Довідник із доступних полів

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Можна додавати поля до подання або таблиця настроювати типи даних проекту, яка відображає Microsoft Project. Чи до програмування для використання поля в поданнями та функціями для змінення проекту відповідно до потреб організації.

Поле містить один тип даних і входить до складу таблицяформа подання та розподілені в часі області подання використання. Project 2013 має кілька типів поля:

Щоб додати поле до подання, в меню перейдіть на вкладку Формат У групі Стовпці клацніть Вставити стовпець.

 • Поля завдань і розподілених у часі завдань   

  Поля завдань містять дані, пов’язані з завданням, і відображаються в таких поданнях завдань, як «Діаграма Ганта», «Аркуш завдання» та «Мережна схема».

  У полях розподіленого в часі завдання відображаються дані, розподілені відповідно до його тривалості. Ці поля можуть відображатися в розподіленій у часі частині подання «Використання завдань».

 • Поля ресурсів і розподілених у часі ресурсів   

  Поля ресурсів містять дані для кожного ресурсу, зокрема зведені дані про всі завдання, призначені кожному ресурсу. Вони можуть відображатися в поданнях ресурсів, таких як «Аркуш ресурсів» і «Використання ресурсів»

  Поля розподілених у часі ресурсів містять дані для кожного ресурсу, розподілені відповідно до тривалості його наявності у проекті. Ці поля можуть відображатися в розподіленій у часі частині подання «Використання ресурсів».

 • Поля призначень і розподілених у часі призначень   

  Поля призначень містять дані для кожного призначення. Вони можуть відображатися в частині аркуша подань «Використання завдань» і «Використання ресурсів», а також у нижній частині подань «Форма завдання» та «Форма ресурсу». Поле призначення, яке відображається в нижній частині подань «Форма завдання» та «Форма ресурсу», можна змінити. Для цього потрібно клацнути необхідну область, перейти на вкладку Формат, а потім вибрати команду.

  Поля розподілених у часі призначень містять дані для кожного призначення, розподілені відповідно до його тривалості. Ці поля можуть відображатися в розподіленій у часі частині подання «Використання ресурсів» і «Використання завдань».

Примітка.: Деякі поля доступні, лише якщо ви використовуєте Project Professional.

Створити вказує, що поле нове у Project 2013.

Поле

Опис

Активні (поле завдання)

За допомогою поля «Активні» можна деактивувати завдання, які потрібно видалити з плану проекту. Неактивні завдання залишаються доступними для використання на подальших фазах, у подальших проектах, для звітування або архівування. Неактивні завдання більше не впливають на інші завдання та на загальний графік проекту.

Фактична вартість (поле завдання)

У полі «Фактична вартість» відображаються витрати на роботу, яка вже була виконана ресурсам за їхніми завданнями, разом з усіма іншими зареєстрованими витратами, пов’язаними з цим завданням.

Фактична тривалість (поле завдання)

У полі «Фактична тривалість» відображається проміжок фактичного робочого часу, витраченого на завдання на цю мить, який визначається на підставі запланованої тривалості та поточного залишкового обсягу роботи або відсотку виконаної роботи.

Фактичне завершення (поле завдання)

У полі «Фактичне завершення» відображаються дата й час виконання завдання або призначення.

Фактичні Понаднормові витрати (поле завдання)

У полі «Фактичні понаднормові витрати» відображаються витрати на понаднормову роботу, виконану призначеними ресурсами за завданнями.

Виконана понаднормова робота (поле завдання)

У полі «Обсяг виконаної понаднормової роботи» відображається фактичний обсяг понаднормової роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Фактичний початок (поле завдання)

У полі «Фактичний початок» відображаються дата й час фактичного початку виконання завдання або призначення відповідно до введених відомостей про перебіг виконання.

Обсяг виконаної роботи (поле завдання)

У полі «Фактичні трудовитрати» відображається обсяг роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

ФВВР (поле завдання)

У полі «Фактична вартість виконаної роботи» відображають витрати на роботу, виконану за завданням, на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Затримка призначення (поле завдання)

У полі «Затримка призначення» відображається час, який має пройти, перш ніж ресурс зможе розпочати роботу над призначенням. Фактично, у полях «Затримка призначення» не відображаються жодні відомості, але завдяки цьому стають доступні відомості у відповідному полі призначення «Затримка призначення».

Одиниці призначення (поля завдань)

У полі «Одиниці призначення» відображається кількість призначених ресурсів, які були виділені для виконання завдання.

Базові бюджетні витрати (поле завдання)

У полі «Базові бюджетні витрати» відображається початковий запланований бюджет для бюджетних витратних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базові бюджетні трудовитрати (поле завдання)

У полі «Базові бюджетні трудовитрати» відображається обсяг початково запланованих бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових і матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базова вартість (поле завдання)

У полі «Базова вартість» відображаються загальні заплановані витрати на завдання, ресурс за всіма призначеними йому завданнями або роботу, яку має виконати ресурс за завданням.

Базове завершення кінцевого результату (поле завдання)

Базове завершення кінцевого результату поле містить дату планового завершення отримання кінцевих результатів, збережена в базовому проекту.
Project Professional лише

Базовий початок кінцевого результату (поле завдання)

Базовий початок кінцевого результату поле містить дату початкові заплановані початок отримання кінцевих результатів, збережена в базовому проекту.
Project Professional лише

Базова тривалість (поле завдання)

У полі «Базова тривалість» відображається початковий проміжок часу, упродовж якого заплановано виконати завдання.

Базове завершення (поле завдання)

У полі «Базове завершення» відображається запланована дата завершення для завдання або призначення на момент збереження базового плану.

Базовий початок (поле завдання)

У полі «Базовий початок» відображається запланована дата початку завдання або призначення на момент збереження базового плану.

Базова робота (поле завдання)

У полі «Базова робота» відображається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

Бюджетні витрати базовий початок1-10 (поля завдань)

У полях «Базові бюджетні витратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні витрати для витратних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Базовий початок1-10 бюджетні трудовитрати (поля завдань)

У полях «Базові бюджетні трудовитратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні трудовитрати для трудових і матеріальних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Витрати 1-10 (поля завдань)

У полях «Базова вартістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про загальні заплановані витрати на завдання, ресурс або призначення.

Базове Завершення1-10 кінцевих результатів (поля завдань)

У полях «Базове завершення кінцевого результатуN» (де N – число від 1 до 10) містяться заплановані дати завершення кінцевого результату, збережені у відповідних базових планах проекту.

Базовий початок1-10 початок кінцевого результату (поля завдань)

У полях «Базовий початок кінцевого результатуN» (де N – число від 1 до 10) містяться заплановані дати початку кінцевого результату, збережені у відповідних базових планах проекту.

Тривалість 1 – 10 (поля завдань)

У полях «Базова тривалістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігається проміжок часу, за який заплановано виконати завдання.

Орієнтовна тривалість 0 – 10 (поля завдань)

У полях «Базова орієнтовна тривалість0–10» відображається приблизний проміжок часу, за який заплановано виконати завдання. Після встановлення базового плану Microsoft Project копіює значення запланованої тривалості для завдань і зберігає їх у полях «Базова орієнтовна тривалістьN» (де N – число від 0 до 10). Це справедливо незалежно від способу планування завдання (вручну, чи автоматично).

0 – 10 орієнтовне завершення (поля завдань)

Під час визначення базового плану застосунок Microsoft Project копіює дати запланованого завершення для завдання або призначення та зберігає їх у полях «Базове орієнтовне завершенняN» (де – число від 0 до 10). Це справедливо незалежно від способу планування завдання (вручну, чи автоматично).

0 – 10 орієнтовний початок (поля завдань)

Під час визначення базового плану застосунок Microsoft Project копіює дати запланованого початку для завдання або призначення та зберігає їх у полях «Базовий орієнтовний початокN» (де N – число від 0 до 10). Це справедливо незалежно від способу планування завдання (вручну, чи автоматично).

Базове Завершення1-10 (поля завдань)

У полях «Базове завершенняN» (де N – число від 1 до 10) зберігається запланована дата завершення для завдання або призначення ресурсу на момент збереження відповідного базового плану.

Базовий початок1-10 початок (поля завдань)

У полях «Базовий початокN» (де N – число від 1 до 10) зберігається запланована дата початку для завдання або призначення ресурсу на момент збереження відповідного базового плану.

Робота 1-10 (поля завдань)

У полях «Базова роботаN» (де – число від 1 до 10) зберігається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

ПВВР (освоєний обсяг) (поле завдання)

У полі «ПВВР» (планова вартість виконаних робіт) міститься сукупне значення відсотка виконання завдання, ресурсу або призначення, помножене на значення розподілених у часі базових витрат.

BCWS (запланований обсяг або зо) (поле завдання)

У полі «BCWS» містяться сукупні розподілені в часі базові витрати до дати звітування про стан або поточної дати.

Бюджетні витрати (поле завдання)

Поле «Бюджетні витрати» використовується для введення або перегляду бюджетних витрат на бюджетні витратні ресурси. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Бюджетні трудовитрати (поле завдання)

Поле «Бюджетні трудовитрати» використовується для введення або перегляду бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових або матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Виконання протягом періоду (поле завдання)

У полі «Виконання протягом періоду» відображається перебіг виконання завдання на діаграмі Ганта з зазначенням моменту, на який подано звіт про обсяг виконаної роботи за завданням.

Підтверджено (поле завдання)

У полі «Підтверджено» вказано, прийняли чи відхилили ресурси, призначені завданням, свої призначення завдань.

Дата обмеження (поле завдання)

У полі «Дата обмеження» відображається дата, пов’язана з певними типами обмежень, наприклад «Фіксований початок», «Фіксоване завершення», «Початок не раніше ніж», «Початок не пізніше ніж», «Завершення не раніше ніж» і «Завершення не пізніше ніж».

Тип обмеження (поле завдання)

Поле «Тип обмеження» надає змогу вибирати тип обмеження, яке можна застосувати до планування завдання.

Контакт (поле завдання)

У полі «Контакт» міститься ім’я особи, яка відповідає за завдання.

Вартість (поле завдання)

У полі «Вартість» відображається загальна запланована або прогнозована вартість завдання, ресурсу або призначення на основі витрат на роботу, вже виконану ресурсами, яким було призначено завдання, і витрат, запланованих для залишкового обсягу роботи.

Таблиця норм витрат (поле завдання)

У полі «Таблиця норм витрат» пропонуються варіанти таблиць норм витрат, які можна використовувати для ресурсів, призначених завданню.

Відхилення витрат (поле завдання)

У полі призначення «Відхилення витрат» відображається різниця між базовою вартістю та загальною вартістю завдання, ресурсу або призначення.

Витрати1-10 (поля завдань)

У полях «ВитратиN» (де – число від 1 до 10) можуть зберігатися будь-які потрібні користувацькі відомості про витрати на завдання, ресурс або призначення.

CPI (поле завдання)

У полі «CPI» відображається відношення планової (або базової) вартості виконаних робіт до фактичної вартості виконаної роботи на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Створено (поле завдання)

У полі «Створено» міститься дата й час додавання завдання до проекту.

Важливе завдання (поле завдання)

У полі «Критичне завдання» вказується, чи існує для завдання або завдання призначення можливість затримки у графіку або чи розташовано це завдання на критичному шляху.

CV (поле завдання)

У полі «CV» (відхилення вартості освоєного обсягу) відображається різниця між прогнозованою вартістю та фактичною вартістю, необхідною для досягнення поточного рівня виконання на дату звітування про стан або поточну дату.

CV % (поле завдання)

У полі «CV%» (відносне відхилення вартості) відображається співвідношення між відхиленням вартості (ВВ) і плановою вартістю виконаних робіт (ПВВР), виражене у відсотках.

Дата1-10 (поля завдань)

У полях «ДатаN» (де – число від 1 до 10) зберігаються відомості про дату для завдання, ресурсу або призначення.

Крайній термін (поле завдання)

У полі «Крайній термін» відображається дата, що вводиться як крайній термін для завдання. Крайній термін – це кінцевий термін, який позначає бажаний час завершення завдання.

Завершення отримання кінцевих результатів (поле завдання)

Для кожного завдання, яке має кінцевих результатів пов'язані з ним завершення кінцевого результату поле відображає заплановану дату завершення цих кінцевих результатів.
Project Professional лише

GUID кінцевих результатів (поле завдання)

Для кожного завдання, яке має кінцевих результатів пов'язані з ним, поле GUID кінцевих результатів» відображається глобальний унікальний ідентифікатор (GUID) для цих кінцевих результатів.
Project Professional лише

Ім'я кінцевих результатів (поле завдання)

Для кожного завдання, яке має кінцевих результатів пов'язані з ним ім'я кінцевих результатів поле відображає ім'я або назву цих кінцевих результатів.
Project Professional лише

Початок отримання кінцевих результатів (поле завдання)

Для кожного завдання, яке має кінцевих результатів пов'язані з ним поле початок отримання кінцевих результатів» відображає заплановану дату початку отримання цих кінцевих результатів.
Project Professional лише

Тип кінцевих результатів (поле завдання)

Тип кінцевих результатів поле указує, чи поточного завдання має зв'язаних кінцевих результатів і чи цих кінцевих результатів виробництва поточного завдання або які на окремому проекту або завдання, на якому поточного завдання – це залежні.
Project Professional лише

Тривалість (поле завдання)

У полі «Тривалість» відображається загальний проміжок активного робочого часу, відведеного для завдання.

Відхилення тривалості (поле завдання)

У полі «Відхилення тривалості» відображається різниця між тривалістю в базовому плані й загальною тривалістю (оціненою поточно) завдання.

Тривалість 1 – 10 (поля завдань)

У полях «ТривалістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про тривалість для завдання, ресурсу або призначення.

EAC (поле завдання)

У полі «EAC» (орієнтовна кінцева вартість проекту) відображається очікувана загальна вартість завдання на основі продуктивності на дату звітування про стан.

Раніше завершення (поле завдання)

У полі «Раніше завершення» відображається найраніша можлива дата завершення завдання на основі найраніших можливих дат завершення завдань-попередників і завдань-наступників, інших обмежень і будь-яких затримок вирівнювання.

Раніший початок (поле завдання)

У полі «Раніший початок» відображається найраніша можлива дата початку завдання на основі найраніших можливих дат початку завдань-попередників, завдань-наступників та інших обмежень.

Метод обчислення освоєного обсягу (поле завдання)

У полі «Метод обчислення освоєного обсягу» можна вибрати, яке поле використовуватиметься для обчислення планової вартості виконаних робіт (ПВВР) – «Готово, %» чи «Фізичний відсоток виконання».

З фіксованим обсягом роботи (поле завдання)

Поле «З фіксованим обсягом роботи» вказує, чи використовується для завдання планування з фіксованим обсягом роботи.

Корпоративні витрати1-10 (поля завдань)

Корпоративні витрати1 за допомогою корпоративні витрати10 полів можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення, відомості про витрати, як визначено адміністратором керування проектом або інших користувачів, які мають дозволами.
Project Professional лише

Корпоративна дата1-30 (поля завдань)

Корпоративна дата1 за допомогою полів для підприємств Date30 можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення відомості про дату як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Project Professional лише

Корпоративна тривалість1-10 (поля завдань)

Корпоративна тривалість1 – «тривалість10 для підприємств» можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення відомості про тривалість як визначено адміністратором керування проектом або інших користувачів, які мають дозволами.
Project Professional лише

Корпоративна позначка1-20 (поля завдань)

Корпоративна позначка 1 за допомогою полів для підприємств Flag20 можна ввести будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення позначки інформацію, як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Project Professional лише

Корпоративний номер1-40 (поля завдань)

Корпоративний номер проекту 1 за допомогою корпоративного проекту Number40 полів можуть зберігатися будь-якого настроюваного числового відомості про проект як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Project Professional лише

Корпоративний завдання структурі проекту1-30 (поля завдань)

На завдань1 за допомогою полів для підприємств завдання структури Code30 містить буквено-числовий код, який представляє плоских списку або ієрархічну структуру завдань (наприклад, поч _ вартість обліку коди, пов'язані з завданнями).
Project Professional лише

Корпоративний Текст1-40 (поля завдань)

Корпоративний Текст1 за допомогою корпоративного Text40 полів можна зберігати текстову інформацію для завдання, ресурси або призначення, як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами
Project Professionalлише

Повідомлення про помилку (поле завдання)

Повідомлення про помилку поле використовується майстер імпорту ресурсів і проекту майстер імпорту для відображення помилок під час імпортування відомості про ресурс і завдань відповідно до сервера Project Server.
Project Professional лише

Попередня оцінка (поле завдання)

У полі «Попередня оцінка» вказано, чи тривалість завдання позначена як орієнтовна.

Зовнішнє завдання (поле завдання)

У полі «Зовнішнє завдання» визначено, чи завдання походить із поточного проекту, чи воно зв’язане з цим проектом з іншого проекту.

Завершення (поле завдання)

У полі «Завершення» відображається дата, на яку заплановано завершення виконання завдання.

Часовий резерв завершення (поле завдання)

У полі «Часовий резерв завершення» вказується проміжок часу між найранішою та найпізнішою датами завершення.

Відхилення завершення (поле завдання)

У полі «Відхилення завершення» вказано час, який відображає різницю між базовою датою завершення завдання або призначення та поточною датою його завершення.

Завершення1-10 (поле завдання)

У полях «ЗавершенняN» (де N – число від 1 до 10) можуть зберігатися будь-які дати завершення для завдання, ресурсу або призначення.

Кумуляція фіксованих витрат (поле завдання)

У полі «Кумуляція фіксованих витрат» можна вказати, як і коли фіксовані витрати мають бути нараховані або включені до вартості завдання.

Постійні витрати (поля завдань)

У полі «Постійні витрати» відображаються будь-які нересурсні витрати для завдання.

Позначка1-20 (поля завдань)

У полях «ПозначкаN» (де N – число від 1 до 20) указується, чи позначено завдання, ресурс або призначення для виконання будь-яких додаткових дій або з метою ідентифікації.

Вільний резерв часу (поле завдання)

У полі «Вільний резерв часу» міститься кількість часу, на який можна відкласти завдання, не відкладаючи завдань наступників.

Групування за підсумковими (поле завдання)

Поле «Групування за підсумковими завданнями» вказує, чи використовується певний рядок в аркуші завдань або ресурсів як підсумковий рядок для завдань або ресурсів, згрупованих за певною категорією.

Справність (поле завдання)

У полі справності міститься поточний стан або умову, наприклад раннього або завершено, поточного завдання як вибраного в таблиці підстановки справності, що постачаються з сервера Microsoft Project Server і можна змінювати відповідно організації за певним стан міри .
Project Professional лише

Приховання смужки (поле завдання)

Поле «Приховання смужки» визначає, чи відображаються для завдань смужки діаграми Ганта та календаря.

Гіперпосилання (поле завдання)

У полі «Гіперпосилання» відображається заголовок або пояснення до гіперпосилання, пов’язаного з завданням, ресурсом чи призначенням.

Адреса гіперпосилання (поле завдання)

Поле «Адреса гіперпосилання» містить адресу гіперпосилання, пов’язану з завданням, ресурсом або призначенням.

Повна адреса гіперпосилання (поле завдання)

У полі «Повна адреса гіперпосилання» міститься поєднання (отримане в результаті об’єднання значень) полів «Адреса гіперпосилання» та «Вкладена адреса гіперпосилання», пов’язаних із завданням, ресурсом або призначенням.

Вкладена адреса гіперпосилання (поле завдання)

У полі «Підадреса гіперпосилання» міститься конкретне розташування в документі, указаному в гіперпосиланні, пов’язаному з завданням, ресурсом або призначенням.

Ідентифікатор (поле завдання)

У полі «Ідентифікатор» міститься ідентифікаційний номер, який програма Project автоматично призначає кожному завданню або ресурсу під час їх додавання до проекту.

Ігнорувати календар ресурсу (поле завдання)

Поле «Ігнорувати календар ресурсу» вказує, чи враховуються під час планування завдання календарі ресурсів, призначених завданню.

Ігнорувати попередження (поле завдання)

Коли застосунок Microsoft Project виявляє потенційний конфлікт планування з запланованим вручну завданням, він відображає відповідне попередження, а поле з відомостями, які містять помилку, підкреслює червоним. Поле «Ігнорувати попередження» вказує, чи приховано індикатор попередження про конфлікти планування.

Індикатори (поле завдання)

У полі «Індикатори» відображаються індикатори, які дають змогу отримати різноманітні типи відомостей про завдання чи ресурс.

Пізніше завершення (поле завдання)

У полі «Пізніше завершення» міститься найпізніша дата завершення завдання без затримки завершення проекту.

Пізніший початок (поле завдання)

У полі «Пізніший початок» міститься найпізніша дата початку завдання без затримки завершення проекту.

Узгодження призначень (поле завдання)

Поле «Узгодження призначень» визначає, чи можна під час вирівнювання відкладати та розподіляти окремі призначення (а не все завдання) для усунення перенавантажень.

Під час вирівнювання можливе переривання (поле завдання)

Поле «Під час вирівнювання можливе переривання» визначає, чи можна під час вирівнювання ресурсу розподіляти залишковий обсяг роботи для цього завдання.

Затримка вирівнювання (поле завдання)

У полі «Затримка вирівнювання» відображається затримка завдання або призначення відносно найранішої дати початку, спричинена вирівнюванням ресурсів.

Зв'язані поля (поле завдання)

Поле «Зв’язані поля» вказує, чи існують зв’язки OLE з завданням, ресурсом або призначенням з іншого розташування в цьому файлі проекту, з іншого файлу Microsoft Project або з іншої програми.

Позначене (поле завдання)

Поле «Позначене» вказує, чи позначено завдання для додаткової дії або з метою ідентифікації.

Віха (поле завдання)

Поле «Віха» вказує, чи завдання є віхою.

Ім'я (поле завдання)

У полі «Ім’я» міститься ім’я завдання або ресурсу.

Від'ємний резерв часу (поле завдання)

У полі «Від’ємний резерв часу» відображається від’ємний резерв часу для завдання в поданні діаграми Ганта з зазначенням часу, який потрібно заощадити, щоб завдання-наступники виконувалися без затримки.

Примітки (поле завдання)

У полі «Примітки» можна ввести примітки до завдання, ресурсу або призначення.

Число1-20 (поля завдань)

У полях «НомерN» (де N – число від 1 до 20) зберігаються числові дані щодо завдань, ресурсів або призначень, які потрібно додати до проекту.

Об'єкти (поле завдання)

У полі «Об’єкти» міститься кількість об’єктів, пов’язаних із завданням або ресурсом.

Код структури1-10 (поля завдань)

У полях «Код структуриN» (де N – число від 1 до 10) міститься буквено-числовий код, який позначає ієрархічну структуру завдань або ресурсів.

Рівень структури (поле завдання)

Поле «Рівень структури» визначає місце завдання або призначення в ієрархічній структурі проекту.

Номер у структурі (поле завдання)

Поле «Номер у структурі» містить число, яке позначає розташування завдання в ієрархічній структурі.

Перенавантажений ресурс (поле завдання)

Поле «Перенавантажено» вказує, чи призначений ресурсу обсяг робіт за певним завданням або всіма завданнями перевищує обсяг робіт, який можна виконати в звичайному робочому режимі.

Понаднормові витрати (поле завдання)

У полі «Понаднормові витрати» відображаються загальні понаднормові витрати для завдання, ресурсу за всіма призначеними завданнями або для призначення окремого ресурсу.

Понаднормова робота (поле завдання)

У полі «Понаднормова робота» відображається запланований обсяг понаднормової роботи для всіх ресурсів, призначених завданню, для всіх завдань, призначених ресурсу, або для окремого ресурсу за окремим завданням, яка оплачується відповідно до ставок за понаднормову роботу задіяних ресурсів.

