Виділити текст

У програмі Word можна виділити весь текст у документі (Ctrl + A) або вибрати певний текст або елемент у таблиці за допомогою миші або клавіатури. Крім того, можна виділити текст або об'єкти, які знаходяться в різних місцях. Наприклад, можна вибрати Абзац на одній сторінці та речення на іншій сторінці.

Виділення всього тексту

 1. Клацніть у будь-якому місці в документі.

 2. Натисніть клавіші Ctrl+A, щоб виділити весь текст у документі.

Виділення певного тексту

Ви також можете виділити певне слово, рядок або один чи кілька абзаців.

 1. Установіть курсор на початку слова, речення або абзацу, які потрібно виділити.

 2. Натисніть ліву кнопку миші та, не відпускаючи її, перетягніть курсор, щоб виділити потрібний текст.

Інші способи виділення тексту

 • Щоб виділити одне слово, двічі клацніть його.

 • Щоб виділити рядок тексту, установіть курсор на його початку й натисніть клавіші Shift + стрілка вниз.

 • Щоб виділити абзац, установіть курсор на його початку й натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вниз.

Підтримка Office 2010 завершилася 13 жовтня 2020 р.

Оновіть Microsoft 365 для роботи будь-де з будь-якого пристрою та продовжуйте отримувати підтримку.

Оновити зараз

Виділення тексту за допомогою миші

Виділення основного тексту документа

Примітки.: Щоб виділити весь документ, виконайте одну з таких дій:

 • На вкладці Основне у групі Редагування натисніть кнопку Виділити й виберіть пункт Виділити все.

 • Установіть вказівник ліворуч від тексту, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім тричі клацніть.

Об’єкт виділення

Виконайте такі дії

Будь-який обсяг тексту

Клацніть у місці, де потрібно почати виділення, і, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перетягніть вказівник у кінець тексту, який потрібно виділити.

Слово

Двічі клацніть у будь-якому місці слова.

Рядок тексту

Установіть вказівник ліворуч від рядка, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім клацніть.

Речення

Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, клацніть у будь-якому місці речення.

Абзац

Тричі клацніть у будь-якому місці абзацу.

Кілька абзаців

Установіть вказівник ліворуч від першого абзацу, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім натисніть ліву кнопку миші та, утримуючи її, перетягніть вказівник вгору або вниз.

Великий блок тексту

Клацніть на початку фрагмента, який потрібно виділити, прокрутіть до кінця фрагмента та, утримуючи натиснутою клавішу Shift, клацніть у місці, де потрібно завершити виділення.

Весь документ

Установіть вказівник ліворуч від тексту, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім тричі клацніть.

Верхні та нижні колонтитули

У програмі Режим розмітки двічі клацніть сірий текст верхнього або нижнього колонтитула. Установіть вказівник ліворуч від верхнього або нижнього колонтитула, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім клацніть.

Виноски й кінцеві виноски

Клацніть текст виноски або кінцевої виноски, установіть вказівник ліворуч від тексту, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім клацніть.

Вертикальний блок тексту

Утримуючи натиснутою клавішу Alt, перетягніть вказівник до кінця тексту.

Текстове поле або рамка

Установіть вказівник на межі рамки або текстового поля, де він має перетворитися на чотирьохвістреву стрілку, а потім клацніть.

Виділення елементів таблиці

Об’єкт виділення

Виконайте такі дії

Вміст клітинки

Клацніть у клітинці. На контекстній вкладці Робота з таблицями перейдіть на вкладку Макет. У групі Таблиця натисніть кнопку Виділити, а потім виберіть пункт Виділити клітинку.

Вміст рядка

Клацніть у рядку. На контекстній вкладці Робота з таблицями перейдіть на вкладку Макет. У групі Таблиця натисніть кнопку Виділити, а потім виберіть пункт Виділити рядок.

Вміст стовпця

Клацніть у стовпці. На контекстній вкладці Робота з таблицями перейдіть на вкладку Макет. У групі Таблиця натисніть кнопку Виділити, а потім виберіть пункт Виділити стовпець.

Вміст кількох клітинок, рядків або стовпців

Клацніть у клітинці, рядку або стовпці, а потім, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перетягніть вказівник по всіх елементах із вмістом, який потрібно виділити. Щоб виділити вміст несуміжних клітинок, рядків або стовпців, клацніть у першій клітинці чи в першому рядку або стовпці, натисніть клавішу Ctrl, а потім виберіть інші елементи таблиці з потрібним вмістом.

