You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Стосується

Об’єкт BoundObjectFrame

Об’єкт Image

Об’єкт OptionGroup

Колекція TabControl

Об’єкт CheckBox

Об’єкт Label

Об’єкт Page

Об’єкт TextBox

Об’єкт ComboBox

Об’єкт Line

Об’єкт PageBreak

Об’єкт ToggleButton

Об’єкт CommandButton

Об’єкт ListBox

Об’єкт Rectangle

Об’єкт CustomControl

Об’єкт ObjectFrame

Об’єкт Report

Об’єкт Form

Об’єкт OptionButton

Об’єкт SubForm

Застосування властивості Section до елементів керування у формі або звіті

Ви можете визначити ці елементи керування за розділом форми або звіту, де вони відображаються. Ціле число (читання й записування).

вираз.Section

expression – обов'язковий параметр. Вираз, що повертає один із наведених вище об'єктів.

Примітки

За допомогою властивості Section елемента керування можна визначити, до якого розділу форми або звіту він належить.

Застосування властивості Section до об’єктів Form і Report

Ви можете використовувати властивість розділу , щоб визначити розділформа або звіт, а також надати доступ до властивостей цього розділу. Об'єкт розділу "лише для читання".

вираз.Section(Index)

expression – обов'язковий параметр. Вираз, що повертає один із наведених вище об'єктів.

Index    – обов’язкова змінна. Номер або ім’я розділу.

Примітки

Властивість Section відповідає певному розділу. Радимо використовувати константи, які наведено в таблиці нижче. Це полегшить читання коду.

Значення

Константа

Опис

0

acDetail

Розділ даних форми або звіту

1

acHeader

Розділ верхнього колонтитула форми або звіту

2

acFooter

Розділ нижнього колонтитула форми або звіту

3

acPageHeader

Розділ верхнього колонтитула сторінки форми або звіту

4

acPageFooter

Розділ нижнього колонтитула сторінки форми або звіту

5

acGroupLevel1Header

Розділ верхнього колонтитула для рівня груп 1 (лише для звітів)

6

acGroupLevel1Footer

Розділ нижнього колонтитула для рівня груп 1 (лише для звітів)

7

acGroupLevel2Header

Розділ верхнього колонтитула для рівня груп 2 (лише для звітів)

8

acGroupLevel2Footer

Розділ нижнього колонтитула для рівня груп 2 (лише для звітів)


Якщо звіт містить додаткові розділи рівнів груп, пари верхніх і нижніх колонтитулів нумеруються послідовно, починаючи з 9.

Для форми або звіту властивість Section визначає один із наявних розділів за його номером. Наприклад, Section(0) – це розділ даних форми, а Section(3) – розділ верхнього колонтитула форми.

Ви можете посилатися на розділ за іменем. Нижче наведено еквівалентні інструкції, які посилаються на розділ Detail0 форми Customers.

Forms!Customers.Section(acDetail).Visible

Forms!Customers.Section(0).Visible

Forms!Customers.Detail0.Visible

Для форм і звітів потрібно комбінувати властивість Section з іншими властивостями, які застосовуються до їхніх розділів.

Приклад

Застосування до елементів керування у формі або звіті

У цьому прикладі властивість Section використовується, щоб визначити, який розділ містить елемент керування CustomerID:

Dim intSectionNumber As Integer
intSectionNumber = Forms!Customers!CustomerID.Section

Застосування до об’єктів Form і Report

На прикладі нижче продемонстровано спосіб додати посилання на властивість Visible розділу верхнього колонтитула сторінки у формі Customers:

Forms!Customers.Section(acPageHeader).Visible

Forms!Customers.Section(3).Visible

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до оцінювачів Microsoft Office

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×