Максимальне навантаження (поле завдання)

Поле «Навантаження» відображає найвищий рівень планування ресурсу для всіх призначених завдань протягом певного періоду часу. Рівень навантаження виражається у процентах або десяткових числах.

%) Завершення (поле завдання)

У полі «Готово, %» відображається поточний стан завдання, виражений як відсоток тривалості виконаного завдання.

%) Виконання роботи (поле завдання)

Поле «% виконано» містить значення поточного стану завдання, ресурсу або призначення, виражені у вигляді відсотка виконаної роботи.

Фізичний відсоток (%)) Завершення (поле завдання)

У полі «Фізичний % виконання» відображається введене значення відсотка виконання, яке також можна використовувати для обчислення планової вартості виконаних робіт (ПВВР).

Покажчик місця заповнення (поле завдання)

Завдання з покажчиком місця заповнення – це заплановані вручну завдання, для планування яких не вистачає відомостей. Якщо ввести заплановане вручну завдання, не вказуючи його тривалість і припустимі дати початку та завершення, Microsoft Project установлює для нього режим завдання «Покажчик місця заповнення».

Попередники (поле завдання)

Поле «Попередники» містить числові ідентифікатори для завдань-попередників, від яких залежить початок або завершення завдання.

Завершення до узгодження (поле завдання)

У полі «Завершення до узгодження» міститься дата завершення завдання, якою вона була до вирівнювання ресурсів.

Початок до узгодження (поле завдання)

У полі «Початок до узгодження» міститься дата початку завдання, якою вона була до вирівнювання ресурсів.

Пріоритет (поле завдання)

У полі «Пріоритет» указується ступінь важливості завдання, яке, у свою чергу, вказує, на скільки можна відкласти завдання чи призначення або як його можна робити на частини без зайвих ускладнень під час вирівнювання ресурсів.

Проект (поле завдання)

У полі «Проект» відображаюся назви підпроектів, у яких створено завдання, ресурси або призначення.

Опублікувати (поле завдання)

Опублікувати поле вказує, чи поточного завдання потрібно опублікувати на сервері Project Server з іншими учасниками проекту. За промовчанням це поле має значення так.
Project Professional лише

Повторюване (поле завдання)

Поле «Повторюване» використовується для визначення завдань, які є частиною ряду повторюваних завдань.

Звичайна робота (поле завдання)

У полі «Звичайна робота» відображається загальний обсяг непонаднормової роботи, запланованої до виконання ресурсами.

Залишкова вартість (поле завдання)

У полі «Залишкова вартість» відображаються залишкові заплановані витрати, які буде здійснено під час виконання залишкового обсягу запланованої роботи.

Залишкова тривалість (поле завдання)

У полі «Залишкова тривалість» відображається час, потрібний для виконання незавершеної частини завдання.

Залишкова вартість понаднормової роботи (поле завдання)

У полі «Залишкові понаднормові витрати» відображається залишкова вартість запланованого обсягу понаднормової роботи для завдання, ресурсу або призначення.

Залишковий обсяг понаднормової роботи (поле завдання)

У полі «Залишкова понаднормова робота» відображається залишковий обсяг запланованої понаднормової роботи.

Залишковий обсяг роботи (поле завдання)

У полі «Залишковий обсяг роботи» відображається час, наприклад у людино-годинах або днях, потрібний для виконання завдання або набору завдань.

Група ресурсів (поле завдання)

У полі «Група ресурсів» указуються групи, до яких належать ресурси.

Ініціали ресурсу (поле завдання)

У полі «Ініціали ресурсу» відображаються скорочені імена ресурсів.

Імена ресурсів (поле завдання)

У полі «Імена ресурсів» відображаються імена всіх ресурсів, призначених для певного завдання.

Фонетичні назви ресурсів (поле завдання)

Поле «Фонетичні назви ресурсів» використовується тільки в японській версії випуску Project.

Тип ресурсу (поле призначення)

Поле «Тип ресурсу» вказує, до якого типу належать ресурси для цього завдання – трудових чи матеріальних.

Очікування відповіді (поле завдання)

У полі «Очікування відповіді» вказується, чи отримано підтвердження від учасників групи, яким призначено завдання.

Відновлення (поле завдання)

У полі «Відновлення» відображається дата, на яку заплановано відновлення частини завдання, яка залишилася після введення показників перебігу виконання (наприклад, відсоток виконання, відсоток виконаної роботи, фактичні трудовитрати, фактична тривалість або фактичний початок).

Зведення (поле завдання)

Для підзавдань поле «Зведення» вказує, чи згортатимуться відомості про підзавдання на смужках діаграми Ганта у смужку зведеного завдання.

Запланована тривалість (поле завдання)

У полі «Запланована тривалість» відображається загальний інтервал активного робочого часу для завдання, введений або обчислений програмою Microsoft Project на основі дати початку, дати завершення, календарів та інших факторів планування.

Заплановане завершення (поле завдання)

У полі «Заплановане завершення» вказується дата, на яку заплановано завершення роботи над завданням за розрахунками програми Microsoft Project на основі дати початку, тривалості, залежностей, календарів та інших факторів планування.

Запланований початок (поле завдання)

У полі «Запланований початок» вказується дата, на яку заплановано початок роботи над завданням за розрахунками програми Microsoft Project на основі залежностей, обмежень, календарів та інших факторів планування.

SPI (поле завдання)

Поле «SPI» (показник ефективності планування) відображає відношення бюджетної вартості виконаних робіт до бюджетної вартості запланованих робіт (BCWP/BCWS).

Початок (поле завдання)

У полі «Початок» відображається дата, на яку призначений ресурс повинен почати роботу над завданням.

Часовий резерв початку (поле завдання)

У полі «Часовий резерв початку» вказується проміжок часу між найранішою та найпізнішою датами початку.

Відхилення початку (поле завдання)

У полі «Відхилення початку» вказано час, який відображає різницю між базовою датою початку завдання або призначення та його поточною запланованою датою початку.

Початок1-10 (поля завдань)

У полях «ПочатокN» (де N – число від 1 до 10) відображаються будь-які спеціальні дані про дату початку завдання, ресурсу або призначення, які потрібно ввести та зберігати у проекті окремо.

Стан (поле завдання)

У полі «Стан» вказано поточний стан завдання: «Завершено», «За розкладом», «Затримка» або «Майбутнє завдання».

Індикатор стану (поле завдання)

У полі «Індикатор стану» відображається піктограма, яка позначає поточний стан завдання.

Менеджер стану (поле завдання)

У полі «Менеджер стану» міститься ім’я корпоративного ресурсу, який отримує оновлення стану поточного завдання від ресурсів, які працюють у Microsoft Project Web App.

Зупинка (поле завдання)

У полі «Зупинка» відображається дата, яка вказує на завершення фактичної частини завдання.

Файл підпроекту (поле завдання)

У полі «Файл підпроекту» міститься ім’я проекту, вставленого у файл активного проекту.

Підпроект лише для читання (поле завдання)

Поле «Підпроект тільки для читання» вказує, чи підпроект цього завдання є проектом лише для читання.

Наступники (поле завдання)

У полі «Наступники» містяться числові ідентифікатори завдань, які є наступниками інших завдань.

Зведення (поле завдання)

Поле «Зведення» вказує, чи завдання являє собою зведене завдання.

Перебіг виконання зведеного завдання (поле завдання)

У полі «Перебіг виконання зведеного завдання» відображається перебіг виконання зведеного завдання на основі перебігу виконання його підзавдань і планування цих підзавдань.

SV (поле завдання)

У полі «SV» (відхилення від графіка освоєного обсягу) відображається різниця у витратах між поточним виконанням і базовим планом для завдання, усіма призначеними завданнями певного ресурсу або для призначення на дату звітування про стан чи на поточну дату.

SV %) (поле завдання)

У полі «SV%» (відсоток відхилення від графіка) відображає відношення відхилення від графіка (ВВГ) до планової вартості запланованих робіт (ПВЗР), виражене у відсотках.

Календар завдання (поле завдання)

У полі «Календар завдання» можна вказати будь-який із доступних календарів, які можна використовувати для завдання.

GUID календаря завдання (поле завдання)

У полі «GUID календаря завдань» містяться згенеровані унікальні ідентифікаційні коди для кожного календаря завдань у проекті. Два календарі завдань не можуть мати однаковий GUID.

GUID завдання (поле завдання)

У полі «GUID завдання» містяться згенеровані унікальні ідентифікаційні коди для кожного завдання у проекті.

Режим завдання (поле завдання)

У полі «Режим завдання» вказується, чи завдання заплановано вручну, чи автоматично, і це дає можливість вирішити, наскільки потрібно контролювати планування завдання у проекті. За промовчанням установлено ручне планування завдань, відтак користувач сам визначає дати початку та завершення, а також тривалість.

Ім'я підсумкового завдання (поле завдання)

У полі Ім'я підсумкового завдання міститься імена зведених завдань, пов'язаних із кожного завдання. Доступно лише для служби Project Online абонентів.

ПЕВ (поле завдання)

У полі «ПЕВ» (показник ефективності виконання) відображається відношення залишкового обсягу роботи до залишкових коштів на дату звітування про стан.

Очікування звіту про стан групи (поле завдання)

Поле «Очікування звіту про стан групи» вказує, чи отримано відповідь на запит про перебіг виконання, надісланий ресурсу стосовно призначених йому завдань.

Текст вище (поле завдання)

У полі «Текст вище» вказується, де відображатиметься текст на смужках підзавдань діаграми Ганта під час додавання їх до смужки зведеного завдання.

Текст1-30 (поля завдань)

Настроювані поля «ТекстN» (де N – число від 1 до 30) використовуються для зберігання будь-яких текстових відомостей про завдання, ресурси або призначення, які потрібно включити у проект.

Загальний часовий резерв (поле завдання)

Поле «Загальний часовий резерв» указує час, на який можна затримати виконання завдання, не затримуючи завершення проекту.

Тип (поле завдання)

У полі «Тип» надаються варіанти вибору, якими визначається вплив змінення значень полів роботи, одиниць призначення або тривалості на обчислення двох інших полів.

Унікальний Ідентифікатор (поле завдання)

У полі «Унікальний ідентифікатор» зберігається номер, який автоматично призначається у програмі Project кожному новому завданню, ресурсу або призначенню під час його створення в поточному проекті.

Унікальні Ідентифікатори попередників (поле завдання)

Поле «Унікальні ідентифікатори попередників» містить числові унікальні ідентифікатори для попередників, від яких залежить початок або завершення завдання.

Унікальні Ідентифікатори наступників (поле завдання)

Поле «Унікальні ідентифікатори наступників» містить числові унікальні ідентифікатори для наступників інших завдань.

Необхідне оновлення (поле завдання)

Поле «Необхідне оновлення» вказує, чи потрібно надсилати оновлення сервера Project Server призначеним учасникам групи внаслідок змінення призначень чи дати початку або завершення завдання.

VAC (поле завдання)

У полі «VAC» відображається відхилення під час завершення (VAC), що дорівнює різниці між бюджетом на момент завершення (BAC) або базовою вартістю та орієнтовною кінцевою вартістю проекту (EAC) для завдання, ресурсу чи призначення завданню.

Попередження (поле завдання)

Поле «Попередження» вказує, що програма Microsoft Project виявила потенційний конфлікт планування дати початку, завершення або тривалості запланованого вручну завдання, наприклад проблему зі зв’язком між завданнями або обмеженням дати. Відомості, які містять потенційну помилку, підкреслено червоним. Щоб прочитати попередження або пропозицію щодо вдосконалення проекту, клацніть поле правою кнопкою миші.

WBS (поле завдання)

У полі WBS містяться коди робочої структури проекту.

WBS попередників (поле завдання)

Поле «WBS попередників» містить коди структурної декомпозиції роботи (СДР), пов’язані з завданнями-попередниками, від яких залежить початок або завершення завдання.

WBS наступників (поле завдання)

Поле «WBS наступників» містить коди робочої структури проекту пов’язані з завданнями-наступниками.

Робота (поле завдання)

У полі «Робота» відображає загальний час, запланований для завдання за всіма призначеним ресурсами або для ресурсів за всіма призначеними йому завданнями, або загальний час для окремого ресурсу за окремим завданням.

Контур роботи (поле завдання)

Поле «Контур роботи» дає змогу вибрати тип контуру, що використовується для ресурсів, призначених завданню.

Відхилення роботи (поле завдання)

У полі «Відхилення роботи» відображається різниця між базовою роботою для завдання, ресурсу або призначення й поточною запланованою роботою.

Створити вказує, що поле нове у Project 2013.

Поле

Опис

Фактична вартість (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Фактична вартість» відображаються витрати на роботу, яка вже була виконана ресурсам за їхніми завданнями, разом з усіма іншими зареєстрованими витратами, пов’язаними з цим завданням.

Фактичні фіксовані витрати (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Фактичні постійні витрати» відображаються фактичні розподілені в часі нересурсні витрати на завдання, які нараховуються з часом відповідно до вибраного способу нарахування витрат.

Виконана понаднормова робота (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Обсяг виконаної понаднормової роботи» відображається фактичний обсяг понаднормової роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Обсяг виконаної роботи (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Фактичні трудовитрати» відображається обсяг роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

ФВВР (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Фактична вартість виконаної роботи» відображають витрати на роботу, виконану за завданням, на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Базові бюджетні витрати (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Базові бюджетні витрати» відображається початковий запланований бюджет для бюджетних витратних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базові бюджетні трудовитрати (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Базові бюджетні трудовитрати» відображається обсяг початково запланованих бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових і матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базова вартість (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Базова вартість» відображаються загальні заплановані витрати на завдання, ресурс за всіма призначеними йому завданнями або роботу, яку має виконати ресурс за завданням.

Базова робота (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Базова робота» відображається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

Створити
поле сукупної роботи 0 – 10 (поля розподілених у часі завдань)

У полях «Сукупні трудовитрати основного плану N» (де N – число від 1 до й0) міститься значення кількості часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, що накопичується з часом, якщо задано базовий проект.

Створити
поле залишку сукупної роботи 0 – 10 (поля розподілених у часі завдань)

У полях «Залишкові сукупні трудовитрати основного плану N» (де N – число від 1 до 10) міститься значення залишкової кількості часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, якщо задано базовий проект.

Створити
поле залишку базових завдань 0 – 10 (поля розподілених у часі завдань)

У полях «Залишок завдань основного плану N» (де N – число від 1 до 10) міститься кількість запланованих підзавдань, які лишилося виконати на певний день для зведеного завдання, за умови, що було задано базовий проект. Вони також містять кількість запланованих завдань, які лишилося виконати на певний день для підпроекту, за умови, що було задано базовий проект.

Бюджетні витрати базовий початок1-10 (поля розподілених у часі завдань)

У полях «Базові бюджетні витратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні витрати для витратних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Базовий початок1-10 бюджетні трудовитрати (поля розподілених у часі завдань)

У полях «Базові бюджетні трудовитратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні трудовитрати для трудових і матеріальних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Витрати 1-10 (поля розподілених у часі завдань)

У полях «Базова вартістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про загальні заплановані витрати на завдання, ресурс або призначення.

Робота 1-10 (поля розподілених у часі завдань)

У полях «Базова роботаN» (де – число від 1 до 10) зберігається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

ПВВР (освоєний обсяг) (поле розподілених у часі завдань)

У полі «ПВВР» (планова вартість виконаних робіт) міститься сукупне значення відсотка виконання завдання, ресурсу або призначення, помножене на значення розподілених у часі базових витрат.

BCWS (запланований обсяг або зо) (поле розподілених у часі завдань)

У полі «BCWS» містяться сукупні розподілені в часі базові витрати до дати звітування про стан або поточної дати.

Бюджетні витрати (поле розподілених у часі завдань)

Поле «Бюджетні витрати» використовується для введення або перегляду бюджетних витрат на бюджетні витратні ресурси. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Бюджетні трудовитрати (поле розподілених у часі завдань)

Поле «Бюджетні трудовитрати» використовується для введення або перегляду бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових або матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Вартість (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Вартість» відображається загальна запланована або прогнозована вартість завдання, ресурсу або призначення на основі витрат на роботу, вже виконану ресурсами, яким було призначено завдання, і витрат, запланованих для залишкового обсягу роботи.

CPI (поле розподілених у часі завдань)

У полі «CPI» відображається відношення планової (або базової) вартості виконаних робіт до фактичної вартості виконаної роботи на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Створити
поле сукупної фактичної роботи (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Сукупні фактичні трудовитрати» міститься фактичний обсяг роботи, виконаної всіма ресурсами, яким призначено завдання, збільшене за певний період часу.

Сукупні витрати (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Сукупні витрати» відображаються заплановані розподілені в часі сукупні витрати для завдання, ресурсу або призначення на поточну дату.

Сукупний відсоток) Завершення (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Сукупний відсоток виконання» вказується значення сукупного відсотка виконання завдання, розподіленого в часі.

Сукупна робота (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Сукупна робота» міститься кількість часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, збільшене за певний період часу.

CV (поле розподілених у часі завдань)

У полі «CV» (відхилення витрат освоєного обсягу) відображається різниця між запланованою та фактичною вартістю, необхідною для досягнення поточного рівня завершення на дату звітування про стан або поточну дату.

CV % (поле розподілених у часі завдань)

У полі «CV%» (відносне відхилення вартості) відображається співвідношення між відхиленням вартості (ВВ) і плановою вартістю виконаних робіт (ПВВР), виражене у відсотках.

Постійні витрати (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Постійні витрати» відображаються будь-які нересурсні витрати для завдання.

Перенавантаження (поле розподілених у часі завдань)

Поле «Перенавантаження» вказує, чи перевищує обсяг робіт для будь-якого із призначених завданню ресурсів за цим завданням або за всіма призначеними йому завданнями обсяг робіт, передбачений нормальною робочою доступністю ресурсу.

Понаднормова робота (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Понаднормова робота» відображається запланований обсяг понаднормової роботи для всіх ресурсів, призначених завданню, для всіх завдань, призначених ресурсу, або для окремого ресурсу за окремим завданням, яка оплачується відповідно до ставок за понаднормову роботу задіяних ресурсів.

%) Завершення (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Готово, %» відображається поточний стан завдання, виражений як відсоток тривалості виконаного завдання.

Звичайна робота (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Звичайна робота» відображається загальний обсяг непонаднормової роботи, запланованої до виконання ресурсами.

Створити
поле решти фактичних завдань (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Залишок фактичних завдань» відображається загальна фактична кількість підзавдань, які залишилося виконати для зведеного завдання на певний день. У цьому полі також відображається фактична кількість завдань, які залишилося виконати для підпроекту на певний день.

Створити
поле залишку сукупної фактичної роботи (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Залишкова сукупна фактична робота» міститься робота, яку ще потрібно виконати за завданням або яку має виконати ресурс, призначений завданню.

Створити
поле залишку сукупної роботи (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Залишкова сукупна робота» міститься залишкова кількість часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, збільшене за певний період часу.

Створити
поле залишку базових завдань (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Залишок завдань» відображається загальна запланована кількість підзавдань, які залишилося виконати для зведеного завдання на певний день. У полі «Залишок завдань» також відображається запланована кількість завдань, які залишилося виконати для підпроекту на певний день.

SPI (поле розподілених у часі завдань)

Поле «SPI» (показник ефективності планування) відображає відношення бюджетної вартості виконаних робіт до бюджетної вартості запланованих робіт (BCWP/BCWS).

SV (поле розподілених у часі завдань)

У полі «SV» (відхилення від графіка освоєного обсягу) відображається різниця у витратах між поточним виконанням і базовим планом для завдання, усіма призначеними завданнями певного ресурсу або для призначення на дату звітування про стан чи на поточну дату.

SV %) (поле розподілених у часі завдань)

У полі «SV%» (відсоток відхилення від графіка) відображає відношення відхилення від графіка (ВВГ) до планової вартості запланованих робіт (ПВЗР), виражене у відсотках.

Робота (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Робота» відображає загальний час, запланований для завдання за всіма призначеним ресурсами або для ресурсів за всіма призначеними йому завданнями, або загальний час для окремого ресурсу за окремим завданням.

Створити вказує, що поле нове у Project 2013.

Поле

Опис

Кумуляція (поле ресурсу)

У полі «Кумуляція» можна вказати параметри, що визначають, як і коли стандартні та понаднормові витрати ресурсу мають бути зараховані або додані до вартості завдання.

Фактична вартість (поле ресурсу)

У полі «Фактична вартість» відображаються витрати на роботу, що вже була виконана ресурсам за їхніми завданнями, разом з усіма іншими зареєстрованими витратами, пов’язаними з цим завданням.

Фактичне завершення (поле ресурсу)

У полі «Фактичне завершення» відображаються дата й час виконання завдання або призначення.

Фактичні Понаднормові витрати (поле ресурсу)

У полі «Фактичні понаднормові витрати» відображаються витрати на понаднормову роботу, виконану призначеними ресурсами за завданнями.

Виконана понаднормова робота (поле ресурсу)

У полі «Обсяг виконаної понаднормової роботи» відображається фактичний обсяг понаднормової роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Фактичний початок (поле ресурсу)

У полі «Фактичний початок» відображаються дата й час фактичного початку виконання завдання або призначення відповідно до введених відомостей про перебіг виконання.

Обсяг виконаної роботи (поле ресурсу)

У полі «Фактичні трудовитрати» відображається обсяг роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

ФВВР (поле ресурсу)

У полі «Фактична вартість виконаної роботи» відображають витрати на роботу, виконану за завданням, на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Призначення (поле ресурсу)

У полі «Призначення» вказується, чи є рядок рядком призначення, а не рядком завдання або ресурсу.

Затримка призначення (поле ресурсу)

У полі «Затримка призначення» відображається час, який має пройти, перш ніж ресурс зможе розпочати роботу над призначенням. Фактично, у полях «Затримка призначення» не відображаються жодні відомості, але завдяки цьому стають доступні відомості у відповідному полі призначення «Затримка призначення».

Одиниці призначення (поле ресурсу)

У полі «Одиниці призначення» відображається кількість призначених ресурсів, які були виділені для виконання завдання.

Доступний з (поле ресурсу)

У полі «Доступний з» відображається дата, з якої ресурс буде доступний для роботи за одиницями, визначеними для поточного періоду часу.

Доступний до (поле ресурсу)

У полі «Доступний до» відображається дата, до якої ресурс буде доступний для роботи з одиницями, визначеними для поточного періоду часу.

Основний календар (поле ресурсу)

У полі «Основний календар» вказано основний календар для календаря ресурсу.

Базові бюджетні витрати (поле ресурсу)

У полі «Базові бюджетні витрати» відображається початковий запланований бюджет для бюджетних витратних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базові бюджетні трудовитрати (поле ресурсу)

У полі «Базові бюджетні трудовитрати» відображається обсяг початково запланованих бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових і матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базова вартість (поле ресурсу)

У полі «Базова вартість» відображаються загальні заплановані витрати на завдання, ресурс за всіма призначеними йому завданнями або роботу, яку має виконати ресурс за завданням.

Базове завершення (поле ресурсу)

У полі «Базове завершення» відображається запланована дата завершення для завдання або призначення на момент збереження базового плану.

Базовий початок (поле ресурсу)

У полі «Базовий початок» відображається запланована дата початку завдання або призначення на момент збереження базового плану.

Базова робота (поле ресурсу)

У полі «Базова робота» відображається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

Бюджетні витрати базовий початок1-10 (поля ресурсів)

У полях «Базові бюджетні витратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні витрати для витратних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Базовий початок1-10 бюджетні трудовитрати (поля ресурсів)

У полях «Базові бюджетні трудовитратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні трудовитрати для трудових і матеріальних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Витрати 1-10 (поля ресурсів)

У полях «Базова вартістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про загальні заплановані витрати на завдання, ресурс або призначення.