Вміст усієї таблиці

Клацніть у таблиці. На контекстній вкладці Робота з таблицями перейдіть на вкладку Макет. У групі Таблиця натисніть кнопку Виділити, а потім виберіть пункт Виділити таблицю.

Виділення тексту в різних частинах документа

Ви можете виділяти текст або елементи в таблиці, не поруч один з одним. Наприклад, можна вибрати Абзац на одній сторінці та речення на іншій сторінці.

 1. Виділіть якийсь текст або елемент у таблиці.

 2. Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виділіть будь-який інший текст або елемент у таблиці.

Виділення тексту в поданні структури

Щоб переглянути документ у поданні структури, перейдіть на вкладку Подання, а потім у групі Подання документа натисніть кнопку Структура.

Об’єкт виділення

Установіть вказівник...

Заголовок

ліворуч від заголовка, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім клацніть.

Заголовок, його підзаголовок і основний текст

ліворуч від заголовка, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім двічі клацніть.

Абзац основного тексту

ліворуч від абзацу, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім клацніть.

Кілька заголовків або абзаців основного тексту

ліворуч від тексту, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім перетягніть його вгору або вниз.

Примітки.: 

 • У поданні структури, якщо клацнути один раз ліворуч від абзацу, замість одного рядка виділиться цілий абзац.

 • Якщо виділити заголовок, що містить згорнутий підпорядкований текст, цей текст також виділиться (навіть якщо його не видно). Будь-які зміни, внесені до заголовка, як-от переміщення, копіювання чи видалення, впливають також і на згорнутий текст.

Виділення тексту за допомогою клавіатури

Виділення основного тексту документа

Примітка.: Щоб виділити весь документ, натисніть клавіші Ctrl+A.

Об’єкт виділення

Виконайте такі дії

На один символ вправо

Натисніть клавіші Shift + стрілка вправо.

На один символ вліво

Натисніть клавіші Shift + стрілка вліво.

Слово від початку до кінця

Розташуйте курсор на початку слова, а потім натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вправо.

Слово від кінця до початку

Розташуйте курсор у кінці слова, а потім натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вліво.

Рядок від початку до кінця

Натисніть клавішу Home, а потім натисніть клавіші Shift+End.

Рядок від кінця до початку

Натисніть клавішу End, а потім натисніть клавіші Shift+Home.

Один рядок униз

Натисніть клавішу End, а потім натисніть клавіші Shift + стрілка вниз.

Один рядок угору

Натисніть клавішу Home, а потім натисніть клавіші Shift + стрілка вгору.

Абзац від початку до кінця

Розташуйте курсор на початку абзацу, а потім натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вниз.

Абзац від кінця до початку

Розташуйте курсор у кінці абзацу, а потім натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вгору.

Документ від кінця до початку

Розташуйте курсор у кінці документа, а потім натисніть клавіші Ctrl+Shift+Home.

Документ від початку до кінця

Розташуйте курсор на початку документа, а потім натисніть клавіші Ctrl+Shift+End.

Вікно від початку до кінця

Розташуйте курсор на початку вікна, а потім натисніть клавіші Alt+Ctrl+Shift +Page Down.

Весь документ

Натисніть клавіші Ctrl+A.

Вертикальний блок тексту

Натисніть клавіші Ctrl+Shift+F8, а потім натискайте клавіші зі стрілками. Натисніть клавішу Esc, щоб вимкнути режим виділення.

Найближчий символ

Натисніть клавішу F8, щоб увімкнути режим виділення, а потім натисніть клавішу зі стрілкою вліво або вправо; натисніть клавішу Esc, щоб вимкнути режим виділення.

Слово, речення, абзац або документ

Натисніть клавішу F8, щоб увімкнути режим виділення, а потім натисніть клавішу F8 один раз, щоб виділити слово, двічі, щоб виділити речення, тричі, щоб виділити абзац, або чотири рази, щоб виділити документ. Натисніть клавішу Esc, щоб вимкнути режим виділення.

Виділення елементів таблиці

Об’єкт виділення

Виконайте такі дії

Вміст клітинки праворуч

Натисніть клавішу табуляції.

Вміст клітинки ліворуч

Натисніть клавіші Shift+Tab.

Вміст суміжних клітинок

Утримуючи натиснутою клавішу Shift, натискайте відповідні клавіші зі стрілками, доки не виділите вміст усіх потрібних клітинок.

