Відновлення пошкодженої книги

Excel для Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Коли ви відкриваєте пошкоджену книгу, Excel автоматично запускає режим відновлення файлу та намагається повторно відкрити й одночасно відновити книгу.

Excel не завжди вдається запустити режим відновлення файлу автоматично. Якщо через пошкодження книгу відкрити не вдалося, можна спробувати відновити її вручну.

Якщо це зробити не вдасться, можна відновити дані книги кількома іншими способами. Щоб запобігти втраті даних, слід якомога частіше зберігати книгу та створювати резервну копію щоразу, коли ви її зберігаєте. Крім того, ви можете налаштувати Excel на автоматичне створення файлу відновлення через певні проміжки часу. У такий спосіб ви матимете доступ до неушкодженої копії книги, якщо вихідний файл буде випадково видалено або пошкоджено.

Відновлення пошкодженої книги вручну

 1. На вкладці Файл виберіть команду Відкрити.

 2. У Excel 2013 або Excel 2016 клацніть місце, де розташовано таблицю електронної таблиці, і натисніть кнопку Огляд.

 3. У діалоговому вікні Відкриття документа виберіть пошкоджену книгу, яку потрібно відкрити.

 4. Клацніть стрілку біля кнопки Відкрити та виберіть пункт Відкрити й відновити.

 5. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб відновити якнайбільше даних, натисніть кнопку Відновити.

  • Щоб видобути значення та формули з книги, якщо її не вдасться відновити, натисніть кнопку Витягнути дані.

Відновлення даних із пошкодженої книги

Нижче описано методи, які можуть допомогти врятувати втрачені дані. Якщо один із методів не дає бажаного результату, спробуйте застосувати інший. Якщо за допомогою цих методів відновити дані книги не вдається, можна спробувати скористатися програмним забезпеченням сторонніх виробників.

Увага!: Якщо відкрити книгу не можна через помилку диска або мережі, перемістіть книгу до іншого жорсткого диска або з мережевого до локального диска, перш ніж застосовувати наведені методи відновлення.

 • Щоб відновити дані, коли книгу відкрито в програмі Excel, виконайте одну таких дій:

  • Відновлення останньої збереженої версії книги     Якщо книга пошкодилася, коли ви працювали на аркуші, і ви не встигли зберегти зміни, можна відновити вихідний аркуш, відкривши його останню збережену версію.

   Щоб відновити останню збережену версію книги, виконайте такі дії:

   1. На вкладці Файл виберіть команду Відкрити.

   2. Двічі клацніть ім’я книги, яку ви відкрили в Excel.

   3. Натисніть кнопку Так, щоб повторно відкрити книгу.

    Примітка.: Відновиться остання збережена версія книги. Усі зміни, які могли спричинити пошкодження книги, буде вилучено. Докладні відомості про відновлення попередніх версій книги наведено в статті Автоматичне збереження та відновлення файлів Office.

  • Збереження книги у форматі SYLK (символічне посилання)     Якщо зберегти файл у форматі SYLK, можна відокремити пошкоджені елементи. Формат SYLK зазвичай використовується, щоб усунути пошкодження, пов’язані з друком.

   Щоб зберегти книгу у форматі SYLK, виконайте ось що:

   1. На вкладці Файл виберіть команду Зберегти як.

   2. У списку Тип файлу виберіть пункт Файли SYLK і натисніть кнопку Зберегти.

    Примітка.: У форматі SYLK можна зберегти лише активний аркуш книги.

   3. Якщо з’явиться повідомлення про те, що вибраний тип файлу не підтримує книги з кількома аркушами, натисніть кнопку OK, щоб зберегти лише активний аркуш.

   4. Якщо з’явиться повідомлення про те, що книга може містити функції, несумісні з форматом SYLK, натисніть кнопку Так.

   5. На вкладці Файл виберіть команду Відкрити.

   6. Виберіть файл у форматі SLK, який ви зберегли, і натисніть кнопку Відкрити.