Базове Завершення1-10 (поля ресурсів)

У полях «Базове завершенняN» (де N – число від 1 до 10) зберігається запланована дата завершення для завдання або призначення ресурсу на момент збереження відповідного базового плану.

Базовий початок1-10 початок (поля ресурсів)

У полях базового початку («Базовий початокN», де N – число від 1 до 10) зберігається запланована дата початку для завдання або призначення на час збереження відповідного базового плану.

Поля «базова робота1-10»

У полях «Базова роботаN» (де – число від 1 до 10) зберігається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

ПВВР (освоєний обсяг) (поле ресурсу)

У полі «ПВВР» (планова вартість виконаних робіт) міститься сукупне значення відсотка виконання завдання, ресурсу або призначення, помножене на значення розподілених у часі базових витрат.

BCWS (запланований обсяг або зо) (поле ресурсу)

У полі «BCWS» містяться сукупні розподілені в часі базові витрати до дати звітування про стан або поточної дати.

Бюджетний (поле ресурсу)

Поле «Бюджетний» використовується для перегляду або змінення параметра, який визначає робочий, матеріальний або витратний ресурс як бюджетний, тобто ресурс, трудовитрати, матеріали та витрати якого мають відстежуватись у проекті.

Бюджетні витрати (поле ресурсу)

Поле «Бюджетні витрати» використовується для введення або перегляду бюджетних витрат на бюджетні витратні ресурси. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Бюджетні трудовитрати (поле ресурсу)

Поле «Бюджетні трудовитрати» використовується для введення або перегляду бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових або матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Можна узгоджувати (поле ресурсу)

Поле «Допускається узгодження» вказує, чи можна застосувати вирівнювання до цього ресурсу.

Код (поле ресурсу)

Поле «Код» містить будь-який код, скорочення або число, введене як частина відомостей про ресурс.

Підтверджено (поле ресурсу)

У полі «Підтверджено» вказано, прийняли чи відхилили ресурси, призначені завданням, свої призначення завдань.

Вартість (поле ресурсу)

У полі «Вартість» відображається загальна запланована або прогнозована вартість завдання, ресурсу або призначення на основі витрат на роботу, вже виконану ресурсами, яким було призначено завдання, і витрат, запланованих для залишкового обсягу роботи.

Вартість використання (поле ресурсу)

Для трудових ресурсів (персонал і обладнання) поле «Вартість використання» відображає вартість, яка зростає під час кожного використання ресурсу. Вона додається під час кожного призначення одиниці трудового ресурсу завданню.

Таблиця норм витрат (поле ресурсу)

У полі «Таблиця норм витрат» пропонуються варіанти таблиць норм витрат, які можна використовувати для ресурсів, призначених завданню.

Тип витрат (поле ресурсу)

Тип витрат поле відображає тип витрат, вибраних в таблиці підстановки тип витрат, які постачаються з сервера Microsoft Project Server і можна змінювати відповідно організації вартість певних типів.
Project Professional лише

Відхилення витрат (поле ресурсів)

У полі «Відхилення витрат» відображається різниця між базовою вартістю та загальною вартістю завдання, ресурсу або призначення.

Витрати1-10 (поля ресурсів)

У полях «ВитратиN» (де – число від 1 до 10) можуть зберігатися будь-які потрібні користувацькі відомості про витрати на завдання, ресурс або призначення.

Створено (поле ресурсу)

у полі «Створено» міститься дата й час додавання ресурсу до проекту.

CV (поле ресурсу)

У полі «CV» (відхилення витрат освоєного обсягу) відображається різниця між запланованою та фактичною вартістю, необхідною для досягнення поточного рівня завершення на дату звітування про стан або поточну дату.

Дата1-10 (поля ресурсів)

У полях «ДатаN» (де – число від 1 до 10) зберігаються відомості про дату для завдання, ресурсу або призначення.

Власник призначення за промовчанням (поле ресурсу)

Власник призначення за промовчанням ' ' міститься ім'я корпоративного користувача, відповідального за стан введення в даному призначення.
Project Professional лише

Тривалість 1 – 10 (поля ресурсів)

У полях «ТривалістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про тривалість для завдання, ресурсу або призначення.

Адреса електронної пошти (поле ресурсу)

У полі «Адреса електронної пошти» міститься адреса електронної пошти ресурсу.

Корпоративний (поле ресурсу)

Поле «Корпоративний» указує, чи походить ресурс із пулу корпоративних ресурсів (Так) або пулу локальних ресурсів (Ні).

Корпоративний основний календар (поле ресурсу)

Поле «Корпоративний основний календар» вказує, чи ресурс призначено основному календарю із глобального корпоративного шаблону.

Корпоративні витрати1-10 (поля ресурсів)

Корпоративні витрати1 за допомогою корпоративні витрати10 полів можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення, відомості про витрати, як визначено адміністратором керування проектом або інших користувачів, які мають дозволами.
Project Professional лише

Корпоративна дата1-30 (поля ресурсів)

Корпоративна дата1 за допомогою полів для підприємств Date30 можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення відомості про дату як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Project Professional лише

Корпоративна тривалість1-10 (поля ресурсів)

Корпоративна тривалість1 – «тривалість10 для підприємств» можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення відомості про тривалість як визначено адміністратором керування проектом або інших користувачів, які мають дозволами.
Project Professional лише

Корпоративна позначка1-20 (поля ресурсів)

Корпоративна позначка 1 за допомогою полів для підприємств Flag20 можна ввести будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення позначки інформацію, як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Project Professional лише

Корпоративний номер1-40 (поля ресурсів)

Корпоративний номер проекту 1 за допомогою корпоративного проекту Number40 полів можуть зберігатися будь-якого настроюваного числового відомості про проект як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Project Professional лише

Необхідні корпоративні значення (поле ресурсу)

Необхідні корпоративні значення поля вказує, чи ресурс призначено необхідні необхідні значення для Project Server 2013.

Корпоративний структури ресурсів1-29 (поля ресурсів)

Корпоративний ресурс – число від 1 корпоративного ресурсу структури Code29 поля містить буквено-числовий код, яке представляє плоских списку або ієрархічної структури ресурсів (наприклад, коди вмінь або коди роботу).
Project Professional лише

Учасник корпоративної групи (поле ресурсу)

Якщо відкрито кілька корпоративних проектів, у поданнях ресурсів відображаються всі ресурси з усіх відкритих проектів однакових версій (наприклад, усі опубліковані версії відкритих проектів).

Корпоративний Текст1-40 (поля ресурсів)

Корпоративний Текст1 за допомогою корпоративного Text40 полів можна зберігати текстову інформацію для завдання, ресурси або призначення, як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами
Project Professionalлише

Унікальний Ідентифікатор підприємства (поле ресурсу)

Корпоративні ресурси доступні для всіх проектів на Project Server.

Повідомлення про помилку (поле ресурсу)

Поля повідомлення про помилку використовується майстер імпорту ресурсів і майстер імпорту проекту для відображення помилок під час імпортування відомості про ресурс і завдань відповідно до сервера Project Server.
Project Professional лише

Завершення1-10 (поля ресурсів)

У полях «ЗавершенняN» (де N – число від 1 до 10) можуть зберігатися будь-які дати завершення для завдання, ресурсу або призначення.

Завершення (поле ресурсу)

У полі «Завершення» відображається дата, коли планується завершити виконання цим ресурсом робіт за всіма призначеними завданнями.

Позначка1-20 (поля ресурсів)

У полях «ПозначкаN» (де N – число від 1 до 20) указується, чи позначено завдання, ресурс або призначення для виконання будь-яких додаткових дій або з метою ідентифікації.

Універсальний (поле ресурсу)

У полі «Універсальний» вказується, чи ресурс універсальний.

Групи (поле ресурсу)

У полі «Група» міститься ім’я групи, до якої належить ресурс.

Групування за підсумковими (поле ресурсу)

Поле «Групування за підсумковими завданнями» вказує, чи використовується певний рядок в аркуші завдань або ресурсів як підсумковий рядок для завдань або ресурсів, згрупованих за певною категорією.

Гіперпосилання (поле ресурсу)

У полі «Гіперпосилання» відображається заголовок або пояснення до гіперпосилання, пов’язаного з завданням, ресурсом чи призначенням.

Адреса гіперпосилання (поле ресурсу)

Поле «Адреса гіперпосилання» містить адресу гіперпосилання, пов’язану з завданням, ресурсом або призначенням.

Повна адреса гіперпосилання (поле ресурсу)

У полі «Повна адреса гіперпосилання» міститься поєднання (отримане в результаті об’єднання значень) полів «Адреса гіперпосилання» та «Вкладена адреса гіперпосилання», пов’язаних із завданням, ресурсом або призначенням.

Вкладена адреса гіперпосилання (поле ресурсу)

У полі «Підадреса гіперпосилання» міститься конкретне розташування в документі, указаному в гіперпосиланні, пов’язаному з завданням, ресурсом або призначенням.

Ідентифікатор (поле ресурсу)

У полі «Ідентифікатор» міститься ідентифікаційний номер, який програма Project автоматично призначає кожному завданню або ресурсу під час їх додавання до проекту.

Імпорт (поле ресурсу)

Імпорт полів визначає, чи ресурс потрібно імпортувати до сервера Project Server як корпоративний ресурс. Це частина майстер імпорту ресурсів.
Project Professional лише

Неактивний (поле ресурсу)

Корпоративні ресурси не можна видалити. Замість цього вони позначаються як неактивні користувачем, який має адміністративні права.

Індикатори (поле ресурсу)

У полі «Індикатори» відображаються індикатори, які дають змогу отримати різноманітні типи відомостей про завдання чи ресурс.

Ініціали (поле ресурсу)

У полі «Ініціали» відображаються скорочення імен ресурсів.

Затримка вирівнювання (поле ресурсу)

У полі «Затримка вирівнювання» відображається затримка завдання або призначення відносно найранішої дати початку, спричинена вирівнюванням ресурсів.

Зв'язані поля (поле ресурсу)

Поле «Зв’язані поля» вказує, чи існують зв’язки OLE з завданням, ресурсом або призначенням з іншого розташування в цьому файлі проекту, з іншого файлу Microsoft Project або з іншої програми.

Одиниця вимірювання матеріалу (поле ресурсу)

Поле «Одиниця вимірювання матеріалу» містить одиницю вимірювання матеріальних ресурсів, наприклад тонни, ящики або кубометри.

Max одиниці (поле ресурсу)

Поле «Максимальні одиниці» містить значення максимальної продуктивності (відсоток або кількість одиниць), з якою ресурс може виконувати будь-які завдання в поточний період часу.

Ім'я (поле ресурсу)

У полі «Ім’я» міститься ім’я завдання або ресурсу.

Примітки (поле ресурсу)

У полі «Примітки» можна ввести примітки до завдання, ресурсу або призначення.

Число1-20 (поля ресурсів)

У полях «НомерN» (де N – число від 1 до 20) зберігаються числові дані щодо завдань, ресурсів або призначень, які потрібно додати до проекту.

Об'єкти (поле ресурсу)

У полі «Об’єкти» міститься кількість об’єктів, пов’язаних із завданням або ресурсом.

Код структури1-10 (поля ресурсів)

У полях «Код структуриN» (де N – число від 1 до 10) міститься буквено-числовий код, який позначає ієрархічну структуру завдань або ресурсів.

Перенавантажений ресурс (поле ресурсу)

Поле «Перенавантажено» вказує, чи призначений ресурсу обсяг робіт за певним завданням або всіма завданнями перевищує обсяг робіт, який можна виконати в звичайному робочому режимі.

Понаднормові витрати (поле ресурсу)

У полі «Понаднормові витрати» відображаються загальні понаднормові витрати для завдання, ресурсу за всіма призначеними завданнями або для призначення окремого ресурсу.

Ставка за понаднормову роботу (поле ресурсу)

У полі «Ставка за понаднормову роботу» відображається ставка оплати понаднормових робіт, які виконує ресурс.

Понаднормова робота (поле ресурсу)

У полі «Понаднормова робота» відображається запланований обсяг понаднормової роботи для всіх ресурсів, призначених завданню, для всіх завдань, призначених ресурсу, або для окремого ресурсу за окремим завданням, яка оплачується відповідно до ставок за понаднормову роботу задіяних ресурсів.

Максимальне навантаження (поле ресурсу)

У полі «Підйом» міститься максимальний відсоток або кількість одиниць, яку можна задати в будь-який момент момент часу для призначення ресурсу для завданням.

%) Виконання роботи (поле ресурсу)

Поле «% виконано» містить значення поточного стану завдання, ресурсу або призначення, виражені у вигляді відсотка виконаної роботи.

Фонетика (поле ресурсу)

Поле «Фонетика» використовується тільки в японській версії випуску Project.

Проект (поле ресурсу)

У полі «Проект» відображаюся назви підпроектів, у яких створено завдання, ресурси або призначення.

RBS (поле ресурсу)

У полі «RBS» міститься ієрархічна модель ресурсів, також відома як ієрархічна структура користувачів.

Звичайна робота (поле ресурсу)

У полі «Звичайна робота» відображається загальний обсяг непонаднормової роботи, запланованої до виконання ресурсами.

Залишкова вартість (поле ресурсу)

У полі «Залишкова вартість» відображаються залишкові заплановані витрати, які буде здійснено під час виконання залишкового обсягу запланованої роботи.

Залишкова вартість понаднормової роботи (поле ресурсу)

У полі «Залишкова вартість понаднормової роботи» відображається залишкова вартість запланованого обсягу понаднормової роботи для завдання, ресурсу або призначення.

Залишковий обсяг понаднормової роботи (поле ресурсу)

У полі «Залишкова понаднормова робота» відображається залишковий обсяг запланованої понаднормової роботи.

Залишковий обсяг роботи (поле ресурсу)

У полі «Залишковий обсяг роботи» відображається час, наприклад у людино-годинах або днях, потрібний для виконання завдання або набору завдань.

GUID календаря ресурсу (поле ресурсу)

У полі «GUID календаря ресурсу» містяться згенеровані унікальні ідентифікаційні коди для кожного календаря ресурсу у проекті. Два календарі ресурсів не можуть мати однаковий GUID.

Підрозділи ресурсів (поле ресурсу)

Підрозділи ресурсів ' ' міститься ім'я відділу, з якими вибраного ресурсу зв'язано, як вибраного в таблиці підстановки відділ, що постачаються з сервера Microsoft Project Server і можна змінювати відповідно до конкретних організації Відділ імена.
Project Professional лише

GUID ресурсу (поле ресурсу)

У полі «GUID ресурсу» міститься згенерований унікальний ідентифікаційний код для кожного ресурсу у проекті. Два ресурси не можуть мати однаковий GUID.

Очікування відповіді (поле ресурсу)

У полі «Очікування відповіді» вказується, чи отримано підтвердження від учасників групи, яким призначено завдання.

Стандартна ставка (поле ресурсу)

У полі «Стандартна ставка» відображається ставка оплати звичайної, не понаднормової роботи, яку виконує ресурс.

Початок (поле ресурсу)

У полі «Початок» відображається дата, на яку призначений ресурс повинен почати роботу над завданням.

Початок1-10 (поля ресурсів)

У полях «ПочатокN» (де N – число від 1 до 10) відображаються будь-які спеціальні дані про дату початку завдання, ресурсу або призначення, які потрібно ввести та зберігати у проекті окремо.

Зведення (поле ресурсу)

У полі «Зведення» вказано, чи відомості про призначення ресурсів, які використовуються в поточному проекті, походять із відкритого наразі проекту або з іншого проекту, у якому використовуються ті самі ресурси.

SV (поле ресурсу)

У полі «SV» (відхилення від графіка освоєного обсягу) відображається різниця у витратах між поточним виконанням і базовим планом для завдання, усіма призначеними завданнями певного ресурсу або для призначення на дату звітування про стан чи на поточну дату.

Пул призначень групи (поле ресурсу)

Пул призначень групи полів відображається поточний ресурси – групи ресурсів.
Project Professional лише

Ім'я підсумкового завдання (поле ресурсу)

У полі «Ім’я підсумкового завдання» містяться імена зведених завдань, зв’язаних із призначенням ресурсу.

Очікування звіту про стан групи (поле ресурсу)

Поле «Очікування звіту про стан групи» вказує, чи отримано відповідь на запит про перебіг виконання, надісланий ресурсу стосовно призначених йому завдань.

Текст1-30 (поля ресурсів)

Настроювані поля «ТекстN» (де N – число від 1 до 30) використовуються для зберігання будь-яких текстових відомостей про завдання, ресурси або призначення, які потрібно включити у проект.

Тип (поле ресурсу)

У полі «Тип» надаються варіанти вибору, якими визначається вплив змінення значень полів роботи, одиниць призначення або тривалості на обчислення двох інших полів.

Унікальний Ідентифікатор (поле ресурсу)

У полі «Унікальний ідентифікатор» зберігається номер, який автоматично призначається у програмі Project кожному новому завданню, ресурсу або призначенню під час його створення в поточному проекті.

Необхідне оновлення (поле ресурсу)

Поле «Необхідне оновлення» вказує, чи потрібно надсилати оновлення сервера Project Server призначеним учасникам групи внаслідок змінення призначень чи дати початку або завершення завдання.

VAC (поле ресурсу)

У полі «VAC» відображається відхилення під час завершення (VAC), що дорівнює різниці між бюджетом на момент завершення (BAC) або базовою вартістю та орієнтовною кінцевою вартістю проекту (EAC) для завдання, ресурсу чи призначення завданню.

Обліковий запис користувача Windows (поле ресурсу)

Поле «Обліковий запис користувача Windows» містить ім’я користувача Microsoft Windows, введене для трудового ресурсу.

Робота (поле ресурсу)

У полі «Робота» відображає загальний час, запланований для завдання за всіма призначеним ресурсами або для ресурсів за всіма призначеними йому завданнями, або загальний час для окремого ресурсу за окремим завданням.

Контур роботи (поле ресурсу)

Поле «Контур роботи» дає змогу вибрати тип контуру, що використовується для ресурсів, призначених завданню.

Відхилення роботи (поле ресурсу)

У полі «Відхилення роботи» відображається різниця між базовою роботою для завдання, ресурсу або призначення й поточною запланованою роботою.

Створити вказує, що поле нове у Project 2013.

Поле

Опис

Фактична вартість (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Фактична вартість» відображаються витрати на роботу, яка вже була виконана ресурсам за їхніми завданнями, разом з усіма іншими зареєстрованими витратами, пов’язаними з цим завданням.

Виконана понаднормова робота (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Обсяг виконаної понаднормової роботи» відображається фактичний обсяг понаднормової роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Обсяг виконаної роботи (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Фактичні трудовитрати» відображається обсяг роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

ФВВР (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Фактична вартість виконаної роботи» відображають витрати на роботу, виконану за завданням, на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Базові бюджетні витрати (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Базові бюджетні витрати» відображається початковий запланований бюджет для бюджетних витратних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базові бюджетні трудовитрати (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Базові бюджетні трудовитрати» відображається обсяг початково запланованих бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових і матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базова вартість (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Базова вартість» відображаються загальні заплановані витрати на завдання, ресурс за всіма призначеними йому завданнями або роботу, яку має виконати ресурс за завданням.

Базова робота (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Базова робота» відображається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

Створити
поле сукупної роботи 0 – 10 (поля розподілених у часі ресурсів)

У полях «Сукупні трудовитрати основного плану N» (де N – число від 1 до й0) міститься значення кількості часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, що накопичується з часом, якщо задано базовий проект.

Створити
поле залишку сукупної роботи 0 – 10 (поля розподілених у часі ресурсів)

У полях «Залишкові сукупні трудовитрати основного плану N» (де N – число від 1 до 10) міститься значення залишкової кількості часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, якщо задано базовий проект.

Бюджетні витрати базовий початок1-10 (поля розподілених у часі ресурсів)

У полях «Базові бюджетні витратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні витрати для витратних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Базовий початок1-10 бюджетні трудовитрати (поля розподілених у часі ресурсів)

У полях «Базові бюджетні трудовитратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні трудовитрати для трудових і матеріальних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Витрати 1-10 (поля розподілених у часі ресурсів)

У полях «Базова вартістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про загальні заплановані витрати на завдання, ресурс або призначення.

Робота 1-10 (поля розподілених у часі ресурсів)

У полях «Базова роботаN» (де – число від 1 до 10) зберігається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

ПВВР (освоєний обсяг) (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «ПВВР» (планова вартість виконаних робіт) міститься сукупне значення відсотка виконання завдання, ресурсу або призначення, помножене на значення розподілених у часі базових витрат.

BCWS (запланований обсяг або зо) (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «BCWS» містяться сукупні розподілені в часі базові витрати до дати звітування про стан або поточної дати.

Бюджетні витрати (поле розподілених у часі ресурсів)

Поле «Бюджетні витрати» використовується для введення або перегляду бюджетних витрат на бюджетні витратні ресурси. Бюджетні ресурси призначаються тільки зведеному завданню проекту.

Бюджетні трудовитрати (поле розподілених у часі ресурсів)

Поле «Бюджетні трудовитрати» використовується для введення або перегляду бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових чи матеріальних ресурсів.

Вартість (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Вартість» відображається загальна запланована або прогнозована вартість завдання, ресурсу або призначення на основі витрат на роботу, вже виконану ресурсами, яким було призначено завдання, і витрат, запланованих для залишкового обсягу роботи.

Створити
поле сукупної фактичної роботи (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Сукупні фактичні трудовитрати» міститься фактичний обсяг роботи, виконаної всіма ресурсами, яким призначено завдання, збільшене за певний період часу.

Сукупні витрати (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Сукупні витрати» відображаються заплановані розподілені в часі сукупні витрати для завдання, ресурсу або призначення на поточну дату.

Сукупна робота (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Сукупна робота» міститься кількість часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, збільшене за певний період часу.

CV (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «CV» (відхилення витрат освоєного обсягу) відображається різниця між запланованою та фактичною вартістю, необхідною для досягнення поточного рівня завершення на дату звітування про стан або поточну дату.

Перенавантаження (поле розподілених у часі ресурсів)

Поле «Перенавантаження» вказує, чи перевищує обсяг робіт для будь-якого із призначених завданню ресурсів за цим завданням або за всіма призначеними йому завданнями обсяг робіт, передбачений нормальною робочою доступністю ресурсу.

Понаднормова робота (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Понаднормова робота» відображається запланований обсяг понаднормової роботи для всіх ресурсів, призначених завданню, для всіх завдань, призначених ресурсу, або для окремого ресурсу за окремим завданням, яка оплачується відповідно до ставок за понаднормову роботу задіяних ресурсів.

Максимальне навантаження (поле розподілених у часі ресурсів)

Поля «Максимальне навантаження» містять відсоток або кількість одиниць, яким призначено ресурс у будь-який визначений момент для завдань, розподілених у часі.

%) Навантаження (поле розподілених у часі ресурсів)

Поле «Відсоток навантаження» містить відсоткове значення, яке відображає загальну доступність ресурсу, виділеного для завдань.

Звичайна робота (поле розподілених у часі ресурсів)

Звичайна робота поле відображає загальну кількість Позапланова до виконання ресурсами.

Часу залишилось (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Залишкова доступність» відображається залишковий час, протягом якого ресурс буде доступний для роботи.

Створити
поле залишку сукупної фактичної роботи (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Залишкова сукупна фактична робота» міститься робота, яку ще потрібно виконати за завданням або яку має виконати ресурс, призначений завданню.