Вміст стовпця

Клацніть у верхній або нижній клітинці стовпця. Утримуючи натиснутою клавішу SHIFT, натискайте клавішу "стрілка вгору" або "Стрілка вниз", доки не буде виділено вміст стовпця.

Вміст усієї таблиці

Клацніть у таблиці, а потім натисніть клавіші Alt+5 на цифровій клавіатурі (з вимкнутим індикатором Num Lock).

Припинення виділення всього слова

 1. Перейдіть на вкладку Файл і виберіть пункт Параметри.

 2. Виберіть пункт Додатково.

 3. У розділі Параметри редагування зніміть прапорець Автоматично виділяти все слово.

Виділення тексту за допомогою миші

Виділення основного тексту документа

Примітка.: Щоб виділити весь документ, виконайте одну з таких дій:

 • На вкладці Основне у групі Редагування натисніть кнопку Виділити й виберіть пункт Виділити все.

  Знімок екрана оповіщення про вхідний виклик, яке повідомляє про те, що вас викликає інший користувач

 • Установіть вказівник ліворуч від тексту, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім тричі клацніть.

Об’єкт виділення

Виконайте такі дії

Будь-який обсяг тексту

Клацніть у місці, де потрібно почати виділення, і, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перетягніть вказівник у кінець тексту, який потрібно виділити.

Слово

Двічі клацніть у будь-якому місці слова.

Рядок тексту

Установіть вказівник ліворуч від рядка, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім клацніть.

Речення

Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, клацніть у будь-якому місці речення.

Абзац

Тричі клацніть у будь-якому місці абзацу.

Кілька абзаців

Установіть вказівник ліворуч від першого абзацу, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім натисніть ліву кнопку миші та, утримуючи її, перетягніть вказівник вгору або вниз.

Великий блок тексту

Клацніть на початку фрагмента, який потрібно виділити, прокрутіть до кінця фрагмента та, утримуючи натиснутою клавішу Shift, клацніть у місці, де потрібно завершити виділення.

Весь документ

Установіть вказівник ліворуч від тексту, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім тричі клацніть.

Верхні та нижні колонтитули

У програмі Режим розмітки двічі клацніть сірий текст верхнього або нижнього колонтитула. Установіть вказівник ліворуч від верхнього або нижнього колонтитула, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім клацніть.

Виноски й кінцеві виноски

Клацніть текст виноски або кінцевої виноски, установіть вказівник ліворуч від тексту, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім клацніть.

Вертикальний блок тексту

Утримуючи натиснутою клавішу Alt, перетягніть вказівник до кінця тексту.

Текстове поле або рамка

Установіть вказівник на межі рамки або текстового поля, де він має перетворитися на чотирьохвістреву стрілку, а потім клацніть.

Виділення елементів таблиці

Об’єкт виділення

Виконайте такі дії

Вміст клітинки

Клацніть у клітинці. На контекстній вкладці Робота з таблицями перейдіть на вкладку Макет. У групі Таблиця натисніть кнопку Виділити, а потім виберіть пункт Виділити клітинку.

Вміст рядка

Клацніть у рядку. На контекстній вкладці Робота з таблицями перейдіть на вкладку Макет. У групі Таблиця натисніть кнопку Виділити, а потім виберіть пункт Виділити рядок.

Вміст стовпця

Клацніть у стовпці. На контекстній вкладці Робота з таблицями перейдіть на вкладку Макет. У групі Таблиця натисніть кнопку Виділити, а потім виберіть пункт Виділити стовпець.

Вміст кількох клітинок, рядків або стовпців

Клацніть у клітинці, рядку або стовпці та, утримуючи ліву кнопку миші, протягніть вказівник через усі клітинки, рядки або стовпці, що містять вміст, який потрібно виділити. Щоб виділити розділені клітинки, рядки або стовпці, клацніть першу клітинку, рядок або стовпець і, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, клацніть інші клітинки, рядки або стовпці, що містять потрібний вміст.

Вміст усієї таблиці

Клацніть у таблиці. На контекстній вкладці Робота з таблицями перейдіть на вкладку Макет. У групі Таблиця натисніть кнопку Виділити, а потім виберіть пункт Виділити таблицю.

Виділення тексту в різних частинах документа

Ви можете виділяти текст або елементи в таблиці, не поруч один з одним. Наприклад, можна вибрати Абзац на одній сторінці та речення на іншій сторінці.

 1. Виділіть якийсь текст або елемент у таблиці.

 2. Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виділіть будь-який інший текст або елемент у таблиці.