    Примітка.: Щоб відобразити файл SLK, можливо, знадобиться вибрати в списку Тип файлу пункт Усі файли або Файли SYLK.

   7. На вкладці Файл виберіть команду Зберегти як.

   8. У полі Тип файлу виберіть пункт Книга Excel.

   9. У полі Ім’я файлу введіть нове ім’я книги, щоб створити копію, не заміщуючи вихідну книгу, а потім натисніть кнопку Зберегти.

    Примітка.: Оскільки в такому форматі зберігається лише активний аркуш книги, доведеться відкривати пошкоджену книгу кілька разів і зберігати кожен аркуш окремо.

 • Щоб відновити дані, коли книгу не вдається відкрити в програмі Excel, виконайте одну з таких дій:

  • Вибір ручного режиму як значення параметра обчислення в програмі Excel     Щоб відкрити книгу, спробуйте змінити налаштування обчислень з автоматичних на ручні. Формули в книзі не обчислюватимуться заново, тому вона може відкритися.

   Щоб вибрати ручний режим як значення параметра обчислення в програмі Excel, зробіть ось що:

   1. Переконайтеся, що в Excel відкрито нову пусту книгу. Якщо нову пусту книгу не відкрито, виконайте такі дії:

  • На вкладці Файл виберіть пункт Створити.

  • У розділі Наявні шаблони клацніть Пуста книга.

   1. На вкладці Файл клацніть елемент Параметри.

   2. У категорії Формули в розділі Параметри обчислення виберіть пункт вручну.

   3. Натисніть кнопку OK.

   4. На вкладці Файл виберіть команду Відкрити.

   5. Виберіть пошкоджену книгу й натисніть кнопку Відкрити.

  • Використання зовнішніх посилань для зв’язування з пошкодженою книгою     Щоб отримати з книги лише дані без формул і обчислених значень, ви можете за допомогою зовнішніх посилань створити зв’язок із пошкодженою книгою.

   Щоб створити зв’язок із пошкодженою книгою за допомогою зовнішніх посилань, зробіть ось що:

   1. На вкладці Файл виберіть команду Відкрити.

   2. Виберіть папку, яка містить пошкоджений файл, скопіюйте ім’я файлу пошкодженої книги та натисніть кнопку Скасувати.

   3. Перейдіть на вкладку Файл і виберіть Створити.

   4. У розділі Наявні шаблони клацніть Пуста книга.

   5. У клітинці A1 нової книги введіть =Ім’я файлу!A1, де "Ім’я файлу" – це ім’я пошкодженої книги, яке ви скопіювали на кроці 2, а потім натисніть клавішу Enter.

    Порада.: Вводити потрібно тільки ім’я книги без розширення імені файлу.

   6. Якщо з’явиться діалогове вікно Оновити значення, виберіть пошкоджену книгу та натисніть кнопку OK.

   7. Якщо з’явиться діалогове вікно Вибір аркуша, виберіть потрібний аркуш і натисніть кнопку OK.

   8. Виберіть клітинку A1.

   9. На вкладці Основне у групі Буфер обміну натисніть кнопку Копіювати.

   10. Починаючи з клітинки A1, виділіть область приблизно такого самого розміру, як діапазон клітинок, що містить дані в пошкодженій книзі.

   11. На вкладці Основне у групі Буфер обміну натисніть кнопку Вставити.

   12. За виділеного діапазону клітинок на вкладці Основне в групі Буфер обміну натисніть кнопку Копіювати ще раз.

   13. На вкладці Основне в групі Буфер обміну клацніть стрілку під кнопкою Вставити, а потім у розділі Вставити значення виберіть пункт Значення.

    Примітка.: Вставлення тільки значень знищує посилання на пошкоджену книгу й залишає самі дані.

  • Використання макросу для видобування даних із пошкодженої книги     Якщо діаграму зв’язано з пошкодженою книгою, видобути вихідні дані з діаграми можна за допомогою макросу.