Створити
поле залишку сукупної роботи (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Залишкова сукупна робота» міститься залишкова кількість часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, збільшене за певний період часу.

SV (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «SV» (відхилення від графіка освоєного обсягу) відображається різниця у витратах між поточним виконанням і базовим планом для завдання, усіма призначеними завданнями певного ресурсу або для призначення на дату звітування про стан чи на поточну дату.

Доступність ресурсу (поле розподілених у часі ресурсів)

Поле «Доступність ресурсу» містить відсоткове значення або максимальну кількість одиниць, які може виконати трудовий ресурс за будь-якими завданнями за вибраний період часу, згідно з розподілом у часі.

У полі «Робота» відображає загальний час, запланований для завдання за всіма призначеним ресурсами або для ресурсів за всіма призначеними йому завданнями, або загальний час для окремого ресурсу за окремим завданням.

Доступність роботи (поле розподілених у часі ресурсів)

Поле «Доступність роботи» містить максимальний обсяг часу, коли трудовий ресурс доступний для планування на виконання роботи протягом вибраного періоду часу, згідно з розподілом у часі.

Створити вказує, що поле нове у Project 2013.

Поле

Опис

Фактична вартість (поле призначення)

У полі «Фактична вартість» відображаються витрати на роботу, яка вже була виконана ресурсам за їхніми завданнями, разом з усіма іншими зареєстрованими витратами, пов’язаними з цим завданням.

Фактичне завершення (поле призначення)

У полі «Фактичне завершення» відображаються дата й час виконання завдання або призначення.

Фактичні Понаднормові витрати (поле призначення)

У полі «Фактичні понаднормові витрати» відображаються витрати на понаднормову роботу, виконану призначеними ресурсами за завданнями.

Виконана понаднормова робота (поле призначення)

У полі «Обсяг виконаної понаднормової роботи» відображається фактичний обсяг понаднормової роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Фактичний початок (поле призначення)

У полі «Фактичний початок» відображаються дата й час фактичного початку виконання завдання або призначення відповідно до введених відомостей про перебіг виконання.

Обсяг виконаної роботи (поле призначення)

У полі «Фактичні трудовитрати» відображається обсяг роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

ФВВР (поле призначення)

У полі «Фактична вартість виконаної роботи» відображають витрати на роботу, виконану за завданням, на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Призначення (поле призначення)

У полі «Призначення» вказується, чи є рядок рядком призначення, а не рядком завдання або ресурсу.

Затримка призначення (поле призначення)

У полі «Затримка призначення» відображається час, який має пройти, перш ніж ресурс зможе розпочати роботу над призначенням. Фактично, у полях «Затримка призначення» не відображаються жодні відомості, але завдяки цьому стають доступні відомості у відповідному полі призначення «Затримка призначення».

Власник призначення (поле призначення)

Поле «відповідальний» міститься ім'я користувача, відповідального за стан введення в Project Web App для поточного завдання.
Project Professional лише

Одиниці призначення (поле призначення)

У полі «Одиниці призначення» відображається кількість призначених ресурсів, які були виділені для виконання завдання.

Базові бюджетні витрати (поле призначення)

У полі «Базові бюджетні витрати» відображається початковий запланований бюджет для бюджетних витратних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базові бюджетні трудовитрати (поле призначення)

У полі «Базові бюджетні трудовитрати» відображається обсяг початково запланованих бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових і матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базова вартість (поле призначення)

У полі «Базова вартість» відображаються загальні заплановані витрати на завдання, ресурс за всіма призначеними йому завданнями або роботу, яку має виконати ресурс за завданням.

Базове завершення (поле призначення)

У полі «Базове завершення» відображається запланована дата завершення для завдання або призначення на момент збереження базового плану.

Базовий початок (поле призначення)

У полі «Базовий початок» відображається запланована дата початку завдання або призначення на момент збереження базового плану.

Базова робота (поле призначення)

У полі «Базова робота» відображається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

Бюджетні витрати базовий початок1-10 (поля призначень)

У полях «Базові бюджетні витратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні витрати для витратних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Базовий початок1-10 бюджетні трудовитрати (поля призначень)

У полях «Базові бюджетні трудовитратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні трудовитрати для трудових і матеріальних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Витрати 1-10 (поля призначень)

У полях «Базова вартістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про загальні заплановані витрати на завдання, ресурс або призначення.

0 – 10 орієнтовне завершення (поля призначень)

Під час визначення базового плану застосунок Microsoft Project копіює дати запланованого завершення для завдання або призначення та зберігає їх у полях «Базове орієнтовне завершенняN» (де – число від 0 до 10). Це справедливо незалежно від способу планування завдання (вручну, чи автоматично).

0 – 10 орієнтовний початок (поля призначень)

Під час визначення базового плану застосунок Microsoft Project копіює дати запланованого початку для завдання або призначення та зберігає їх у полях «Базовий орієнтовний початокN» (де N – число від 0 до 10). Це справедливо незалежно від способу планування завдання (вручну, чи автоматично).

Базове Завершення1-10 (поля призначень)

У полях «Базове завершенняN» (де N – число від 1 до 10) зберігається запланована дата завершення для завдання або призначення ресурсу на момент збереження відповідного базового плану.

Базовий початок1-10 початок (поля призначень)

У полях базового початку («Базовий початокN», де N – число від 1 до 10) зберігається запланована дата початку для завдання або призначення на час збереження відповідного базового плану.

Робота 1-10 (поля призначень)

У полях «Базова роботаN» (де – число від 1 до 10) зберігається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

ПВВР (освоєний обсяг) (поле призначення)

У полі «ПВВР» (планова вартість виконаних робіт) міститься сукупне значення відсотка виконання завдання, ресурсу або призначення, помножене на значення розподілених у часі базових витрат.

BCWS (запланований обсяг або зо) (поле призначення)

У полі «BCWS» містяться сукупні розподілені в часі базові витрати до дати звітування про стан або поточної дати.

Бюджетні витрати (поле призначення)

Поле «Бюджетні витрати» використовується для введення або перегляду бюджетних витрат на бюджетні витратні ресурси. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Бюджетні трудовитрати (поле призначення)

Поле «Бюджетні трудовитрати» використовується для введення або перегляду бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових або матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Підтверджено (поле призначення)

У полі «Підтверджено» вказано, прийняли чи відхилили ресурси, призначені завданням, свої призначення завдань.

Вартість (поле призначення)

У полі «Вартість» відображається загальна запланована або прогнозована вартість завдання, ресурсу або призначення на основі витрат на роботу, вже виконану ресурсами, яким було призначено завдання, і витрат, запланованих для залишкового обсягу роботи.

Таблиця норм витрат (поле призначення)

У полі «Таблиця норм витрат» пропонуються варіанти таблиць норм витрат, які можна використовувати для ресурсів, призначених завданню.

Відхилення витрат (поле призначень)

У полі призначення «Відхилення витрат» відображається різниця між базовою вартістю та загальною вартістю завдання, ресурсу або призначення.

Витрати1-10 (поля призначень)

У полях «ВитратиN» (де – число від 1 до 10) можуть зберігатися будь-які потрібні користувацькі відомості про витрати на завдання, ресурс або призначення.

Важливе завдання (поле призначення)

У полі «Критичне завдання» вказується, чи існує для завдання або завдання призначення можливість затримки у графіку або чи розташовано це завдання на критичному шляху.

CV (поле призначення)

У полі «CV» (відхилення витрат освоєного обсягу) відображається різниця між запланованою та фактичною вартістю, необхідною для досягнення поточного рівня завершення на дату звітування про стан або поточну дату.

Дата1-10 (поля призначень)

У полях «ДатаN» (де – число від 1 до 10) зберігаються відомості про дату для завдання, ресурсу або призначення.

Тривалість 1 – 10 (поля призначень)

У полях «ТривалістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про тривалість для завдання, ресурсу або призначення.

Корпоративні витрати1-10 (поля призначень)

Корпоративні витрати1 за допомогою корпоративні витрати10 полів можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення, відомості про витрати, як визначено адміністратором керування проектом або інших користувачів, які мають дозволами.
Project Professional лише

Корпоративна дата1-30 (поля призначень)

Корпоративна дата1 за допомогою полів для підприємств Date30 можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення відомості про дату як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Project Professional лише

Корпоративна тривалість1-10 (поля призначень)

Корпоративна тривалість1 – «тривалість10 для підприємств» можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення відомості про тривалість як визначено адміністратором керування проектом або інших користувачів, які мають дозволами.
Project Professional лише

Корпоративна позначка1-20 (поля призначень)

Корпоративна позначка 1 за допомогою полів для підприємств Flag20 можна ввести будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення позначки інформацію, як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Project Professional лише

Корпоративний номер1-40 (поля призначень)

Корпоративний номер проекту 1 за допомогою корпоративного проекту Number40 полів можуть зберігатися будь-якого настроюваного числового відомості про проект як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Project Professional лише

Корпоративний структури ресурсів1-29 (поля призначень)

Корпоративний ресурс – число від 1 корпоративного ресурсу структури Code29 поля містить буквено-числовий код, яке представляє плоских списку або ієрархічної структури ресурсів (наприклад, коди вмінь або коди роботу).
Project Professional лише

Корпоративний Текст1-40 (поля призначень)

Корпоративний Текст1 за допомогою корпоративного Text40 полів можна зберігати текстову інформацію для завдання, ресурси або призначення, як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами
Project Professionalлише

Завершення (поле призначення)

У полі «Завершення» відображається дата, на яку призначений ресурс повинен завершити завдання.

Відхилення завершення (поле призначення)

У полі «Відхилення завершення» вказано час, який відображає різницю між базовою датою завершення завдання або призначення та поточною датою його завершення.

Завершення1-10 (поля призначень)

У полях «ЗавершенняN» (де N – число від 1 до 10) можуть зберігатися будь-які дати завершення для завдання, ресурсу або призначення.

Позначка1-20 (поля призначень)

У полях «ПозначкаN» (де N – число від 1 до 20) указується, чи позначено завдання, ресурс або призначення для виконання будь-яких додаткових дій або з метою ідентифікації.

Гіперпосилання (поле призначення)

У полі «Гіперпосилання» відображається заголовок або пояснення до гіперпосилання, пов’язаного з завданням, ресурсом чи призначенням.

Адреса гіперпосилання (поле призначення)

Поле «Адреса гіперпосилання» містить адресу гіперпосилання, пов’язану з завданням, ресурсом або призначенням.

Повна адреса гіперпосилання (поле призначення)

У полі «Повна адреса гіперпосилання» міститься поєднання (отримане в результаті об’єднання значень) полів «Адреса гіперпосилання» та «Вкладена адреса гіперпосилання», пов’язаних із завданням, ресурсом або призначенням.

Вкладена адреса гіперпосилання (поле призначення)

У полі «Підадреса гіперпосилання» міститься конкретне розташування в документі, указаному в гіперпосиланні, пов’язаному з завданням, ресурсом або призначенням.

Затримка вирівнювання (поле призначення)

У полі «Затримка вирівнювання» відображається затримка завдання або призначення відносно найранішої дати початку, спричинена вирівнюванням ресурсів.

Зв'язані поля (поле призначення)

Поле «Зв’язані поля» вказує, чи існують зв’язки OLE з завданням, ресурсом або призначенням з іншого розташування в цьому файлі проекту, з іншого файлу Microsoft Project або з іншої програми.

Примітки (поле призначення)

У полі «Примітки» можна ввести примітки до завдання, ресурсу або призначення.

Число1-20 (поля призначень)

У полях «НомерN» (де N – число від 1 до 20) зберігаються числові дані щодо завдань, ресурсів або призначень, які потрібно додати до проекту.

Рівень структури (поле призначення)

Поле «Рівень структури» визначає положення завдання або призначення в ієрархічній структурі проекту.

Перенавантажений ресурс (поле призначення)

Поле «Перенавантажено» вказує, чи призначений ресурсу обсяг робіт за певним завданням або всіма завданнями перевищує обсяг робіт, який можна виконати в звичайному робочому режимі.

Понаднормові витрати (поле призначення)

У полі «Понаднормові витрати» відображаються загальні понаднормові витрати для завдання, ресурсу за всіма призначеними завданнями або для призначення окремого ресурсу.

Понаднормова робота (поле призначення)

У полі «Понаднормова робота» відображається запланований обсяг понаднормової роботи для всіх ресурсів, призначених завданню, для всіх завдань, призначених ресурсу, або для окремого ресурсу за окремим завданням, яка оплачується відповідно до ставок за понаднормову роботу задіяних ресурсів.

Максимальне навантаження (поле призначення)

У полі «Підйом» міститься максимальний відсоток або кількість одиниць, яку можна задати в будь-який момент момент часу для призначення ресурсу для завданням.

%) Виконання роботи (поле призначення)

Поле «% виконано» містить значення поточного стану завдання, ресурсу або призначення, виражені у вигляді відсотка виконаної роботи.

Пріоритет (поле призначення)

У полі «Пріоритет» указується ступінь важливості завдання, яке, у свою чергу, вказує, на скільки можна відкласти завдання чи призначення або як його можна робити на частини без зайвих ускладнень під час вирівнювання ресурсів.

Проект (поле призначення)

У полі «Проект» відображаюся назви підпроектів, у яких створено завдання, ресурси або призначення.

RBS (поле призначення)

У полі «RBS» міститься ієрархічна модель ресурсів, також відома як ієрархічна структура користувачів.

Звичайна робота (поле призначення)

У полі «Звичайна робота» відображається загальний обсяг непонаднормової роботи, запланованої до виконання ресурсами.

Залишкова вартість (поле призначення)

У полі «Залишкова вартість» відображаються залишкові заплановані витрати, які буде здійснено під час виконання залишкового обсягу запланованої роботи.

Залишкова вартість понаднормової роботи (поле призначення)

У полі «Залишкова вартість понаднормової роботи» відображається залишкова вартість запланованого обсягу понаднормової роботи для завдання, ресурсу або призначення.

Залишковий обсяг понаднормової роботи (поле призначення)

У полі «Залишкова понаднормова робота» відображається залишковий обсяг запланованої понаднормової роботи.

Залишковий обсяг роботи (поле призначення)

У полі «Залишковий обсяг роботи» відображається час, наприклад у людино-годинах або днях, потрібний для виконання завдання або набору завдань.

Запит чи вимога (поле призначення)

Поле «Запит/вимога» забезпечує вибір методу призначення ресурсів під час використання майстра заміни ресурсів.

Група ресурсів (поле призначення)

У полі «Група ресурсів» указуються групи, до яких належать ресурси.

Ідентифікатор ресурсу (поле призначення)

У полі «Ідентифікатор ресурсу» міститься ідентифікаційний номер, який застосунок Project призначає кожному ресурсу.

Ініціали ресурсу (поле призначення)

У полі «Ініціали ресурсу» відображаються скорочені імена ресурсів.

Ім'я ресурсу (поле призначення)

У полі «Ім’я ресурсу» міститься ім’я ресурсу, якому належить призначення.

Тип ресурсу (поле призначення)

Поле «Тип ресурсу» вказує, до якого типу належать ресурси для цього завдання, – трудових чи матеріальних.

Очікування відповіді (поле призначення)

У полі «Очікування відповіді» вказується, чи отримано підтвердження від учасників групи, яким призначено завдання.

Початок (поле призначення)

У полі «Початок» відображається дата, на яку призначений ресурс повинен почати роботу над завданням.

Відхилення початку (поле призначень)

У полі «Відхилення початку» вказано час, який відображає різницю між базовою датою початку завдання або призначення та його поточною запланованою датою початку.

Початок1-10 (поля призначень)

У полях «ПочатокN» (де N – число від 1 до 10) відображаються будь-які спеціальні дані про дату початку завдання, ресурсу або призначення, які потрібно ввести та зберігати у проекті окремо.

SV (поле призначення)

У полі «SV» (відхилення від графіка освоєного обсягу) відображається різниця у витратах між поточним виконанням і базовим планом для завдання, усіма призначеними завданнями певного ресурсу або для призначення на дату звітування про стан чи на поточну дату.

Ідентифікатор завдання (поле призначення)

У полі «Ідентифікатор завдання» міститься номер, який застосунок Project призначає кожному завданню, коли воно додається до проекту.

Ім'я завдання (поле призначення)

У полі «Ім’я завдання» міститься ім’я завдання, до якого належить призначення.

Номер у структурі завдання (поле призначення)

У полі «Номер у структурі завдання» міститься число, яке позначає місце пов’язаного завдання в ієрархічній структурі проекту.

Ім'я підсумкового завдання (поле призначення)

У полі «Ім’я підсумкового завдання» містяться імена зведених завдань, зв’язаних із призначенням ресурсу.

Очікування звіту про стан групи (поле призначення)

Поле «Очікування звіту про стан групи» вказує, чи отримано відповідь на запит про перебіг виконання, надісланий ресурсу стосовно призначених йому завдань.

Текст1-30 (поля призначень)

Настроювані поля «ТекстN» (де N – число від 1 до 30) використовуються для зберігання будь-яких текстових відомостей про завдання, ресурси або призначення, які потрібно включити у проект.

Унікальний Ідентифікатор (поле призначення)

У полі «Унікальний ідентифікатор» зберігається номер, який автоматично призначається у програмі Project кожному новому завданню, ресурсу або призначенню під час його створення в поточному проекті.

Необхідне оновлення (поле призначення)

Поле «Необхідне оновлення» вказує, чи потрібно надсилати оновлення сервера Project Server призначеним учасникам групи внаслідок змінення призначень чи дати початку або завершення завдання.

VAC (поле призначення)

У полі «VAC» відображається відхилення під час завершення (VAC), що дорівнює різниці між бюджетом на момент завершення (BAC) або базовою вартістю та орієнтовною кінцевою вартістю проекту (EAC) для завдання, ресурсу чи призначення завданню.

WBS (поле призначення)

Поле «WBS» містить буквено-цифрові коди робочої структури проекту (WBS), що використовуються для представлення положення завдання в ієрархічній структурі проекту.

Робота (поле призначення)

У полі «Робота» відображає загальний час, запланований для завдання за всіма призначеним ресурсами або для ресурсів за всіма призначеними йому завданнями, або загальний час для окремого ресурсу за окремим завданням.

Схема роботи (поле призначень)

Поле «Контур роботи» дає змогу вибрати тип контуру, що використовується для ресурсів, призначених завданню.

Відхилення роботи (поле призначення)

У полі «Відхилення роботи» відображається різниця між базовою роботою для завдання, ресурсу або призначення й поточною запланованою роботою.

Створити вказує, що поле нове у Project 2013.

Поле

Опис

Фактична вартість (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Фактична вартість» відображаються витрати на роботу, яка вже була виконана ресурсам за їхніми завданнями, разом з усіма іншими зареєстрованими витратами, пов’язаними з цим завданням.

Виконана понаднормова робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Обсяг виконаної понаднормової роботи» відображається фактичний обсяг понаднормової роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Обсяг виконаної роботи (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Фактичні трудовитрати» відображається обсяг роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

ФВВР (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Фактична вартість виконаної роботи» відображають витрати на роботу, виконану за завданням, на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Базові бюджетні витрати (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Базові бюджетні витрати» відображається початковий запланований бюджет для бюджетних витратних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базові бюджетні трудовитрати (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Базові бюджетні трудовитрати» відображається обсяг початково запланованих бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових і матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базова вартість (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Базова вартість» відображаються загальні заплановані витрати на завдання, ресурс за всіма призначеними йому завданнями або роботу, яку має виконати ресурс за завданням.

Базова робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Базова робота» відображається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

Створити
сукупної роботи 0 – 10 (поле розподіленого в часі призначення)

У полях «Сукупні трудовитрати основного плану N» (де N – число від 1 до й0) міститься значення кількості часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, що накопичується з часом, якщо задано базовий проект.

Створити
залишку базової сукупної роботи 0 – 10 (поле розподіленого в часі призначення)

У полях «Залишкові сукупні трудовитрати основного плану N» (де N – число від 1 до 10) міститься значення залишкової кількості часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, якщо задано базовий проект.

Базовий початок1-10 бюджетні витрати (поля призначень із розподіленням у часі)

У полях «Базові бюджетні витратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні витрати для витратних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Базовий початок1-10 бюджетні трудовитрати (поля призначень із розподіленням у часі)

У полях «Базові бюджетні трудовитратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні трудовитрати для трудових і матеріальних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Витрати 1-10 (поля призначень із розподіленням у часі)

У полях «Базова вартістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про загальні заплановані витрати на завдання, ресурс або призначення.

Робота 1-10 (поля призначень із розподіленням у часі)

У полях «Базова роботаN» (де – число від 1 до 10) зберігається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

ПВВР (освоєний обсяг) (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «ПВВР» (планова вартість виконаних робіт) міститься сукупне значення відсотка виконання завдання, ресурсу або призначення, помножене на значення розподілених у часі базових витрат.

BCWS (запланований обсяг або зо) (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «BCWS» містяться сукупні розподілені в часі базові витрати до дати звітування про стан або поточної дати.

Бюджетні витрати (поле розподіленого в часі призначення)

Поле «Бюджетні витрати» використовується для введення або перегляду бюджетних витрат на бюджетні витратні ресурси. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Бюджетні трудовитрати (поле розподіленого в часі призначення)

Поле «Бюджетні трудовитрати» використовується для введення або перегляду бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових або матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Вартість (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Вартість» відображається загальна запланована або прогнозована вартість завдання, ресурсу або призначення на основі витрат на роботу, вже виконану ресурсами, яким було призначено завдання, і витрат, запланованих для залишкового обсягу роботи.

Створити
сукупна фактична робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Сукупні фактичні трудовитрати» міститься фактичний обсяг роботи, виконаної всіма ресурсами, яким призначено завдання, збільшене за певний період часу.

Сукупні витрати (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Сукупні витрати» відображаються заплановані розподілені в часі сукупні витрати для завдання, ресурсу або призначення на поточну дату.

Сукупна робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Сукупна робота» міститься кількість часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, збільшене за певний період часу.

CV (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «CV» (відхилення витрат освоєного обсягу) відображається різниця між запланованою та фактичною вартістю, необхідною для досягнення поточного рівня завершення на дату звітування про стан або поточну дату.

Перенавантаження (поле розподіленого в часі призначення)

Поле «Перенавантаження» вказує, чи перевищує обсяг робіт для будь-якого із призначених завданню ресурсів за цим завданням або за всіма призначеними йому завданнями обсяг робіт, передбачений нормальною робочою доступністю ресурсу.

Понаднормова робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Понаднормова робота» відображається запланований обсяг понаднормової роботи для всіх ресурсів, призначених завданню, для всіх завдань, призначених ресурсу, або для окремого ресурсу за окремим завданням, яка оплачується відповідно до ставок за понаднормову роботу задіяних ресурсів.

Максимальне навантаження (поле розподіленого в часі призначення)

Поля «Максимальне навантаження» містять відсоток або кількість одиниць, яким призначено ресурс у визначений момент для завдань, розподілених у часі.

%) Навантаження (поле розподіленого в часі призначення)

Поле «% навантаження» містить відсоткове значення, яке відображає загальну доступність ресурсу, виділеного для завдань.

Звичайна робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Звичайна робота» відображається загальний обсяг непонаднормової роботи, запланованої до виконання ресурсами.

Часу залишилось (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Залишкова доступність» відображається залишковий час, протягом якого ресурс буде доступний для роботи.

Створити
Залишкова сукупна фактична робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Залишкова сукупна фактична робота» міститься робота, яку ще потрібно виконати за завданням або яку має виконати ресурс, призначений завданню.

Створити
залишку базової сукупної роботи (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Залишкова сукупна робота» міститься залишкова кількість часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, збільшене за певний період часу.

