Використання типу даних "Велике число"

Використання типу даних "Велике число"

Тип даних "Велике число" дає можливість зберігати негрошові числові значення. Він сумісний із типом даних SQL_BIGINT в ODBC. Цей тип даних дає змогу ефективно обчислювати формули з великими числами.

Діапазон типу даних "Велике число"

Ви можете додати його як поле до таблиці Access. За його допомогою також можна створити зв’язок із базою даних або імпортувати відомості з неї, використовуючи відповідний тип даних, як-от "Велике ціле" для SQL Server. Щоб додати тип даних "Велике число", знадобиться програма Access 2016 (збірки 16.0.7812 або новішої).

У цій статті

Додавання поля "Велике число" до таблиці

Зв’язування із зовнішньою базою даних або імпорт із неї завдяки підтримці типу даних SQL_BIGINT

Докладні відомості про вплив підтримки типу даних "Велике число"

Зауваження щодо зворотної сумісності

Додавання поля "Велике число" до таблиці

Тип даних "Велике число" (вісім байтів) значно розширює діапазон для обчислення даних, що доступний для типу даних "Число" (чотири байти). Наприклад, тип даних "Число" має діапазон від -2^31 до 2^31-1, а "Велике число" – від -2^63 до 2^63-1. Докладні відомості див. в статті Загальні відомості про типи даних і властивості поля.

Якщо додати до таблиці поле "Велике число", а потім зберегти макет таблиці, ви ввімкнете тип даних "Велике число", і база даних перестане бути сумісною з попередніми версіями Access. Перш ніж макет таблиці буде збережено, відобразиться повідомлення з попередженням про втрату сумісності базою даних. Докладні відомості див. в розділі Зауваження щодо зворотної сумісності.

На початок сторінки

Зв’язування із зовнішньою базою даних або імпорт із неї завдяки підтримці типу даних SQL_BIGINT

За допомогою типу даних "Велике число" також можна ефективно працювати зі зв’язаними або імпортованими даними, як-от базою даних SQL Server, що використовує тип даних "Велике ціле". До того як в Access з’явилася підтримка типу даних "Велике число", програма перетворювала еквівалентний тип даних на "Короткий текст".

Тепер, коли для операцій зв’язування й імпорту активовано тип даних "Велике число", ви можете пов’язувати й імпортувати дані із зовнішніх джерел даних за допомогою драйвера ODBC, який підтримує тип даних SQL_BIGINT, зокрема первинний ключ на основі цього типу даних. Наприклад, ви можете підключитися до цих зовнішніх джерел даних за допомогою драйвера ODBC, інстальованого з ОС Windows, або до інших баз даних у форматі файлу Access 2016 (ACCDB) з полями "Велике число".

Увімкнення типу даних "Велике число"

За замовчуванням тип даних "Велике число" не ввімкнуто для операцій зв’язування й імпорту. Але ви можете окремо ввімкнути підтримку цього типу даних, вибравши в Access параметр Підтримувати тип даних "велике число" ("велике ціле") для пов’язаних або імпортованих таблиць. Коли ви спробуєте вибрати цей параметр, відобразиться повідомлення з попередженням про втрату сумісності базою даних. Якщо ви підтвердите свій вибір, база даних більше не буде сумісна з попередніми версіями Access.

Докладні відомості див. в статті Налаштування параметрів користувача для поточної бази даних і розділі Зауваження щодо зворотної сумісності.

Збереження типу даних наявних таблиць

Якщо ввімкнути підтримку типу даних "Велике число", тип даних наявних таблиць не зміниться автоматично. Ви могли раніше пов’язати або імпортувати дані із джерела даних, використовуючи драйвер ODBC, який підтримує тип даних SQL_BIGINT (наприклад, тип даних SQL Server "Велике ціле"). В обох випадках програма Access перетворює поле на тип даних "Короткий текст". Щоб змінити тип даних на "Велике число", виконайте такі дії:

Зв’язана таблиця    Активуйте підтримку типу даних "Велике ціле" та оновіть зв’язані таблиці за допомогою Диспетчера зв’язаних таблиць (виберіть Зовнішні дані > Диспетчер зв’язаних таблиць, виберіть відповідні таблиці, а потім натисніть кнопку OK). Тип даних стовпця зміниться з "Короткий текст" на "Велике число".

Імпортована таблиця    Змініть поле з типом даних "Короткий текст" на "Велике число" (відкрийте таблицю в режимі конструктора, виберіть поле в стовпці Тип даних, виберіть Велике число зі списку типів даних, а потім збережіть зміни).

На початок сторінки

Докладні відомості про вплив підтримки типу даних "Велике число"

Перш ніж почати використовувати тип даних "Велике число", важливо зрозуміти його можливий вплив на ваші бази даних Access.

Додавання до формату файлу Access 2007–2016 (ACCDB) позначки Access 2016

Отже, підтримку типу даних "Велике число" можна активувати двома способами: додавши до локальної таблиці поле з типом даних "Велике число" або вибравши в Access параметр Підтримувати тип даних "велике число" ("велике ціле") для пов’язаних або імпортованих таблиць. Однак, коли ви вмикаєте підтримку типу даних "Велике число", база даних зазнає незворотних змін. У будь-якому випадку програма Access відображає попередження, перш ніж застосувати зміну.

Крім того, коли ви вмикаєте тип даних "Велике число", до формату файлу Access 2007–2016 (ACCDB) додається позначка Access 2016. Додавання позначки до файлу бази даних означає, що ви внесли до нього певні зміни, які призвели до підвищення версії вибраної бази даних, але сам формат файлу залишився той самий. Коли ви спробуєте відкрити цю базу даних в Access 2013 або Access 2016, програма прочитає позначку таким чином:

 • Якщо версія вибраної бази даних нижча ніж 16.7, то тип даних "Велике число" не ввімкнуто, і ви можете відкрити базу даних.