   Щоб використати макрос, зробіть ось що:

   1. Введіть на аркуші модуля такий код макросу:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Вставте новий аркуш у книгу та перейменуйте його на ChartData.

   3. Виберіть діаграму, з якої потрібно видобути основні значення даних.

   4. Примітка.: Діаграма може бути вбудованою в аркуш або окремий аркуш діаграми.

   5. Запустіть макрос GetChartValues.

   6. Дані з діаграми буде розміщено на аркуші ChartData.

Автоматичне збереження резервної копії книги

Автоматичне збереження резервної копії книги допомагає забезпечити доступ до неушкодженої копії книги в разі випадкового видалення або пошкодження вихідного файлу.

 1. На вкладці Файл виберіть команду Зберегти як.

 2. У Excel 2013 або Excel 2016 клацніть місце, де розташовано таблицю електронної таблиці, і натисніть кнопку Огляд.

 3. Клацніть стрілку біля кнопки Сервіс поруч із кнопкою Зберегти, а потім виберіть пункт Загальні параметри.

 4. Установіть прапорець Завжди створювати резервну копію.

Докладні відомості про збереження та відновлення попередніх версій книг, а також про відновлення нових книг, які раніше не зберігалися, див. в статті Відновлення файлів Office.

Автоматичне створення файлу відновлення через певні проміжки часу

Налаштування програми Excel на періодичне створення файлу відновлення книги допомагає забезпечити доступ до неушкодженої копії книги в разі випадкового видалення або пошкодження вихідного файлу.

 1. На вкладці Файл клацніть елемент Параметри.

 2. У категорії Збереження в розділі Збереження книг установіть прапорець Зберігати відомості про автозбереження кожні та введіть кількість хвилин.

 3. У полі Розташування файлу автозбереження введіть розташування, у якому потрібно зберегти файл відновлення.

 4. Переконайтеся, що прапорець Вимкнути автозбереження лише для цієї книги знято.

Докладні відомості про збереження та відновлення попередніх версій книг, а також про відновлення нових книг, які раніше не зберігалися, див. в статті Відновлення файлів Office.

Відновлення пошкодженої книги вручну

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім натисніть кнопку Відкрити.

 2. У діалоговому вікні Відкриття документа виберіть пошкоджену книгу, яку потрібно відкрити.

 3. Клацніть стрілку біля кнопки Відкрити та виберіть пункт Відкрити й відновити.

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб відновити якнайбільше даних, натисніть кнопку Відновити.

  • Щоб видобути значення та формули з книги, якщо її не вдасться відновити, натисніть кнопку Витягнути дані.

Відновлення даних із пошкодженої книги

Нижче описано методи, які можуть допомогти врятувати втрачені дані. Якщо один із методів не дає бажаного результату, спробуйте застосувати інший. Якщо за допомогою цих методів відновити дані книги не вдається, можна спробувати скористатися програмним забезпеченням сторонніх виробників.

Увага!: Якщо відкрити книгу не можна через помилку диска або мережі, перемістіть книгу до іншого жорсткого диска або з мережевого до локального диска, перш ніж застосовувати наведені методи відновлення.

 • Щоб відновити дані, коли книгу відкрито в програмі Excel, виконайте одну таких дій:

  • Відновлення останньої збереженої версії книги     Якщо книга пошкодилася, коли ви працювали на аркуші, і ви не встигли зберегти зміни, можна відновити вихідний аркуш, відкривши його останню збережену версію.

   Щоб відновити останню збережену версію книги, виконайте такі дії:

   1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім натисніть кнопку Відкрити.

   2. Двічі клацніть ім’я книги, яку ви відкрили в Excel.

   3. Натисніть кнопку Так, щоб повторно відкрити книгу.

    Примітка.: Відновиться остання збережена версія книги. Усі зміни, які могли спричинити пошкодження книги, буде вилучено.