SV (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «SV» (відхилення від графіка освоєного обсягу) відображається різниця у витратах між поточним виконанням і базовим планом для завдання, усіма призначеними завданнями певного ресурсу або для призначення на дату звітування про стан чи на поточну дату.

Робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Робота» відображає загальний час, запланований для завдання за всіма призначеним ресурсами або для ресурсів за всіма призначеними йому завданнями, або загальний час для окремого ресурсу за окремим завданням.

Створити вказує, що поле нове у Project 2013.

Поле

Опис

Областей які можуть зазнати впливу (поле проекту)

Поле областей вплив містить приклади областях, які можуть впливати пропозиції, як вибраного в області вплив таблиці підстановки, що постачаються з сервера Microsoft Project Server і можна змінювати відповідно до організації певних областей. Це поле контролюється робочого циклу.
Project Professional лише

Припущення (поле проекту)

Поле припущення, що містить основні припущення поточні пропозиції. Це поле контролюється робочого циклу.
Project Professional лише

Потреби бізнесу (поле проекту)

Потреби бізнесу поле використовується для визначення бізнесу вимоги для поточного пропозиції. Під час додавання відомостей, переконайтеся, що буде якомога. Це поле контролюється робочого циклу.
Project Professional лише

Затверджена запланована дата завершення (поле проекту)

Затверджена запланована дата завершення поле визначається Дата завершення проекту, затверджена у сценарії вибору реєстру під час аналізу обмежень на ресурси.
Project Professional лише

Затверджена запланована дата початку (поле проекту)

Затверджена запланована дата початку поле відображається Дата початку проекту, затверджена у сценарії вибору реєстру під час аналізу обмежень на ресурси.
Project Professional лише

Затверджене рішення з вибору реєстру (витрати) (поле проекту)

У полі здійснили рішення з вибору реєстру (витрати) відображає результати аналізу обмежень на витрати на проект. Ви можете вибрати вибраного, не вибрано, форсованим у або на редагування, або настроюваний Forced-In/Out.
Project Professional лише

Затверджене рішення з вибору реєстру (розклад) (поле проекту)

Поле здійснили рішення з вибору реєстру (розклад) відображається дата затвердження сценарію вибору реєстру визначено в ході аналізу обмежень розклад.
Project Professional лише

Дата рішення щодо вибору затверджена реєстру (витрати) (поле проекту)

Поле здійснили реєстру дата рішення з вибору (витрати) відображається дата затвердження сценарію вибору реєстру визначено в ході аналізу обмежень на витрати.
Project Professional лише

Затверджене рішення щодо дата з вибору реєстру (розклад) (поле проекту)

У полі здійснили рішення дата з вибору реєстру (розклад) відображає результати аналізу обмежень на планування над проектом. Ви можете вибрати вибраного, не вибрано, форсованим у або на редагування, або настроюваний Forced-In/Out.
Project Professional лише

Пропозиція щодо відповідності (поле проекту)

Пропозиція щодо відповідності полів визначає, чи поточні пропозиції для проекту, який допомагає досягти мети Відповідність нормативним вимогам, тобто, чи проект необхідних закон регулювання та іншим вимогам.
Project Professional лише

Цілі (поле проекту)

У полі цілей міститься вимірні цілі поточні пропозиції. Це поле контролюється робочого циклу.
Project Professional лише

Дата перевірки після впровадження (поле проекту)

Допис впровадження дата перевірки поля вказує під час наради опублікувати відгук впровадження було або відбудеться. Це поле контролюється робочого циклу.
Project Professional лише

Допис впровадження примітки (поле проекту)

Допис впровадження перегляд у полі зберігає рецензування нотатки до наради, або посилання на нараду нотаток публікації для перевірки після впровадження. Це поле контролюється робочого циклу.
Project Professional лише

Основні цілі (поле проекту)

Поле «основні цілі» містить основні цілі для поточного пропозиції, як вибраного в таблиці підстановки основна мета, яка постачається з сервера Microsoft Project Server та можна змінювати відповідно до організації завдання оператори. Це поле контролюється робочого циклу.
Project Professional лише

Підрозділи проекту (поле проекту)

Підрозділи проекту ' ' міститься ім'я відділу, з якими вибраного проекту зв'язано, як вибраного в таблиці підстановки відділ, що постачаються з сервера Microsoft Project Server і можна змінювати відповідно до конкретних організації Відділ імена.
Project Professional лише

Вартість пропозиції (поле проекту)

Поле вартість пропозиції» зберігаються кошторис для реалізації проекту. Це поле контролюється робочого циклу.
Project Professional лише

Запропонована Дата завершення (поле проекту)

Запропонована Дата завершення міститься Дата завершення орієнтовної поточні пропозиції. Це поле контролюється робочого циклу.
Project Professional лише

Запропонована Дата початку (поле проекту)

Запропонована Дата початку поле містить дату орієнтовний початок для поточного пропозиції. Це поле контролюється робочого циклу.
Project Professional лише

Назва фази робочого циклу (поле проекту)

Поле Назва фази робочого циклу визначає поточного етапу робочого циклу для вибраного проекту. Етап представляє колекцію етапів згруповані для визначення набору поширених дій життєвого циклу проекту. Типова етапи є створення, виберіть, планування та керування, хоча ці фази імена можна настроювати. Це поле є компонентом Microsoft Project Server рамках робочого циклу.
Project Professional лише

Відомості про етап робочого циклу (поле проекту)

Відомості про етап робочого циклу поле описано поточного етапу робочого циклу для вибраного проекту. Етап являє собою один крок протягом життєвого циклу проекту та один або кілька етапів можна зробити етапу робочого циклу. Це поле є компонентом Microsoft Project Server рамках робочого циклу.
Project Professional лише

Назва етапу робочого циклу (поле проекту)

Поле Назва етапу робочого циклу визначає поточний назва етапу робочого циклу для вибраного проекту. Етап являє собою один крок протягом життєвого циклу проекту та один або кілька етапів можна зробити етапу робочого циклу. Це поле є компонентом Microsoft Project Server рамках робочого циклу.
Project Professional лише

Стан робочого циклу (поле проекту)

Поле «стан робочого циклу» вказує, що вибраного пропозиції або поточний стан робочого циклу проекту – наприклад, очікується ухвалення та завершено. Це поле є компонентом Microsoft Project Server рамках робочого циклу.
Project Professional лише

Поле містить один тип даних і входить до складу таблицяформа подання та розподілені в часі області подання використання. Project 2007 має кілька типів поля:

 • Поля завдань і розподілених у часі завдань

  Поля завдань містять дані, пов’язані з завданням, і відображаються в таких поданнях завдань, як «Діаграма Ганта», «Аркуш завдання» та «Мережна схема».

  У полях розподіленого в часі завдання відображаються дані, розподілені відповідно до його тривалості. Ці поля можуть відображатися в розподіленій у часі частині подання «Використання завдань».

 • Поля ресурсів і розподілених у часі ресурсів

  Поля ресурсів містять дані для кожного ресурсу, зокрема зведені дані про всі завдання, призначені кожному ресурсу. Вони можуть відображатися в поданнях ресурсів, таких як «Аркуш ресурсів» і «Використання ресурсів»

  Поля розподілених у часі ресурсів містять дані для кожного ресурсу, розподілені відповідно до тривалості його наявності у проекті. Ці поля можуть відображатися в розподіленій у часі частині подання «Використання ресурсів».

 • Поля призначень і розподілених у часі призначень

  Поля призначень відображення відомостей для кожного завдання. Вони можуть відображатися в частини аркуша подання використання завдань і ресурсів використання подань і в нижній частині подань у формі ресурсів і завдань. Поле призначення, який відображається в нижній частині форми завдання або ресурсу форми подання за допомогою вказуючи відомості в меню Формат а потім виберіть команду, можна змінити.

  Поля розподілених у часі призначень містять дані для кожного призначення, розподілені відповідно до його тривалості. Ці поля можуть відображатися в розподіленій у часі частині подання «Використання ресурсів» і «Використання завдань».

Щоб додати поля до подання, натисніть кнопку стовпці в меню " Вставлення ".

Примітка.: Деякі поля доступні, лише якщо ви використовуєте Microsoft Office Project Professional 2007.

Створити вказує, що поле нове у Project 2007.

Поле

Опис

Фактична вартість (поле завдання)

У полі «Фактична вартість» відображаються витрати на роботу, яка вже була виконана ресурсам за їхніми завданнями, разом з усіма іншими зареєстрованими витратами, пов’язаними з цим завданням.

Фактична тривалість (поле завдання)

У полі «Фактична тривалість» відображається проміжок фактичного робочого часу, витраченого на завдання на цю мить, який визначається на підставі запланованої тривалості та поточного залишкового обсягу роботи або відсотку виконаної роботи.

Фактичне завершення (поле завдання)

У полі «Фактичне завершення» відображаються дата й час виконання завдання або призначення.

Фактичні Понаднормові витрати (поле завдання)

У полі «Фактичні понаднормові витрати» відображаються витрати на понаднормову роботу, виконану призначеними ресурсами за завданнями.

Виконана понаднормова робота (поле завдання)

У полі «Обсяг виконаної понаднормової роботи» відображається фактичний обсяг понаднормової роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Фактичний початок (поле завдання)

У полі «Фактичний початок» відображаються дата й час фактичного початку виконання завдання або призначення відповідно до введених відомостей про перебіг виконання.

Обсяг виконаної роботи (поле завдання)

У полі «Фактичні трудовитрати» відображається обсяг роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

ФВВР (поле завдання)

У полі «Фактична вартість виконаної роботи» відображають витрати на роботу, виконану за завданням, на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Затримка призначення (поле завдання)

У полі «Затримка призначення» відображається час, який має пройти, перш ніж ресурс зможе розпочати роботу над призначенням. Фактично, у полях «Затримка призначення» не відображаються жодні відомості, але завдяки цьому стають доступні відомості у відповідному полі призначення «Затримка призначення».

Одиниці призначення (поле завдання)

У полі «Одиниці призначення» відображається кількість призначених ресурсів, які були виділені для виконання завдання.

Створити
Базові бюджетні витрати (поле завдання)

У полі «Базові бюджетні витрати» відображається початковий запланований бюджет для бюджетних витратних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Створити
Базові бюджетні трудовитрати (поле завдання)

У полі «Базові бюджетні трудовитрати» відображається обсяг початково запланованих бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових і матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базова вартість (поле завдання)

У полі «Базова вартість» відображаються загальні заплановані витрати на завдання, ресурс за всіма призначеними йому завданнями або роботу, яку має виконати ресурс за завданням.

Створити
Базове завершення кінцевого результату (поле завдання)

Базове завершення кінцевого результату поле містить дату планового завершення отримання кінцевих результатів, збережена в базовому проекту.
Office Project Professional 2007 лише

Створити
Базовий початок кінцевого результату (поле завдання)

Базовий початок кінцевого результату поле містить дату початкові заплановані початок отримання кінцевих результатів, збережена в базовому проекту.
Office Project Professional 2007 лише

Базова тривалість (поле завдання)

У полі «Базова тривалість» відображається початковий проміжок часу, упродовж якого заплановано виконати завдання.

Базове завершення (поле завдання)

У полі «Базове завершення» відображається запланована дата завершення для завдання або призначення на момент збереження базового плану.

Базовий початок (поле завдання)

У полі «Базовий початок» відображається запланована дата початку завдання або призначення на момент збереження базового плану.

Базова робота (поле завдання)

У полі «Базова робота» відображається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

Створити
Бюджетні витрати базовий початок1-10 (поля завдань)

Число від 1 до 10 Базові бюджетні витрати поля зберігаються початкові заплановані бюджетні витрати для витратних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Створити
Роботи бюджет базовий початок1-10 (поля завдань)

У полях «Базові бюджетні трудовитратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні трудовитрати для трудових і матеріальних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Витрати 1-10 (поля завдань)

У полях «Базова вартістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про загальні заплановані витрати на завдання, ресурс або призначення.

Створити
- Базове завершення 1 10 (поля завдань)

У полях «Базове завершення кінцевого результатуN» (де N – число від 1 до 10) містяться заплановані дати завершення кінцевого результату, збережені у відповідних базових планах проекту.

Створити
Базовий початок1-10 початок кінцевого результату (поля завдань)

У полях «Базовий початок кінцевого результатуN» (де N – число від 1 до 10) містяться заплановані дати початку кінцевого результату, збережені у відповідних базових планах проекту.

Тривалість 1 – 10 (поля завдань)

У полях «Базова тривалістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігається проміжок часу, за який заплановано виконати завдання.

Базове Завершення1-10 (поля завдань)

У полях «Базове завершенняN» (де N – число від 1 до 10) зберігається запланована дата завершення для завдання або призначення ресурсу на момент збереження відповідного базового плану.

Базовий початок1-10 початок (поля завдань)

У полях «Базовий початокN» (де N – число від 1 до 10) зберігається запланована дата початку для завдання або призначення ресурсу на момент збереження відповідного базового плану.

Робота 1-10 (поля завдань)

У полях «Базова роботаN» (де – число від 1 до 10) зберігається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

ПВВР (освоєний обсяг) (поле завдання)

У полі «ПВВР» (планова вартість виконаних робіт) міститься сукупне значення відсотка виконання завдання, ресурсу або призначення, помножене на значення розподілених у часі базових витрат.

BCWS (запланований обсяг або зо) (поле завдання)

У полі «BCWS» містяться сукупні розподілені в часі базові витрати до дати звітування про стан або поточної дати.

Створити
Бюджетні витрати (поле завдання)

Поле «Бюджетні витрати» використовується для введення або перегляду бюджетних витрат на бюджетні витратні ресурси. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Створити
Бюджетні трудовитрати (поле завдання)

Поле «Бюджетні трудовитрати» використовується для введення або перегляду бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових або матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Виконання протягом періоду (поле завдання)

У полі «Виконання протягом періоду» відображається перебіг виконання завдання на діаграмі Ганта з зазначенням моменту, на який подано звіт про обсяг виконаної роботи за завданням.

Підтверджено (поле завдання)

У полі «Підтверджено» вказано, прийняли чи відхилили ресурси, призначені завданням, свої призначення завдань.

Дата обмеження (поле завдання)

У полі «Дата обмеження» відображається дата, пов’язана з певними типами обмежень, наприклад «Фіксований початок», «Фіксоване завершення», «Початок не раніше ніж», «Початок не пізніше ніж», «Завершення не раніше ніж» і «Завершення не пізніше ніж».

Тип обмеження (поле завдання)

Поле «Тип обмеження» надає змогу вибирати тип обмеження, яке можна застосувати до планування завдання.

Контакт (поле завдання)

У полі «Контакт» міститься ім’я особи, яка відповідає за завдання.

Вартість (поле завдання)

У полі «Вартість» відображається загальна запланована або прогнозована вартість завдання, ресурсу або призначення на основі витрат на роботу, вже виконану ресурсами, яким було призначено завдання, і витрат, запланованих для залишкового обсягу роботи.

Таблиця норм витрат (поле завдання)

У полі «Таблиця норм витрат» пропонуються варіанти таблиць норм витрат, які можна використовувати для ресурсів, призначених завданню.

Відхилення витрат (поле завдання)

У полі призначення «Відхилення витрат» відображається різниця між базовою вартістю та загальною вартістю завдання, ресурсу або призначення.

Витрати1-10 (поля завдань)

У полях «ВитратиN» (де – число від 1 до 10) можуть зберігатися будь-які потрібні користувацькі відомості про витрати на завдання, ресурс або призначення.

CPI (поле завдання)

У полі «CPI» відображається відношення планової (або базової) вартості виконаних робіт до фактичної вартості виконаної роботи на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Створено (поле завдання)

У полі «Створено» міститься дата й час додавання завдання до проекту.

Важливе завдання (поле завдання)

У полі «Критичне завдання» вказується, чи існує для завдання або завдання призначення можливість затримки у графіку або чи розташовано це завдання на критичному шляху.

CV (поле завдання)

У полі «CV» (відхилення вартості освоєного обсягу) відображається різниця між прогнозованою вартістю та фактичною вартістю, необхідною для досягнення поточного рівня виконання на дату звітування про стан або поточну дату.

CV % (поле завдання)

У полі «CV%» (відносне відхилення вартості) відображається співвідношення між відхиленням вартості (ВВ) і плановою вартістю виконаних робіт (ПВВР), виражене у відсотках.

Дата1-10 (поля завдань)

У полях «ДатаN» (де – число від 1 до 10) зберігаються відомості про дату для завдання, ресурсу або призначення.

Крайній термін (поле завдання)

У полі «Крайній термін» відображається дата, що вводиться як крайній термін для завдання. Крайній термін – це кінцевий термін, який позначає бажаний час завершення завдання.

Створити
Завершення кінцевого результату (поле завдання)

Для кожного завдання, яке має кінцевих результатів пов'язані з ним завершення кінцевого результату поле відображає заплановану дату завершення цих кінцевих результатів.
Office Project Professional 2007 лише

Створити
GUID кінцевих результатів (поле завдання)

Для кожного завдання, яке має кінцевих результатів пов'язані з ним, поле GUID кінцевих результатів» відображається глобальний унікальний ідентифікатор (GUID) для цих кінцевих результатів.
Office Project Professional 2007 лише

Створити
Ім'я кінцевих результатів (поле завдання)

Для кожного завдання, яке має кінцевих результатів пов'язані з ним ім'я кінцевих результатів поле відображає ім'я або назву цих кінцевих результатів.
Office Project Professional 2007 лише

Створити
Початок кінцевого результату (поле завдання)

Для кожного завдання, яке має кінцевих результатів пов'язані з ним поле початок отримання кінцевих результатів» відображає заплановану дату початку отримання цих кінцевих результатів.
Office Project Professional 2007 лише

Створити
Тип кінцевих результатів (поле завдання)

Тип кінцевих результатів поле указує, чи поточного завдання має зв'язаних кінцевих результатів і чи цих кінцевих результатів виробництва поточного завдання або які на окремому проекту або завдання, на якому поточного завдання – це залежні.
Office Project Professional 2007 лише

Тривалість (поле завдання)

У полі «Тривалість» відображається загальний проміжок активного робочого часу, відведеного для завдання.

Відхилення тривалості (поле завдання)

У полі «Відхилення тривалості» відображається різниця між тривалістю в базовому плані й загальною тривалістю (оціненою поточно) завдання.

Тривалість 1 – 10 (поля завдань)

У полях «ТривалістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про тривалість для завдання, ресурсу або призначення.

EAC (поле завдання)

У полі «EAC» (орієнтовна кінцева вартість проекту) відображається очікувана загальна вартість завдання на основі продуктивності на дату звітування про стан.

Раніше завершення (поле завдання)

У полі «Раніше завершення» відображається найраніша можлива дата завершення завдання на основі найраніших можливих дат завершення завдань-попередників і завдань-наступників, інших обмежень і будь-яких затримок вирівнювання.

Раніший початок (поле завдання)

У полі «Раніший початок» відображається найраніша можлива дата початку завдання на основі найраніших можливих дат початку завдань-попередників, завдань-наступників та інших обмежень.

Метод обчислення освоєного обсягу (поле завдання)

У полі «Метод обчислення освоєного обсягу» можна вибрати, яке поле використовуватиметься для обчислення планової вартості виконаних робіт (ПВВР) – «Готово, %» чи «Фізичний відсоток виконання».

З фіксованим обсягом роботи (поле завдання)

Поле «З фіксованим обсягом роботи» вказує, чи використовується для завдання планування з фіксованим обсягом роботи.

Корпоративні витрати1-10 (поля завдань)

Корпоративні витрати1 за допомогою корпоративні витрати10 полів можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення, відомості про витрати, як визначено адміністратором керування проектом або інших користувачів, які мають дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративна дата1-30 (поля завдань)

Корпоративна дата1 за допомогою полів для підприємств Date30 можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення відомості про дату як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративна тривалість1-10 (поля завдань)

Корпоративна тривалість1 – «тривалість10 для підприємств» можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення відомості про тривалість як визначено адміністратором керування проектом або інших користувачів, які мають дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративна позначка1-20 (поля завдань)

Корпоративна позначка 1 за допомогою полів для підприємств Flag20 можна ввести будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення позначки інформацію, як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративний номер1-40 (поля завдань)

Корпоративний номер проекту 1 за допомогою корпоративного проекту Number40 полів можуть зберігатися будь-якого настроюваного числового відомості про проект як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративний завдання структурі проекту1-30 (поля завдань)

На завдань1 за допомогою полів для підприємств завдання структури Code30 містить буквено-числовий код, який представляє плоских списку або ієрархічну структуру завдань (наприклад, поч _ вартість обліку коди, пов'язані з завданнями).
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративний Текст1-40 (поля завдань)

Корпоративний Текст1 за допомогою корпоративного Text40 полів можна зберігати текстову інформацію для завдання, ресурси або призначення, як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами
Office Project Professional 2007лише

Створити
Повідомлення про помилку (поле завдання)

Повідомлення про помилку поле використовується майстер імпорту ресурсів і проекту майстер імпорту для відображення помилок під час імпортування відомості про ресурс і завдань відповідно до Microsoft Office Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 лише

Попередня оцінка (поле завдання)

У полі «Попередня оцінка» вказано, чи тривалість завдання позначена як орієнтовна.

Очікувана тривалість (поле завдання)

У полі передбачено тривалість міститься загальний проміжок активного робочого часу, передбачено завдання; тобто часу від очікуваного початку слід очікувати завершення завдання.

Очікуваного завершення (поле завдання)

Поле передбачено завершення містить дату, для якого завдання очікується завершення.

Очікувана початок (поле завдання)

Поле передбачено почати містить дату, для якого завдання очікується запустити.

Зовнішнє завдання (поле завдання)

У полі «Зовнішнє завдання» визначено, чи завдання походить із поточного проекту, чи воно зв’язане з цим проектом з іншого проекту.

Завершення (поле завдання)

У полі «Завершення» відображається дата, на яку заплановано завершення виконання завдання.

Часовий резерв завершення (поле завдання)

У полі «Часовий резерв завершення» вказується проміжок часу між найранішою та найпізнішою датами завершення.

Відхилення завершення (поле завдання)

У полі «Відхилення завершення» вказано час, який відображає різницю між базовою датою завершення завдання або призначення та поточною датою його завершення.

Завершення1-10 (поля завдань)

У полях «ЗавершенняN» (де N – число від 1 до 10) можуть зберігатися будь-які дати завершення для завдання, ресурсу або призначення.

Кумуляція фіксованих витрат (поле завдання)

У полі «Кумуляція фіксованих витрат» можна вказати, як і коли фіксовані витрати мають бути нараховані або включені до вартості завдання.

Постійні витрати (поле завдання)

У полі «Постійні витрати» відображаються будь-які нересурсні витрати для завдання.

Позначка1-20 (поля завдань)

У полях «ПозначкаN» (де N – число від 1 до 20) указується, чи позначено завдання, ресурс або призначення для виконання будь-яких додаткових дій або з метою ідентифікації.

Вільний резерв часу (поле завдання)

У полі «Вільний резерв часу» міститься кількість часу, на який можна відкласти завдання, не відкладаючи завдань наступників.

Групування за підсумковими (поле завдання)

Поле «Групування за підсумковими завданнями» вказує, чи використовується певний рядок в аркуші завдань або ресурсів як підсумковий рядок для завдань або ресурсів, згрупованих за певною категорією.

Приховання смужки (поле завдання)

Поле «Приховання смужки» визначає, чи відображаються для завдань смужки діаграми Ганта та календаря.

Гіперпосилання (поле завдання)

У полі «Гіперпосилання» відображається заголовок або пояснення до гіперпосилання, пов’язаного з завданням, ресурсом чи призначенням.

