інформаційних технологій, а також допоможе вжити відповідних заходів для підтримки дисків формату Advanced Format. У наведеній нижче таблиці зазначено різні формати жорстких дисків, які підтримують продукти корпорації Майкрософт.

Підтримка форматів жорстких дисків відповідно до версії ОС
НазваРозмір фізичного сектораРозмір логічного сектораПідтримувана версія Windows
Legacy 512 Native, 512 Native, Legacy 512 байт512 байтУсі версії ОС Windows
Advanced Format, 512-bye Emulation, 512e, 4k/512e4 КБ512 байтWindows 7 із MS KB 982018
Windows 7 із пакетом оновлень 1 (SP1)
Windows Server 2008 R2 з MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 з пакетом оновлень 1 (SP1)
4K Native, 4k/4k4 КБ4 КБНе підтримується ОС Windows 7 або Windows Server 2008 R2 з пакетом оновлення 1 (SP1). Корпорація Майкрософт проводить дослідження, спрямовані на підтримку цих типів дисків у майбутньому, і за потреби публікуватиме відповідні статті в базі знань.
ІншеНе 4 КБ або 512 байт.Не 4 КБ або 512 байт.Не підтримується
Примітка. Підтримка дисків формату Advanced Format базується на можливості диска надавати відомості про наявність фізичних секторів розміром 4 КБ, а також можливості драйвера носія повідомляти про розмір фізичного сектора.

Щоб отримати додаткові відомості, відвідайте такі веб-сайти: Щоб отримати додаткові відомості про диски формату Advanced Format, відвідайте веб-сайт асоціації IDEMA за цією адресою: Корпорація Майкрософт надає контактні відомості третьої сторони, котра надасть підтримку щодо цього питання. Ці відомості може бути змінено без попередження. Корпорація Майкрософт не гарантує точність цих відомостей.
Thuộc tính

ID Bài viết: 982018 - Xem lại Lần cuối: 05/29/2014 12:43:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018
Phản hồi