  • Збереження книги у форматі SYLK (символічне посилання)     Якщо зберегти файл у форматі SYLK, можна відокремити пошкоджені елементи. Формат SYLK зазвичай використовується, щоб усунути пошкодження, пов’язані з друком.

   Щоб зберегти книгу у форматі SYLK, виконайте ось що:

   1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім наведіть вказівник миші на стрілку поруч із кнопкою Зберегти як.

   2. У списку Тип файлу виберіть пункт Файли SYLK і натисніть кнопку Зберегти.

    Примітка.: У форматі SYLK можна зберегти лише активний аркуш книги.

   3. Якщо з’явиться повідомлення про те, що вибраний тип файлу не підтримує книги з кількома аркушами, натисніть кнопку OK, щоб зберегти лише активний аркуш.

   4. Якщо з’явиться повідомлення про те, що книга може містити функції, несумісні з форматом SYLK, натисніть кнопку Так.

   5. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім натисніть кнопку закрити.

   6. Якщо з’явиться запит на збереження внесених змін, натисніть кнопку Так.

   7. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім натисніть кнопку Відкрити.

   8. Виберіть файл у форматі SLK, який ви зберегли, і натисніть кнопку Відкрити.

    Примітка.: Щоб відобразити файл SLK, можливо, знадобиться вибрати в списку Тип файлу пункт Усі файли або Файли SYLK.

   9. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім наведіть вказівник миші на стрілку поруч із кнопкою Зберегти як.

   10. У полі Тип файлу виберіть пункт Книга Excel.

   11. У полі Ім’я файлу введіть нове ім’я книги, щоб створити копію, не заміщуючи вихідну книгу, а потім натисніть кнопку Зберегти.

    Примітка.: Оскільки в такому форматі зберігається лише активний аркуш книги, доведеться відкривати пошкоджену книгу кілька разів і зберігати кожен аркуш окремо.

 • Щоб відновити дані, коли книгу не вдається відкрити в програмі Excel, виконайте одну з таких дій:

  • Вибір ручного режиму як значення параметра обчислення в програмі Excel     Щоб відкрити книгу, спробуйте змінити налаштування обчислень з автоматичних на ручні. Формули в книзі не обчислюватимуться заново, тому вона може відкритися.

   Щоб вибрати ручний режим як значення параметра обчислення в програмі Excel, зробіть ось що:

   1. Переконайтеся, що в Excel відкрито нову пусту книгу. Якщо нову пусту книгу не відкрито, виконайте такі дії:

    1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть пункт Створити.

    2. У розділі Створити виберіть пункт Новий документ.

   2. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім – Параметри Excel.

   3. У категорії Формули в розділі Параметри обчислення виберіть пункт Вручну.

   4. Натисніть кнопку OK.

   5. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім натисніть кнопку Відкрити.

   6. Виберіть пошкоджену книгу й натисніть кнопку Відкрити.

  • Використання зовнішніх посилань для зв’язування з пошкодженою книгою     Щоб отримати з книги лише дані без формул і значень, ви можете за допомогою зовнішніх посилань створити зв’язок із пошкодженою книгою.

   Щоб створити зв’язок із пошкодженою книгою за допомогою зовнішніх посилань, зробіть ось що:

   1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім натисніть кнопку Відкрити.

   2. У полі Пошук в виберіть папку, яка містить пошкоджену книгу, і натисніть кнопку Скасувати.

   3. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office і виберіть пункт Створити.

   4. У розділі Створити виберіть пункт Новий документ.

   5. У клітинці A1 нової книги введіть =Ім’я файлу!A1, де "Ім’я файлу" – це ім’я пошкодженої книги, а потім натисніть клавішу Enter.

    Порада.: Вводити потрібно тільки ім’я книги без розширення.

   6. Клацніть книгу й натисніть кнопку OK.

   7. Якщо з’явиться діалогове вікно Вибір аркуша, виберіть потрібний аркуш і натисніть кнопку OK.

   8. Виберіть клітинку A1.