Адреса гіперпосилання (поле завдання)

Поле «Адреса гіперпосилання» містить адресу гіперпосилання, пов’язану з завданням, ресурсом або призначенням.

Повна адреса гіперпосилання (поле завдання)

У полі «Повна адреса гіперпосилання» міститься поєднання (отримане в результаті об’єднання значень) полів «Адреса гіперпосилання» та «Вкладена адреса гіперпосилання», пов’язаних із завданням, ресурсом або призначенням.

Вкладена адреса гіперпосилання (поле завдання)

У полі «Підадреса гіперпосилання» міститься конкретне розташування в документі, указаному в гіперпосиланні, пов’язаному з завданням, ресурсом або призначенням.

Ідентифікатор (поле завдання)

Поля «Ідентифікатор» міститься ідентифікаційний номер, що Project 2007 автоматично призначає кожному завданню або ресурсу під час їх додавання до проекту.

Ігнорувати календар ресурсу (поле завдання)

Поле «Ігнорувати календар ресурсу» вказує, чи враховуються під час планування завдання календарі ресурсів, призначених завданню.

Індикатори (поле завдання)

У полі «Індикатори» відображаються індикатори, які дають змогу отримати різноманітні типи відомостей про завдання чи ресурс.

Пізніше завершення (поле завдання)

У полі «Пізніше завершення» міститься найпізніша дата завершення завдання без затримки завершення проекту.

Пізніший початок (поле завдання)

У полі «Пізніший початок» міститься найпізніша дата початку завдання без затримки завершення проекту.

Узгодження призначень (поле завдання)

Поле «Узгодження призначень» визначає, чи можна під час вирівнювання відкладати та розподіляти окремі призначення (а не все завдання) для усунення перенавантажень.

Під час вирівнювання можливе переривання (поле завдання)

Поле «Під час вирівнювання можливе переривання» визначає, чи можна під час вирівнювання ресурсу розподіляти залишковий обсяг роботи для цього завдання.

Затримка вирівнювання (поле завдання)

У полі «Затримка вирівнювання» відображається затримка завдання або призначення відносно найранішої дати початку, спричинена вирівнюванням ресурсів.

Зв'язані поля (поле завдання)

Зв'язані поля поле вказує, чи є посилання OLE для завдання, ресурсу або призначення, або з іншої програми у файл проекту, з іншого файлу Project 2007 або з іншої програми.

Позначене (поле завдання)

Поле «Позначене» вказує, чи позначено завдання для додаткової дії або з метою ідентифікації.

Віха (поле завдання)

Поле «Віха» вказує, чи завдання є віхою.

Ім'я (поле завдання)

У полі «Ім’я» міститься ім’я завдання або ресурсу.

Від'ємний резерв часу (поле завдання)

У полі «Від’ємний резерв часу» відображається від’ємний резерв часу для завдання в поданні діаграми Ганта з зазначенням часу, який потрібно заощадити, щоб завдання-наступники виконувалися без затримки.

Примітки (поле завдання)

У полі «Примітки» можна ввести примітки до завдання, ресурсу або призначення.

Число1-20 (поля завдань)

У полях «НомерN» (де N – число від 1 до 20) зберігаються числові дані щодо завдань, ресурсів або призначень, які потрібно додати до проекту.

Об'єкти (поле завдання)

У полі «Об’єкти» міститься кількість об’єктів, пов’язаних із завданням або ресурсом.

Оптимістична тривалість (поле завдання)

Оптимістична тривалість поле містить кращий можливість загальний проміжок активного робочого часу, передбачено для завдання, тобто час з самого початку Оптимістична на Оптимістична завершення завдання.

Оптимістична завершення (поле завдання)

Оптимістична завершення поле містить дату, яка відповідає кращий можливість коли може завершити завдання.

Оптимістична початок (поле завдання)

Оптимістична почати поле містить дату, яка відповідає кращий можливість коли завдання може почати.

Код структури1-10 (поля завдань)

У полях «Код структуриN» (де N – число від 1 до 10) міститься буквено-числовий код, який позначає ієрархічну структуру завдань або ресурсів.

Рівень структури (поле завдання)

Поле «Рівень структури» визначає місце завдання або призначення в ієрархічній структурі проекту.

Номер у структурі (поле завдання)

Поле «Номер у структурі» містить число, яке позначає розташування завдання в ієрархічній структурі.

Перенавантажений ресурс (поле завдання)

Поле «Перенавантажено» вказує, чи призначений ресурсу обсяг робіт за певним завданням або всіма завданнями перевищує обсяг робіт, який можна виконати в звичайному робочому режимі.

Понаднормові витрати (поле завдання)

У полі «Понаднормові витрати» відображаються загальні понаднормові витрати для завдання, ресурсу за всіма призначеними завданнями або для призначення окремого ресурсу.

Понаднормова робота (поле завдання)

У полі «Понаднормова робота» відображається запланований обсяг понаднормової роботи для всіх ресурсів, призначених завданню, для всіх завдань, призначених ресурсу, або для окремого ресурсу за окремим завданням, яка оплачується відповідно до ставок за понаднормову роботу задіяних ресурсів.

%) Завершення (поле завдання)

У полі «Готово, %» відображається поточний стан завдання, виражений як відсоток тривалості виконаного завдання.

%) Виконання роботи (поле завдання)

Поле «% виконано» містить значення поточного стану завдання, ресурсу або призначення, виражені у вигляді відсотка виконаної роботи.

Песимістична тривалість (поле завдання)

Песимістична тривалість поле містить найгірший можливість загальний проміжок активного робочого часу, передбачено для завдання, тобто час з самого початку песимістична на песимістична завершення завдання. Ви можете ввести ця дата аналіз PERT розрахунку.

Песимістична завершення (поле завдання)

Поле песимістична завершення містить дату, яка відповідає найгірший можливість коли може завершити завдання. Ви можете ввести ця дата аналіз PERT розрахунку.

Песимістична початок (поле завдання)

Поле песимістична почати містить дату, яка відповідає найгірший можливість коли завдання може почати. Ви можете ввести ця дата аналіз PERT розрахунку.

Фізичний відсоток (%)) Завершення (поле завдання)

У полі «Фізичний % виконання» відображається введене значення відсотка виконання, яке також можна використовувати для обчислення планової вартості виконаних робіт (ПВВР).

Попередники (поле завдання)

Поле «Попередники» містить числові ідентифікатори для завдань-попередників, від яких залежить початок або завершення завдання.

Завершення до узгодження (поле завдання)

У полі «Завершення до узгодження» міститься дата завершення завдання, якою вона була до вирівнювання ресурсів.

Початок до узгодження (поле завдання)

У полі «Початок до узгодження» міститься дата початку завдання, якою вона була до вирівнювання ресурсів.

Пріоритет (поле завдання)

У полі «Пріоритет» указується ступінь важливості завдання, яке, у свою чергу, вказує, на скільки можна відкласти завдання чи призначення або як його можна робити на частини без зайвих ускладнень під час вирівнювання ресурсів.

Проект (поле завдання)

У полі «Проект» відображаюся назви підпроектів, у яких створено завдання, ресурси або призначення.

Створити
опублікувати (поле завдання)

Публікація поле вказує, чи поточного завдання потрібно опублікувати на Project Server 2007 з іншими учасниками проекту. За промовчанням це поле має значення так.
Office Project Professional 2007 лише

Повторюване (поле завдання)

Поле «Повторюване» використовується для визначення завдань, які є частиною ряду повторюваних завдань.

Звичайна робота (поле завдання)

У полі «Звичайна робота» відображається загальний обсяг непонаднормової роботи, запланованої до виконання ресурсами.

Залишкова вартість (поле завдання)

У полі «Залишкова вартість» відображаються залишкові заплановані витрати, які буде здійснено під час виконання залишкового обсягу запланованої роботи.

Залишкова тривалість (поле завдання)

У полі «Залишкова тривалість» відображається час, потрібний для виконання незавершеної частини завдання.

Залишкова вартість понаднормової роботи (поле завдання)

У полі «Залишкові понаднормові витрати» відображається залишкова вартість запланованого обсягу понаднормової роботи для завдання, ресурсу або призначення.

Залишковий обсяг понаднормової роботи (поле завдання)

У полі «Залишкова понаднормова робота» відображається залишковий обсяг запланованої понаднормової роботи.

Залишковий обсяг роботи (поле завдання)

У полі «Залишковий обсяг роботи» відображається час, наприклад у людино-годинах або днях, потрібний для виконання завдання або набору завдань.

Група ресурсів (поле завдання)

У полі «Група ресурсів» указуються групи, до яких належать ресурси.

Ініціали ресурсу (поле завдання)

У полі «Ініціали ресурсу» відображаються скорочені імена ресурсів.

Імена ресурсів (поле завдання)

У полі «Імена ресурсів» відображаються імена всіх ресурсів, призначених для певного завдання.

Фонетичні назви ресурсів (поле завдання)

Поле «фонетичні назви ресурсів» використовується тільки в японській версії випуску Project 2007.

Тип ресурсу (поле завдання)

Поле «Тип ресурсу» вказує, до якого типу належать ресурси для цього завдання – трудових чи матеріальних.

Очікування відповіді (поле завдання)

У полі «Очікування відповіді» вказується, чи отримано підтвердження від учасників групи, яким призначено завдання.

Відновлення (поле завдання)

У полі «Відновлення» відображається дата, на яку заплановано відновлення частини завдання, яка залишилася після введення показників перебігу виконання (наприклад, відсоток виконання, відсоток виконаної роботи, фактичні трудовитрати, фактична тривалість або фактичний початок).

Зведення (поле завдання)

Для підзавдань поле «Зведення» вказує, чи згортатимуться відомості про підзавдання на смужках діаграми Ганта у смужку зведеного завдання.

SPI (поле завдання)

Поле «SPI» (показник ефективності планування) відображає відношення бюджетної вартості виконаних робіт до бюджетної вартості запланованих робіт (BCWP/BCWS).

Початок (поле завдання)

У полі «Початок» відображається дата, на яку призначений ресурс повинен почати роботу над завданням.

Часовий резерв початку (поле завдання)

У полі «Часовий резерв початку» вказується проміжок часу між найранішою та найпізнішою датами початку.

Відхилення початку (поле завдання)

У полі «Відхилення початку» вказано час, який відображає різницю між базовою датою початку завдання або призначення та його поточною запланованою датою початку.

Початок1-10 (поля завдань)

У полях «ПочатокN» (де N – число від 1 до 10) відображаються будь-які спеціальні дані про дату початку завдання, ресурсу або призначення, які потрібно ввести та зберігати у проекті окремо.

Стан (поле завдання)

У полі «Стан» вказано поточний стан завдання: «Завершено», «За розкладом», «Затримка» або «Майбутнє завдання».

Індикатор стану (поле завдання)

У полі «Індикатор стану» відображається піктограма, яка позначає поточний стан завдання.

Створити
Менеджер стану (поле завдання)

Поле «менеджер стану» міститься ім'я корпоративного ресурсу, який отримує оновлення стану поточного завдання від ресурсів, які працюють у Microsoft Office Project Web Access.

Зупинка (поле завдання)

У полі «Зупинка» відображається дата, яка вказує на завершення фактичної частини завдання.

Файл підпроекту (поле завдання)

У полі «Файл підпроекту» міститься ім’я проекту, вставленого у файл активного проекту.

Підпроект лише для читання (поле завдання)

Поле «Підпроект тільки для читання» вказує, чи підпроект цього завдання є проектом лише для читання.

Наступники (поле завдання)

У полі «Наступники» містяться числові ідентифікатори завдань, які є наступниками інших завдань.

Зведення (поле завдання)

Поле «Зведення» вказує, чи завдання являє собою зведене завдання.

Перебіг виконання зведеного завдання (поле завдання)

У полі «Перебіг виконання зведеного завдання» відображається перебіг виконання зведеного завдання на основі перебігу виконання його підзавдань і планування цих підзавдань.

SV (поле завдання)

У полі «SV» (відхилення від графіка освоєного обсягу) відображається різниця у витратах між поточним виконанням і базовим планом для завдання, усіма призначеними завданнями певного ресурсу або для призначення на дату звітування про стан чи на поточну дату.

SV %) (поле завдання)

У полі «SV%» (відсоток відхилення від графіка) відображає відношення відхилення від графіка (ВВГ) до планової вартості запланованих робіт (ПВЗР), виражене у відсотках.

Календар завдання (поле завдання)

У полі «Календар завдання» можна вказати будь-який із доступних календарів, які можна використовувати для завдання.

Створити
GUID календаря завдання (поле завдання)

У полі «GUID календаря завдань» містяться згенеровані унікальні ідентифікаційні коди для кожного календаря завдань у проекті. Два календарі завдань не можуть мати однаковий GUID.

Створити
GUID завдання (поле завдання)

У полі «GUID завдання» містяться згенеровані унікальні ідентифікаційні коди для кожного завдання у проекті.

ПЕВ (поле завдання)

У полі «ПЕВ» (показник ефективності виконання) відображається відношення залишкового обсягу роботи до залишкових коштів на дату звітування про стан.

Очікування звіту про стан групи (поле завдання)

Поле «Очікування звіту про стан групи» вказує, чи отримано відповідь на запит про перебіг виконання, надісланий ресурсу стосовно призначених йому завдань.

Текст вище (поле завдання)

У полі «Текст вище» вказується, де відображатиметься текст на смужках підзавдань діаграми Ганта під час додавання їх до смужки зведеного завдання.

Текст1-30 (поля завдань)

Настроювані поля «ТекстN» (де N – число від 1 до 30) використовуються для зберігання будь-яких текстових відомостей про завдання, ресурси або призначення, які потрібно включити у проект.

Загальний часовий резерв (поле завдання)

Поле «Загальний часовий резерв» указує час, на який можна затримати виконання завдання, не затримуючи завершення проекту.

Тип (поле завдання)

У полі «Тип» надаються варіанти вибору, якими визначається вплив змінення значень полів роботи, одиниць призначення або тривалості на обчислення двох інших полів.

Унікальний Ідентифікатор (поле завдання)

Унікальний Ідентифікатор поле містить число, що Project 2007 автоматично призначає щоразу, коли нове завдання, ресурсу або призначення буде створено в поточному проекті.

Унікальні Ідентифікатори попередників (поле завдання)

Поле «Унікальні ідентифікатори попередників» містить числові унікальні ідентифікатори для попередників, від яких залежить початок або завершення завдання.

Унікальні Ідентифікатори наступників (поле завдання)

Поле «Унікальні ідентифікатори наступників» містить числові унікальні ідентифікатори для наступників інших завдань.

Необхідне оновлення (поле завдання)

Оновлення необхідні поля вказує, чи потрібно надсилати Project Server 2007 оновлення до призначеним учасникам групи внаслідок змінення Дата початку завдання, завершення дати або призначення.

VAC (поле завдання)

У полі «VAC» відображається відхилення під час завершення (VAC), що дорівнює різниці між бюджетом на момент завершення (BAC) або базовою вартістю та орієнтовною кінцевою вартістю проекту (EAC) для завдання, ресурсу чи призначення завданню.

WBS (поле завдання)

У полі WBS містяться коди робочої структури проекту.

WBS попередників (поле завдання)

Поле «WBS попередників» містить коди структурної декомпозиції роботи (СДР), пов’язані з завданнями-попередниками, від яких залежить початок або завершення завдання.

WBS наступників (поле завдання)

Поле «WBS наступників» містить коди робочої структури проекту пов’язані з завданнями-наступниками.

Робота (поле завдання)

У полі «Робота» відображає загальний час, запланований для завдання за всіма призначеним ресурсами або для ресурсів за всіма призначеними йому завданнями, або загальний час для окремого ресурсу за окремим завданням.

Контур роботи (поле завдання)

Поле «Контур роботи» дає змогу вибрати тип контуру, що використовується для ресурсів, призначених завданню.

Відхилення роботи (поле завдання)

У полі «Відхилення роботи» відображається різниця між базовою роботою для завдання, ресурсу або призначення й поточною запланованою роботою.

На початок сторінки

Створити вказує, що поле нове у Project 2007.

Фактична вартість (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Фактична вартість» відображаються витрати на роботу, яка вже була виконана ресурсам за їхніми завданнями, разом з усіма іншими зареєстрованими витратами, пов’язаними з цим завданням.

Фактичні фіксовані витрати (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Фактичні постійні витрати» відображаються фактичні розподілені в часі нересурсні витрати на завдання, які нараховуються з часом відповідно до вибраного способу нарахування витрат.

Виконана понаднормова робота (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Обсяг виконаної понаднормової роботи» відображається фактичний обсяг понаднормової роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Обсяг виконаної роботи (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Фактичні трудовитрати» відображається обсяг роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

ФВВР (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Фактична вартість виконаної роботи» відображають витрати на роботу, виконану за завданням, на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Створити
Базові бюджетні витрати (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Базові бюджетні витрати» відображається початковий запланований бюджет для бюджетних витратних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Створити
Базові бюджетні трудовитрати (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Базові бюджетні трудовитрати» відображається обсяг початково запланованих бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових і матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базова вартість (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Базова вартість» відображаються загальні заплановані витрати на завдання, ресурс за всіма призначеними йому завданнями або роботу, яку має виконати ресурс за завданням.

Базова робота (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Базова робота» відображається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

Створити
Бюджетні витрати базовий початок1-10 (поля розподілених у часі завдань)

Число від 1 до 10 Базові бюджетні витрати поля зберігаються початкові заплановані бюджетні витрати для витратних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Створити
Роботи бюджет базовий початок1-10 (поля розподілених у часі завдань)

У полях «Базові бюджетні трудовитратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні трудовитрати для трудових і матеріальних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Витрати 1-10 (поля розподілених у часі завдань)

У полях «Базова вартістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про загальні заплановані витрати на завдання, ресурс або призначення.

Робота 1-10 (поля розподілених у часі завдань)

У полях «Базова роботаN» (де – число від 1 до 10) зберігається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

ПВВР (освоєний обсяг) (поле розподілених у часі завдань)

У полі «ПВВР» (планова вартість виконаних робіт) міститься сукупне значення відсотка виконання завдання, ресурсу або призначення, помножене на значення розподілених у часі базових витрат.

BCWS (запланований обсяг або зо) (поле розподілених у часі завдань)

У полі «BCWS» містяться сукупні розподілені в часі базові витрати до дати звітування про стан або поточної дати.

Створити
Бюджетні витрати (поле розподілених у часі завдань)

Поле «Бюджетні витрати» використовується для введення або перегляду бюджетних витрат на бюджетні витратні ресурси. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Створити
Бюджетні трудовитрати (поле розподілених у часі завдань)

Поле «Бюджетні трудовитрати» використовується для введення або перегляду бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових або матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Вартість (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Вартість» відображається загальна запланована або прогнозована вартість завдання, ресурсу або призначення на основі витрат на роботу, вже виконану ресурсами, яким було призначено завдання, і витрат, запланованих для залишкового обсягу роботи.

CPI (поле розподілених у часі завдань)

У полі «CPI» відображається відношення планової (або базової) вартості виконаних робіт до фактичної вартості виконаної роботи на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Сукупні витрати (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Сукупні витрати» відображаються заплановані розподілені в часі сукупні витрати для завдання, ресурсу або призначення на поточну дату.

Сукупний відсоток) Завершення (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Сукупний відсоток виконання» вказується значення сукупного відсотка виконання завдання, розподіленого в часі.

Сукупна робота (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Сукупна робота» міститься кількість часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, збільшене за певний період часу.

CV (поле розподілених у часі завдань)

У полі «CV» (відхилення витрат освоєного обсягу) відображається різниця між запланованою та фактичною вартістю, необхідною для досягнення поточного рівня завершення на дату звітування про стан або поточну дату.

CV % (поле розподілених у часі завдань)

У полі «CV%» (відносне відхилення вартості) відображається співвідношення між відхиленням вартості (ВВ) і плановою вартістю виконаних робіт (ПВВР), виражене у відсотках.

Постійні витрати (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Постійні витрати» відображаються будь-які нересурсні витрати для завдання.

Перенавантаження (поле розподілених у часі завдань)

Поле «Перенавантаження» вказує, чи перевищує обсяг робіт для будь-якого із призначених завданню ресурсів за цим завданням або за всіма призначеними йому завданнями обсяг робіт, передбачений нормальною робочою доступністю ресурсу.

Понаднормова робота (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Понаднормова робота» відображається запланований обсяг понаднормової роботи для всіх ресурсів, призначених завданню, для всіх завдань, призначених ресурсу, або для окремого ресурсу за окремим завданням, яка оплачується відповідно до ставок за понаднормову роботу задіяних ресурсів.

%) Завершення (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Готово, %» відображається поточний стан завдання, виражений як відсоток тривалості виконаного завдання.

Звичайна робота (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Звичайна робота» відображається загальний обсяг непонаднормової роботи, запланованої до виконання ресурсами.

SPI (поле розподілених у часі завдань)

Поле «SPI» (показник ефективності планування) відображає відношення бюджетної вартості виконаних робіт до бюджетної вартості запланованих робіт (BCWP/BCWS).

SV (поле розподілених у часі завдань)

У полі «SV» (відхилення від графіка освоєного обсягу) відображається різниця у витратах між поточним виконанням і базовим планом для завдання, усіма призначеними завданнями певного ресурсу або для призначення на дату звітування про стан чи на поточну дату.

SV %) (поле розподілених у часі завдань)

У полі «SV%» (відсоток відхилення від графіка) відображає відношення відхилення від графіка (ВВГ) до планової вартості запланованих робіт (ПВЗР), виражене у відсотках.

Робота (поле розподілених у часі завдань)

У полі «Робота» відображає загальний час, запланований для завдання за всіма призначеним ресурсами або для ресурсів за всіма призначеними йому завданнями, або загальний час для окремого ресурсу за окремим завданням.

На початок сторінки

Створити вказує, що поле нове у Project 2007.

Поле

Опис

Кумуляція (поле ресурсу)

У полі «Кумуляція» можна вказати параметри, що визначають, як і коли стандартні та понаднормові витрати ресурсу мають бути зараховані або додані до вартості завдання.

Фактична вартість (поле ресурсу)

У полі «Фактична вартість» відображаються витрати на роботу, що вже була виконана ресурсам за їхніми завданнями, разом з усіма іншими зареєстрованими витратами, пов’язаними з цим завданням.

Фактичне завершення (поле ресурсу)

У полі «Фактичне завершення» відображаються дата й час виконання завдання або призначення.

Фактичні Понаднормові витрати (поле ресурсу)

У полі «Фактичні понаднормові витрати» відображаються витрати на понаднормову роботу, виконану призначеними ресурсами за завданнями.

Виконана понаднормова робота (поле ресурсу)

У полі «Обсяг виконаної понаднормової роботи» відображається фактичний обсяг понаднормової роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Фактичний початок (поле ресурсу)

У полі «Фактичний початок» відображаються дата й час фактичного початку виконання завдання або призначення відповідно до введених відомостей про перебіг виконання.

Обсяг виконаної роботи (поле ресурсу)

У полі «Фактичні трудовитрати» відображається обсяг роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

ФВВР (поле ресурсу)

У полі «Фактична вартість виконаної роботи» відображають витрати на роботу, виконану за завданням, на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Призначення (поле ресурсу)

У полі «Призначення» вказується, чи є рядок рядком призначення, а не рядком завдання або ресурсу.

Затримка призначення (поле ресурсу)

У полі «Затримка призначення» відображається час, який має пройти, перш ніж ресурс зможе розпочати роботу над призначенням. Фактично, у полях «Затримка призначення» не відображаються жодні відомості, але завдяки цьому стають доступні відомості у відповідному полі призначення «Затримка призначення».