Виділення тексту в поданні структури

Щоб переглянути документ у поданні структури, перейдіть на вкладку Подання, а потім у групі Подання документа натисніть кнопку Структура.

Об’єкт виділення

Установіть вказівник...

Заголовок

ліворуч від заголовка, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім клацніть.

Заголовок, його підзаголовок і основний текст

ліворуч від заголовка, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім двічі клацніть.

Абзац основного тексту

ліворуч від абзацу, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім клацніть.

Кілька заголовків або абзаців основного тексту

ліворуч від тексту, де він має перетворитися на стрілку, яка вказує праворуч, а потім перетягніть його вгору або вниз.

Примітки.: 

 • У поданні структури, якщо клацнути один раз ліворуч від абзацу, замість одного рядка виділиться цілий абзац.

 • Якщо виділити заголовок, що містить згорнутий підпорядкований текст, цей текст також буде виділено (навіть якщо його не видно). Будь-які зміни, які ви внесете до заголовка, як-от переміщення, копіювання або видалення, позначаться також і на згорнутому тексті.

Виділення тексту за допомогою клавіатури

Виділення основного тексту документа

Примітка.: Щоб виділити весь документ, натисніть клавіші Ctrl+A.

Об’єкт виділення

Виконайте такі дії

На один символ вправо

Натисніть клавіші Shift + стрілка вправо.

На один символ вліво

Натисніть клавіші Shift + стрілка вліво.

Слово від початку до кінця

Розташуйте курсор на початку слова, а потім натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вправо.

Слово від кінця до початку

Розташуйте курсор у кінці слова, а потім натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вліво.

Рядок від початку до кінця

Натисніть клавішу Home, а потім натисніть клавіші Shift+End.

Рядок від кінця до початку

Натисніть клавішу End, а потім натисніть клавіші Shift+Home.

Один рядок униз

Натисніть клавішу End, а потім натисніть клавіші Shift + стрілка вниз.

Один рядок угору

Натисніть клавішу Home, а потім натисніть клавіші Shift + стрілка вгору.

Абзац від початку до кінця

Розташуйте курсор на початку абзацу, а потім натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вниз.

Абзац від кінця до початку

Розташуйте курсор у кінці абзацу, а потім натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вгору.

Документ від кінця до початку

Розташуйте курсор у кінці документа, а потім натисніть клавіші Ctrl+Shift+Home.

Документ від початку до кінця

Розташуйте курсор на початку документа, а потім натисніть клавіші Ctrl+Shift+End.

Вікно від початку до кінця

Розташуйте курсор на початку вікна, а потім натисніть клавіші Alt+Ctrl+Shift +Page Down.

Весь документ

Натисніть клавіші Ctrl+A.

Вертикальний блок тексту

Натисніть клавіші Ctrl+Shift+F8, а потім натискайте клавіші зі стрілками. Натисніть клавішу Esc, щоб вимкнути режим виділення.

Найближчий символ

Натисніть клавішу F8, щоб увімкнути режим виділення, а потім натисніть клавішу зі стрілкою вліво або вправо; натисніть клавішу Esc, щоб вимкнути режим виділення.

Слово, речення, абзац або документ

Натисніть клавішу F8, щоб увімкнути режим виділення, а потім натисніть клавішу F8 один раз, щоб виділити слово, двічі, щоб виділити речення, тричі, щоб виділити абзац, або чотири рази, щоб виділити документ. Натисніть клавішу Esc, щоб вимкнути режим виділення.

Виділення елементів таблиці

Об’єкт виділення

Виконайте такі дії

Вміст клітинки праворуч

Натисніть клавішу табуляції.

Вміст клітинки ліворуч

Натисніть клавіші Shift+Tab.

Вміст суміжних клітинок

Утримуючи натиснутою клавішу Shift, натискайте відповідні клавіші зі стрілками, доки не виділите вміст усіх потрібних клітинок.

Вміст стовпця

Клацніть у верхній або нижній клітинці стовпця. Утримуючи натиснутою клавішу Shift, натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не виділите вміст стовпця.

Вміст усієї таблиці

Клацніть у таблиці, а потім натисніть клавіші Alt+5 на цифровій клавіатурі (з вимкнутим індикатором Num Lock).

Припинення виділення всього слова

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім виберіть пункт Параметри Word.

 2. Виберіть пункт Додатково.

 3. У розділі Параметри редагування зніміть прапорець Автоматично виділяти все слово.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×