Додавання контакту

Підтримка Office 2010 скоро закінчиться

Оновіть Microsoft 365 для роботи будь-де з будь-якого пристрою та продовжуйте отримувати підтримку.

Оновити зараз

Щоб список контактів був в актуальному стані, потрібно виконати кілька дій. У цій статті описано, як упорядкувати свої контакти, щоб спростити пошук особи, з якою потрібно зв’язатися.

У цій статті

Пошук користувачів

Вибір кількох контактів

Додавання до списку контактів користувачів з інших компаній

Упорядкування контактів

Закріплення та скасування закріплення контакту на початку групи

Створення групи

Сортування та відображення контактів

Сортування контактів у списку контактів

Змінення вигляду списку контактів

Змінення способу відображення контактів

Перегляд контактів за рівнем конфіденційності

Переміщення, копіювання та видалення контактів

Перегляд картки контакту

Додавання тегів до контактів

Пошук користувачів

Рядок пошуку відображається у списку контактів (піктограма Контакти) і в поданні телефону (піктограма Телефон). Контакти можна шукати за іменем або кваліфікацією (посада).

Пошук контактів

 • У полі пошуку введіть ім’я, адресу електронної пошти або номер телефону. Також можна ввести ім’я групи розсилки або псевдонім. У програмі Microsoft Lync Online результати почнуть відображатися під час введення запиту. Якщо знайдено кілька контактів або груп, на початку списку результатів будуть збіги з вашого списку контактів. Для кожного збігу відображатиметься вертикальний рядок стану (зліва від зображення особи), у якому вказується присутність користувача: доступний, офлайн або зайнятий.

 • Якщо в компанії використовуються служби Microsoft SharePoint, під рядком пошуку відображатимуться кнопки Ім’я та Кваліфікація. Контакти можна шукати за ключовими словами, наприклад за назвою посади або областю знань. Щоб знайти інших користувачів, які обіймають схожу посаду або мають подібні знання, натисніть кнопку Кваліфікація. Щоб повернутися до списку контактів, натисніть кнопку X.

Вгорі сторінки

Вибір кількох контактів

Інколи ефективніше працювати з кількома контактами одночасно, наприклад коли ви створюєте запрошення на нараду.

 • Щоб вибрати кілька несуміжних контактів, утримуйте натиснутою клавішу Ctrl, вибираючи при цьому потрібні контакти.

 • Для суміжних контактів утримуйте натиснутою клавішу Shift, клацаючи при цьому контакти або виділяючи їх за допомогою клавіш зі стрілками.

Вгорі сторінки

Додавання до списку контактів користувачів з інших компаній

Програма Lync Online може показувати інформацію про присутність контактів, які користуються службами електронної пошти на кшталт мережі інтернет-служб Windows Live (включно з MSN і Hotmail) і які приєднані до програми Lync. Федеративні користувачі (користувачі, які не належать до вашої компанії) можуть надавати інформацію про свою присутність, робити виклики у програмі Lync і проводити відеоконференції.

 1. Відкрийте програму Lync. У полі пошуку введіть адресу електронної пошти особи, яку потрібно додати до списку контактів.

 2. У картці контакту, що з’явиться на екрані, натисніть кнопку +.

 3. Виберіть групу контактів, до якої потрібно додати знайдений контакт. На цьому етапі також можна створити нову групу. Для цього слід ввести ім’я поруч із полем Додати до нової групи.

Деякі користувачі користуються службою електронної пошти, яка не об’єднана із програмою Lync. Цих користувачів можна додавати до списку контактів, як і федеративних користувачів, однак інформація про їхню присутність буде недоступна.

Інші користувачі входять на федеративний сайт, використовуючи нефедеративний ідентифікатор користувача (адресу електронної пошти). Додаючи такий контакт, слід використовувати формат користувач(нефедеративний_сайт.com)@федеративна_компанія.com. У такому разі у програмі Lync інформація про присутність відображатиметься. Наприклад, Petro(gmail.com)@msn.com.

Вгорі сторінки

Упорядкування контактів

Знайшовши потрібний контакт, додайте його до групи контактів, щоб наступного разу його можна було легко знайти. Програма Lync автоматично додає до групи Часто використовувані контакти 10 контактів, з якими ви спілкуєтеся найчастіше. Для зручності найважливіші контакти можна закріпити на початку списку. До списку закріплених контактів програма Lync автоматично додає членів вашої команди.

Закріплення та скасування закріплення контакту на початку групи

Щоб закріпити або відкріпити часто використовуваний контакт, виконайте одну з таких дій:

 • Відкрийте програму Lync, у списку контактів клацніть контакт правою кнопкою миші та виберіть команду Закріпити до найуживаніших контактів.

 • Щоб відкріпити контакт, клацніть його правою кнопкою миші та виберіть команду Відкріпити від часто використовуваних контактів.

Створення групи

 1. Відкрийте програму Lync, у списку контактів клацніть правою кнопкою миші ім’я будь-якої групи (наприклад, Часто використовувані контакти), виберіть команду Створити групу та введіть ім’я нової групи.