Одиниці призначення (поле ресурсу)

У полі «Одиниці призначення» відображається кількість призначених ресурсів, які були виділені для виконання завдання.

Доступний з (поле ресурсу)

У полі «Доступний з» відображається дата, з якої ресурс буде доступний для роботи за одиницями, визначеними для поточного періоду часу.

Доступний до (поле ресурсу)

У полі «Доступний до» відображається дата, до якої ресурс буде доступний для роботи з одиницями, визначеними для поточного періоду часу.

Основний календар (поле ресурсу)

У полі «Основний календар» вказано основний календар для календаря ресурсу.

Створити
Базові бюджетні витрати (поле ресурсу)

У полі «Базові бюджетні витрати» відображається початковий запланований бюджет для бюджетних витратних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Створити
Базові бюджетні трудовитрати (поле ресурсу)

У полі «Базові бюджетні трудовитрати» відображається обсяг початково запланованих бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових і матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базова вартість (поле ресурсу)

У полі «Базова вартість» відображаються загальні заплановані витрати на завдання, ресурс за всіма призначеними йому завданнями або роботу, яку має виконати ресурс за завданням.

Базове завершення (поле ресурсу)

У полі «Базове завершення» відображається запланована дата завершення для завдання або призначення на момент збереження базового плану.

Базовий початок (поле ресурсу)

У полі «Базовий початок» відображається запланована дата початку завдання або призначення на момент збереження базового плану.

Базова робота (поле ресурсу)

У полі «Базова робота» відображається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

Створити
Бюджетні витрати базовий початок1-10 (поля ресурсів)

Число від 1 до 10 Базові бюджетні витрати поля зберігаються початкові заплановані бюджетні витрати для витратних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Створити
Роботи бюджет базовий початок1-10 (поля ресурсів)

У полях «Базові бюджетні трудовитратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні трудовитрати для трудових і матеріальних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Витрати 1-10 (поля ресурсів)

У полях «Базова вартістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про загальні заплановані витрати на завдання, ресурс або призначення.

Базове Завершення1-10 (поля ресурсів)

У полях «Базове завершенняN» (де N – число від 1 до 10) зберігається запланована дата завершення для завдання або призначення ресурсу на момент збереження відповідного базового плану.

Базовий початок1-10 початок (поля ресурсів)

У полях базового початку («Базовий початокN», де N – число від 1 до 10) зберігається запланована дата початку для завдання або призначення на час збереження відповідного базового плану.

Робота 1-10 (поля ресурсів)

У полях «Базова роботаN» (де – число від 1 до 10) зберігається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

ПВВР (освоєний обсяг) (поле ресурсу)

У полі «ПВВР» (планова вартість виконаних робіт) міститься сукупне значення відсотка виконання завдання, ресурсу або призначення, помножене на значення розподілених у часі базових витрат.

BCWS (запланований обсяг або зо) (поле ресурсу)

У полі «BCWS» містяться сукупні розподілені в часі базові витрати до дати звітування про стан або поточної дати.

Створити
бюджету (поле ресурсу)

Поле «Бюджетний» використовується для перегляду або змінення параметра, який визначає робочий, матеріальний або витратний ресурс як бюджетний, тобто ресурс, трудовитрати, матеріали та витрати якого мають відстежуватись у проекті.

Створити
Бюджетні витрати (поле ресурсу)

Поле «Бюджетні витрати» використовується для введення або перегляду бюджетних витрат на бюджетні витратні ресурси. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Створити
Бюджетні трудовитрати (поле ресурсу)

Поле «Бюджетні трудовитрати» використовується для введення або перегляду бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових або матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Можна узгоджувати (поле ресурсу)

Поле «Допускається узгодження» вказує, чи можна застосувати вирівнювання до цього ресурсу.

Код (поле ресурсу)

Поле «Код» містить будь-який код, скорочення або число, введене як частина відомостей про ресурс.

Підтверджено (поле ресурсу)

У полі «Підтверджено» вказано, прийняли чи відхилили ресурси, призначені завданням, свої призначення завдань.

Вартість (поле ресурсу)

У полі «Вартість» відображається загальна запланована або прогнозована вартість завдання, ресурсу або призначення на основі витрат на роботу, вже виконану ресурсами, яким було призначено завдання, і витрат, запланованих для залишкового обсягу роботи.

Вартість використання (поле ресурсу)

Для трудових ресурсів (персонал і обладнання) поле «Вартість використання» відображає вартість, яка зростає під час кожного використання ресурсу. Вона додається під час кожного призначення одиниці трудового ресурсу завданню.

Таблиця норм витрат (поле ресурсу)

У полі «Таблиця норм витрат» пропонуються варіанти таблиць норм витрат, які можна використовувати для ресурсів, призначених завданню.

Відхилення витрат (поле ресурсів)

У полі «Відхилення витрат» відображається різниця між базовою вартістю та загальною вартістю завдання, ресурсу або призначення.

Витрати1-10 (поля ресурсів)

У полях «ВитратиN» (де – число від 1 до 10) можуть зберігатися будь-які потрібні користувацькі відомості про витрати на завдання, ресурс або призначення.

Створити
створено (поле ресурсу)

у полі «Створено» міститься дата й час додавання ресурсу до проекту.

CV (поле ресурсу)

У полі «CV» (відхилення витрат освоєного обсягу) відображається різниця між запланованою та фактичною вартістю, необхідною для досягнення поточного рівня завершення на дату звітування про стан або поточну дату.

Дата1-10 (поля ресурсів)

У полях «ДатаN» (де – число від 1 до 10) зберігаються відомості про дату для завдання, ресурсу або призначення.

Створити
Власник призначення за промовчанням (поле ресурсу)

Власник призначення за промовчанням ' ' міститься ім'я корпоративного користувача, відповідального за стан введення в даному призначення.
Office Project Professional 2007 лише

Тривалість 1 – 10 (поля ресурсів)

У полях «ТривалістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про тривалість для завдання, ресурсу або призначення.

Адреса електронної пошти (поле ресурсу)

У полі «Адреса електронної пошти» міститься адреса електронної пошти ресурсу.

Корпоративний (поле ресурсу)

Поле «Корпоративний» указує, чи походить ресурс із пулу корпоративних ресурсів (Так) або пулу локальних ресурсів (Ні).

Корпоративний основний календар (поле ресурсу)

Поле «Корпоративний основний календар» вказує, чи ресурс призначено основному календарю із глобального корпоративного шаблону.

Корпоративні витрати1-10 (поля ресурсів)

Корпоративні витрати1 за допомогою корпоративні витрати10 полів можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення, відомості про витрати, як визначено адміністратором керування проектом або інших користувачів, які мають дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративна дата1-30 (поля ресурсів)

Корпоративна дата1 за допомогою полів для підприємств Date30 можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення відомості про дату як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративна тривалість1-10 (поля ресурсів)

Корпоративна тривалість1 – «тривалість10 для підприємств» можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення відомості про тривалість як визначено адміністратором керування проектом або інших користувачів, які мають дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративна позначка1-20 (поля ресурсів)

Корпоративна позначка 1 за допомогою полів для підприємств Flag20 можна ввести будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення позначки інформацію, як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративний номер1-40 (поля ресурсів)

Корпоративний номер проекту 1 за допомогою корпоративного проекту Number40 полів можуть зберігатися будь-якого настроюваного числового відомості про проект як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Необхідні корпоративні значення (поле ресурсу)

Необхідні корпоративні значення поля вказує, чи ресурс призначено необхідні необхідні значення для Project Server 2007.

Корпоративний структури ресурсів1-29 (поля ресурсів)

Корпоративний ресурс – число від 1 корпоративного ресурсу структури Code29 поля містить буквено-числовий код, яке представляє плоских списку або ієрархічної структури ресурсів (наприклад, коди вмінь або коди роботу).
Office Project Professional 2007 лише

Учасник корпоративної групи (поле ресурсу)

Якщо відкрито кілька корпоративних проектів, у поданнях ресурсів відображаються всі ресурси з усіх відкритих проектів однакових версій (наприклад, усі опубліковані версії відкритих проектів).

Корпоративний Текст1-40 (поля ресурсів)

Корпоративний Текст1 за допомогою корпоративного Text40 полів можна зберігати текстову інформацію для завдання, ресурси або призначення, як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами
Office Project Professional 2007лише

Унікальний Ідентифікатор підприємства (поле ресурсу)

Корпоративні ресурси доступні для всіх проектів на Project Server 2007.

Створити
Повідомлення про помилку (поле ресурсу)

Поля повідомлення про помилку використовується майстер імпорту ресурсів і майстер імпорту проекту для відображення помилок під час імпортування відомості про ресурс і завдань відповідно до Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 лише

Завершення1-10 (поля ресурсів)

У полях «ЗавершенняN» (де N – число від 1 до 10) можуть зберігатися будь-які дати завершення для завдання, ресурсу або призначення.

Завершення (поле ресурсу)

У полі «Завершення» відображається дата, коли планується завершити виконання цим ресурсом робіт за всіма призначеними завданнями.

Позначка1-20 (поля ресурсів)

У полях «ПозначкаN» (де N – число від 1 до 20) указується, чи позначено завдання, ресурс або призначення для виконання будь-яких додаткових дій або з метою ідентифікації.

Універсальний (поле ресурсу)

У полі «Універсальний» вказується, чи ресурс універсальний.

Групи (поле ресурсу)

У полі «Група» міститься ім’я групи, до якої належить ресурс.

Групування за підсумковими (поле ресурсу)

Поле «Групування за підсумковими завданнями» вказує, чи використовується певний рядок в аркуші завдань або ресурсів як підсумковий рядок для завдань або ресурсів, згрупованих за певною категорією.

Гіперпосилання (поле ресурсу)

У полі «Гіперпосилання» відображається заголовок або пояснення до гіперпосилання, пов’язаного з завданням, ресурсом чи призначенням.

Адреса гіперпосилання (поле ресурсу)

Поле «Адреса гіперпосилання» містить адресу гіперпосилання, пов’язану з завданням, ресурсом або призначенням.

Повна адреса гіперпосилання (поле ресурсу)

У полі «Повна адреса гіперпосилання» міститься поєднання (отримане в результаті об’єднання значень) полів «Адреса гіперпосилання» та «Вкладена адреса гіперпосилання», пов’язаних із завданням, ресурсом або призначенням.

Вкладена адреса гіперпосилання (поле ресурсу)

У полі «Підадреса гіперпосилання» міститься конкретне розташування в документі, указаному в гіперпосиланні, пов’язаному з завданням, ресурсом або призначенням.

Ідентифікатор (поле ресурсу)

Поля «Ідентифікатор» міститься ідентифікаційний номер, що Project 2007 автоматично призначає кожному завданню або ресурсу під час їх додавання до проекту.

Створити
Імпорт (поле ресурсу)

Імпорт полів визначає, чи ресурс потрібно імпортувати до Project Server 2007 як корпоративний ресурс. Це частина майстер імпорту ресурсів.
Office Project Professional 2007 лише

Неактивний (поле ресурсу)

Корпоративні ресурси не можна видалити. Замість цього вони позначаються як неактивні користувачем, який має адміністративні права.

Індикатори (поле ресурсу)

У полі «Індикатори» відображаються індикатори, які дають змогу отримати різноманітні типи відомостей про завдання чи ресурс.

Ініціали (поле ресурсу)

У полі «Ініціали» відображаються скорочення імен ресурсів.

Затримка вирівнювання (поле ресурсу)

У полі «Затримка вирівнювання» відображається затримка завдання або призначення відносно найранішої дати початку, спричинена вирівнюванням ресурсів.

Зв'язані поля (поле ресурсу)

Зв'язані поля поле вказує, чи є посилання OLE для завдання, ресурсу або призначення, або з іншої програми у файл проекту, з іншого файлу Project 2007 або з іншої програми.

Одиниця вимірювання матеріалу (поле ресурсу)

Поле «Одиниця вимірювання матеріалу» містить одиницю вимірювання матеріальних ресурсів, наприклад тонни, ящики або кубометри.

Max одиниці (поле ресурсу)

Поле «Максимальні одиниці» містить значення максимальної продуктивності (відсоток або кількість одиниць), з якою ресурс може виконувати будь-які завдання в поточний період часу.

Ім'я (поле ресурсу)

У полі «Ім’я» міститься ім’я завдання або ресурсу.

Примітки (поле ресурсу)

У полі «Примітки» можна ввести примітки до завдання, ресурсу або призначення.

Число1-20 (поля ресурсів)

У полях «НомерN» (де N – число від 1 до 20) зберігаються числові дані щодо завдань, ресурсів або призначень, які потрібно додати до проекту.

Об'єкти (поле ресурсу)

У полі «Об’єкти» міститься кількість об’єктів, пов’язаних із завданням або ресурсом.

Код структури1-10 (поля ресурсів)

У полях «Код структуриN» (де N – число від 1 до 10) міститься буквено-числовий код, який позначає ієрархічну структуру завдань або ресурсів.

Перенавантажений ресурс (поле ресурсу)

Поле «Перенавантажено» вказує, чи призначений ресурсу обсяг робіт за певним завданням або всіма завданнями перевищує обсяг робіт, який можна виконати в звичайному робочому режимі.

Понаднормові витрати (поле ресурсу)

У полі «Понаднормові витрати» відображаються загальні понаднормові витрати для завдання, ресурсу за всіма призначеними завданнями або для призначення окремого ресурсу.

Ставка за понаднормову роботу (поле ресурсу)

У полі «Ставка за понаднормову роботу» відображається ставка оплати понаднормових робіт, які виконує ресурс.

Понаднормова робота (поле ресурсу)

У полі «Понаднормова робота» відображається запланований обсяг понаднормової роботи для всіх ресурсів, призначених завданню, для всіх завдань, призначених ресурсу, або для окремого ресурсу за окремим завданням, яка оплачується відповідно до ставок за понаднормову роботу задіяних ресурсів.

Максимальне навантаження (поле ресурсу)

У полі «Підйом» міститься максимальний відсоток або кількість одиниць, яку можна задати в будь-який момент момент часу для призначення ресурсу для завданням.

%) Виконання роботи (поле ресурсу)

Поле «% виконано» містить значення поточного стану завдання, ресурсу або призначення, виражені у вигляді відсотка виконаної роботи.

Фонетика (поле ресурсу)

Поле «фонетика» використовується тільки в японській версії випуску Project 2007.

Проект (поле ресурсу)

У полі «Проект» відображаюся назви підпроектів, у яких створено завдання, ресурси або призначення.

RBS (поле ресурсу)

У полі «RBS» міститься ієрархічна модель ресурсів, також відома як ієрархічна структура користувачів.

Звичайна робота (поле ресурсу)

У полі «Звичайна робота» відображається загальний обсяг непонаднормової роботи, запланованої до виконання ресурсами.

Залишкова вартість (поле ресурсу)

У полі «Залишкова вартість» відображаються залишкові заплановані витрати, які буде здійснено під час виконання залишкового обсягу запланованої роботи.

Залишкова вартість понаднормової роботи (поле ресурсу)

У полі «Залишкова вартість понаднормової роботи» відображається залишкова вартість запланованого обсягу понаднормової роботи для завдання, ресурсу або призначення.

Залишковий обсяг понаднормової роботи (поле ресурсу)

У полі «Залишкова понаднормова робота» відображається залишковий обсяг запланованої понаднормової роботи.

Залишковий обсяг роботи (поле ресурсу)

У полі «Залишковий обсяг роботи» відображається час, наприклад у людино-годинах або днях, потрібний для виконання завдання або набору завдань.

Створити
GUID календаря ресурсу (поле ресурсу)

У полі «GUID календаря ресурсу» містяться згенеровані унікальні ідентифікаційні коди для кожного календаря ресурсу у проекті. Два календарі ресурсів не можуть мати однаковий GUID.

Створити
GUID ресурсу (поле ресурсу)

У полі «GUID ресурсу» міститься згенерований унікальний ідентифікаційний код для кожного ресурсу у проекті. Два ресурси не можуть мати однаковий GUID.

Очікування відповіді (поле ресурсу)

У полі «Очікування відповіді» вказується, чи отримано підтвердження від учасників групи, яким призначено завдання.

Стандартна ставка (поле ресурсу)

У полі «Стандартна ставка» відображається ставка оплати звичайної, не понаднормової роботи, яку виконує ресурс.

Початок (поле ресурсу)

У полі «Початок» відображається дата, на яку призначений ресурс повинен почати роботу над завданням.

Початок1-10 (поля ресурсів)

У полях «ПочатокN» (де N – число від 1 до 10) відображаються будь-які спеціальні дані про дату початку завдання, ресурсу або призначення, які потрібно ввести та зберігати у проекті окремо.

Створити
зведення (поле ресурсу)

У полі «Зведення» вказано, чи відомості про призначення ресурсів, які використовуються в поточному проекті, походять із відкритого наразі проекту або з іншого проекту, у якому використовуються ті самі ресурси.

SV (поле ресурсу)

У полі «SV» (відхилення від графіка освоєного обсягу) відображається різниця у витратах між поточним виконанням і базовим планом для завдання, усіма призначеними завданнями певного ресурсу або для призначення на дату звітування про стан чи на поточну дату.

Створити
Пул призначень групи (поле ресурсу)

Пул призначень групи полів відображається поточний ресурси – групи ресурсів.
Office Project Professional 2007 лише

Ім'я підсумкового завдання (поле ресурсу)

У полі «Ім’я підсумкового завдання» містяться імена зведених завдань, зв’язаних із призначенням ресурсу.

Очікування звіту про стан групи (поле ресурсу)

Поле «Очікування звіту про стан групи» вказує, чи отримано відповідь на запит про перебіг виконання, надісланий ресурсу стосовно призначених йому завдань.

Текст1-30 (поля ресурсів)

Настроювані поля «ТекстN» (де N – число від 1 до 30) використовуються для зберігання будь-яких текстових відомостей про завдання, ресурси або призначення, які потрібно включити у проект.

Тип (поле ресурсу)

У полі «Тип» надаються варіанти вибору, якими визначається вплив змінення значень полів роботи, одиниць призначення або тривалості на обчислення двох інших полів.

Унікальний Ідентифікатор (поле ресурсу)

Унікальний Ідентифікатор поле містить число, що Project 2007 автоматично призначає щоразу, коли нове завдання, ресурсу або призначення буде створено в поточному проекті.

Необхідне оновлення (поле ресурсу)

Оновлення необхідні поля вказує, чи потрібно надсилати Project Server 2007 оновлення до призначеним учасникам групи внаслідок змінення Дата початку завдання, завершення дати або призначення.

VAC (поле ресурсу)

У полі «VAC» відображається відхилення під час завершення (VAC), що дорівнює різниці між бюджетом на момент завершення (BAC) або базовою вартістю та орієнтовною кінцевою вартістю проекту (EAC) для завдання, ресурсу чи призначення завданню.

Обліковий запис користувача Windows (поле ресурсу)

Поле «Обліковий запис користувача Windows» містить ім’я користувача Microsoft Windows, введене для трудового ресурсу.

Робота (поле ресурсу)

У полі «Робота» відображає загальний час, запланований для завдання за всіма призначеним ресурсами або для ресурсів за всіма призначеними йому завданнями, або загальний час для окремого ресурсу за окремим завданням.

Робоча група (поле ресурсу)

Поле Робоча група надає змогу вибирати електронні оновлення спосіб, який використовується для спілкування та співпрацювати з кожного Трудовий ресурс на учасниками групи проекту.

Контур роботи (поле ресурсу)

Поле «Контур роботи» дає змогу вибрати тип контуру, що використовується для ресурсів, призначених завданню.

Відхилення роботи (поле ресурсу)

У полі «Відхилення роботи» відображається різниця між базовою роботою для завдання, ресурсу або призначення й поточною запланованою роботою.

На початок сторінки

Створити вказує, що поле нове у Project 2007.

Фактична вартість (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Фактична вартість» відображаються витрати на роботу, яка вже була виконана ресурсам за їхніми завданнями, разом з усіма іншими зареєстрованими витратами, пов’язаними з цим завданням.

Виконана понаднормова робота (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Обсяг виконаної понаднормової роботи» відображається фактичний обсяг понаднормової роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Обсяг виконаної роботи (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Фактичні трудовитрати» відображається обсяг роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

ФВВР (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Фактична вартість виконаної роботи» відображають витрати на роботу, виконану за завданням, на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Створити
Базові бюджетні витрати (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Базові бюджетні витрати» відображається початковий запланований бюджет для бюджетних витратних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Створити
Базові бюджетні трудовитрати (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Базові бюджетні трудовитрати» відображається обсяг початково запланованих бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових і матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базова вартість (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Базова вартість» відображаються загальні заплановані витрати на завдання, ресурс за всіма призначеними йому завданнями або роботу, яку має виконати ресурс за завданням.

Базова робота (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Базова робота» відображається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

Створити
Бюджетні витрати базовий початок1-10 (поля розподілених у часі ресурсів)

Число від 1 до 10 Базові бюджетні витрати поля зберігаються початкові заплановані бюджетні витрати для витратних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Створити
Роботи бюджет базовий початок1-10 (поля розподілених у часі ресурсів)

У полях «Базові бюджетні трудовитратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні трудовитрати для трудових і матеріальних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Витрати 1-10 (поля розподілених у часі ресурсів)

У полях «Базова вартістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про загальні заплановані витрати на завдання, ресурс або призначення.

Робота 1-10 (поля розподілених у часі ресурсів)

У полях «Базова роботаN» (де – число від 1 до 10) зберігається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

ПВВР (освоєний обсяг) (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «ПВВР» (планова вартість виконаних робіт) міститься сукупне значення відсотка виконання завдання, ресурсу або призначення, помножене на значення розподілених у часі базових витрат.

BCWS (запланований обсяг або зо) (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «BCWS» містяться сукупні розподілені в часі базові витрати до дати звітування про стан або поточної дати.

Створити
Бюджетні витрати (поле розподілених у часі ресурсів)

Поле «Бюджетні витрати» використовується для введення або перегляду бюджетних витрат на бюджетні витратні ресурси. Бюджетні ресурси призначаються тільки зведеному завданню проекту.

Створити
Бюджетні трудовитрати (поле розподілених у часі ресурсів)

Поле «Бюджетні трудовитрати» використовується для введення або перегляду бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових чи матеріальних ресурсів.

Вартість (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Вартість» відображається загальна запланована або прогнозована вартість завдання, ресурсу або призначення на основі витрат на роботу, вже виконану ресурсами, яким було призначено завдання, і витрат, запланованих для залишкового обсягу роботи.

Сукупні витрати (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Сукупні витрати» відображаються заплановані розподілені в часі сукупні витрати для завдання, ресурсу або призначення на поточну дату.

Сукупна робота (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Сукупна робота» міститься кількість часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, збільшене за певний період часу.

CV (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «CV» (відхилення витрат освоєного обсягу) відображається різниця між запланованою та фактичною вартістю, необхідною для досягнення поточного рівня завершення на дату звітування про стан або поточну дату.

Перенавантаження (поле розподілених у часі ресурсів)

Поле «Перенавантаження» вказує, чи перевищує обсяг робіт для будь-якого із призначених завданню ресурсів за цим завданням або за всіма призначеними йому завданнями обсяг робіт, передбачений нормальною робочою доступністю ресурсу.

Понаднормова робота (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Понаднормова робота» відображається запланований обсяг понаднормової роботи для всіх ресурсів, призначених завданню, для всіх завдань, призначених ресурсу, або для окремого ресурсу за окремим завданням, яка оплачується відповідно до ставок за понаднормову роботу задіяних ресурсів.

Максимальне навантаження (поле розподілених у часі ресурсів)

Поля «Максимальне навантаження» містять відсоток або кількість одиниць, яким призначено ресурс у будь-який визначений момент для завдань, розподілених у часі.

