Властивість AllowEdits

Стосується:

Об’єкт Form

За допомогою властивості AllowEdits можна вказати, чи дозволено користувачу редагувати збережені записи під час роботи з формою. Логічний вираз (читання й записування).

вираз.AllowEdits

вираз – обов’язковий аргумент. Це вираз, який повертає один з об’єктів зі списку "Стосується".

Значення

Властивість AllowEdits може мати наведені нижче значення.

Значення

Visual Basic

Опис

Так

True

Користувач може редагувати збережені записи (стандартне значення).

Ні

False

Користувач не може редагувати збережені записи.


Ви можете налаштувати властивість AllowEdits, використовуючи вікно властивостей форми, макрос або код Visual Basic for Applications (VBA).

Примітки

За допомогою властивості AllowEdits можна заборонити змінення наявних даних, які відображаються у формі. Якщо потрібно заборонити змінення даних в певному елементі керування, використовуйте властивість Enabled або Locked.

Щоб заборонити змінення наявних записів (зробити форму доступною лише для читання), установіть для властивостей AllowAdditions, AllowDeletions і AllowEdits значення "Ні". Ви також можете зробити записи доступними лише для читання, установивши для властивості RecordsetType значення Знімок.

Якщо змінити значення поля програмними засобами, поточний запис буде доступний для редагування незалежно від значення властивості AllowEdits. Якщо необхідно заборонити користувачу вносити зміни до запису (значення Ні властивості AllowEdits), який потрібно редагувати програмними засобами, збережіть цей запис після внесення програмних змін: значення властивості AllowEdits знову буде застосовано після збереження всіх нових змін поточного запису.

Примітка.: Якщо встановити аргумент "Режим даних" дії "Відкритиформу", Microsoft Office Access 2007 перевизначить певні значення властивостей форми. Якщо для аргументу "Режим даних" дії Відкритиформу встановлено значення Редагувати, Access відкриє форму з такими значеннями властивостей:

  • AllowEdits – "Так"

  • AllowDeletions – Yes (Так)

  • AllowAdditions – Yes (Так)

  • DataEntry – No (Ні)

Щоб заборонити перевизначення будь-яких із цих наявних властивостей дією OpenForm, не задавайте аргумент Data Mode. У такому разі Access використовуватиме значення властивості, які визначає форма.

Приклад

У прикладі нижче перевіряється властивість ControlType для всіх елементів керування у формі. Для кожного елемента керування "підпис" і "текстове поле" процедура перемикає властивість SpecialEffect. Коли для властивості SpecialEffect елемента керування "підпис" установлено значення Із тінню та для властивості SpecialEffect елемента керування "текстове поле" встановлено значення Звичайний, а для властивостей AllowAdditions, AllowDeletions і AllowEdits установлено значення True, перемикається змінна intCanEdit, що дає змогу редагувати відповідні дані.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub
Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×