Програма Communicator

 1. Щоб додати до нової групи користувачів, знайдіть і виберіть потрібний контакт, а потім натисніть кнопку +. Або у списку результатів пошуку клацніть контакт правою кнопкою миші, виберіть команду Додати до списку контактів і клацніть ім’я нової групи.

Вгорі сторінки

Сортування та відображення контактів

Контакти можна сортувати за допомогою таких елементів:

 • кнопок Групи, Стан і Рівень;

 • параметрів Коротке ім’я або Доступність.

Сортування контактів у списку контактів

 1. Щоб відобразити контакти у групах за промовчанням, включно із групами Часто використовувані контакти, Інші контакти та іншими створеними групами, натисніть кнопку Групи.

Сортування контактів за групою

 1. У списку контактів виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб сортувати контакти за станом присутності ("Онлайн", "Відсутній", "Невідомо" та "Недоступний"), натисніть кнопку Стан.

  • Щоб сортувати контакти за рівнем конфіденційності, натисніть кнопку Рівень.

  • Щоб переглянути пояснення про рівні конфіденційності, клацніть контакт правою кнопкою миші, а потім виберіть команду Змінити рівень конфіденційності.

Змінення вигляду списку контактів

 • Під рядком пошуку клацніть стрілку поруч із кнопкою Параметри відображення, щоб відкрити меню Параметри розмітки.

Сортування за коротким ім’ям

Доступні в меню параметри залежать від способу сортування контактів. Наприклад, у вас замість псевдоніма електронної пошти може відображатися коротке ім’я або замість імен – інформація про стан. Якщо функцію відображення зображень у списку контактів увімкнуто в компанії, ви можете скористатися цією функцією. Це вплине на кількість контактів, які поміщаються у вікні. Якщо зображення не використовуються, контакт може позначатися лише ім’ям в одному рядку або ім’ям та інформацією у другому рядку.

Примітка.:  Вимкнути відображення зображень у програмі Lync також можна в діалоговому вікні Lync – параметри на вкладці Моє зображення. Докладніше див. статтю Настройка параметрів відображення зображення.

Змінення способу відображення контактів

 1. У списку контактів під полем пошуку натисніть кнопку Параметри відображення, щоб переключитися між одним і двома рядками інформації про контакт. Якщо в компанії можна використовувати фотографії, фотографія відображатиметься у двохрядковому поданні.

 2. Щоб відкрити додаткові параметри в меню Параметри розмітки, під рядком пошуку клацніть стрілку поруч із кнопкою Параметри відображення.

Перегляд контактів за рівнем конфіденційності

 • Рівні конфіденційності раніше називалися рівнями доступу. У списку контактів під рядком пошуку натисніть кнопку Рівень.

Інформацію про те, яка інформація відображається для кожного рівня конфіденційності, див. у статті Керування доступом до відомостей про присутність.

Вгорі сторінки

Переміщення, копіювання та видалення контактів

Щоб перемістити, скопіювати та видалити контакт, у списку контактів виконайте таку дію:

 • Щоб перемістити контакт до іншої групи, клацніть контакт правою кнопкою миші, виберіть команду Перемістити контакт і клацніть потрібну групу.

 • Щоб скопіювати контакт до іншої групи, клацніть контакт правою кнопкою миші, виберіть команду Копіювати, клацніть правою кнопкою миші потрібну групу та виберіть команду Вставити.

 • Щоб видалити контакт із групи, клацніть його правою кнопкою миші та виберіть команду Видалити із групи.

 • Щоб повністю видалити контакт, клацніть йогo правою кнопкою миші та виберіть команду Видалити зі списку контактів.

Примітка.:  Залежно від способу відображення контактів (за групою, станом або рівнем конфіденційності), функції переміщення та копіювання відрізнятимуться. Пам’ятайте, що перетягування контактів між групами з різними рівнями конфіденційності призводить до змінення рівня конфіденційності контакту.

Вгорі сторінки

Перегляд картки контакту

Залежно від рівня конфіденційності, який призначив вам контакт, ви зможете бачити його розклад і особисту примітку. З картки контакту також можна розпочати спілкування з користувачем: надіслати йому миттєве повідомлення або повідомлення електронної пошти, зателефонувати або запланувати нараду.

 1. У списку контактів наведіть вказівник миші на зображення контакту (або піктограму стану, якщо зображення не відображається).

 2. Щоб переглянути додаткову інформацію, у правому нижньому куті натисніть кнопку Розгорнути картку контакту (стрілка вниз).

Розгортання картки контакту у програмі Lync

 1. Щоб картка постійно відображалась, у правому верхньому куті картки натисніть кнопку Закріпити. Для зручності картку можна перетягувати в інше місце на робочому столі.

Вгорі сторінки

Додавання тегів до контактів

Додавання позначок, або тегів, до контактів у списку контактів дає можливість дізнаватися про те, що контакт став доступним. Щойно стан користувача стане Доступний, у програмі Lync з’явиться відповідне сповіщення.

 1. У списку контактів клацніть правою кнопкою миші контакт, до якого потрібно додати тег.

 2. Виберіть команду Позначити для оповіщень про змінення стану.

Вгорі сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×