 • Якщо база даних має версію 16.7 або вищу, то тип даних "Велике число" ввімкнуто, і ви можете відкрити цю базу даних лише в Access 2016.

Зведення відомостей про підтримку типу даних "Велике число" для версій продуктів

У таблиці нижче наведено ситуації, що можуть виникнути під час використання типу даних "Велике число" для продуктів різних версій. Зверніть увагу, що підтримка вмикається, лише після того як ви додасте тип даних "Велике число" до таблиці та збережете макет або виберете відповідний параметр, щоб активувати зв’язування й імпорт.

Порада.: Докладні відомості про те, як переглянути номер версії продукту, див. в статті Яку версію пакета Office я використовую?

Стан типу даних "Велике число"

Версія продукту: Access 2013 і Access 2016 із номером версії нижче 16.0.7812

Версія продукту: Access 2016 із номером версії 16.0.7812 або вище

Увімкнуто

Ви не можете відкрити базу даних і отримуєте повідомлення про помилку з посиланням на довідку.

Щоб усунути цю проблему, див. розділ «Скасування підтримки типу даних "Велике число" в базі даних із форматом файлу Access 2007–2016»

Ви можете відкрити базу даних.

Поля локальної таблиці з визначеним типом даних "Велике число" розглядаються як великі числа.

Ви можете оновити зв’язані таблиці. Якщо раніше стовпці розглядалися як дані типу "Короткий текст", їхній тип автоматично змінюється на "Велике число".

Не ввімкнуто

Ви можете відкрити базу даних.

Ви можете оновити зв’язані таблиці. Якщо стовпці у зв’язаній таблиці з типом даних "Велике ціле" перетворено на "Короткий текст", їхній тип даних не зміниться.

Версія файлу бази даних не зміниться.

Ви можете відкрити базу даних.

Ви можете оновити зв’язані таблиці. Якщо стовпці у зв’язаній таблиці з типом даних "Велике ціле" перетворено на "Короткий текст", їхній тип даних не зміниться.

Версія файлу бази даних не зміниться.

Примітка.: Тип даних "Велике число" за жодних обставин не підтримується з форматами файлів Access (MDB), раніших за формат файлу Access 2007–2016.

Визначення підтримки типу даних "Велике число" в базі даних Access

Якщо ви успадкували базу даних Access і хочете визначити, чи в ній увімкнуто тип даних "Велике число", виконайте такі дії:

Перевірте рядок заголовка    Якщо до бази даних додано позначку, у рядку заголовка відображається текст <ім’я бази даних> (Access 2016). В іншому випадку в рядку заголовка відображається текст <ім’я бази даних> (Access 2007–2016).

Перевірте програмну версію Дізнайтеся поточний номер версії бази даних. Натисніть клавіші Ctrl+G, щоб відобразити вікно перевірки Visual Basic, введіть ?CurrentDb().Version і натисніть клавішу Enter. Якщо повернеться значення менше 16.7, підтримку не ввімкнуто. Якщо ж повернеться значення 16.7 або вище, то підтримку ввімкнуто.

На початок сторінки

Зауваження щодо зворотної сумісності

Якщо ви хочете підтримувати зворотну сумісність із різними форматами файлів, важливо розуміти середовище вашої бази даних. Докладні відомості про всі формати файлів Access див. в статті Який формат файлу Access слід використовувати?

Для вас доступні три альтернативи.

Збереження середовища поточного формату файлу спільної бази даних

Щоб зберегти середовище формату файлу спільної бази даних із базами даних у форматі файлу Access 2007–2016 (ACCDB) і попередніми форматами файлів (MDB), зробіть ось що:

Додавання підтримки типу даних "Велике число" до бази даних у форматі файлу Access 2007–2016

Щоб додати підтримку типу даних "Велике число" до бази даних у форматі файлу Access 2007–2016 (ACCDB), виконайте такі дії:

 1. Відкрийте базу даних у програмі Access 2016 (збірки 16.0.7812 або пізнішої).

 2. Увімкніть тип даних "Велике число" для операцій зв’язування й імпорту. Докладні відомості див. в статті Вибір параметрів відображення та збереження даних у базі даних.

 3. Оновіть зв’язані таблиці за допомогою Диспетчера зв’язаних таблиць (виберіть Зовнішні дані > Диспетчер зв’язаних таблиць, виберіть відповідні таблиці, а потім натисніть кнопку OK).

  АБО

  Додайте поле з типом даних "Велике число" до таблиці та збережіть макет таблиці.

У результаті тип даних "Короткий текст" зміниться на "Велике число".

Скасування підтримки типу даних "Велике число" в базі даних із форматом файлу Access 2016

Не можна відкрити базу даних із форматом файлу Access 2016 у версіях програми, раніших за Access 2016. Ось як можна вирішити цю проблему:

 1. Створіть нову базу даних у форматі файлу 2007–2016 і переконайтеся, що підтримку типу даних "Велике число" не ввімкнуто для операцій зв’язування й імпорту. Докладні відомості див. в статті Налаштування параметрів користувача для поточної бази даних.

 2. Імпортуйте до нової бази даних потрібні об’єкти з вихідної бази даних.

 3. У новій базі даних створіть зв’язок із таблицями з вихідної бази даних.

У результаті поля з типом даних "Велике число" отримають тип даних "Короткий текст", а нова база даних матиме зворотну сумісність з усіма форматами файлів Access 2007–2016 (ACCDB).

На початок сторінки

Див. також

Вибір 64- або 32-розрядної версії Office

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×