   9. На вкладці Основне у групі Буфер обміну натисніть кнопку Копіювати.

    Сполучення клавіш. Можна також натиснути клавіші Ctrl+C.

   10. Виділіть область приблизно такого самого розміру, як діапазон клітинок, що містить дані в пошкодженій книзі.

   11. На вкладці Основне у групі Буфер обміну натисніть кнопку Вставити.

   12. За виділеного діапазону клітинок на вкладці Основне в групі Буфер обміну натисніть кнопку Копіювати ще раз.

   13. На вкладці Основне у групі Буфер обміну клацніть стрілку під кнопкою Вставити та виберіть пункт Спеціальне вставлення.

   14. У розділі Вставити виберіть пункт Значення та натисніть кнопку OK.

    Примітка.: Вставлення тільки значень знищує посилання на пошкоджену книгу й залишає самі дані.

  • Відкриття пошкодженої книги в програмі Microsoft Office Word або Microsoft WordPad     Якщо у вас інстальовано конвертер Microsoft Office Excel, ви можете відкрити книгу в програмі Word. Якщо книга відкриється в програмі Word, ви зможете відновити дані. За допомогою цього способу не можна відновити аркуші модулів, аркуші діалогових вікон, аркуші діаграм, аркуші макросів і вбудовані діаграми. Формули в клітинках також відновити не вдасться. Ви зможете відновити лише результати формул, які на даний момент відображаються в клітинках пошкодженої книги.

   Крім того, книгу Excel можна відкрити в програмі WordPad. Якщо книга відкриється, ви зможете відновити код Microsoft Visual Basic у своїх модулях і модулях класів. Щоб знайти код, потрібно виконати пошук за словом Sub ("Під") або Function ("Функція").

  • Використання макросу для видобування даних із пошкодженої книги     Якщо діаграму зв’язано з пошкодженою книгою, видобути вихідні дані з діаграми можна за допомогою макросу.

   Щоб використати макрос, зробіть ось що:

   1. Введіть на аркуші модуля такий код макросу:

    Введіть на аркуші модуля такий код макросу:

    Sub GetChartValues() 
    Dim NumberOfRows As Integer 
     Dim X As Object 
    Counter = 2
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values) 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values" 
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
    .Range(.Cells(2, 1), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _ 
    Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues) 
    End With 
     ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection 
    Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name 
    With Worksheets("ChartData") 
    .Range(.Cells(2, Counter), _ 
     .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _ 
    Application.Transpose(X.Values) 
     End With 
     Counter = Counter + 1
    Next
    End Sub
   2. Вставте новий аркуш у книгу та перейменуйте його на ChartData.

   3. Виберіть діаграму, з якої потрібно видобути основні значення даних.

    Примітка.: Діаграма може бути вбудованою в аркуш або окремий аркуш діаграми.

   4. Запустіть макрос GetChartValues97.

    Дані з діаграми буде розміщено на аркуші ChartData.

Автоматичне збереження резервної копії книги

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім наведіть вказівник миші на стрілку поруч із кнопкою Зберегти як.

 2. Клацніть стрілку біля кнопки Сервіс і виберіть пункт Загальні параметри.

 3. Установіть прапорець Завжди створювати резервну копію.

Автоматичне створення файлу відновлення через певні проміжки часу

 1. Натисніть кнопку Microsoft Office Зображення кнопки Office , а потім – Параметри Excel.

 2. У категорії Збереження в розділі Зберігати резервні копії даних робочих книг установіть прапорець Зберігати відомості про автозбереження кожні та введіть кількість хвилин.

 3. У полі Розташування файлу автозбереження введіть розташування, у якому потрібно зберегти файл відновлення.

 4. Переконайтеся, що прапорець Вимкнути автозбереження лише для цієї книги знято.

Потрібна додаткова довідка?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech (у розділі Excel), отримати підтримку в спільноті, що допомагає знайти відповіді на запитання, або запропонувати нову функцію чи вдосконалення на форумі Excel User Voice.

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×