Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

За допомогою властивості AllowBypassKey можна вказати можливість обходу властивостей, що автоматично завантажуються, і макросу AutoExec за допомогою клавіші Shift. Наприклад, ви можете встановити для властивості AllowBypassKey значення False, щоб запобігти обходу користувачем властивостей, що автоматично завантажуються, і макросу AutoExec.

Параметр

Властивість AllowBypassKey має наведені нижче значення.

Параметр

Опис

Істина

Активує обхід параметрів запуску та макросу AutoExec за допомогою клавіші Shift.

Хибність

Деактивує обхід параметрів запуску та макросу AutoExec за допомогою клавіші Shift.


Цю властивість можна встановити, використовуючи макрос або код Visual Basic for Applications (VBA).

Щоб установити властивість AllowBypassKey за допомогою макросу або коду Visual Basic for Applications (VBA), потрібно створити властивість, як описано нижче.

  • У базі даних Microsoft Access (MDB або ACCDB) цю властивість можна створити за допомогою методу CreateProperty, а потім додати її до колекції Properties об’єкта Database.

  • У проект Microsoft Access (ADP) можна додати властивість до колекції AccessObjectProperties об’єкта CurrentProject за допомогою методу Додати.

Зауваження

Під час налагодження програми потрібно переконатися, що для властивості AllowBypassKey установлено значення Істина.

Значення властивості AllowBypassKey набирає сили тільки після наступного запуску бази даних програми.

Приклад

Нижче наведено зразок процедури SetBypassProperty, що передає потрібне ім’я властивості, її тип даних і значення. Процедура ChangeProperty покликана встановити значення властивості AllowBypassKey і, якщо властивість не знайдено, додати її за допомогою методу CreateProperty до колекції Properties. Це важливо, оскільки властивість AllowBypassKey не відображається в колекції Properties, якщо її не додано.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×