%) Навантаження (поле розподілених у часі ресурсів)

Поле «Відсоток навантаження» містить відсоткове значення, яке відображає загальну доступність ресурсу, виділеного для завдань.

Звичайна робота (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Звичайна робота» відображається загальний обсяг непонаднормової роботи, запланованої до виконання ресурсами.

Часу залишилось (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Залишкова доступність» відображається залишковий час, протягом якого ресурс буде доступний для роботи.

SV (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «SV» (відхилення від графіка освоєного обсягу) відображається різниця у витратах між поточним виконанням і базовим планом для завдання, усіма призначеними завданнями певного ресурсу або для призначення на дату звітування про стан чи на поточну дату.

Доступність ресурсу (поле розподілених у часі ресурсів)

Поле «Доступність ресурсу» містить відсоткове значення або максимальну кількість одиниць, які може виконати трудовий ресурс за будь-якими завданнями за вибраний період часу, згідно з розподілом у часі.

Робота (поле розподілених у часі ресурсів)

У полі «Робота» відображає загальний час, запланований для завдання за всіма призначеним ресурсами або для ресурсів за всіма призначеними йому завданнями, або загальний час для окремого ресурсу за окремим завданням.

Доступність роботи (поле розподілених у часі ресурсів)

Поле «Доступність роботи» містить максимальний обсяг часу, коли трудовий ресурс доступний для планування на виконання роботи протягом вибраного періоду часу, згідно з розподілом у часі.

На початок сторінки

Створити вказує, що поле нове у Project 2007.

Поле

Опис

Фактична вартість (поле призначення)

У полі «Фактична вартість» відображаються витрати на роботу, яка вже була виконана ресурсам за їхніми завданнями, разом з усіма іншими зареєстрованими витратами, пов’язаними з цим завданням.

Фактичне завершення (поле призначення)

У полі «Фактичне завершення» відображаються дата й час виконання завдання або призначення.

Фактичні Понаднормові витрати (поле призначення)

У полі «Фактичні понаднормові витрати» відображаються витрати на понаднормову роботу, виконану призначеними ресурсами за завданнями.

Виконана понаднормова робота (поле призначення)

У полі «Обсяг виконаної понаднормової роботи» відображається фактичний обсяг понаднормової роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Фактичний початок (поле призначення)

У полі «Фактичний початок» відображаються дата й час фактичного початку виконання завдання або призначення відповідно до введених відомостей про перебіг виконання.

Обсяг виконаної роботи (поле призначення)

У полі «Фактичні трудовитрати» відображається обсяг роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

ФВВР (поле призначення)

У полі «Фактична вартість виконаної роботи» відображають витрати на роботу, виконану за завданням, на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Призначення (поле призначення)

У полі «Призначення» вказується, чи є рядок рядком призначення, а не рядком завдання або ресурсу.

Затримка призначення (поле призначення)

У полі «Затримка призначення» відображається час, який має пройти, перш ніж ресурс зможе розпочати роботу над призначенням. Фактично, у полях «Затримка призначення» не відображаються жодні відомості, але завдяки цьому стають доступні відомості у відповідному полі призначення «Затримка призначення».

Створити
Власник призначення (поле призначення)

Поле «відповідальний» міститься ім'я користувача, відповідального за стан введення в Office Project Web Access для поточного завдання.
Office Project Professional 2007 лише

Одиниці призначення (поле призначення)

У полі «Одиниці призначення» відображається кількість призначених ресурсів, які були виділені для виконання завдання.

Створити
Базові бюджетні витрати (поле призначення)

У полі «Базові бюджетні витрати» відображається початковий запланований бюджет для бюджетних витратних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Створити
Базові бюджетні трудовитрати (поле призначення)

У полі «Базові бюджетні трудовитрати» відображається обсяг початково запланованих бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових і матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базова вартість (поле призначення)

У полі «Базова вартість» відображаються загальні заплановані витрати на завдання, ресурс за всіма призначеними йому завданнями або роботу, яку має виконати ресурс за завданням.

Базове завершення (поле призначення)

У полі «Базове завершення» відображається запланована дата завершення для завдання або призначення на момент збереження базового плану.

Базовий початок (поле призначення)

У полі «Базовий початок» відображається запланована дата початку завдання або призначення на момент збереження базового плану.

Базова робота (поле призначення)

У полі «Базова робота» відображається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

Створити
Бюджетні витрати базовий початок1-10 (поля призначень)

Число від 1 до 10 Базові бюджетні витрати поля зберігаються початкові заплановані бюджетні витрати для витратних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Створити
Роботи бюджет базовий початок1-10 (поля призначень)

У полях «Базові бюджетні трудовитратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні трудовитрати для трудових і матеріальних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Витрати 1-10 (поля призначень)

У полях «Базова вартістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про загальні заплановані витрати на завдання, ресурс або призначення.

Базове Завершення1-10 (поля призначень)

У полях «Базове завершенняN» (де N – число від 1 до 10) зберігається запланована дата завершення для завдання або призначення ресурсу на момент збереження відповідного базового плану.

Базовий початок1-10 початок (поля призначень)

У полях базового початку («Базовий початокN», де N – число від 1 до 10) зберігається запланована дата початку для завдання або призначення на час збереження відповідного базового плану.

Робота 1-10 (поля призначень)

У полях «Базова роботаN» (де – число від 1 до 10) зберігається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

ПВВР (освоєний обсяг) (поле призначення)

У полі «ПВВР» (планова вартість виконаних робіт) міститься сукупне значення відсотка виконання завдання, ресурсу або призначення, помножене на значення розподілених у часі базових витрат.

BCWS (запланований обсяг або зо) (поле призначення)

У полі «BCWS» містяться сукупні розподілені в часі базові витрати до дати звітування про стан або поточної дати.

Створити
Бюджетні витрати (поле призначення)

Поле «Бюджетні витрати» використовується для введення або перегляду бюджетних витрат на бюджетні витратні ресурси. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Створити
Бюджетні трудовитрати (поле призначення)

Поле «Бюджетні трудовитрати» використовується для введення або перегляду бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових або матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Підтверджено (поле призначення)

У полі «Підтверджено» вказано, прийняли чи відхилили ресурси, призначені завданням, свої призначення завдань.

Вартість (поле призначення)

У полі «Вартість» відображається загальна запланована або прогнозована вартість завдання, ресурсу або призначення на основі витрат на роботу, вже виконану ресурсами, яким було призначено завдання, і витрат, запланованих для залишкового обсягу роботи.

Таблиця норм витрат (поле призначення)

У полі «Таблиця норм витрат» пропонуються варіанти таблиць норм витрат, які можна використовувати для ресурсів, призначених завданню.

Відхилення витрат (поле призначень)

У полі призначення «Відхилення витрат» відображається різниця між базовою вартістю та загальною вартістю завдання, ресурсу або призначення.

Витрати1-10 (поля призначень)

У полях «ВитратиN» (де – число від 1 до 10) можуть зберігатися будь-які потрібні користувацькі відомості про витрати на завдання, ресурс або призначення.

Важливе завдання (поле призначення)

У полі «Критичне завдання» вказується, чи існує для завдання або завдання призначення можливість затримки у графіку або чи розташовано це завдання на критичному шляху.

CV (поле призначення)

У полі «CV» (відхилення витрат освоєного обсягу) відображається різниця між запланованою та фактичною вартістю, необхідною для досягнення поточного рівня завершення на дату звітування про стан або поточну дату.

Дата1-10 (поля призначень)

У полях «ДатаN» (де – число від 1 до 10) зберігаються відомості про дату для завдання, ресурсу або призначення.

Тривалість 1 – 10 (поля призначень)

У полях «ТривалістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про тривалість для завдання, ресурсу або призначення.

Корпоративні витрати1-10 (поля призначень)

Корпоративні витрати1 за допомогою корпоративні витрати10 полів можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення, відомості про витрати, як визначено адміністратором керування проектом або інших користувачів, які мають дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративна дата1-30 (поля призначень)

Корпоративна дата1 за допомогою полів для підприємств Date30 можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення відомості про дату як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративна тривалість1-10 (поля призначень)

Корпоративна тривалість1 – «тривалість10 для підприємств» можуть зберігатися будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення відомості про тривалість як визначено адміністратором керування проектом або інших користувачів, які мають дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративна позначка1-20 (поля призначень)

Корпоративна позначка 1 за допомогою полів для підприємств Flag20 можна ввести будь-які настроювані завдання, ресурсу або призначення позначки інформацію, як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративний номер1-40 (поля призначень)

Корпоративний номер проекту 1 за допомогою корпоративного проекту Number40 полів можуть зберігатися будь-якого настроюваного числового відомості про проект як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами.
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративний структури ресурсів1-29 (поля призначень)

Корпоративний ресурс – число від 1 корпоративного ресурсу структури Code29 поля містить буквено-числовий код, яке представляє плоских списку або ієрархічної структури ресурсів (наприклад, коди вмінь або коди роботу).
Office Project Professional 2007 лише

Корпоративний Текст1-40 (поля призначень)

Корпоративний Текст1 за допомогою корпоративного Text40 полів можна зберігати текстову інформацію для завдання, ресурси або призначення, як визначено адміністратором керування проектом або інший користувач із дозволами
Office Project Professional 2007лише

Завершення (поле призначення)

У полі «Завершення» відображається дата, на яку призначений ресурс повинен завершити завдання.

Відхилення завершення (поле призначення)

У полі «Відхилення завершення» вказано час, який відображає різницю між базовою датою завершення завдання або призначення та поточною датою його завершення.

Завершення1-10 (поля призначень)

У полях «ЗавершенняN» (де N – число від 1 до 10) можуть зберігатися будь-які дати завершення для завдання, ресурсу або призначення.

Позначка1-20 (поля призначень)

У полях «ПозначкаN» (де N – число від 1 до 20) указується, чи позначено завдання, ресурс або призначення для виконання будь-яких додаткових дій або з метою ідентифікації.

Гіперпосилання (поле призначення)

У полі «Гіперпосилання» відображається заголовок або пояснення до гіперпосилання, пов’язаного з завданням, ресурсом чи призначенням.

Адреса гіперпосилання (поле призначення)

Поле «Адреса гіперпосилання» містить адресу гіперпосилання, пов’язану з завданням, ресурсом або призначенням.

Повна адреса гіперпосилання (поле призначення)

У полі «Повна адреса гіперпосилання» міститься поєднання (отримане в результаті об’єднання значень) полів «Адреса гіперпосилання» та «Вкладена адреса гіперпосилання», пов’язаних із завданням, ресурсом або призначенням.

Вкладена адреса гіперпосилання (поле призначення)

У полі «Підадреса гіперпосилання» міститься конкретне розташування в документі, указаному в гіперпосиланні, пов’язаному з завданням, ресурсом або призначенням.

Затримка вирівнювання (поле призначення)

У полі «Затримка вирівнювання» відображається затримка завдання або призначення відносно найранішої дати початку, спричинена вирівнюванням ресурсів.

Зв'язані поля (поле призначення)

Зв'язані поля поле вказує, чи є посилання OLE для завдання, ресурсу або призначення, або з іншої програми у файл проекту, з іншого файлу Project 2007 або з іншої програми.

Примітки (поле призначення)

У полі «Примітки» можна ввести примітки до завдання, ресурсу або призначення.

Число1-20 (поля призначень)

У полях «НомерN» (де N – число від 1 до 20) зберігаються числові дані щодо завдань, ресурсів або призначень, які потрібно додати до проекту.

Рівень структури (поле призначення)

Поле «Рівень структури» визначає положення завдання або призначення в ієрархічній структурі проекту.

Перенавантажений ресурс (поле призначення)

Поле «Перенавантажено» вказує, чи призначений ресурсу обсяг робіт за певним завданням або всіма завданнями перевищує обсяг робіт, який можна виконати в звичайному робочому режимі.

Понаднормові витрати (поле призначення)

У полі «Понаднормові витрати» відображаються загальні понаднормові витрати для завдання, ресурсу за всіма призначеними завданнями або для призначення окремого ресурсу.

Понаднормова робота (поле призначення)

У полі «Понаднормова робота» відображається запланований обсяг понаднормової роботи для всіх ресурсів, призначених завданню, для всіх завдань, призначених ресурсу, або для окремого ресурсу за окремим завданням, яка оплачується відповідно до ставок за понаднормову роботу задіяних ресурсів.

Максимальне навантаження (поле призначення)

У полі «Підйом» міститься максимальний відсоток або кількість одиниць, яку можна задати в будь-який момент момент часу для призначення ресурсу для завданням.

%) Виконання роботи (поле призначення)

Поле «% виконано» містить значення поточного стану завдання, ресурсу або призначення, виражені у вигляді відсотка виконаної роботи.

Пріоритет (поле призначення)

У полі «Пріоритет» указується ступінь важливості завдання, яке, у свою чергу, вказує, на скільки можна відкласти завдання чи призначення або як його можна робити на частини без зайвих ускладнень під час вирівнювання ресурсів.

Проект (поле призначення)

У полі «Проект» відображаюся назви підпроектів, у яких створено завдання, ресурси або призначення.

RBS (поле призначення)

У полі «RBS» міститься ієрархічна модель ресурсів, також відома як ієрархічна структура користувачів.

Звичайна робота (поле призначення)

У полі «Звичайна робота» відображається загальний обсяг непонаднормової роботи, запланованої до виконання ресурсами.

Залишкова вартість (поле призначення)

У полі «Залишкова вартість» відображаються залишкові заплановані витрати, які буде здійснено під час виконання залишкового обсягу запланованої роботи.

Залишкова вартість понаднормової роботи (поле призначення)

У полі «Залишкова вартість понаднормової роботи» відображається залишкова вартість запланованого обсягу понаднормової роботи для завдання, ресурсу або призначення.

Залишковий обсяг понаднормової роботи (поле призначення)

У полі «Залишкова понаднормова робота» відображається залишковий обсяг запланованої понаднормової роботи.

Залишковий обсяг роботи (поле призначення)

У полі «Залишковий обсяг роботи» відображається час, наприклад у людино-годинах або днях, потрібний для виконання завдання або набору завдань.

Запит чи вимога (поле призначення)

Поле «Запит/вимога» забезпечує вибір методу призначення ресурсів під час використання майстра заміни ресурсів.

Група ресурсів (поле призначення)

У полі «Група ресурсів» указуються групи, до яких належать ресурси.

Ідентифікатор ресурсу (поле призначення)

Поля «Ідентифікатор ресурсу» міститься ідентифікаційний номер, що Project 2007 призначає кожному ресурсу.

Ініціали ресурсу (поле призначення)

У полі «Ініціали ресурсу» відображаються скорочені імена ресурсів.

Ім'я ресурсу (поле призначення)

У полі «Ім’я ресурсу» міститься ім’я ресурсу, якому належить призначення.

Тип ресурсу (поле призначення)

Поле «Тип ресурсу» вказує, до якого типу належать ресурси для цього завдання, – трудових чи матеріальних.

Очікування відповіді (поле призначення)

У полі «Очікування відповіді» вказується, чи отримано підтвердження від учасників групи, яким призначено завдання.

Початок (поле призначення)

У полі «Початок» відображається дата, на яку призначений ресурс повинен почати роботу над завданням.

Відхилення початку (поле призначень)

У полі «Відхилення початку» вказано час, який відображає різницю між базовою датою початку завдання або призначення та його поточною запланованою датою початку.

Початок1-10 (поля призначень)

У полях «ПочатокN» (де N – число від 1 до 10) відображаються будь-які спеціальні дані про дату початку завдання, ресурсу або призначення, які потрібно ввести та зберігати у проекті окремо.

SV (поле призначення)

У полі «SV» (відхилення від графіка освоєного обсягу) відображається різниця у витратах між поточним виконанням і базовим планом для завдання, усіма призначеними завданнями певного ресурсу або для призначення на дату звітування про стан чи на поточну дату.

Ідентифікатор завдання (поле призначення)

Поля «Ідентифікатор завдання» міститься число, що Project 2007 призначає для кожного завдання під час додавання його до проекту.

Ім'я завдання (поле призначення)

У полі «Ім’я завдання» міститься ім’я завдання, до якого належить призначення.

Номер у структурі завдання (поле призначення)

У полі «Номер у структурі завдання» міститься число, яке позначає місце пов’язаного завдання в ієрархічній структурі проекту.

Ім'я підсумкового завдання (поле призначення)

У полі «Ім’я підсумкового завдання» містяться імена зведених завдань, зв’язаних із призначенням ресурсу.

Очікування звіту про стан групи (поле призначення)

Поле «Очікування звіту про стан групи» вказує, чи отримано відповідь на запит про перебіг виконання, надісланий ресурсу стосовно призначених йому завдань.

Текст1-30 (поля призначень)

Настроювані поля «ТекстN» (де N – число від 1 до 30) використовуються для зберігання будь-яких текстових відомостей про завдання, ресурси або призначення, які потрібно включити у проект.

Унікальний Ідентифікатор (поле призначення)

Унікальний Ідентифікатор поле містить число, що Project 2007 автоматично призначає щоразу, коли нове завдання, ресурсу або призначення буде створено в поточному проекті.

Необхідне оновлення (поле призначення)

Оновлення необхідні поля вказує, чи потрібно надсилати Project Server 2007 оновлення до призначеним учасникам групи внаслідок змінення Дата початку завдання, завершення дати або призначення.

VAC (поле призначення)

У полі «VAC» відображається відхилення під час завершення (VAC), що дорівнює різниці між бюджетом на момент завершення (BAC) або базовою вартістю та орієнтовною кінцевою вартістю проекту (EAC) для завдання, ресурсу чи призначення завданню.

WBS (поле призначення)

Поле «WBS» містить буквено-цифрові коди робочої структури проекту (WBS), що використовуються для представлення положення завдання в ієрархічній структурі проекту.

Робота (поле призначення)

У полі «Робота» відображає загальний час, запланований для завдання за всіма призначеним ресурсами або для ресурсів за всіма призначеними йому завданнями, або загальний час для окремого ресурсу за окремим завданням.

Схема роботи (поле призначень)

Поле «Контур роботи» дає змогу вибрати тип контуру, що використовується для ресурсів, призначених завданню.

Відхилення роботи (поле призначення)

У полі «Відхилення роботи» відображається різниця між базовою роботою для завдання, ресурсу або призначення й поточною запланованою роботою.

На початок сторінки

Створити вказує, що поле нове у Project 2007.

Фактична вартість (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Фактична вартість» відображаються витрати на роботу, яка вже була виконана ресурсам за їхніми завданнями, разом з усіма іншими зареєстрованими витратами, пов’язаними з цим завданням.

Виконана понаднормова робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Обсяг виконаної понаднормової роботи» відображається фактичний обсяг понаднормової роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Обсяг виконаної роботи (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Фактичні трудовитрати» відображається обсяг роботи, виконаної призначеними завданню ресурсами. У розподілених у часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

ФВВР (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Фактична вартість виконаної роботи» відображають витрати на роботу, виконану за завданням, на дату звітування про стан проекту або поточну дату.

Створити
Базові бюджетні витрати (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Базові бюджетні витрати» відображається початковий запланований бюджет для бюджетних витратних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Створити
Базові бюджетні трудовитрати (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Базові бюджетні трудовитрати» відображається обсяг початково запланованих бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових і матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Базова вартість (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Базова вартість» відображаються загальні заплановані витрати на завдання, ресурс за всіма призначеними йому завданнями або роботу, яку має виконати ресурс за завданням.

Базова робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Базова робота» відображається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

Створити
Базовий початок1-10 бюджетні витрати (поля призначень із розподіленням у часі)

Число від 1 до 10 Базові бюджетні витрати поля зберігаються початкові заплановані бюджетні витрати для витратних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Створити
Роботи бюджет базовий початок1-10 (поля призначень із розподіленням у часі)

У полях «Базові бюджетні трудовитратиN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються початкові заплановані бюджетні трудовитрати для трудових і матеріальних ресурсів, які визначено як бюджетні ресурси.

Витрати 1-10 (поля призначень із розподіленням у часі)

У полях «Базова вартістьN» (де N – число від 1 до 10) зберігаються відомості про загальні заплановані витрати на завдання, ресурс або призначення.

Робота 1-10 (поля призначень із розподіленням у часі)

У полях «Базова роботаN» (де – число від 1 до 10) зберігається загальна запланована кількість людино-годин для завдання, ресурсу або призначення.

ПВВР (освоєний обсяг) (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «ПВВР» (планова вартість виконаних робіт) міститься сукупне значення відсотка виконання завдання, ресурсу або призначення, помножене на значення розподілених у часі базових витрат.

BCWS (запланований обсяг або зо) (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «BCWS» містяться сукупні розподілені в часі базові витрати до дати звітування про стан або поточної дати.

Створити
Бюджетні витрати (поле розподіленого в часі призначення)

Поле «Бюджетні витрати» використовується для введення або перегляду бюджетних витрат на бюджетні витратні ресурси. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Створити Бюджетні трудовитрати (поле розподіленого в часі призначення)

Поле «Бюджетні трудовитрати» використовується для введення або перегляду бюджетних трудовитрат для бюджетних трудових або матеріальних ресурсів. Бюджетні ресурси призначаються лише зведеному завданню проекту.

Вартість (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Вартість» відображається загальна запланована або прогнозована вартість завдання, ресурсу або призначення на основі витрат на роботу, вже виконану ресурсами, яким було призначено завдання, і витрат, запланованих для залишкового обсягу роботи.

Сукупні витрати (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Сукупні витрати» відображаються заплановані розподілені в часі сукупні витрати для завдання, ресурсу або призначення на поточну дату.

Сукупна робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Сукупна робота» міститься кількість часу, запланованого для всіх ресурсів, яким призначено завдання, збільшене за певний період часу.

CV (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «CV» (відхилення витрат освоєного обсягу) відображається різниця між запланованою та фактичною вартістю, необхідною для досягнення поточного рівня завершення на дату звітування про стан або поточну дату.

Перенавантаження (поле розподіленого в часі призначення)

Поле «Перенавантаження» вказує, чи перевищує обсяг робіт для будь-якого із призначених завданню ресурсів за цим завданням або за всіма призначеними йому завданнями обсяг робіт, передбачений нормальною робочою доступністю ресурсу.

Понаднормова робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Понаднормова робота» відображається запланований обсяг понаднормової роботи для всіх ресурсів, призначених завданню, для всіх завдань, призначених ресурсу, або для окремого ресурсу за окремим завданням, яка оплачується відповідно до ставок за понаднормову роботу задіяних ресурсів.

Максимальне навантаження (поле розподіленого в часі призначення)

Поля «Максимальне навантаження» містять відсоток або кількість одиниць, яким призначено ресурс у визначений момент для завдань, розподілених у часі.

%) Навантаження (поле розподіленого в часі призначення)

Поле «% навантаження» містить відсоткове значення, яке відображає загальну доступність ресурсу, виділеного для завдань.

Звичайна робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Звичайна робота» відображається загальний обсяг непонаднормової роботи, запланованої до виконання ресурсами.

Часу залишилось (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Залишкова доступність» відображається залишковий час, протягом якого ресурс буде доступний для роботи.

SV (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «SV» (відхилення від графіка освоєного обсягу) відображається різниця у витратах між поточним виконанням і базовим планом для завдання, усіма призначеними завданнями певного ресурсу або для призначення на дату звітування про стан чи на поточну дату.

Робота (поле розподіленого в часі призначення)

У полі «Робота» відображає загальний час, запланований для завдання за всіма призначеним ресурсами або для ресурсів за всіма призначеними йому завданнями, або загальний час для окремого ресурсу за окремим завданням.

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×